Anda di halaman 1dari 3

ARKIB : 10/12/2012

Kreativiti, inovasi dalam pendidikan


Tan Sri Alimuddin Mohd. Dom

Pertandingan mereka cipta dan inovasi menyerlahkan daya fikir pelajar sekolah. - Gambar hiasan
ADA yang bertanya kepada saya jika kreativiti dan inovasi penting dalam pendidikan, mengapa
ia tidak dijadikan sebagai mata pelajaran dan kurikulumnya diajar dalam bilik darjah.
Jawapannya, kreativiti dan inovasi tidak boleh diajar tetapi ia boleh diterap secara tidak langsung
melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara terancang.
Dengan kata lain apa sahaja mata pelajaran kedua-dua elemen itu boleh diajar oleh guru melalui
pendekatan pengajaran yang berpusat kepada murid atau student centre.
Pengajaran berpusat kepada murid maksudnya pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan
secara dua hala iaitu guru mengajar dan murid belajar. Guru dikehendaki sentiasa mencabar
keupayaan berfikir muridnya dengan menggunakan pelbagai teknik mengajar dan alat bantu
pengajaran yang menarik minat murid.
Mempelbagaikan aktiviti pembelajaran seperti kuiz, forum, syarahan, bahas, membuat projek,
kerja berkumpulan dan tugasan luar bilik darjah sangat digalakkan. Aktiviti tersebut akan
menggalakkan murid berfikir, berbincang, membuat rujukan, menyediakan nota dan
menghasilkan tugasan tersebut. Ini akan menggalakkan percambahan idea dan dapatan baru yang
melibatkan unsur-unsur kreativiti dan inovasi di kalangan murid.
Sesungguhnya murid yang kreatif dan inovatif akan menjadi seorang yang sentiasa berfikir, ingin
mencipta, bercita-cita besar, berani dan yakin kepada diri sendiri. Inilah ciri-ciri murid yang
perlu kita lahirkan untuk menjadi warganegara bagi menghadapi cabaran masa depan terutama
dalam memasuki era 2020. Bagi menanganinya tidak menghairankan mengapa kerajaan
berbelanja besar dalam Bajet 2013 untuk pendidikan.
Di samping itu Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi peruntukan
tambahan sebanyak RM500 juta kepada Kementerian Pelajaran bagi melaksanakan aktiviti
latihan guru yang berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau high order thinking skills.
Apakah sebenarnya definisi kreativiti dan inovasi itu. Kreativiti ialah suatu bentuk proses
pemikiran yang mendorong mengeneralisasi idea baru. Ia melibatkan kombinasi antara idea baru
dan idea lama yang diproses semula, membuat pemilihan dan menukar ganti menjadi suatu yang
baru.
Sementara itu, inovasi pula merupakan suatu idea, amalan atau objek yang dianggap baru dan
yang lebih baik. Inovasi dihasilkan oleh manusia kreatif yang dapat membina trend baru dan
menggunakan peluang maksimum walaupun dalam ekosistem yang banyak persaingan.
Sebagai contoh jika dulu penggunaan telefon bimbit hanya sebagai alat perhubungan tetapi kini
melalui inovasi ia digunakan sebagai alat hiburan, internet, kamera, penyampai maklumat,
memberi pandu arah perjalanan dan membuat pelbagai pengiraan.
Guru memainkan peranan penting bagi menerapkan kedua-dua elemen dalam pengajaran
mereka. Sebagai penyampai ilmu guru perlulah memiliki kemahiran tinggi bagi melakukan
transformasi dalam menjana minda murid agar menjadi lebih dinamik.
Mempunyai kemahiran sedemikian akan menjadikan guru berada di tahap teratas dan akan
disanjung oleh muridnya. Kualiti guru sedemikian akan membolehkan muridnya menguasai
berbagai kemahiran lain seperti berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, berkomunikasi dan
berkolaborasi dengan baik.
Peranan pengurusan sekolah tidak kurang pentingnya dalam merealisasikan elemen kreativiti dan
inovasi dalam kalangan warganya. Dengan perkataan lain pengurusan sekolah juga mesti kreatif
dan inovatif agar menjadi organisasi pembelajaran yang bermaklumat, menggalakkan
pengembangan pengetahuan baru, berbudaya saintifik, penggunaan teknologi serta ICT secara
meluas dan penggunaan tenaga sumber secara maksimum.
Pengetua dan Guru Besar bersama pengurusan tertinggi di sekolah bertanggungjawab bagi
mencetuskan budaya kreativiti dan inovasi sama ada di kalangan guru atau murid. Sekolah
mestilah menjadi institusi yang menggalakkan tercetusnya pendapat dan idea baru. Bagi
mewujudkan suasana tersebut sekolah perlu mengurangkan kerenah birokrasi dalam pengurusan
dan memberi ruang kebebasan berkarya kepada warganya.
Pihak pengurusan juga perlu menjadikan iklim sekolah yang sentiasa ceria, bersih, kemas dan
bermaklumat. Sikap terbuka, mesra dan berperanan sebagai penyelesai masalah akan menjadikan
guru dan murid merasa gembira dan selamat semasa mengikuti aktiviti pembelajaran.
Bagi mewujudkan suasana sedemikian pengurusan sekolah perlulah memastikan berlaku sistem
komunikasi dua hala, pengaliran maklumat lebih demokratik, stail kepimpinan yang berhemah
dan pembangunan insan yang harmoni.
Kepimpinan sekolah hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam menguruskan
organisasi pembelajaran. Selain mendapat latihan, berpengalaman dan pengetahuan yang luas
dalam bidang pendidikan mereka perlu mempunyai dorongan dan komitmen yang kuat bagi
membawa perubahan kepada sekolah.
Perlu ada visi dan misi, strategi dan perancangan yang baik. Bagi memastikan kejayaan
perancangan tersebut mereka perlu mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada
seluruh warga sekolah termasuk ibu bapa.
Mempunyai ciri budaya sekolah yang menggalakkan kreativiti dan inovasi akan mendorong
semangat belajar yang tinggi di kalangan murid, mempunyai daya usaha sendiri dan sentiasa
berusaha mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik.
Dengan bimbingan dan sokongan guru-guru yang dedikasi, terlatih dan profesional usaha yang
dilakukan oleh murid akan membuahkan kejayaan nanti.
Keberkesanan sekolah akan terserlah jika mereka dapat menggunakan teknologi dan ICT dalam
pengurusan dan dalam bilik darjah. Sebenarnya teknologi tidak dilihat sebagai alat semata-mata
tetapi boleh menjadikan sistem pengurusan lebih efisien dan berkesan.
Penggunaan ICT secara meluas dapat membina imej baru dalam pengurusan organisasi yang
berprestasi tinggi. Ia akan menjadikan sekolah lebih berdaya saing dan menjadi lebih produktif.
Seperti yang ditegaskan oleh Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam majlis
Perhimpunan Khas Guru Malaysia pada 3 November lepas bahawa; "Guru perlu meneliti semula
amalan bilik darjah yang sesuai dengan ciri serta situasi murid sekarang.
''Kreativiti dan inovasi amat dituntut untuk melahirkan generasi murid berfikiran kelas pertama
dalam abad ke-21 ini untuk bersaing dalam abad penuh cabaran ini kita tiada pilihan kecuali
meningkatkan keupayaan kreativiti dan inovasi. Dalam senario ini tugas guru semakin
mencabar."

Artikel Penuh: http://utusan.com.my/utusan/Rencana/20121210/re_01/Kreativiti,-inovasi-dalam-
pendidikan#ixzz2ucq4qlLJ
Utusan Melayu (M) Bhd

Anda mungkin juga menyukai