Anda di halaman 1dari 12

BIL

ITEMNAMA
A
K
T
I
V
I
T
I

1

-

S
U
M
B
A
N
G
S
A
R
A
N


A
K
T
I
V
I
T
I

2

-

M
E
N
G
E
L
A
S

A
K
T
I
V
I
T
I

3

-

P
E
M
B
E
N
T
A
N
G
A
N

J
U
M
L
A
H

S
K
A
L
A

K
P
S

-

M
E
M
E
R
H
A
T
I

K
P
S

-

M
E
N
G
E
L
A
S

K
P
S

-

B
E
R
K
O
M
U
N
I
K
A
S
I

K
P
S


M
E
N
D
E
F
I
N
I
S
I

S
E
C
A
R
A

O
P
E
R
A
S
I

K
P
S

-

M
E
N
G
E
K
S
P
E
R
I
M
E
N

J
U
M
L
A
H

S
K
A
L
A

K
M
S

-


J
U
M
L
A
H

K
E
S
E
L
U
R
U
H
A
N

1 Ahmad Alimin b Mohamad 2 2 3
2 Ahmad Shakir b Abdullah 3 3 3
3 Muhammad Fadhli b Aziz 1 2 3
4 Muhammad Fauzan b
Kadir
2 3 3
5 Muhammad Haikal b Jaafar 3 3 3
6 Muhammad Jazlan b
Johari
2 2 3
7 Muhammad Khairul b Ali 1 1 3
8 Muhammad Roslam b
Rusli
2 2 3
9 Nik Aqil b Nik Mat 2 3 3


10 Aini Syuhada bt Ahmad 2 3 3


11 Fatin Amira bt Ab Wahab 2 2 3


12 Fatin Humaira bt Ab Aziz 3 3 3


13 Nur Aina bt Yusoff 2 2 3


14 Roszilawati bt Mawardi 1 2 3


15 Wan Hanani bt Wan Omar 2 3 3

SKALA : 3 CEMERLANG
2 Melakukan dengan cukup rukun dan sunat
1 Belum menguasai sepenuhnya rukun dan sunat

BILANGAN CALON YANG DISELARASKAN:GRED SEMPADAN PENSKORAN
DAERAH :HULU LANGATPENCAPAIAN JULAT MARKAH JUMLAH PELAJAR PERATUS

CEMERLANG 45 - 50


KEPUJIAN 35 - 44

MEMUASKAN 27 - 34

BIMBINGAN *12 - 26


PRESTASI CALON IKUT SPS & SMS

KEMAHIRAN SAINS SPS (30)
SMS
(20)

PENCAPAIAN JULAT BIL. CALON JULAT

CEMERLANG 26-30 17-20

KEPUJIAN 20-25 13-16

MEMUASKAN 16-19 *9-12

BIMBINGAN *12-15 *5-82.1.1 Pentaksiran autentik

Bererti mengevaluasi pengetahuan atau keahlian pelajar dalam konteks yang mendekati dunia
sebenar atau kehidupan nyata sedekat mungkin. Mengikut Rudner & Boston (1994)
Pentaksiran autentik adalah proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan
pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan atau hasilan dalam
konteks atau realiti yang bermakna.

Pentaksiran autentik digunakan seperti yang disebut oleh seperti
yang disebut oleh HillS (1993);

Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan
pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap
persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran
autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran
prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada
aktiviti yang releven.

Menurut Grace, (1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-
kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan
pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna merupakan terma
yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber: Buku Educational Assessment
of Students).


Umumnya pentaksiran autentik merupakan satu sistem penilaian yang sesuai
untuk dicadangkan sebagai satu sistem yang bermakna dalam bidang pendidikan seni visual
dengan rasional lain seperti yang berikut:

a) Perlu ada sistem yang mentaksir secara autentik atau bermakna untuk perkembangan
kanak-kanak:

- Eisner (19 80) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat tafsiran dan tanggapan
seterusnya melahirkan konsep.

- Brown (19 80) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika
melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis.

b) Perlu diperkenalkan sistem pentaksiran yang telus untuk ibu bapa dan kanak-kanak

c) Perlu ada program jambatan di sekolah dengan program di sekolah dan kesinambungan
subjek.


Ciri-ciri Pentaksiran Autentik
Pentaksiran autentik adalah untuk pemahaman yang lebih jelas dalam menganalisis keperluan
kaedah penilaian ini dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

Antara ciri-cirinya ialah:

i. Menilai pemahaman melalui penampilan tugasan yang dilaksanakan.
ii. Indikator profisensi melalui aktiviti melakukannya.
iii. Subjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi.
iv. Subjek membina maksud yang tersirat.
v. Berpusatkan kanak-kanak.

Contoh-contoh pentaksiran autentik;

Persembahan tarian
Mempersembahkan karya tulis asli kepada rakan- rakan sebaya
Mendemostrasikan hasil karya dalam pameran seperti Science fair (pameran Sains) atau
Art show ( pertunjukan Seni)
Menunjukkan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk pengumpulan portfolio.

Kebaikan kaedah penilaian autentik ini kepada pelajar ;

Dapat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman akademik mereka.
Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, dunia mereka dan
masyarakat luas.
Mengungkapkan dan memperkuatkan penguasaan kompetensi mereka.
Menangani teknologi dan berfikir sistematik.

Kesimpulan Pentaksiran Autentik

Pentaksiran autentik yang disarankan dapat mengukur kemajuan kanak-kanak dari pelbagai
aspek perkembangan kanak-kanak. Kaedah pentaksiran ini juga akan dapat memperbaiki
penyediaan guru dalam proses pernbelajaran dan perkembangan kanak-kanak untuk
kesediaan ke alam persekolahan yang lebih tinggi.
Pemerhatian merupakan kaedah yang paling digemari dan mudah dipraktikkan.
Kaedah ini boleh dilakukan secara langsung mahu pun tidak langsung. Menurut Haidi (2009)
terdapat tiga teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan. Teknik pertama iaitu
pemerhatian dengan senarai semak, diikuti dengan pemerhatian di luar bilik darjah