Anda di halaman 1dari 7

Pembetulan: Soalan 20 (Matematik Tahun 4 Kertas 1)

Pembetulan: Soalan 9 (Matematik Tahun 5 Kertas 2)
Pembetulan: Soalan 18 (Matematik Tahun 5 Kertas 1)
Pembetulan: Soalan 33 (Matematik Tahun 5 Kertas 1)
A RM16 252
B RM15 625

Pembetulan: Soalan 33 (Matematik Tahun 5 Kertas 1)
A RM16 252
B RM15 625

Pembetulan: Soalan 33 (Matematik Tahun 5 Kertas 1)
A RM16 252
B RM15 625

Pembetulan: Soalan 33 (Matematik Tahun 5 Kertas 1)
A RM16 252
B RM15 625
Pembetulan: Soalan 5 (Matematik Tahun 4 Kertas 1)
Pembetulan: Soalan 22 (Matematik Tahun 4 Kertas 1)
Jawapan B.

tukar kepadaPembetulan: Soalan 24 (Matematik Tahun 4 Kertas 1)
Soalan: 6.33 + 5.4

Pembetulan: Soalan 36 (Matematik Tahun 4 Kertas 1)
A. RM 3 386.50
B. RM 1 307.70
C. RM 4 931.60
D. RM 3 368.50

Pembetulan: Soalan 37 (Matematik Tahun 4 Kertas 1)
Tukarkan RM2
534


Kepada RM2 534
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
__________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________
Pembetulan: Soalan 19 (Matematik Tahun 4 Kertas 2)
19. Encik John mempunyai RM10 000. Dia membelanjakan RM7 850 dalam satu percutian. Kemudian, dia menerima
bonus sebanyak RM2 666. Berapakah wang yang dia ada sekarang?
_____________________________________________________________________________________