Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01/3
1. Nama Program : Program Jayawaris LINUS 2.0

2. Tarikh : 27 Disember 2013

3. Hari / Masa : Jumaat / 8.00 pagi 12.00 tengah hari

4. Tempat : Anjung Rehat SK Sungai Melayu

5. Objektif : 1. Memberi penerangan kepada ibu bapa mengenai dasar-dasar KPM (KSSR, LINUS 2.0, PBS,
Program Transisi)
2. Mengenali dan merapatkan hubungan antara ibu bapa dan guru-guru.
6. Sasaran : Ibu bapa pelajar Tahun 1 2014

7. Butiran Aktiviti : 1. Ucapan Guru Besar SK Sungai Melayu.
2. Penerangan tentang LINUS 2.0, PBS, KSSR dan Program Transisi oleh guru-guru.
3. Sesi soal jawab bersama ibu bapa.

8. Penilaian Program : Pemantauan GB dan GPK, Laporan, Penambahbaikan

8.1 Kekuatan Program : Taklimat dapat disampaikan dengan baik dan risalah disediakan

8.2 Kelemahan Program : Masa program tidak menepati masa yang dirancang

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Memastikan program dapat dijalankan dengan baik dan mengikut masa
yang
telah dirancang.

9. Dokumentasi Bergambar :


Disediakan : Disemak : Disahkan oleh:
(NAJWA ELIA BT. MOHAMAD FAUZI)
Penyelaras Program
SK Sungai Melayu

Penerangan LINUS oleh Puan Zirwa
(Penyelaras LINUS)
Ibu bapa Tahun 1 yang
hadir
Ucapan Guru Besar
PK01 Pengurusan Panitia


Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00


PK01/3
1. Nama Program : Program Transisi Tahun 1 2014

2. Tarikh : 1 Januari 2014 16 Januari 2014

3. Hari / Masa : Hari persekolahan / Masa persekolahan (7.30 pagi- 1.00 tengah hari)

4. Tempat : SK Sungai Melayu, Kelas Tahun 1 Cemerlang

5. Objektif : 1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran
yang formal.
2. Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut sukatan pelajaran Tahun 1.
3. Mencapai tahap pencapaian kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.
6. Sasaran : Pelajar Tahun 1 Cemerlang 2014, Guru-guru Tahun 1 dan Ibu bapa

7. Butiran Aktiviti : Lawatan ke bilik khas, surau dan sekitar sekolah, kerja berkumpulan, nyanyian, permainan,
melukis, penggunaan ICT dalam pembelajaran, sesi suai kenal

8. Penilaian Program : Pemantauan GB dan GPK, Laporan, Penambahbaikan

8.1 Kekuatan Program : Penerangan kepada ibu bapa pada Hari Program Jayawaris mengenai Program
Transisi, Jadual Pelaksanaan dan risalah disediakan.

8.2 Kelemahan Program : Beberapa program yang dirancang tidak dapat dijalankan kerana kekangan waktu

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Memastikan setiap program yang dijalankan adalah sesuai dan dapat
diajalankan dalam waktu yang ditetapkan.

9. Dokumentasi Bergambar :
Disediakan : Disemak : Disahkan oleh:
(NAJWA ELIA BT. MOHAMAD FAUZI)
Penyelaras Program Transisi
SK Sungai Melayu
Lawatan ke bilik sukan dan
penerangan mengenai alat-alat
sukan
Penggunaan Bilik ICT dan Penerangan
mengenai penggunaan dan peraturan di
bilik komputer
PK01 Pengurusan Panitia


Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai