Anda di halaman 1dari 22

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


2014
Transformasi dalam Kurikulum
PENDIDIKAN KESIHATAN
Merealisasikan
LITERASI
KESIHATAN
melalui
PENDIDIKAN
KESIHATAN
LITERASI KESIHATAN
The capacity of an individual to
obtain, interpret and understand
basic health information and services
and the competence to use such
information and services in ways
that are health-enhancing.

(Joint Committee on National
Health Education Standards, 2007)

KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN
SKILLS-BASED HEALTH EDUCATION

an approach to creating or maintaining
healthy lifestyles and conditions through
the development of knowledge, attitudes,
and especially skills, using a variety of
learning experiences, with an emphasis on
participatory methods
Kebolehan seseorang menangani secara
berkesan kehendak dan cabaran harian.
Kebolehan seseorang mengekalkan
keadaan mental yang baik dan
mendemonstrasikan dalam perlakuan
yang positif.
(Abilities for adaptive and positive behaviour
that enable individuals to deal effectively
with the demands and challenges of
everyday life).
Kemahiran Kecekapan Psikososial
Komponen dalam
Kemahiran Kecekapan Psikososial
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Matlamat PENDIDIKAN KESIHATAN membolehkan
individu:
mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan
persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran
serta amalan gaya hidup sihat

sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek
fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani

bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan
hidup dan meningkatkan potensi ke tahap
kesihatan optimum serta jangka hayat panjang
yang berkualiti.
Kurikulum Pendidikan Kesihatan
Kesihatan Fizikal
Kesihatan Mental, Emosi
dan Sosial
Kesihatan Persekitaran
Kesihatan diri
dan reproduktif
Penyalahgunaan
bahan
Kemahiran
pengurusan
mental dan emosi
Kekeluargaan
Perhubungan
Pencegahan
penyakit
Keselamatan
diri
Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan Sosial
(PEERS)
(75%)
Pemakanan
(15%)
Pertolongan Cemas
(10%)
PENDIDIKAN KESIHATAN
REPRODUKTIF DAN SOSIAL
(PEERS)
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
PEERS
Biologikal
Sosiobudaya Psikologikal
Kerohanian
Amalan tingkah laku yang sihat:
kehidupan seksual
etiket perhubungan jantina
persediaan untuk kedewasaan, perkahwinan
dan keibubapaanBAHAN SOKONGAN PdP
Modul 1: Aspek Fizikal
Modul 2: Aspek Sosial
Modul 3: Gender
Modul 4: Penyakit Jangkitan Seks
Modul 5: HIV/AIDS
Modul 6: Seksualiti dan Saya
Modul 7: Modul Latihan Pendidikan
Pencegahan HIV/AIDS
Modul 8: Modul Kemahiran Kecekapan
Psikososial dalam Pendidikan
Pencegahan HIV dan AIDS
PROGRAM SOKONGAN
DI BAWAH INISIATIF PEERS
Program kerjasama antara
KPM dengan kementerian
dan agensi lain
KKM; LPPKN, KPWKM;
FRHAM; WCC; Focus On
The Family; dll.
Contoh: Program PEKERTI
(2012 - 2017)
19
PEERS
WOMB TO TOMB
Program kerjasama antara KPM dengan
kementerian dan agensi lain seperti:
Program PEKERTI (KPM dengan LPPKN,
KPWKM , 2012 - 2017)
Projek Rintis Program My Body Fit and
Fabulous (MyBFF) Untuk Menangani
Obesiti Dalam Kalangan Murid Di
Putrajaya (KPM dengan KKM, 2014)
Terima
Kasih
Terima
Kasih
UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2014

Beri Nilai