Anda di halaman 1dari 2

Latihan Nilai Murni (Bahagian C)

dengan Contoh Jawapan


Nyatakan nilai murni untuk huraian di bawah :
Contoh :
Sudir suka bergaul dengan jirannya. Nilai Murni :
semangat kejiranan
Huraian Nyatakan nilai murni :
Jenny rajin menolong ayahnya menyiram pokok di
halaman rumah.
Raju akan menggosok giginya sebelum tidur
Shah, Kumar dan Kenny beratur ketika menaiki bas
sekolah.
Rosmah menyimpan wang yang diberikan oleh neneknya
di dalam tabung.
Sarimah menggunakan jejantas ketika melintas jalan.
Murirmurid kelas !" menyanyikan lagu Negaraku
dengan penuh semangat.
Setiap hari, Raju mengemas tempat tidurnya sendiri.
#ak "li mengu$apkan terima kasih kepada Melissa
kerana telah membantunya,
#enduduk Kampung Merlimau bergotongroyong
membersihkan taman permainan itu.
%hris belajar bersungguhsungguh untuk mendapat
keputusan yang $emerlang.
Jawapan :
Jenny rajin menolong ayahnya menyiram pokok di halaman rumah. membantu
Raju akan menggosok giginya sebelum tidur menjaga kebersihan diri
Shah, Kumar dan Kenny beratur ketika menaiki bas sekolah. berdisiplin & bertatatertib
Rosmah menyimpan wang yang diberikan oleh neneknya di dalam
tabung.
berjimat$ermat
Sarimah menggunakan jejantas ketika melintas jalan.
menjaga keselamatan
diri
Murirmurid kelas !" menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh
semangat.
$inta akan negara &
semangat patriotik
Setiap hari, Raju mengemas tempat tidurnya sendiri. berdikari
#ak "li mengu$apkan terima kasih kepada Melissa kerana telah
membantunya,
berterima kasih &
bersyukur
#enduduk Kampung Merlimau bergotongroyong membersihkan
taman permainan itu.
berkerjasama
%hris belajar bersungguhsungguh untuk mendapat keputusan yang
$emerlang.
rajin