Anda di halaman 1dari 126

Sarjana Muda

Sastera
Dengan
Pendidikan
Sidang Akademik 2012/2013
i


Wawasan
Transformasi Pendidikan Tinggi Untuk Kelestarian Hari Esok
Misi
USM merupakan universiti perintis, intensif penyelidikan rentas
bidang yang memperkasakan bakat masa depan dan
mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasi
kesejahteraan sosioekonomi mereka.


ii

MAKLUMAT PERIBADI PELAJARNama Penuh
No. Kad Pengenalan
Alamat Penggal

Alamat Tetap

Alamat E-mel
No. Telefon RumahNo. Telefon Selular ( jika ada )
Pusat Pengajian
Program Pengajian
iii

KANDUNGAN MUKA SURAT

WAWASAN DAN MISI USM i
MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR ii
KANDUNGAN iii
KALENDAR AKADEMIK 2012/2013 iv
CARTA PEGAWAI UTAMA v
SENARAI STAF vii

Bab 1- Maklumat Am Pusat Pengajian 1

Bab 2- Sistem Akademik dan Maklumat Am 5
2.1 Aktiviti Pendaftaran Kursus 5
2.2 Takrifan Unit/Kredit 12
2.3 Sistem Peperiksaan 12
2.4 Pengecualian Unit/Pemindahan Kredit 17
2.5 Integriti Akademik 21
2.6 Program Mentor USM 27
2.7 Rancangan Pertukaran Pelajar 27

Bab 3- Keperluan Universiti 29
3.1 Ringkasan Keperluan Universiti 29
3.2 Bahasa Malaysia 29
3.3 Bahasa Inggeris 31
3.4 Pelajar Tempatan Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ 33
3.5 Pelajar Antarabangsa Malaysian Studies/Opsyen 34
3.6 Bahasa Ketiga /Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen 34
- Falsafah dan Objektif 40
- Pengenalan (Sastera dengan Pendidikan) 39
- Struktur Rancangan 41
- Syarat Khas PPIP 43
- Struktur Rancangan dan Keperluan Ijazah 44
- Syarat Pengijazahan 45
- Kursus Universiti 45
- Hasil Pembelajaran Rancangan Sarjana Muda Pendidikan (Sastera) 48
- Rancangan Pengkhususan 50
- Panduan Pendaftaran Kursus 2012/2013 58
- Penawaran kursus mengikut semester 61
- Sinopsis Kursus 66
- Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 66
- Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan 72
- Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan 91

Senarai Indeks Kursus 94
Maklumbalas Pembaca 97

Bab 4- Keperluan Program Pusat Pengajian 39
iv
KALENDARAKADEMIKSIDANGAKADEMIK2012/2013
[10SEPTEMBER20128SEPTEMBER2013(52MINGGU)]
*PendaftaranDiriPelajarBaru12September2012
*Minggu Orientasi/Minggu Haluan Diri Siswa 3 9 September 2012
STRUKTURTEMPOHKURSUSSEMASACUTIPANJANG(KSCP)
4345 3minggu Cuti Sabtu,29/06/13Ahad,21/07/13
4647 2minggu TempohMengajar Isnin,22/07/13Jumaat,26/07/13
48 1minggu Peperiksaan Isnin,29/07/13Jumaat,02/08/13
4952 4minggu Cuti Sabtu,03/08/13Ahad,08/09/13
MINGGU SEMESTER AKTIVITI TARIKH CATATAN
1
SATU


Tempoh
Pengajaran
dan
Pembelajaran

Isnin, 10/09/12 - J umaat, 14/09/12 Hari Malaysia
Ahad, 16/9/12Hari Raya Qurban
Jumat, 26/10/12
2 Isnin, 17/09/12 - J umaat, 21/09/12
3 Isnin, 24/09/12 - J umaat, 28/09/12
4 Isnin, 01/10/12 - J umaat, 05/10/12
5 Isnin, 08/10/12 - J umaat, 12/10/12
6 Isnin, 15/10/12 - J umaat, 19/10/12
7 Isnin, 22/10/12 - J umaat, 26/10/12
8 Isnin, 29/10/12 - J umaat, 02/11/12
9 Isnin, 05/11/12 - J umaat, 09/11/12


10


CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Sabtu,10/11/12 - Ahad, 18/11/12
Deepavali
Selasa, 13/11/12

Maal Hijrah
Khamis, 15/11/12
11
SATU

Tempoh
Pengajaran
dan
Pembelajaran

Isnin, 19/11/12 - J umaat, 23/11/12
12 Isnin, 26/11/12 - J umaat, 30/11/12
13 Isnin, 03/12/12 - J umaat, 07/12/12
14 Isnin, 10/12/12 - J umaat, 14/12/12
15 Isnin, 17/12/12 - J umaat, 21/12/12
16

MINGGU MENGULANGKAJI

Sabtu, 22/12/12 - Selasa, 01/01/13
Krismas -Selasa, 25/12/12
Tahun Baru- Selasa,1/1/13
17
SATU

Peperiksaan
Rabu,02/01/13 - Sabtu, 05/01/13

18 Isnin, 07/01/13 - Sabtu, 12/01/13
19 Isnin,14//01/13 - J umaat, 18/01/13
20 - 23
CUTI DI ANTARA SEMESTER
(4 minggu)
Sabtu, 19/01/13 Ahad, 17/02/13
Maulidul Rasul
Khamis, 24/01/13

Tahun Baru Cina
Ahad ,10/02/13
24

DUA

Tempoh
Pengajaran
dan
Pembelajaran
Isnin, 18/02/13 - J umaat, 22/02/13

25 Isnin, 25/02/13 - J umaat, 01/03/13
26 Isnin, 04/03/13 - J umaat, 08/03/13
27 Isnin, 11/03/13 - J umaat, 15/03/13
28 Isnin, 18/03/13 - J umaat, 22/03/13
29 Isnin, 25/03/13 - J umaat, 29/03/13
30 Isnin, 01/04/13 - J umaat, 05/04/13
31
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Sabtu,06/04/13 - Ahad, 14/04/13
32DUA


Tempoh
Pengajaran
dan
Pembelajaran
Isnin, 15/04/13 - J umaat, 19/04/13
Hari Pekerja
Rabu, 1/5/13

Hari Wesak
Mei 2013
33 Isnin, 22/04/13 - J umaat, 26/04/13
34 Isnin, 29/04/13 - J umaat, 03/05/13
35 Isnin, 06/05/13 - J umaat, 10/05/13
36 Isnin, 13/05/13 - J umaat, 17/05/13
37 Isnin, 20/05/13 - J umaat, 24/05/13
38 Isnin, 27/05/13 - J umaat, 31/05/13
39 MINGGU MENGULANGKAJI Sabtu, 01/06/13 Ahad, 09/06/13
40


Peperiksaan
Isnin, 10/06/13 - J umaat, 14/06/13
41 Isnin, 17/06/13 - J umaat, 21/06/13
42 Isnin, 24/06/13 - J umaat, 28/06/13
43 - 52
Cuti Panjang/Latihan Industri/ KSCP (10
minggu)
Sabtu, 29/06/13 - Ahad, 08/09/13
Hari Raya Puasa
Hari Kebangsaan
31/08/13
v

PEGAWAI UTAMA
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKANDEKAN

Profesor Abdul Rashid Mohamed

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN

Prof. Madya Shuki Osman


(Akademik& Pembangunan
Pelajar)
Dr. Hazri J amil
(Pengajian Siswazah &
Penyelidikan)
Dr. Shaik Abdul Malik
Mohamed Ismail
(J aringan Industri & Masyarakat)

PENYELARAS UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS

Prof. Madya
Hashimah Mohd. YunusKETUA PENOLONG PENDAFTAR PENOLONG PENDAFTAR

Encik Roslan Ismail
Puan HaslindaYusof

vi

PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN

LATIHAN MENGAJAR
& PRAKTIKUM
DOKTOR PENDIDIKAN
SARJANA PENDIDIKAN
(KERJA KURSUS)

Dr. Mohammad Zohir Ahmad
@Shaari
Prof. Madya
Abdul Ghani Kanesan
Prof. Madya
Nordin Abd Razak

SARJANA MUDA
PENDIDIKAN (Sains/Sastera)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN
(PendidikanKhas)
SARJANA MUDA
PENDIDIKAN
(Prasekolah)


Dr. Rabiatul-Adawiah
Abdul Rashid
Dr. Aznan Che Ahmad Profesor Nor Hashimah Hashim

SARJANA MUDA
PENDIDIKAN
(TESOL)
SARJANA MUDA SASTERA
DENGAN PENDIDIKAN
SARJANA MUDA SAINS
DENGAN PENDIDIKAN

Prof. Madya Tan KokEng Dr. Shahabudin Hashim Profesor Fatimah Saleh

SARJANA KAUNSELING

Prof. Madya Mohamad HashimOthmanvii

SENARAI STAF AKADEMIK
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
(sila rujuk laman web PPIP (http://web.usm.my/education/) untuk maklumat selanjutnya)
Pengurusan Pusat Pengajian
DEKAN
Profesor Dr.Abdul Rashid Mohamed

3809/5403

dean_edu@usm.my
TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN
Akademik dan Pembangunan Pelajar
Prof. Madya Dr.Shuki Osman


2576/5188


shuki@usm.my
Pengajian Siswazah dan Penyelidikan
Dr. Hazri Jamil

3232/2989

hazri@usm.my
Jaringan Industri & Masyarakat
Dr. Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail

2971/5196

samalik@usm.my

PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN/PENYELARAS

Penyelaras Unit Penyelidikan Pendidikan Asas
(UPPA)
Prof. Madya Dr. Hashimah Mohd Yunus


2399/2048


myshima@usm.my

Pengerusi Rancangan Latihan
Mengajar&Praktikum
Dr. Mohammad Zohir Ahmad@Shaari2988zohir@usm.my

Pengerusi Rancangan Doktor Pendidikan
Prof. Madya Dr. Abdul Ghani Kanesan Abdullah


3428


agk@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Pendidikan
(Kerja kursus)
Prof. Madya Dr. Nordin Abd Razak2986norazak@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Kaunseling
Prof. Madya Dr. Mohamad Hashim Othman


2987


shim@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Muda
Pendidikan
(Sains/Sastera/Diploma Pendidikan)
Dr. Rabiatul-Adawiah Abdul Rashid
4984
r_adawiah@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Khas)
Dr. Aznan Che Ahmad5420aznan@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Muda
Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Prof. Dr. Nor Hashimah Hashim5416shimah@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Muda
Pendidikan (TESOL)
Prof. Madya Dr. Tan Kok Eng3763ketan@usm.my
viii
Pengerusi Rancangan Sarjana Muda
Sastera Dengan Pendidikan
Dr. Shahabudin Hashim


2554


shah@usm.my

Pengerusi Rancangan Sarjana Muda
Sains Dengan Pendidikan
Prof. Dr. Fatimah Salleh2558sfatimah@usm.my

PEGAWAI PENTADBIRAN
KETUA PENOLONG PENDAFTAR
En. Roslan Bin Ismail

3236

ramlis@.usm.my
PENOLONG PENDAFTAR
Pn. Haslinda Binti Yusof

2049

haslinda_yusof@.usm.my
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
En.Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman

3790

hairil@usm.my

PROFESOR
Prof. Dr. Abdul Rashid Bin Mohamed
Prof. Dr. Anna Christina Binti Abdullah
(cuti sabatikal dari 1 Jun 2012-31 Oktober 2012)
3809/5403
3763
dean_edu@usm.my
achristi@usm.my
Prof. Dr. Ahmad Nurulazam Bin Md Zain 2971/2567 anmz@usm.my
Prof. Dr.Fatimah Binti Saleh
Prof. Dr. Fong Soon Fook
2558
2968
sfatimah@usm.my
sffong@usm.my
Prof. Dr. Lim Chap Sam
Prof. Dr. Munirah Binti Ghazali
3758
3242
cslim@usm.my
munirah@usm.my
Prof. Dr. Nor Hashimah Binti Hashim 5414 shimah@usm.my
Prof. Dr. Zurida Binti Ismail 3762

zurida@usm.my

PROFESOR MADYA
Prof. Madya Dr.Abdul Ghani Kanesan Bin
Abdullah
3428 agk@usm.my
Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Bin Mohamad 5241 rash@usm.my
Prof. Madya Dr. Ahmad Tajuddin Bin Othman 3765 judane@usm.my
Prof. Madya Dr. Hashim Bin Othman 2970 hashim@usm.my
Prof. Madya Dr. Hairul Nizam Bin Ismail
(cuti sabatikal dari 1 Mac 2012 30 November 2012)
3232/3760 hairul@usm.my
Prof. Madya Dr. Hashimah Binti Mohd Yunus 2399/2048 myshima@usm.my
Prof. Madya Dr. Lee Lay Wah
(cuti sabatikal dari 20 Julai 2012 19 April 2013)
5191 lwah@usm.my
Prof. Madya Dr.Muhammad Kamarul Kabilan
Bin Abdullah
2966 kabilan@usm.my
Prof. Madya Dr. Mohamad Hashim Bin Othman
Prof. Madya Dr. Nordin Bin Abd Razak
(cuti sabatikal dari 01 Jan. 2013 30 Sept. 2013)
2987
2986
shim@usm.my
norazak@usm.my
Prof. Madya Dr. Ong Saw Lan 3240 osl@usm.my
Prof. Madya Dr. Rohizani Binti Yaakub 5410 rohizani@usm.my
Prof. Madya Dr. Shuki Bin Osman 2576/5188 shuki@usm.my
Prof. Madya Dr. Tan Kok Eng 3763 ketan@usm.my
Prof. Madya Dr. Tang Keow Ngang 3764 tang@usm.my
ix
PENSYARAH KANAN
Dr. Abdul Jalil Bin Ali 2563 jalil@usm.my
Tn. Hj. Abd Rahman Bin Abd Aziz 2566 arahman@usm.my
Dr. Ahmad Zamri Bin Khairani 2985 ahmadzamri@usm.my
Dr. Amelia Binti Abdullah 4985 amelia@usm.my
Dr. Aswati Binti Hamzah
(cuti sabatikal dari 31 Disember 2012 30 September 2013)
5182 aswati@usm.my
Dr. Aziah Binti Ismail
(cuti sabatikal dari 1 Jun 2012 28 Februari 2013)
2564 aziah@usm.my
Dr. Azidah Binti Abu Ziden 2979 azidah@usm.my
Dr. Aznan Bin Che Ahmad 5420 aznan@usm.my
Dr. Chew Cheng Meng
(cuti sabatikal dari 31 Julai 2012 30 September 2013)
5100 cmchew@usm.my
Dr. Fadzilah Bte Amzah
(cuti sabatikal dari 1September 2012 31 Mei 2013)
3239 fadzilahamzah@usm.my
Dr. Hazri Bin Jamil 2989 hazri@usm.my
Dr. Jamalsafri Bin Saibon 5181 jamalsafri@usm.my
Dr. Leong Lai Mei 3245 lmleong@usm.my
Dr. Lim Hooi Lian 5195 hllim@usm.my
Dr. Lin Siew Eng
Dr. Low Hui Min
5415
5419
selin@usm.my
halowmin@hotmail.com
Dr. Mageswary a/p Karpudewan 5413 kmageswary@usm.my
Pn. Maznah Binti Ali 2978 maznaly@usm.my
Dr. Melissa Ng Lee Yen Binti Abdullah 5186 melissa@usm.my
Dr. Mohamad Jafre Bin Zainol Abidin
(cuti Sabatikal dari 30 Disember 2011-29 September 2012)
2557 jafre@usm.my
Dr. Mohamad Zohir Bin Ahmad @ Shaari
(cuti sabatikal dari 1Januari 2013 30 September 2013)
2998 zohir@usm.my
Dr. Mohd Ali Bin Samsudin 2565 alisamsudin@usm.my
Tn. Hj. Mohd. Norawi Bin Ali
(cuti belajar sehingga 22 Disember 2012)
5190 norawi@usm.my
Dr. Mohd Zuri Bin Ghani 2558 mdzuri@usm.my
Dr. Najeemah Binti Mohd Yusof
(cuti Sabatikal dari 2 Januari 2012-1 Oktober 2012)
2574 najineen@usm.my
Dr. Nik Rosila Binti Nik Yaacob
(cuti Sabatikal dari 2 Januari 2012-1 Oktober 2012)
2571 nikrusila@usm.my
Dr. Nooraida Binti Yakob 2973 nooraida@usm.my
Dr. Nor Shafrin Binti Ahmad 2569 sham@usm.my
Dr. Norizan Binti Esa
(cuti Sabatikal dari 16 Julai 2012- 15 April 2013)
5197 norizanesa@usm.my
Pn. Norlida Binti Ahmad 2975 norli@usm.my
Dr. Rabiatul-Adawiah Binti Ahmad Rashid 4984 r_adawiah@usm.my
Dr. Rahimi Binti Che Aman
(cuti Sabatikal dari 2 Januari 2012-1 Oktober 2012)
5189 rahimi@usm.my
Dr. Salmiza Binti Saleh 2976 salmiza@usm.my
Dr. Shafia Binti Abdul Rahman 3237 shafia@usm.my
Dr. Shahabuddin Bin Hashim 2554 shah@usm.my
Dr. Shahizan Bin Hasan 3238 shahizan@usm.my
Dr. Shaik Abdul Malik Bin Mohamed Ismail 5196/2568 samalik@usm.my
x

Dr. Siti Hawa Binti Abdullah
(cuti Sabatikal dari 1 Julai 2012-31 Mac 2013)
2976 shawa@usm.my
Dr. Syed Mohamad Bin Syed Abdullah 5411 syedusm@yahoo.com
Dr. Termit Kaur a/p Ranjit Singh
(cuti Sabatikal dari 1 Jun 2012-28 Februari 2013)
3760 termitk@gmail.com
Dr. Wun Thiam Yew 5187 tywun@usm.my
Dr. Zainudin Bin Mohd Isa 5183 zainudin@usm.my
Dr. Zarina Binti Mustafa 2974 mzarina@usm.my

PENSYARAH

Tn. Hj. Abdul Rahman Bin Salim
( kontrak sehingga 31 Januari 2013)
5417 rahmansalim@usm.my

STAF PENTADBIRAN/SOKONGAN
Setiausaha Pejabat N27
Emmida Binti Abdul Hamid

3255

emmida@usm.my
Norshaferah Binti Che Ahmad 3244 norshaferah@usm.my
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N26
Ibrahim Bin Md Diah

4983

imd@usm.my
Pembantu Makmal C22
Mohd Sobri Bin Yahya

3769

mohd_sobri@usm.my
Juruteknik J22 KUP
Abdul Kader Bin Salleh

3766

abdulkader@usm.my
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N22 KUP
Rusnani Binti Bakar 2572 rusnani@usm.my
Wan Hussain Bin Wan Nawang 3235 wanih@usm.my
Setiausaha Pejabat N22
Siti Zaleha Binti Azally

3231

sitiazally@usm.my
Pembantu Makmal C17
Mohamed Fauzi Bin Ahmad 2562 fauzi@usm.my
Mohd Aslam Bin Abdullah 3769 aslam@usm.my
Mohd Nizam Sukhairi Bin Mohamad Saad 3769 msukhairi@usm.my
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17
Leny Azliffa Binti Abdul Aziz 3235 leny@usm.my
Muhammad Fahmi Bin Zakariya 3235 muhdfahmi@usm.my
Zalina Binti Ramli 3956 zalina_ramli@usm.my
Adila Binti Abdullah 2550 adilaabdullah@usm.my
J azmi Daniel Bin Abdul J alal 2516 jazmidaniel@usm.my
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 KUP
Nooraini Binti Abu Bakar 3234 noorainiab@usm.my
Nur Hidayah Binti Abdul Halim 3761 hidayah_halim@usm.my
Pembantu Tadbir Rendah N11 KUP
Noriah Binti Abd Razak 2516 arnoriah@usm.my
Pembantu Am Pejabat N4 KUP
Ishak Bin Mahashar 2516 ishak_mahashar@usm.my
Ismail Bin Abu Hassan 3761 ismail_ah@usm.my
Pembantu Am Pejabat N1
Azizi Bin Azmi 2962 azizi_azmi@usm.my
xi
SENARAI STAF AKADEMIK
PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA

PENGARAH
Prof. Madya Dr. Merza Abbas

TIMBALAN PENGARAH
Prof. Madya Dr. Mona Masood

TIMBALAN PENGARAH (Pengajian Siswazah)
Prof. Madya Dr. Balakrishnan Muniandy

TIMBALAN PENGARAH (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Prof. Madya Dr. Wan Ahmad J aafar Wan Yahaya

JAWATAN BIDANG PENGKHUSUSAN E-MEL,
PROFESOR MADYA
Prof. Madya Dr. Balakrishnan
Muniandy


Prof. Madya Dr. Irfan Naufal
Umar
Reka Bentuk Pengajaran ICT dalam
Pendidikan. Penyelidikan dalam
Teknologi Pengajaran.

Reka Bentuk dan Teknologi. e-
Pembelajaran
mbala@usm.myirfan@usm.my


Prof. Madya Dr. Merza AbbasProf. Madya Dr. Mona Masood
Reka Bentuk Pengajaran.
Penerbitan Multimedia. Penerbitan
Video

Teknologi Sistem Pengajaran. Reka
Antaramuka Manusia-Komputer.
Komunikasi Visual.

merza@usm.mymsmona@usm.my

Prof. Madya Dr. Rozinah
J amaludin
e-pembelajaran. Pembelajaran
Berasaskan Web

rozinah@usm.my

Prof. Madya Dr. Toh Seong
Chong


Prof. Madya Dr. Wan Ahmad
J aafar Wan Yahaya
Reka Bentuk dan Pembangunan
Multimedia. Pembelajaran Berasaskan
Web

ICT dalam Pendidikan.
Pendidikan Berasaskan Multimedia.
Teknologi Pemujukan

tohsc@usm.mywajwy@usm.my
Prof. Madya Dr. Wan Mohd.
Fauzy Wan Ismail
Reka Bentuk Pengajaran Multimedia,
Antaramuka Komputer,
e-pembelajaran

fauzy@usm.my


xiiProf. Madya Dr. Zarina
Samsudin
Teknologi Pengajaran. Reka Bentuk
dan Pembangunan Multimedia
ina@usm.my


Dr. Phung Li Funn


Tn. Hj. Ahmad Moghni Salbani
Pembelajaran Kendiri.
Pembelajaran Atas Talian

Teknologi Pengajaran, Penasihatan
Pembelajaran
lifunn@usm.my

amoghni@usm.myEn. Rossafri MohammadDr. Hosam Faiq

Sumber dan Teknologi Maklumat,
Penerbitan & Pengarangan
Multimedia

AplikasiICT. LMS/LCMS.
Pembelajaran Mobile dan
Pengkomputeran,Perwakilan
Pengetahuan.

rossafri@usm.myhosam@usm.myxiii

SENARAI STAF AKADEMIK
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN

A. PENTADBIRAN PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN

Dekan
Profesor Dato Abu Talib Ahmad
Emel: atalib@usm.my Samb. 3371/3806

Timbalan Dekan (Akademik & Pembangunan Pelajar)
Prof. Madya Hajar Abdul Rahim
Emel: hajar@usm.my Samb. 4349/2705

Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah & Penyelidikan)
Profesor Sohaimi Abdul Aziz
Emel: soaazz@usm.my Samb. 3858/3332

Timbalan Dekan (Jaringan Industri & Masyarakat)
Prof. Madya Munir Shuib
Emel: munir@usm.my Samb. 5221/2704

Penolong Pendaftar Kanan
En. Zamzami Rasidi
Emel: zamzami@usm.my Samb. 3374

Penolong Pendaftar
Pn. Faridah Bharum
Emel: bfaridah@usm.my Samb. 3850

Pegawai Sistem Maklumat
En. Meor Ahmad Shukri Zainal Abidin
Emel: masza@usm.my Samb. 4180

Senarai Pengerusi Rancangan

Bahagian Bahasa Malaysia, Terjemahan dengan Interpretasi
Dr. Haslina Haroon
Emel: haslina@usm.my Samb. 2864

Bahagian Bahasa Inggeris
Prof. Madya Sarjit Kaur
Emel: sarjit@usm.my Samb. 2702

Bahagian Geografi
Prof. Madya Tarmiji Masron
Emel: mmiji@usm.my Samb. 2867

xiv
Bahagian Sejarah
Profesor Ooi Keat Gin
Emel: kgooi@usm.my Samb. 3341

Bahagian Kesusasteraan
Prof. Madya J elani Harun
Emel: jelani@usm.my Samb. 3377

Bahagian Pengajian Islam
Dr. Mohd Farid Mohd Sharif
Emel: faridusm@usm.my Samb. 2866

Bahagian Falsafah dan Tamadun
Prof. Madya Muhammad Azizan Sabjan
Emel: mazizan@usm.my Samb. 3869

Penyelaras Kursus Teknik Berfikir & Kursus Berterusan
Dr. Azimah Sazalie
Emel: azimah@usm.my Samb. 3340
B. SENARAI STAF PUSAT PENGAJIAN PPIK
Sila rujuk laman web PPIK (www.hum.usm.my) untuk maklumat terkini

1. SENARAI STAF AKADEMIK

- Bahagian Sejarah

Pengerusi Rancangan
Profesor Ooi Keat Gin

Pensyarah

3341


kgooi@hotmail.com

Dato Dr. Anbalakan Kailasam 3333 anbala@usm.my
Prof. Madya Abdul Rahman Hj. Ismail 2706 iarahman@usm.my
Prof. Madya Datin Mahani Musa 3336 mahani@usm.my
Dr. Nazarudin Zainun 2879 naza@usm.my
Dr. Nik Haslinda Nik Hussain 2850 nlinda@usm.my
Dr. Muhamad Hasrul Zakariah 3871 Hasrul74@usm.my
Dr. Azmi bin Arifin 2855 azmiarifin@usm.my
En. Ooi Hock Tiam 3861 htooi@usm.my
Pn. Thilagavathi Vasudevan 5883 vthila@usm.my
xv
- Bahagian Bahasa Inggeris

Pengerusi Rancangan
Prof. Madya Sarjit Kaur

Pensyarah

2702

sarjit@usm.my
Prof. Madya Hajar Abdul Rahim 4349/
2705
hajar@usm.my
Prof. Madya Shakila Abd. Manan 3377 shakmanan@gmail.com
Prof. Madya Munir Shuib 2704 munir@usm.my
Prof. Madya Salasiah Che Lah 3337 salasiah@usm.my
Dr. Azimah Sazalie 3340 azimah@usm.my
Dr. Mohamad Rashidi Mohd. Pakri 3399 rashidi@usm.my
Dr. Raja Rozina Raja Sulaiman 3336 rrozina@usm.my
Dr. Suzana Hj. Muhammad 2874 szna@usm.my
Dr. Agnes Liau Wei Lin 3338 agnes@usm.my
Dr. Alias Abdul Ghani 3399 alieh@usm.my
Dr. Rita Abdul Rahman Ramakrishna 3338 rita@usm.my
Dr. Nurul Farhana Low Abdullah 2872 nflow@usm.my
Dr. Simon Peter Hull 5882 sphull@usm.my


- Bahagian Bahasa Malaysia, Terjemahan dengan Interpretasi

Pengerusi Rancangan
Dr. Haslina Haroon 2864 haslina@usm.my

Pensyarah
Prof. Madya Noriah Mohamed 3334 noriahm@usm.my
Prof. Madya Hasuria Che Omar 3332 hasuria@usm.my
Dr. Syed Zainal Ariff Syed J amaluddin 2856 syed@usm.my
Dr. Aniswal Abd. Ghani 3341 aniswal@usm.my
Dr. Leelany Ayob 2849 leelany@usm.my
Dr. Rokiah Awang 2859 arokiah@usm.my
Dr. Rozaida Abdul Rauf 2703 rozaida@usm.my
Dr. Radiah Yusoff 3335 radiah@usm.my
Dr. Tajul Aripin Kassin 2857 tajul@usm.my
Dr. Wan Rose Eliza Abdul Rahman 2848 wardah@usm.my
Dr. Noraini Ibrahim 3342 noni@usm.my
Dr. Goh Sang Seong 2877 gohss@usm.my
Dr. Hasmidar Hassan 2854 hasmidar@usm.my
Dr. Idris Mansor 5884 idrismansor@usm.my
Pn. J amilah Hj. Ikhsan 3342 jamylah@usm.my
Pn. Solakhiah J anuri 2861 solakhia@usm.my
Pn. J umiya Ahmad 2703 mimi@cs.usm.myxvi
- Bahagian Geografi

Pengerusi Rancangan
Prof. Madya Tarmiji Masron 2867 mmiji@usm.my

Pensyarah
Profesor Chan Ngai Weng 3829 nwchan@usm.my
Profesor Ruslan bin Rainis 2875 rruslan@usm.my
Profesor Wan Ruslan bin Ismail 2853 wruslan@usm.my
Prof. Madya Hassan Naziri Khalid 2871 hnaziri@usm.my
Prof. Madya Norizan bin Md. Nor 3854 norizan@usm.my
Prof. Madya Suriati Ghazali 3869 suriati@usm.my
Prof. Madya Usman Hj. Yaacob 3340 usman@usm.my
Prof. Madya Narimah Samat 2872 narimah@usm.my
Dr. Anisah Lee Abdullah 2863 anisah@usm.my
Dr. Nooriah Yusof 3872 nooriah@usm.my
Dr. Zullyadini A. Rahaman 2852 zully@usm.my
Dr. J abil bin Mapjabil 3873 bill@usm.my
Dr. Wan Mohd. Muhiyuddin Wan
Ibrahim
2868 wmmwi@usm.my
Dr. Sharifah Rohayah Sheikh Dawood 3868 sdawood@usm.my
Dr. Asyirah binti Abdul Rahim 3872 asyirah@usm.my
Dr. Zikri Muhammad 5881 zikri@usm.my
En. Aziz bin Abdul Majid 2869 amaziz@usm.my

- Bahagian Kesusasteraan

Pengerusi Rancangan
Prof. Madya J elani Harun 3377 jelani@usm.my

Pensyarah
Profesor Dato Dr. Md. Salleh
Yaapar

2702
4420
4421
mdsalleh@usm.my

Prof. Emeritus Muhammad bin Hj.
Salleh
3335 muhd@usm.my
Profesor Sohaimi Abdul Aziz 3858/3332 soaazz@usm.my
Prof. Madya Siti Hajar Che Man 2865 shajar@usm.my
Prof. Madya Rahimah A. Hamid 3378 imah@usm.my
Dr. Halimah binti Mohamed Ali 2704 halimah@usm.my
Dr. Mohamad Luthfi Abdul Rahman 3829 luthfi@usm.my

xvii
- Bahagian Pengajian Islam

Pengerusi Rancangan
Dr. Mohd Farid Mohd Sharif 2866 faridusm@usm.my

Pensyarah
Prof. Madya Dato Mohd. Radzi
Othman
3331 mradzi@usm.my
Prof. Madya Noor Shakirah Mat Akhir 2862 shakirah@usm.my
Prof. Madya Atikullah Abdullah 3867 atik@usm.my
Prof. Madya Dato Mohd. Asri bin
Zainul Abidin
2876 moasriza@usm.my
Dr. Mohamad Khairul Anwar Osman 2858 khairul@usm.my
Dr. J asni bin Sulong 3863 jasni@usm.my
Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz 2873 hasanah@usm.my
Dr. Mohd. Nizam bin Sahad 3868 nizamsahad@usm.my
Dr. Roshimah Shamsudin 2851 roshimah@usm.my

- Bahagian Falsafah & Tamadun

Pengerusi Rancangan
Prof. Madya Muhammad Azizan bin
Sabjan
3869 mazizan@usm.my

Pensyarah
Profesor Zailan Moris 3333 zailan@usm.my
Prof. Madya Lok Chong Hoe 3331 chlok@usm.my
Prof. Madya Ratna Roshida Ab. Razak 3871 ratna@usm.my
Dr. Suhaila Abdullah 5172 aila@usm.my
Tuan Hj. Ellias Zakaria 3337 ellias@usm.my
En. Peter Gan Chong Beng 2878 petergan@usm.my
Dr. Aiza Maslan @ Baharudin 2860 aizamaslan@usm.my
Dr. Lee Wang Yen 5886 wylee@usm.my
Dr. Shohana Hussin 5885 shohana@usm.my

xviii

2. SENARAI STAF PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL

Staf Pentadbiran
Pn. J enny Lee Kim Eng 3375 jlke@usm.my
Pn. Mazlina Mohamad 3371 mmazlina@usm.my
Pn. Siti Salmah Harun 3373 sitisalmah@usm.my
Pn. Roslina Hanoum Osman Merican 3372 roslina@usm.my
Pn. Azmah Mansor 3376 azmah_mansor@usm.my
Cik Noor Fazlin Mohd Pauzi 5498 fazlin@usm.my
Pn. Halizah Awang 2680 halizah@usm.my
Pn. Aina Zakiah Amir Hamzah 4176 aina_zakiah@usm.my
Pn. Siti Solehah Abd. Kadir 4176 solehah@usm.my
Cik Paridah Mydin 3853 paridah@usm.my
Pn. Defniza Abdul Malik 3853 defniza@usm.my
Cik. J ulia J aafar 4183 jjulia@usm.my
En. Roslan bin Yusof 2681/3376
En. Kamaluddin Syeikh Mydin 2681/3376
En. Mohd. Fadli bin Abdullah 4176
Staf Teknikal
Cik Sarina bt. Mohamad Idris 2551 sarina.mi@usm.my
En. Hassan bin Mohamad 3868 mhassan@usm.my
En. Azhari bin Abdul Aziz 2847 azhari@usm.my
En. Chong Woei Weng 2509 wwchong@usm.my
En. Mohamed Khalid Awang 3855 mkhalid@usm.my
En. Mohd Khairi Ibrahim 2701 imkhairi@usm.my


xix
SENARAI STAF AKADEMIK
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN

KAKITANGAN AKADEMIK & PENTADBIRAN
No. Samb.Tel. E-mel
Pemangku Dekan
Dr. Nor Malina Malek 3369 dean_soc@usm.my


TIMBALAN DEKAN
Akademik & Pembangunan Pelajar
Dr. Nor Malina Malek 3361 ddsa_soc@usm.my


Pengajian Siswazah & Penyelidikan
Prof. Madya Sivamurugan Pandian 3394 ddpg_soc@usm.my

Bahagian Jaringan Industri & Masyarakat
Prof. Madya Chin Yee Whah 5069 ddjim_soc@usm.my

Pengerusi Rancangan
Antropologi & Sosiologi
Dr. Premalatha Karupiah 4619 prema@usm.my

Ekonomi
Dr. Saidatulakmal Mohd 5386 eieydda@usm.my

Kerja Sosial
Dr. Azlinda Azman 5385 azlindaa@usm.my

Perancangan & Pengurusan Pembangunan
Dr. Khoo Suet Leng 2652 slkhoo@usm.my

Sains Politik
Dr. Azeem Fazwan Ahmad Farouk 4604 azeemf@usm.my

Kajian Antarabangsa
Dr. Noreha Hj. Hashim 3358 noreha@usm.my

Hubungan Etnik (SHE)
Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar 3346 zainiab@usm.my

Pengarah/Penyelaras
Prof. Muhammad Syukri Salleh 2656 syukri@usm.my
(Pengarah)
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)


xx
Dr. Azlinda Azman 3955 aargusm@po.jaring.my
(Konvenor)
Kumpulan Penyelidikan Bertindak AIDS (AARG)

Prof. Madya Kamarulzaman Askandar 2123 rep@usm.my
(Penyelaras)
Unit Penyelidikan dan Pendidikan untuk Perdamaian (REPUSM)

Antropologi dan Sosiologi
Prof. Madya Chin Yee Whah 5069 ywchin@usm.my
Prof. Madya Nor Hafizah Selamat 4608 hafiz@usm.my
Prof. Madya Sivamurugan Pandian 3344 psiva@usm.my
Prof. Madya Sundramoorthy
Pathmanathan
3352 moorthy@usm.my
Dr. Azrina Husin 4614 azrina@usm.my
Dr. Lye Tuck Po 5383 tuckpo@usm.my
Dr. Ong Beng Kok 4613 ongbengkok@usm.my
Dr. Premalatha Karupiah 4619 prema@usm.my
Dr. Shariffah Suraya Syed J amaludin 2797 shariffah@usm.my

Ekonomi
Profesor Dato J amalludin Sulaiman 4618 jamals@usm.my
Profesor Suresh Narayanan 2721 nsuresh@usm.my
Prof. Madya Abdul Fatah Che Hamat 2716 abdfatah@usm.my
Prof. Madya Andrew Tan Khee Guan 2653 atan@usm.my
Prof. Madya Lean Hooi Hooi 2663 hooilean@usm.my
Dr. Chng Kean Siang 4623 cks@usm.my
Dr. Che Normee Che Sab 2654 csnormee@usm.my
Dr. Chua Soo Yean 3350 sychua@usm.my
Dr. J acqueline Liza Fernandez 3427 lfjacq@usm.my
Dr. Lim Ee Shiang 4616 eslim@usm.my
Dr. Loke Yiing J ia 4615 yjloke@usm.my
Dr. Nor Asmat Ismail 2796 norasmat@usm.my
Dr. Saidatulakmal Mohd 5386 eieydda@usm.my
Dr. Zakaria Bahari 2664 bzak@usm.my

Kerja Sosial
Profesor Syarif Muhidin Abdurahman 2650 syarif@usm.my
Prof. Madya Zulkarnain Ahmad Hatta 5388 haqqani@usm.my
Dr. Azlinda Azman 5385 azlindaa@usm.my
Dr. Intan Hashimah Mohd. Hashim 4612 hashimah@usm.my
Dr. Mohd. Affandy Yusof 3356 affandy@usm.my
Dr. Muhamad Fadhil Nurdin 4611 mfadhil@usm.my
Dr. Nikku Balaraju 5387 brnikku@usm.my
Dr. Norzarina Mohd Zaharim 2801 norzarina@usm.my

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
Prof. Madya Osman Md. Yusoff 3347 osmanmy@usm.my
xxi
Prof. Madya Tiun Ling Ta 4607 lttiun@usm.my
Dr. Khoo Suet Leng 2652 slkhoo@usm.my
Dr. Nor Malina Malek 2651 malina@usm.my
Dr. Salfarina Abdul Gapor 2665 farina@usm.my
Dr. Zahri Hamat 2800 zahri@usm.my
Cik Zainab Wahidin 4623 wzainab@usm.my

Sains Politik
Profesor Ahmad Atory Hussain 2798 atory@usm.my
Profesor Loh Kok Wah 3347 kwloh@usm.my
Prof. Madya Kamarulzaman Askandar 4610 zam@usm.my
Prof. Madya Latif Kamaluddin 2662 kalatif@usm.my
Prof. Madya Lim Hong Hai 3353 hhlim@usm.my
Dr. Azeem Fazwan Ahmad Farouk 4604 azeemf@usm.my
Dr. Benny Teh Cheng Guan 3349 ben@usm.my
Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar 3346 zainiab@usm.my
Dr. Noreha Hj. Hashim 3358 noreha@usm.my
Dr. Soon Chuan Yean 3345 chuanyean@usm.my
Dr. Zainal Abidin Sanusi (dipinjamkan) 4606 zainals@usm.my
Pn. Arzura Idris 5387 arzura@usm.my

Pengurusan Pembangunan Islam
Profesor Muhammad Syukri Salleh 2656 syukri@usm.my
Dr. Fadzila Azni Ahmad 4603 sukainah@usm.my

xxii

STAF PENTADBIRAN

Ketua Penolong Pendaftar
3362

Penolong Pendaftar
Ahmad Zaki Talhah Md Zain 4626 ahmadzaki@usm.my

Ketua Pembantu Tadbir
Rosni Md. Yusoff 3876 rosnish@usm.my

Penolong Jurutera (Perkomputeran)
Siti Nur Faezah Ahmad 3395 faezah@usm.my

Juruteknik Komputer
Nazrul Fitri Ahmad 3395 nazrul_fitri@usm.my

Setiausaha Eksekutif
J umizah Samsudin 3361 jumizah@usm.my
Suraya Abdullah 3369 su@usm.my
Wan Nurul Husnaa binti Wan Azmi 3394 husnaa@usm.my

Penolong Pegawai Penerbitan
Nor Diana Mohamad 5813 diana@usm.my

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Abd Aziz Razak 3842 abd_aziz@usm.my
Aniza Abdul Malik 5393 aniza_malik@usm.my
Azliza Akbar Ali 3360 dliza@usm.my
Hanim Noor 3422 hanim@usm.my
Lee Sok Eong 3876 lseong@usm.my
Mujadilah Abu Bakar 3360 mujadilah@usm.my
Noor Shazila Ishak 3422 shazila@usm.my
Norazrina Md. J abarullah (REPUSM) 2123 norazrinamj@usm.my
Norhasliza Mohd Illias (AARG) 3955 hasliza@usm.my
Radziah Haji Abdul Manan 3832 radziah@usm.my
Roslina Mohamed Idros 3842 shalina@usm.my
Suzana Zulkifli 3360 suzana_zulkifli@usm.my


Pegawai Perangkawan
Abdul Aziz Tahar 2800 aaziz@usm.my

Pembantu Am Pejabat
Ishak Yahaya 3360 ishak_yahaya@usm.my
Mohd Nazri Din 3360 nazridin@usm.my
xxiii
PANEL PENASIHAT INDUSTRI

Antropologi dan Sosiologi
Dr. Ooi Eng Hock
Pengarah Urusan
Menara Kerjaya Fasterners Sdn. Bhd.
Federation of Malaysia Manufacturers (Northern Region)
1563 MK 15 Lorong IKS Simpang Empat 1
Tapak IKS Perda
14100 Simpang Empat
Pulau Pinang

Ekonomi
Y. Bhg. Dato' Lee Ow Kim
Pengarah Eksekutif
Penfabric Sdn Bhd.
Federation of Malaysia Manufacturers (Northern Region)
Plot 117-119 and 200-202
Prai Free Industrial Zone
13600 Prai
Pulau Pinang

Kerja Sosial
Cik Noraini Hashim
Pengarah Perancangan dan Pembangunan
Ibu Pejabat J abatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
Tingkat 19-24 Menara Tun Ismail Mohamed Ali
J alan Raja Laut
50562 Kuala Lumpur

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
Y. Bhg. Dato' Haji Ayob Haji Awang
Pengurus
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Perak
No. 79A, J alan Dato Onn J aafar
30300 Ipoh
Perak Darul Ridzuan

Sains Politik
Dato' Dr Syed Ahmad Hussein
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia
Tingkat 14B
Menara PKNS-PJ
17, J alan Yong Shook Lin
46050 Petaling J aya
Selangor Darul Ehsan

xxiv
SENARAI STAF PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN

Sila rujuk laman web www.management.usm.my untuk maklumat lanjut.

DEKAN
Profesor Dato Ishak Ismail 3370/3837 iishak@usm.my

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN

Akademik & Pembangunan Pelajar
Datin Dr. Joriah Muhammad 2520/3880 joriah@usm.my

Pengajian Siswazah & Penyelidikan
Prof. Madya Zamri Ahmad 2398/2523 zahmad@usm.my

J aringan Industri & Masyarakat
Prof. Madya Azizah Omar 2398/2889 aziemar@usm.my

PENGERUSI-PENGERUSI RANCANGAN/PENYELARAS

Bahagian Perakaunan
Dr. Amirul Shah Md. Shahbudin 2757 amirulshah@usm.my

Bahagian Kewangan
Dr. Abdul Hadi Zulkafli 3953 hadi_zml@usm.my

Bahagian Pemasaran
Prof. Madya Mahmod Sabri Haron 3434 msabri@usm.my

Bahagian Operasi
Encik Soh Keng Lin 2317 klsoh@usm.my

Bahagian Organisasi
Dr. Hazril Izwar Ibrahim 5159 hazrilizwar@usm.my

Bahagian Perniagaan Antarabangsa
Dr. Noor Hazlina Ahmad 3355 hazlina@usm.my

Penyelaras Program Kepimpinan dan
Pengajian Berterusan

Dr. Hasliza Abdul Halim 5162 haslizahalim@usm.my

Penyelaras Pengajian Siswazah &
Penyelidikan

Dr. Siti Rohaida Mohamed Zainal 5155 siti_rohaida@usm.my


Penyelaras Program ICT & Webmaster
Encik Yusof Hamdani Jalalludin 3430 yhamdani@usm.my
xxv
STAF SOKONGAN PUSAT PENGAJIAN

Ketua Penolong Pendaftar
Encik Mohd Azizudin Mohd Shariff 3367 azizudin@usm.my

Penolong Pendaftar
Cik Nur MariyamMusa 2522 mariyam@usm.my

Pegawai Penyelidik Sosial
Puan Aniza Abdul Aziz 5479 aniza_aziz@usm.my

Ketua Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Encik Md. Noor Din 3985 mnd@usm.my

Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

Datin Zaini Zainon 3370 nani@usm.my
Puan Siti Fatimah Mohd Norddin 5898 sitifatimahn@usm.my
Cik Nurhidayah Shahbuddin 5899 nurhidayah@usm.my

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Puan Azziayati Roslan 2398 azziayati@usm.my
Puan DasyilahanimMohd Desa 2520 dasyila@usm.my
Puan Maziah Adam 3363 maziah_adam@usm.my
Encik Mohd Yusoff Ismail 3363 ucop@usm.my
Cik Norhaida Abd Hamid 4979 norhaidaah@usm.my
Cik Nur Hidayah Yaakop 3984 nuryaakop@usm.my
Puan Rosnah Mohamad Saleh 2533 rosesaleh@usm.my
Puan Siti Eshah Waris 4979 sew@usm.my
Puan Sufiah Abdul Kadir 3984 sufiah@usm.my

Juruteknik

Encik Muhamad Rizal Mohamed Radi 4186 rizal@usm.my
Puan Norliza Mohamad Ibarahim 4186 iliza@usm.my

Pembantu Am Pejabat

Encik Gopal a/l Kandiah 3986 gopal@usm.my
Encik Khairi Hashim 3986 hkhairi@usm.my


xxvi
SENARAI STAF AKADEMIK

1. BAHAGIAN PERAKAUNAN

Pengerusi Rancangan

Dr. Amirul Shah Md. Shahbudin 2757 amirulshah@usm.my

Pensyarah

Profesor Fauziah Md. Taib 2521 mfauziah@usm.my
Dr. Adeline Lau Hooi Ping 2893 adelinelhp@usm.my
Dr. Chee Hong Kok 3354 hkchee@usm.my
Dr. Dayana Jalaludin 5152 dayana@usm.com
Dr. Hairul Suhaimi Nahar 5283 hairulsuhaimi@usm.my
Dr. Md. Harashid Haron 2900 harashid@usm.my
Dr. Phua Lian Kee 2758 phualk@usm.my
Encik Ali Nawari Hassan 2898 alinawari@usm.my
Encik Ang Jili 5340 angjili@usm.my
Encik Lok Char Lee 2756 lokcl@usm.my

2. BAHAGIAN KEWANGAN

Pengerusi Rancangan

Dr. Abdul Hadi Zulkafli 3953 hadi_zml@usm.my

Pensyarah

Prof. Madya Zamri Ahmad 2398/2523 zahmad@usm.my
Datin Dr. Joriah Muhammad 2520/3880 joriah@usm.my
Dr. Eliza Nor 2530 eliza.nor@usm.my
Dr. Haslindar Ibrahim 3379 haslindar@usm.my
Dr. Hooy Chee Wooi 2897 cwhooy@usm.my
Dr. Tajul Ariffin Masron 5158 tams@usm.my
**Encik Ahmad Zainuddin Salleh - zainuddin@usm.my
Encik Zainon Harun 2532 zainon@usm.my


xxvii
3. BAHAGIAN PEMASARAN

Pengerusi Rancangan

Prof. Madya Mahmod Sabri Haron 3434 msabri@usm.my

Pensyarah

Profesor Dato Ishak Ismail 3370/3837 iishak@usm.my
Prof. Madya Azizah Omar 2398/2889 aziemar@usm.my
Dr. Malliga a/p Marimuthu 2753 malliga@usm.my
*Dr. Norizan Mat Saad - nazim@usm.my
Dr. Siti Hasnah Hassan 5165 siti.hassan@usm.my
Encik Mohd Shafie Ariffin 2526/3339 mshafie@usm.my
Encik Shahidan Shafie 2525 shahidan@usm.my
Encik Mohammad Ikram Ahmed Fadzil 5915 ikram@usm.my


4. BAHAGIAN OPERASI

Pengerusi Rancangan

Encik Soh Keng Lin 2317 klsoh@usm.my

Pensyarah

Profesor Ramayah Thurasamy 3889 ramayah@usm.my
Dr. Marini NurbanumMohamad 5151 marini_nur@usm.my
Dr. Wong Wai Peng 2527 wongwp@usm.my
Dr. Noorliza Karia 2528 noorliza@usm.my
Dr. Nor Hasliza Mohd Saad 5920 norhasliza@usm.my
Dr. Teh Sin Yin 2894 tehsyin@usm.my
Encik Yusof Hamdani Jalalludin 3430 yhamdani@usm.my


5. BAHAGIAN ORGANISASI

Pengerusi Rancangan

Dr. Hazril Izwar Ibrahim 5159 hazrilizwar@usm.my

Pensyarah

Profesor Aizzat Hj. Mohd. Nasurdin 2548 aizzat@usm.my
Dr. Mohd Anuar Arshad - -
Dr. Azura Abdullah Effendi 3343 azura_e@usm.my
Dr. Daisy Kee Mui Hung 2919 daisy@usm.my
xxviii
Dr. Hasliza Abdul Halim 5162 haslizahalim@usm.my
Dr. Lilis Surienty Abd. Talib 3368 lilis@usm.my
Dr. Mastura Ab. Wahab 5154
mastura.ab.wahab@usm.my
Dr. Noor Hazlina Ahmad 3355 hazlina@usm.my
Dr. Siti Rohaida Mohamed Zainal 5155 siti_rohaida@usm.my
Encik Mohd Yusoff Zainun Hamzah 5164 zmyusoff@usm.my
Puan Yanty Roslinda Harun 5153 yanti_roslinda@usm.my

6. BAHAGIAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Pengerusi Rancangan

Dr. Noor Hazlina Ahmad 3355 hazlina@usm.my

Pensyarah

Datin Dr. Joriah Muhammad 2520/3880 joriah@usm.my
Dr. Anees Janee Ali @ Hamid 5156/2545 aneesali@usm.my
Dr. Khairul Anuar Mohammad Shah 2524 khairulms@usm.my
Dr. Shankar a/l Chelliah 5282 shankar@usm.my
Puan Azlina Ahmad 5904 lynna_ahmad@usm.my
Puan Iman Khalid A. Qader 5163 iman@usm.my


* On secondment to Prince Sultan College, Arab Saudi.
** On Study Leave under USM.1
1.0 MAKLUMAT AM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

1.1 SEJARAH PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
[Dahulunya dikenali sebagai CES, Centre For Educational Studies]

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan ditubuhkan pada tahun 1970, setahun selepas
tertubuhnya USM yang dahulunya dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang.

Tujuan utama Pusat ini ditubuhkan adalah untuk menghasilkan guru siswazah
sains. Program Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan telah ditawarkan
selama 4 tahun, dan program ini diintegrasi dengan subjek sains dari Pusat
Pengajian Sains (Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik) bersama subjek
pendidikan. Program ini merupakan yang pertama kalinya ditawarkan di
Malaysia pada masa itu.

CES yang sekarang dikenali dengan nama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
(PPIP) telah mencipta sejarahnya tersendiri sebagai pusat pertama di Malaysia
yang memulakan program Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan dan
Program Pengajian Luar Kampus (Off Campus Programme). Di peringkat USM
pula, CES adalah pengasas kepada Pusat Bahasa, Unit Teknologi Pendidikan
dan Multimedia dan Unit Pengajian Luar Kampus.

Pada awal tahun 1990-an, PPIP telah mengembangkan program peringkat
sarjana dengan menawarkan M.Ed dalam pelbagai bidang pendidikan dalam
mod kerja kursus. Sehingga tahun 2009, PPIP telah berjaya melahirkan lebih
200 orang graduan di peringkat M.A.Ed. dan lebih 1500 orang graduan M.Ed.
PPIP juga menawarkan program ijazah di peringkat kedoktoran, di peringkat
PhD dan Ed.D.

1.2 MISI PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

MISI PPIP adalah memaju dan menyebarkan ilmu melalui inovasi pengajaran
dan penyelidikan untuk melahirkan pendidik yang cemerlang dengan
menawarkan program-program berkualiti, serta memberi sumbangan dengan
penuh komitmen kepada masyarakat, negara dan antarabangsa.

1.3 MAKLUMAT TAMBAHAN PUSAT PENGAJIAN

Dasar Bahasa Malaysia

Adalah menjadi dasar Universiti Sains Malaysia untuk menggunakan Bahasa
Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar utama pengajaran dan
penyelidikan. Kerajaan telah menetapkan tahun 1983 sebagai tahun bermulanya
kesemua kursus sains di peringkat 100 di Universiti ini diajar dalam Bahasa
Malaysia. Untuk mencapai matlamat ini, Universiti Sains Malaysia telah
menyediakan satu jadual penggunaan Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan
peperiksaan.

2
Untuk menentukan bahawa Bahasa Malaysia digunakan secara meluas, pelajar
diwajibkan menjawab soalan peperiksaan dalam Bahasa Malaysia. Mulai
Sidang Akademik 1986/87 semua Pusat Pengajian telah menggunakan 100%
keperluan Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan peperiksaan bagi kursus-
kursus prasiswazah.

Hadiah-Hadiah

Jenis-jenis hadiah yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan
pencapaian akademik yang cemerlang adalah seperti berikut:

(a) Hadiah kepujian bagi pelajar terbaik mengikut tahun pengajian.
(b) Hadiah Pingat Emas bagi pelajar tahun akhir yang terbaik dalam Rancangan
Sarjana Muda Pendidikan telah dihadiahkan oleh Persatuan Untuk
Memajukan Pelajaran Tinggi di Malaysia bagi memperingati Dr. Thio Chan
Bee.
(c) Hadiah Pingat Emas Datuk Balwant Singh diberikan kepada pelajar Sains
Dengan Pendidikan Tahun Akhir yang pencapaian akademiknya baik dalam
bidang pendidikan.
(d) Hadiah Pingat Emas YTM Profesor Dato Tunku Ismail bin Tunku Md.
Jiwa diberikan kepada pelajar Sastera Dengan Pendidikan Tahun Akhir
yang pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan.
(e) Hadiah Buku Paul Chang diberikan kepada pelajar tahun akhir yang
pencapaian akademiknya baik dalam bidang pendidikan.
(f) Hadiah Pingat Emas Canselor dianugerahkan kepada pelajar yang
pencapaian akademiknya cemerlang dan juga aktif dalam berbagai bidang.
(g) Hadiah Pingat Emas (Persatuan Wanita) Universiti Sains Malaysia untuk
pelajar wanita Tahun Akhir yang terbaik di dalam semua lapangan
(akademik dan kegiatan kokurikulum).

Jawatankuasa Staf Pelajar

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan amat menyedari tentang pentingnya
mengadakan hubungan rapat dengan pelajar-pelajar berkaitan kurikulum dan
aspek-aspek lain. Untuk tujuan itu Jawatankuasa Staf Pelajar yang
dipengerusikan oleh Timbalan Dekan dan ahli-ahlinya yang terdiri daripada
kaunselor, wakil staf dan wakil-wakil pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
telah ditubuhkan.

Fungsi utama Jawatankuasa ini adalah untuk mendapat maklumat, komen dan
sebarang aduan mengenai perkara-perkara akademik, disiplin, pentadbiran dan
hal-hal lain berkaitan pelajar. Hasil perbincangan dua hala ini sebarang
kerumitan dan salah anggap dapat dihindarkan. Perhubungan yang rapat sesama
pelajar juga dapat dipupuk melalui aktiviti-aktiviti Persatuan Pendidikan, USM.

3
Jurnal Pendidikan

Jurnal Pendidik dan Pendidikan adalah terbitan tahunan Pusat Pengajian Ilmu
Pendidikan. Jurnal ini memuatkan topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu dan
perkembangan pendidikan.

Diges Pendidik

Diges Pendidik merupakan satu lagi wahana penyebaran ilmu Pusat Pengajian
Ilmu Pendidikan yang diterbitkan 2 kali setahun. Diges Pendidik memuatkan
artikel-artikel terpilih di samping beberapa ruangan tetap seperti ulasan buku,
abstrak kajian dan ruang penulis jemputan. Para pelajar digalakkan
menyumbang bahan-bahan tulisan untuk dimuatkan dalam diges tersebut.

Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA)

Sebuah unit penyelidikan dalam bidang pendidikan asas telah diwujudkan di
bawah naungan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Unit ini berfungsi sebagai
pusat penyelidikan utama yang mengendalikan urusan-urusan penyelidikan dan
projek-projek Pendidikan Sekolah Rendah, prasekolah, psikometrik dan
penilaian pendidikan. Di unit ini terdapat koleksi laporan-laporan penyelidikan
dalam bentuk monograf dan bahan modul.

Kemudahan-Kemudahan Pusat Pengajian

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan menyediakan kemudahan-kemudahan berikut
untuk kegunaan pelajar-pelajar.

(a) Bilik Pengajaran Mikro
(i) studio rakaman
(ii) bilik tayangan
(b) Bilik Sumber
(c) Bilik Kaunseling - kaunseling individu dan kelompok
(d) Makmal Pengajaran Matematik
(e) Makmal Pengajaran Biologi
(f) Makmal Pengajaran Kimia
(g) Makmal Pengajaran Fizik
(h) Makmal Komputer
(i) Bilik Pengajaran Bahasa
(j) Bilik Persatuan Pendidikan
(k) Bilik Diskusi Akademik
(l) Bilik Siswazah
(m) Bilik Pendidikan Khas/Sensori


4

Program Pengajian Prasiswazah
a. Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan
b. Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan
c. Sarjana Muda Pendidikan (TESOL)
d. Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas)

Program Pengajian Siswazah
Dalam Program Pengajian Siswazah, PPIP menawarkan program-program
berikut:
a. M.Ed (Sarjana Pendidikan) Kerja Kursus
b. MA(Ed) (Sarjana Pendidikan) - Penyelidikan
c. Ph.D. (Ijazah Kedoktoran Penyelidikan)
d. Ed.D (Ijazah Kedoktoran Kerja Kursus)
e. MA (Ed) Sarjana Kaunseling Kerja Kursus

Nota:

i) Program M.Ed dan Ph.D boleh diambil secara:
a. penuh masa
b. sambilan

ii) Untuk Program Sarjana PPIP menawarkan 8 bidang pengkhususan:
a. Bidang Pengajian Kurikulum
b. Bidang Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan
c. Bidang Psikometrik Dan Pengujian Pendidikan
d. Bidang Pendidikan Sains
e. Bidang Pendidikan Bahasa Inggeris/Tesol
f. Bidang Teknologi Pendidikan
g. Bidang Psikologi Pendidikan

iii) Untuk Program Ed.D PPIP menawarkan 4 Bidang Pengkhususan
a. Pendidikan Sains
b. Teknologi Pendidikan
c. Kurikulum dan Pengajaran
d. TESOL

5

2.0 SISTEM AKADEMIK DAN MAKLUMAT AM

2.1 Aktiviti Pendaftaran Kursus

Pendaftaran kursus merupakan aktiviti yang penting sepanjang tempoh pengajian
setiap pelajar di Universiti. Hal ini merupakan langkah pertama pelajar ke arah
menduduki peperiksaan pada penghujung setiap semester. Mendaftar kursus-kursus
yang betul setiap semester akan membantu melancarkan proses pengijazahan setiap
pelajar dari semester pertama hingga semester terakhir.

2.1.1 Urusetia Pendaftaran Kursus Sarjana Muda dan Diploma

Unit Pemprosesan Data & Rekod (UPDR)
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
(Aras 1, Bangunan Canselori)

No. Telefon : 04-6532925/3169/4195
No. Faks : 04-6574641
Laman web : registry.usm.my/updr/

Pejabat UPDR merupakan urusetia/pengurus/penyelaras bagi aktiviti
pendaftaran kursus pelajar Sarjana Muda dan Diploma Universiti.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai aktiviti pendaftaran kursus bagi pelajar
Sarjana Muda dan Diploma boleh dibuat pada bila-bila masa kepada pejabat
UPDR ini.

2.1.2 Platform Pendaftaran Kursus

(i) E-Daftar

E-Daftar ialah kaedah pendaftaran kursus menerusi laman web. Pendaftaran
kursus secara E-Daftar ini dilakukan menerusi portal Kampus Online
(campusonline.usm.my).

Tempoh masa untuk mendaftar melalui E-Daftar bagi Semester 1 bermula 1-2
hari selepas keputusan peperiksaan Rasmi Semester 2 dikeluarkan sehingga
sehari sebelum Semester 1 bermula (biasanya pada bulan Ogos-September).
Tempoh masa untuk mendaftar bagi Semester 2 pula bermula 1-2 hari selepas
keputusan peperiksaan Provisional Semester 1 dikeluarkan sehingga sehari
sebelum Semester 2 bermula (biasanya pada bulan Februari). Tempoh
pendaftaran sebenar melalui E-Daftar akan diumumkan oleh Unit
Pemprosesan Data & Rekod, biasanya semasa Minggu Ulang Kaji pada setiap
semester dan akan dipaparkan juga pada papan-papan buletin pusat
pengajian/pusat/desasiswa dan pada laman sesawang USM.

6
Melalui E-Daftar, pelajar boleh mendaftar semua kursus kecuali kursus
Kokurikulum. Pendaftaran Kokurikulum masih di bawah tanggungjawab dan
pentadbiran Pengarah Pusat Rancangan Kokurikulum di Kampus Induk,
Penyelaras Kokurikulum di Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan.

Kursus-kursus Kokurikulum ini akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam
akaun pendaftaran kursus pelajar yang terlibat sebelum aktiviti E-Daftar,
hanya jika permohonan pradaftar mereka berjaya.

(ii) Capaian ke Sistem E-Daftar oleh Pelajar

(i) Sistem E-Daftar ini boleh dicapai menerusi portal Kampus Online
(campusonline.usm.my).
(ii) Pelajar perlu berdaftar dengan portal ini untuk menjadi ahli (member).
Setiap ahli akan diberikan ID (Kata Pengenalan) dan Password
(Kata Laluan).
(iii) Pelajar menggunakan ID dan Password ini untuk mengakses (login)
ke laman profailnya yang akan mengandungi satu menu bertajuk E-
Daftar.
(iv) Seterusnya pelajar perlu klik menu E-Daftar ini untuk mengaksesnya
dan seterusnya mendaftar kursus-kursus yang berkenaan.
(v) Pelajar boleh/dinasihatkan untuk mencetak slip pengesahan pendaftaran
kursusnya selepas selesai mendaftar atau selepas setiap kali
mengemaskinikan (gugur/tambah) senarai pendaftaran kursusnya
semasa dalam tempoh E-Daftar.
(vi) Sistem E-Daftar akan dibuka pada suatu tempoh tertentu.
(vii) Panduan untuk berdaftar/mengakses portal Kampus Online ini ada
disediakan pada halaman utama portal ini.

(iii) Pendaftaran Kursus Dalam Talian (PKDT)

Aktiviti PKDT ini dilakukan di Pusat-pusat pengajian/Pusat dan hanya
dibenarkan kepada pelajar bertaraf akademik aktif dan Percubaan
(P1/P2). Pelajar yang tidak sempat mendaftar kursus atau mempunyai
masalah mendaftar kursus dalam tempoh E-Daftar boleh mendaftar
kursusnya semasa tempoh rasmi aktiviti PKDT. Setiap pusat pengajian
bertanggungjawab untuk menjadualkan aktiviti ini. Pelajar mesti merujuk
jadual di pusat pengajian masing-masing.

Tempoh rasmi aktiviti PKDT biasanya adalah pada hari pertama semester
bermula (tidak dikenakan denda RM50.00). Selepas tempoh rasmi ini,
aktiviti pendaftaran kursus akan masuk ke fasa lewat (dikenakan denda
RM50.00, jika tanpa alasan munasabah). Aktiviti PKDT dari minggu
pertama hingga minggu keenam semester adalah di Pusat-pusat
pengajian/Pusat. Selepas minggu keenam (mulai minggu ketujuh),
kesemua aktiviti pendaftaran/penambahan/pengguguran kursus adalah di
bawah tanggungjawab dan pentadbiran pejabat Unit Peperiksaan (di
bawah Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar).

7
2.1.3 Frekuensi Pendaftaran Kursus Dalam Satu Sidang Akademik

(i). Pengajian Semester biasa
- 2 kali (awal Semester 1 & Semester 2)

(ii). Pengajian Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP)
- 1 kali (lebih kurang sebulan selepas peperiksaan Semester 2)
- Hanya kepada pelajar-pelajar yang terlibat.

2.1.4 Panduan-Panduan Am Sebelum Pelajar Mendaftar Kursus

(i) Perkara/Maklumat/Dokumen Yang Perlu Diberi Perhatian/Dirujuk/
Dipertimbangkan Oleh Pelajar Sebelum Mendaftar Kursus

- Merujuk laman web Pusat-pusat Pengajian/Pusat berkaitan untuk
mendapatkan arahan/maklumat terkini penawaran kursus atau
berkaitan pendaftaran kursus.
- Merancang senarai kursus yang perlu didaftarkan mengikut
semester seperti yang ditetapkan dalam Buku Panduan Rancangan
Pengajian.
- Menyenaraikan kursus yang akan didaftarkan berserta bilangan
unit (nilai unit) bagi setiap kursus terlibat.
- Menyediakan Penyata Cantuman Gred (Cangred).
- Menyediakan Jadual-jadual Waktu Pengajaran & Pembelajaran
yang melibatkan kursus-kursus yang akan didaftarkan (untuk
mengelakkan pertindihan jadual waktu kuliah/kelas).
- Membaca dan memahami peringatan-peringatan tertentu mengenai
polisi/syarat umum pendaftaran kursus Universiti.
(ii) Jumlah unit Maksimum/minimum yang boleh didaftarkan setiap
semester iaitu seperti dalam jadual berikut :-

Taraf Akademik Minimum
Unit
Maksimum Unit
Aktif 9 21
P1 9 12
P2 9 10

- Bergantung pada taraf akademik pelajar
- Penentuan taraf akademik bagi sesuatu semester berdasarkan
prestasi keputusan peperiksaan pelajar (PNG) semester
sebelumnya :-
* PNG 2.00 & ke atas = Taraf akademik Aktif
* PNG 1.99 & ke bawah = Taraf akademik Percubaan (P1/P2)
- Pelajar yang telah memenuhi tempoh minimum bermastautin (6
semester bagi program pengajian 3 tahun, 7 semester bagi program
pengajian 3.5 tahun atau 8 semester bagi program pengajian 4
tahun) dibenarkan mendaftar kursus kurang daripada 9 unit.
Semester bagi pelajar yang bercuti tidak diambil kira dalam
pengiraan tempoh permastautinannya.
8
(iii) Kod-kod jenis kursus semasa mendaftar :-

T = Teras Gred dan bilangan unit yang diperoleh daripada
E = Elektif kursus-kursus di bawah kod-kod jenis ini
M = Minor akan diambil kira untuk tujuan pengijazahan
U = Universiti

2 kod jenis kursus yang lain
Y = Audit
Z = Pra-syarat
Gred dan bilangan unit yang diperoleh untuk kursus di bawah 2 kod
jenis ini tidak diambil kira untuk tujuan pengijazahan.

(iv) Nasihat dan kelulusan Penasihat Akademik.
- Kelulusan Penasihat Akademik diperlukan kepada pelajar bertaraf
akademik Percubaan sebelum dibenarkan mendaftar kursus semasa
aktiviti PKDT. Pelajar bertaraf percubaan tidak dibenarkan
mendaftar melalui sistem E-Daftar.
- Pendaftaran kursus secara E-Daftar oleh pelajar bertaraf akademik
Aktif tidak memerlukan kelulusan Penasihat Akademik.

(v) Pelajar tidak dibenarkan mendaftar dan mengulang mana-mana kursus
yang telah diambilnya yang bergred C dan ke atas.

2.1.5 Maklumat-Maklumat/Dokumen Yang Diberikan Kepada Semua Pelajar
Menerusi Portal Kampus Online (www.campusonline.usm.my)

(i) Maklumat Penasihat Akademik.
(ii) Maklumat akademik seperti taraf akademik, nilai PNG, nilai PNGK
dan tahun pengajian.
(iii) Cangred dan Borang Daftar Kursus.
(iv) Senarai kursus yang akan ditawarkan dari semua Pusat Pengajian/Pusat.
(v) Jadual-jadual Waktu Pengajaran & Pembelajaran dari Pusat-pusat
Pengajian/Pusat/Unit di ketiga-tiga kampus.
(vi) Senarai kursus pradaftar yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke
dalam rekod pendaftaran kursus pelajar yang berkenaan (jika ada).
(vii) Peringatan-peringatan tertentu mengenai polisi/syarat umum
pendaftaran kursus Universiti.

2.1.6 Pendaftaran Kursus Bahasa dan Kokurikulum

a) Pendaftaran kursus-kursus Bahasa secara E-Daftar dibenarkan.
Walau bagaimanapun, jika berlaku sebarang masalah, pendaftaran
kursus-kursus Bahasa masih boleh dijalankan/dikemaskinikan semasa
tempoh rasmi aktiviti PKDT, di pejabat Pusat Pengajian Bahasa,
Literasi & Terjemahan.
Semua urusan kelulusan/pendaftaran/pengguguran/penambahan bagi
kursus-kursus bahasa adalah di bawah tanggungjawab dan pentadbiran
pihak Pusat Pengajian Bahasa, Literasi & Terjemahan.
9
Sebarang masalah berkaitan pendaftaran kursus-kursus bahasa boleh
dibuat kepada pihak Pusat Pengajian Bahasa, Literasi & Terjemahan
seperti berikut:
Pejabat Am : 04-6534542
Pengerusi Rancangan Bahasa Malaysia : 04-6533974 untuk pelajar
Pengerusi Rancangan Bahasa Inggeris : 04-6533406 Kampus Induk
Pengerusi Rancangan Bahasa Asing : 04-6533396

Pengerusi Rancangan Kampus Kejuruteraan : 04-5995407
Pengerusi Rancangan Kampus Kesihatan : 09-7671252

b) Pendaftaran kursus-kursus Kokurikulum secara E-Daftar adalah tidak
dibenarkan.
Pendaftaran kursus Kokurikulum sama ada secara pradaftar sebelum
semester bermula ataupun semasa dalam minggu pertama/kedua
semester. Kumpulan pelajar yang terpilih sahaja akan dimasukkan data-
data pendaftaran kursus Kokurikulum mereka.
Semua urusan kelulusan/pendaftaran/pengguguran/penambahan bagi
kursus-kursus Kokurikulum adalah di bawah tanggungjawab dan
pentadbiran Pengarah Pusat Rancangan Kokurikulum, Kampus Induk
(04-6535248) / Penyelaras Kokurikulum, Kampus Kejuruteraan (04-
5995091) / Penyelaras Kokurikulum, Kampus Kesihatan (09-7677547).

c) Pengguguran kursus-kursus Bahasa dan Kokurikulum, jika perlu,
hendaklah dibuat dalam tempoh minggu pertama. Selepas minggu
pertama, denda RM50.00 akan dikenakan.

2.1.7 Pendaftaran Kursus Audit (berkod jenis Y)
Pendaftaran untuk kursus jenis Audit (berkod jenis Y) adalah tidak
dibenarkan secara E-Daftar bagi mana-mana kursus. Hal ini hanya boleh
dilakukan semasa tempoh rasmi aktiviti PKDT di Pusat Pengajian masing-
masing atau Pusat terlibat. Prosedurnya ialah pelajar yang berminat perlu
mengisi borang pendaftaran kursus yang boleh dicetak melalui laman Kampus
Online USM atau diperoleh di Pusat Pengajian dan perlu mendapatkan
kelulusan pensyarah bagi kursus yang hendak diauditkan berkenaan
[bertandatangan dan bercop] berserta kelulusan Dekan/Timbalan Dekan
(Akademik) Pusat Pengajiannya [bertandatangan dan bercop] dalam borang
pendaftaran kursusnya berkenaan.

Pendaftaran kursus Audit (kod jenis Y) TIDAK DIAMBIL KIRA dalam
penjumlahan keseluruhan beban kerja (unit) sebenar yang didaftar. Gred yang
diperoleh daripada kursus Audit tidak diambil kira dalam pengiraan PNGK
dan penjumlahan unit ke arah pengijazahan.

2.1.8 Pendaftaran Kursus Prasyarat (berkod jenis Z)
Pendaftaran kursus Prasyarat (kod jenis Z) DIAMBIL KIRA dalam
penjumlahan keseluruhan beban kerja (unit) sebenar yang didaftar. Gred yang
diperoleh daripada kursus Prasyarat tidak diambil kira dalam pengiraan
PNGK dan penjumlahan unit ke arah pengijazahan.
10
2.1.9 Pendaftaran Kursus Lewat/Penambahan Kursus Lewat

Pendaftaran kursus lewat atau penambahan kursus lewat tanpa sebarang
alasan yang munasabah tidak dibenarkan selepas tamat tempoh rasmi aktiviti
PKDT. Berikut ialah beberapa maklumat am mengenai tempoh pendaftaran
kursus lewat ini :-

(i) Pendaftaran kursus lewat/penambahan kursus lewat hanya dibenarkan
dalam tempoh minggu pertama hingga minggu ketiga bersama-sama
dengan kelulusan Dekan. Pelajar akan dikenakan denda sebanyak
RM50.00 jika alasan yang diberikan tidak munasabah.

(ii) Permohonan untuk menambahkan kursus selepas minggu ketiga tidak
akan dipertimbangkan, kecuali bagi kes-kes khas yang diluluskan oleh
Universiti.

2.1.10 Pengguguran Kursus

Pengguguran kursus dibenarkan hingga akhir minggu keenam.

Bagi tujuan menggugurkan kursus, pelajar mesti memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh Universiti seperti yang berikut :-

(i) Borang Gugur Kursus mesti diisi oleh pelajar dan ditandatangani oleh
Pensyarah kepada kursus terlibat dan Dekan/Timbalan Dekan Pusat
Pengajian pelajar berkenaan dan disampaikan kepada pejabat am Pusat
Pengajian/Pusat yang bertanggungjawab menawarkan kursus yang
terlibat.
(ii) Pelajar yang ingin menggugurkan kursus bahasa mesti mendapat
tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan
Terjemahan di samping tandatangan dan cop Dekan Pusat Pengajian
masing-masing.

(iii) Pelajar yang ingin menggugurkan kursus kokurikulum mesti mendapat
kelulusan Pengarah Rancangan Kokurikulum (Kampus Induk) atau
Penyelaras Kokurikulum di Kampus Kejuruteraan dan Kampus
Kesihatan.

(iv) Kemudahan untuk menggugurkan kursus tidak boleh disalahgunakan.
Pensyarah mempunyai hak untuk tidak memperakukan pelajar
menggugurkan kursus sekiranya pelajar tidak serius terhadap kursus
yang diambil seperti gagal menghadiri kuliah, tutorial dan amali dan
tidak melaksanakan kerja kursus. Pelajar akan dihalang menduduki
peperiksaan dan diberi gred 'X'. dan tidak dibenarkan mengulangi
kursus semasa Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP).
11
2.1.11 Slip Pengesahan Pendaftaran Kursus

Slip Pengesahan Pendaftaran Kursus yang dicetak/diperoleh selepas
mendaftar kursus hendaklah disemak dengan teliti untuk memastikan tiada
kesilapan terutama dari segi kod-kod kursus yang telah didaftarkan berserta
kod jenis bagi setiap kursus yang didaftarkan. Sebarang kesilapan data
pendaftaran kursus mesti dibetulkan dengan serta merta sama ada ketika
dalam tempoh E-Daftar (bagi pelajar bertaraf akademik aktif sahaja) atau di
Pusat Pengajian semasa tempoh aktiviti PKDT.

2.1.12 Semakan dan Pengemaskinian Data/Maklumat/Rekod Peribadi dan
Akademik Pelajar

Maklumat peribadi dan akademik boleh disemak setiap pelajar melalui
portal Kampus Online (campusonline.usm.my).
Pelajar dinasihati supaya sentiasa menyemak setiap maklumatnya yang
dipaparkan dalam laman web ini.

- Sebarang permohonan/makluman untuk pembetulan/pengemaskinian
data peribadi seperti ejaan Nama (ejaan nama perlu mengikut seperti
dalam Kad Pengenalan), No. Kad Pengenalan dan Alamat (alamat tetap
dan alamat surat menyurat) perlu dimaklumkan kepada pejabat Unit
Pemprosesan Data & Rekod.

- Sebarang permohonan/makluman untuk pembetulan data-data
akademik seperti maklumat Major, Minor, keputusan MUET dan kod
jenis kursus (selain data keputusan peperiksaan) perlu dimaklumkan
kepada pejabat Unit Pemprosesan Data & Rekod.

- Sebarang permohonan/makluman untuk pembetulan data-data
keputusan peperiksaan perlu dimaklumkan kepada pejabat Unit
Peperiksaan.

2.1.13 Penasihat Akademik

Setiap Pusat Pengajian akan melantik seorang Penasihat Akademik bagi
setiap pelajarnya. Penasihat Akademik ini lazimnya terdiri daripada staf
akademik (pensyarah). Kebiasaannya penetapan Penasihat Akademik ini
akan dimaklumkan kepada setiap pelajar pada semester pertama pada tahun
pertama pengajian mereka.

Penasihat Akademik secara amnya berperanan memberikan penasihatan
hal-hal berkaitan akademik kepada pelajar di bawah tanggungjawabnya
pada bila-bila masa semasa tempoh pengajian pelajarnya berkenaan.

Antara penasihatan penting yang perlu diperoleh seseorang pelajar daripada
Penasihat Akademiknya adalah penasihatan dari segi perancangan
mendaftar kursus-kursus tertentu pada setiap semester sepanjang tempoh
pengajiannya. Sebelum mendaftar kursus, pelajar dinasihatkan untuk
berjumpa dan berbincang dengan Penasihat Akademik masing-masing
untuk menentukan kursus-kursus yang harus didaftarkan pada sesuatu
semester.
12
Pelajar tahun akhir dinasihatkan untuk berbincang dengan Penasihat
Akademik sebelum mendaftar melalui E-Daftar untuk memastikan mereka
melengkapkan keperluan pengijazahan. Pelajar bertaraf Percubaan (P1/P2)
perlu mendapatkan kelulusan Penasihat Akademiknya sebelum mendaftar
kursus pada sesuatu semester dengan kaedah pendaftaran kursus yang
dibenarkan kepada pelajar kumpulan ini adalah secara PKDT (online) di
Pusat Pengajian dan tidak dibenarkan secara E-Daftar.

2.2 Takrifan Unit/Kredit/Kursus

(a) Unit

Tiap-tiap kursus diberi nilai yang dikenali sebagai UNIT. Unit yang diberikan
berdasarkan skop kurikulum dan beban kerja pelajar dalam kursus yang
berkenaan. Pada umumnya, unit ditakrifkan seperti yang berikut:

Jenis Kursus Takrifan
Kursus Teori 1 unit bersamaan dengan 1 jam kontak bagi
tempoh satu minggu selama 13 - 14 minggu
dalam satu semester.
Kursus Amali/Makmal 1 unit bersamaan dengan 1.5 jam kontak bagi
tempoh satu minggu selama 13 - 14 minggu
dalam satu semester.
Kursus Kemahiran Bahasa 1 unit bersamaan dengan 1.5 jam kontak bagi
tempoh satu minggu selama 13 - 14 minggu
dalam satu semester.
Kursus Latihan Industri/
Latihan Mengajar
1 unit bersamaan dengan 2 minggu latihan.

(b) Bentuk Kontak

Kontak bersemuka antara sekumpulan pelajar dengan staf akademik
lazimnya berbentuk kuliah, tutorial, seminar, makmal dan kajian lapangan.

(c) Unit Kredit Terkumpul

Unit yang telah didaftarkan dan lulus dikenali sebagai kredit. Untuk
berijazah, pelajar mesti mengumpulkan jumlah kredit yang ditetapkan.

2.3 Sistem Peperiksaan

Peperiksaan diadakan pada akhir setiap semester. Pelajar mesti menduduki
peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan semasa pendaftaran kursus
kecuali bagi kursus-kursus 100 % kerja kursus. Setiap pelajar mestilah terlebih
dahulu menjelaskan semua yuran dan juga memenuhi syarat keperluan
kuliah/tutorial/amali dan keperluan-keperluan lain bagi setiap kursus sebelum
layak menduduki peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan. Penilaian
kursus ditentukan berdasarkan prinsip penilaian secara berterusan daripada
13
komponen kerja kursus dan peperiksaan akhir. Penilaian kerja kursus boleh
mengandungi aspek-aspek seperti penglibatan dalam tutorial, ujian, esei, projek
dan tugasan.

Tempoh Peperiksaan

Kursus Yang Bernilai Tempoh Peperiksaan
2 unit 1 jam untuk kerja kursus melebihi 40%
2 unit 2 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah
3 unit atau lebih 2 jam untuk kerja kursus melebihi 40%
3 unit atau lebih 3 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah

Penghalangan Peperiksaan

Pelajar boleh dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir jika tidak
memenuhi sekurang-kurangnya 70 % keperluan kursus seperti tidak menghadiri
kuliah dan tutorial serta tidak menyempurnakan keperluan komponen kerja
kursus [kuiz, amali, ujian pertengahan semester]. Kursus yang dihalang akan
diberi gred 'X' dan pelajar tidak dibenarkan mengulangi kursus berkenaan
semasa Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP).

Sistem Purata Nilai Gred

Prestasi pelajar dalam sesuatu kursus dinilai mengikut skala berikut:

Gred
Abjad
A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F
Nilai
Gred
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.67 0

Pelajar yang mendapat gred 'C-' dan ke bawah bagi sesuatu kursus boleh
memperbaik gred dengan mengulangi kursus itu semasa KSCP (lihat di bawah)
atau pada semester biasa. Pelajar yang mendapat gred 'C' dan ke atas bagi
sesuatu kursus tidak dibenarkan mengulangi kursus berkenaan sama ada semasa
KSCP atau semester biasa.

Pencapaian dalam sesuatu semester dikira berdasarkan Purata Nilai Gred (PNG)
yang diperoleh daripada semua kursus yang didaftarkan pada semester tersebut.
PNG ialah ukuran untuk menentukan pencapaian Taraf Akademik pelajar bagi
sesuatu semester.

PNGK ialah Purata Nilai Gred Kumulatif yang dikumpulkan oleh pelajar dari
satu semester ke satu semester pengajiannya.

Rumus untuk mengira PNG dan PNGK ialah:14
n
U
i
M
i

Purata Nilai Gred =
i
=1
__________
n
U
i

i
=1

dimana

n = Bilangan kursus yang diambil
U
i
= Unit kursus bagi kursus i
M
i
= Mata penilaian gred bagi kursus i

Contoh pengiraan PNG dan PNGK:

Kursus Unit Nilai Gred (NG) Gred (G) Jumlah NG
Semester I ABC XX1 4 3.00 B 12.00
ABC XX2 4 2.33 C+ 9.32
BCD XX3 3 1.67 C- 5.01
CDE XX4 4 2.00 C 8.00
EFG XX5 3 1.33 D+ 3.99
EFG XX6 2 2.67 B- 5.34
20 43.66

PNG =
43.66
20
= 2.18

Kursus Unit Nilai Gred (NG) Gred (G) Jumlah NG
Semester II ABC XX7 3 1.00 D 3.00
ABB XX8 4 2.33 C+ 9.32
BBC XX9 4 2.00 C 8.00
BCB X10 4 2.67 B- 10.68
XYZ XX1 3 3.33 B+ 9.99
18 40.99


PNG =
40.99
18
= 2.28

PNGK =
Jumlah NG Terkumpul
Jumlah Bil. Unit Terkumpul
=
43.66 + 40.99
20 + 18
=
84.65
38
= 2.23

Dalam contoh di atas, PNGK dikira sebagai jumlah nilai gred terkumpul bagi
semua kursus yang diambil, dibahagi dengan jumlah bilangan unit yang
didaftarkan.
15
Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP)

Kursus Semasa Cuti Panjang hanya ditawarkan kepada pelajar yang
memperoleh gred 'C-', 'D+', 'D', 'D-', 'F' dan 'DK' sahaja dalam sesuatu kursus.
Pelajar yang mendapat gred 'X' dan 'F*' tidak dibenarkan mengambil
peperiksaan KSCP.

Tujuan KSCP adalah:

(i) Memberikan peluang kepada pelajar yang menghadapi kesempitan masa
untuk pengijazahan.
(ii) Membantu pelajar yang memerlukan beberapa unit untuk pengijazahan.
(iii) Membantu pelajar yang berada dalam taraf percubaan untuk memperbaik
taraf akademiknya.
(iv) Membantu pelajar yang perlu mengulangi kursus prasyarat yang tidak
ditawarkan pada semester berikutnya.

Walau bagaimanapun, peluang diberikan hanya kepada pelajar yang mengulangi
kursus yang pernah diambil sahaja dan mereka yang mendapat gred seperti yang
dinyatakan di atas, sekiranya ditawarkan. Lazimnya, kuliah formal tidak akan
dilaksanakan. Sebaliknya pengajaran dilakukan secara tutorial.

Kursus Semasa Cuti Panjang mengambil masa selama 3 minggu, iaitu 2 minggu
tutorial dan 1 minggu peperiksaan. Tarikh Kursus Semasa Cuti Panjang boleh
diperoleh melalui Kalendar Akademik.

Pelaksanaan KSCP

(a) Pelajar dibenarkan mendaftar maksimum 3 kursus dan tidak melebihi 10
unit.

(b) Markah/gred kerja kursus yang diambil kira ialah markah/gred kerja kursus
yang tertinggi dalam kursus berkenaan yang telah diperoleh pada semester
lepas sebelum KSCP. Penentuan gred akhir ialah:

Gred Akhir = Markah atau gred kerja kursus tertinggi + Markah atau
gred peperiksaan KSCP

(c) Pengiraan PNG bagi KSCP menggunakan gred TERKINI (yang diperoleh
semasa KSCP) dan melibatkan kursus-kursus semester kedua serta kursus-
kursus yang diulang semasa KSCP. Jika PNG semasa KSCP mengikut
pengiraan di atas adalah 2.00 atau ke atas maka taraf akademik pelajar ialah
aktif walaupun taraf akademik pelajar pada semester kedua ialah percubaan.
Walau bagaimanapun, jika PNG bagi KSCP (mengikut pengiraan di atas)
adalah 1.99 atau ke bawah, taraf akademik pelajar berdasarkan taraf pada
semester kedua.

(d) Pelajar yang berijazah (memenuhi syarat pengijazahan) pada akhir Semester
II tidak dibenarkan mengambil KSCP.
16
Taraf Akademik

Taraf Aktif: Seseorang pelajar yang berjaya mendapat PNG 2.00 dan ke atas
dalam peperiksaan sesuatu semester akan diberi taraf AKTIF dan dibenarkan
meneruskan pengajian dalam semester yang berikutnya.

Taraf Percubaan: Taraf percubaan dikenakan kepada pelajar-pelajar yang
memperoleh PNG 1.99 dan ke bawah. Seseorang pelajar yang berada dalam
taraf percubaan tiga semester berturut-turut (P1, P2, FO) tidak akan dibenarkan
meneruskan pengajiannya di universiti ini. Walau bagaimanapun, jika nilai
PNGK adalah 2.00 dan ke atas, pelajar dibenarkan meneruskan pengajian dan
taraf dikekalkan sebagai P2.

Dengan tiada prasangka kepada syarat di atas serta syarat-syarat peperiksaan
yang sedia ada, Majlis Peperiksaan Universiti mempunyai kuasa mutlak untuk
memberhentikan pengajian seseorang pelajar jika prestasi dan kemajuan
akademiknya dianggap tidak memuaskan merujuk bilangan minimum unit kredit
terkumpul sejajar dengan bilangan semester yang dihabiskan oleh seseorang
pelajar seperti yang diberikan dalam jadual di bawah.


Bilangan Semester
Jumlah Unit Kredit Minimum
Terkumpul
Tulen Gunaan Ikhtisas
Akhir semester ke-2 15 15 16
Akhir semester ke-4 35 35 38
Akhir semester ke-6 55 55 60
Akhir semester ke-8 75 75 80

Majlis Peperiksaan Universiti juga boleh menamatkan pengajian seseorang
pelajar atas sebab-sebab tertentu (tidak mendaftar kursus, tidak hadir
peperiksaan tanpa alasan), termasuk alasan perubatan, yang menyebabkan
pelajar tersebut tidak lagi sesuai untuk meneruskan pengajiannya di universiti
ini.

Keputusan Peperiksaan

Keputusan provisional (lulus/gagal) melalui talian Teleakademik: (600-83-
7899), Portal Kampus Online (Campus Online) dan sms lazimnya diumumkan
selepas Majlis Pemeriksa Pusat Pengajian bersidang dan dijangka dalam jangka
masa satu bulan selepas peperiksaan.

Keputusan penuh (gred) melalui talian Teleakademik: (600-83-7899), Portal
Kampus Online (Campus Online) dan sms diumumkan selepas Majlis
Peperiksaan Universiti bersidang dan dijangka 2 minggu selepas keputusan
provisional.

Keputusan rasmi (Semgred) diedarkan kepada pelajar pada minggu kedua
semester berikutnya.
17
2.4 Pengecualian Unit/Pemindahan Kredit

Takrifan Pengecualian Unit

Pengecualian unit ditakrifkan sebagai sejumlah unit yang diberikan kepada
pelajar yang mengikuti kursus di USM yang dikecualikan daripada keperluan
pengijazahan. Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi
tujuan pengijazahan, kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau
diperoleh di USM yang diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred
Kumulatif (PNGK) bagi tujuan pengijazahan.

Peraturan dan Pelaksanaan Pengecualian Unit

(a) Pelajar Lepasan Diploma daripada IPT Awam dan IPT Swasta yang
diiktiraf.

(i) Pengecualian unit hanya boleh diberikan kepada kursus-kursus yang
diperoleh pada peringkat diploma.

(ii) Kursus-kursus yang dipohon untuk pengecualian unit boleh
digabungkan (meliputi dua atau lebih) untuk mendapatkan
pengecualian unit untuk satu kursus pada peringkat ijazah. Walau
bagaimanapun, sekiranya Pusat Pengajian ingin memperakukan satu
kursus sahaja pada peringkat diploma untuk mendapatkan pengecualian
unit satu kursus pada peringkat ijazah, kursus pada peringkat diploma
berkenaan mestilah yang setara dengan kursus Universiti dan
mempunyai unit yang sama atau lebih.

(iii) Kursus-kursus yang telah diikuti semasa bekerja (dalam perkhidmatan)
oleh pelajar lepasan diploma tidak boleh dipertimbangkan untuk
pengecualian unit.

(iv) Pencapaian minimum dalam peperiksaan bagi kursus-kursus pada
peringkat diploma yang boleh dipertimbangkan pengecualian unit
adalah sekurang-kurangnya gred C atau 2.0 atau setara.

(v) Jumlah pengecualian semester tidak melebihi dua semester.

(vi) Untuk memperoleh pengecualian unit Latihan Industri, pelajar mestilah
mempunyai pengalaman bekerja berterusan selama sekurang-
kurangnya dua tahun dalam bidang yang berkenaan. Sekiranya pelajar
telah menjalani Latihan Industri semasa mengikuti program pengajian
pada peringkat diploma, pelajar perlu mempunyai pengalaman bekerja
selama satu tahun. Di samping itu, pelajar juga dikehendaki
mengemukakan laporan tentang tahap kerja dan jenis kerja yang
dilakukan. Pengecualian unit Latihan Industri tidak diambil kira dalam
mempertimbangkan pengecualian semester kerana Latihan Industri
untuk USM diadakan semasa cuti panjang.

18
(vii) Pengecualian unit bagi kursus-kursus Universiti dan Opsyen hanya
boleh diberi kepada kursus-kursus seperti Bahasa Malaysia (LKM400),
Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun-Tamadun Asia serta
Kokurikulum.

(b) Pelajar Lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM.

(i) Pelajar Lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM
diberi pengecualian unit mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh
sesuatu program pengajian. Lazimnya pengecualian unit bagi pelajar
dalam kategori ini adalah secara blok mengikut perjanjian antara USM
(melalui Pusat Pengajian yang menawarkan program dengan IPTS
berkenaan).

(c) Pelajar daripada IPTA/IPTS yang diiktiraf sama ada dari dalam atau luar
negara yang sedang mengikuti kursus pada peringkat Sarjana Muda
memohon melanjutkan pengajian di universiti ini dan sekiranya berjaya,
boleh dipertimbangkan pengecualian unit tertakluk kepada syarat-syarat
berikut.

(i) Kursus-kursus yang telah diikuti di IPT terdahulu adalah setara
(sekurang-kuranya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan
kursus-kursus yang ditawarkan di USM.

(ii) Bagi pelajar yang mengikuti kursus pada peringkat diploma lanjutan di
IPT lain yang diiktiraf setaraf dengan kursus Sarjana Muda di USM,
boleh dipertimbangkan pengecualian unit sama seperti pada (c)(i).

(iii) Jumlah maksimum pengecualian unit yang dibenarkan tidak melebihi
satu pertiga daripada jumlah keperluan unit pengijazahan.

Jumlah Pengecualian Semester

Pengecualian semester bergantung pada jumlah pengecualian unit yang setara
bagi satu semester bagi sesuatu program.

Jumlah Unit dikecualikan Jumalah Semester dikecualikan
<9 -
9-32 1
>32 2

Tatacara Permohonan Bagi Pengecualian Unit

Pelajar USM yang ingin memohon pengecualian unit perlu memohon dengan
menggunakan 'Borang Pengecualian Unit yang boleh didapati daripada kaunter
Unit Pengambilan & Kemasukan atau pusat pengajian masing-masing.
19
Borang permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Dekan/Timbalan
Dekan Pusat Pengajian sebelum dimajukan kepada Unit Pengambilan &
Kemasukan untuk pertimbangan.

Takrifan Pemindahan Kredit

Pemindahan kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah kredit yang
diperoleh seseorang pelajar USM yang mengikuti kursus di sesebuah IPTA lain
dalam tempoh pengajiannya di USM, digabungkan dengan kredit yang diperoleh
di USM untuk memenuhi syarat keperluan unit program pengajiannya.
Keputusan peperiksaan atau gred yang diperoleh daripada kursus-kursus yang
diikuti di IPTA lain yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan
Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK).

Kategori Pelajar Yang Layak Dipertimbangkan Untuk Pemindahan Kredit

Pelajar sepenuh masa program Sarjana Muda USM yang ingin mengikuti kursus
tertentu pada peringkat Sarjana Muda di IPTA lain.

Pelajar sepenuh masa yang mengikuti program diploma USM yang ingin
mengikuti kursus tertentu pada peringkat diploma di IPTA lain.

Syarat-Syarat

(a) Kursus Asas dan Teras

(i) Pemindahan kredit hanya dipertimbangkan bagi kredit yang diperoleh
daripada kursus-kursus di IPTA lain yang lain yang setara (sekurang-
kurangnya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan kursus-kursus
yang ditawarkan oleh program berkenaan.

(ii) Kursus-kursus yang boleh dipindahkan hanyalah kursus-kursus yang
mempunyai bilangan unit yang sama atau lebih. Bagi kursus yang
setara tetapi unitnya kurang, pemindahan kredit boleh diperakukan
dengan menggabungkan beberapa kursus. Kredit yang dipindahkan
adalah sama dengan unit kursus yang ditawarkan di USM. Gred purata
bagi kursus yang digabungkan tersebut akan diambil kira dalam
pengiraan PNGK.

(b) Kursus-Kursus Elektif atau Opsyen

(i) Pelajar boleh mengikuti mana-mana kursus tertentu yang bersesuaian di
IPTA lain tertaluk pada kebenaran Pusat Pengajian serta kemampuan
atau kesediaan IPTA lain.

(ii) Kredit yang dipindahkan ialah kredit yang diperoleh daripada kursus-
kursus di IPTA lain. Tiada syarat kesetaraan kursus diperlukan.


20
(c) Kursus Minor

(i) Bagi pemindahan unit kursus-kursus minor, Pusat Pengajian perlulah
memerlukan sama ada syarat (a) atau (b), dengan mengambil kira
keperluan sesuatu program.

(d) Bilangan maksimum unit yang boleh dipindahkan hendaklah tidak melebihi
satu pertiga daripada keseluruhan bilangan unit pengajian.

(e) Perpindahan kredit daripada IPTA lain hanya boleh berlaku sekali bagi
setiap IPTA.

(f) Keputusan peperiksaan yang diperoleh oleh pelajar yang mengikuti kursus
di IPTA lain akan diambil kira bagi tujuan pengijazahan. Gred yang
diperoleh bagi setiap kursus akan digabungkan dengan gred yang diperoleh
di USM dalam pengiraan PNGK.

(g) Pelajar yang telah memohon dan diluluskan untuk pemindahan kredit tidak
dibenarkan untuk membatalkan kelulusan tersebut setelah keputusan
peperiksaan diperoleh.

(h) Pelajar dikehendaki mendaftar kursus di IPTA lain tidak kurang daripada
jumlah unit minimum serta tidak melebihi unit maksimum yang ditetapkan
mengikut program pengajian mereka. Walau bagaimanapun, bagi kes-kes
tertentu (contohnya pelajar mengulang tahun pengajian dan hanya
memerlukan beberapa unit untuk berijazah), Dekan boleh memperakukan
pelajar mendaftar unit kurang daripada minimum, semester tersebut tidak
akan diambil kira dalam syarat bermastautin. Dalam hal ini, pengiraan
PNGK mengikut kaedah yang diamalkan bagi KSCP.

(i) Pelajar-pelajar USM yang mengikuti kursus di IPTA lain dan jika gagal
mana-mana kursus, dibenarkan menduduki peperiksaan ulangan sekiranya
terdapat peruntukan untuk berbuat demikian di IPTA tersebut.

(j) Sekiranya kaedah pengiraan markah peperiksaan di IPTA lain tidak sama
seperti yang dilaksanakan di USM, kaedah penukaran gred akan dilakukan
mengikut skala yang sedia ada.

(k) Pelajar-pelajar USM yang telah mendaftar kursus di IPTA lain dan
membuat keputusan untuk kembali mengikuti pengajian di USM, perlu
mengikuti syarat-syarat pendaftaran kursus yang sedia ada di USM.

Tatacara Permohonan Untuk Mengikuti Kursus/Pemindahan Kredit

Pelajar USM yang ingin memohon mengikuti kursus/pemindahan kredit di IPTA
lain perlu memohon dengan menggunakan 'Borang Pemindahan Kredit'.

21
Borang permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Dekan Pusat Pengajian
bagi program pengajian yang sedang diikuti dalam tempoh tiga bulan sebelum
dimajukan kepada IPTA lain untuk pertimbangan.

2.5 Intergriti Akademik

Intergriti tanpa ilmu adalah lemah dan tidak berguna. Ilmu tanpa intergriti
adalah berbahaya dan lemah-Samuel Johnson
Menjadi pelajar Universiti Sains Malaysia memerlukan pegangan kukuh
terhadap nilai asas, integriti, tujuan dan maksud pendidikan universiti. Nilai
yang paling penting diperlukan dalam akademik berasaskan prinsip mencari
kebenaran dalam ilmu dan kejujuran berkaitan dengan harta intelek seseorang
dan orang lain. Oleh itu, pelajar mestilah berani bertanggungjawab dalam
mengekalkan prinsip tersebut dalam semua usaha akademik mereka.

Ketidakjujuran akademik melanggar tujuan asas dalam memelihara dan
mengekalkan integriti pendidikan universiti dan tiada tolak ansur dalam perkara
ini. Berikut, walaupun tidak menyeluruh, ialah contoh amalan atau tindakan
yang dianggap sebagai tindakan tidak jujur dalam akademik.

(a) Menipu
Menipu ialah penggunaan maklumat atau bahan bantu lain tanpa kebenaran
dalam sebarang latihan akademik. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang
tidak popular dalam penipuan termasuklah:

Menyalin jawapan daripada orang lain semasa ujian atau peperiksaan.
Menggunakan bahan atau alatan (kalkulator, PDA, telefon bimbit, kelui,
dan lain-lain) semasa ujian atau peperiksaan.
Meminta atau membenarkan pelajar lain untuk mengambil ujian atau
peperiksaan bagi pihak diri anda dan sebaliknya.
Berkongsi jawapan atau program bagi sesuatu tugasan atau projek.
Sengaja merosakkan markah / gred kerja setelah ia dipulangkan,
kemudian menghantarnya semula bagi pemarkahan / penggredan semula.
Membenarkan orang lain membuat penyelidikan, penulisan,
pemprograman, atau jenis tugasan yang lain.
Menghantar kerja yang serupa atau sama dalam lebih daripada satu
kursus tanpa berunding atau terlebih dahulu mendapat kebenaran
daripada pensyarah yang terlibat.

(b) Plagiarisme
Plagiarisme ialah pencuri akademik. Ia melanggar hak harta intelek
pengarang. Secara ringkasnya, plagiarisme bermaksud penggunaan
sebahagian atau keseluruhan kata-kata atau idea orang lain dan mendakwa
ia sebagai milik anda tanpa merujuk pengarang asal. Plagiarisme
termasuklah:22
Menyalin dan memasukkan atau menambah maklumat, grafik atau media
daripada internet ke dalam kerja anda tanpa menyatakan sumber.
Memparafrasa atau meringkaskan penulisan atau kata-kata orang lain
yang bukannya ilmu atau pengetahuan umum, tanpa merujuk sumber.
Tidak meletakkan tanda pembuka dan penutup kata pada bahagian
sumber yang diambil.
Menggunakan hasil kerja orang lain, tugasan, projek atau penyelidikan
yang bukannya hasil kerja anda dan menjadikan ia seolah-olah hasil kerja
anda.
Memberikan maklumat yang tidak betul tentang sumber rujukan.
Tidak memberikan penghargaan rakan usaha sama dalam sesuatu tugasan,
kertas, projek atau penyelidikan.

Walau bagaimanapun, plagiarisme sering disalahfahami. Terdapat banyak
sumber daripada internet yang memberi memerihalkan tentang plagiarisme
dan menerangkan cara yang boleh diterima untuk meminjam kata.

Di bawah adalah petikan daripada Akta Universiti dan Kolej Universiti
1971, Universiti Sains Malaysia, Tatatertib Pelajar-Pelajar, Peraturan 1999
berkaitan larangan terhadap plagarisme (Bahagian II, Peruntukan 6):


6. (1) Pelajar tidak dibenarkan memplagiat sebarang idea, penulisan, data
atau reka cipta kepunyaan individu lain.

(2) Bagi tujuan peraturan ini, plagiat merangkumi:

(a) tindakan mengambil idea, penulisan, data atau reka cipta
individu lain dan mengaku bahawa idea, penulisan, data atau
reka cipta tersebut adalah hak miliknya atau ciptaannya; atau

(b) usaha atau tindakan, dalam apa jua cara, bagi menunjukkan
bahawa idea, penulisan, data atau reka cipta adalah sumber
asal, yang sebenarnya dipetik daripada beberapa sumber lain,

(3) Tanpa prejudis kepada subperaturan (2), seseorang pelajar didapati
memplagiat apabila:

(a) menerbitkan, dengan dirinya sebagai pengarang bagi abstrak,
artikel, kertas saintifik atau akademik, atau buku yang
sepenuhnya atau sebahagiannya ditulis oleh beberapa orang
lain;
(b) bergabung atau membenarkan dirinya bergabung sebagai
penulis bersama bagi abstrak, artikel, kertas saintifik atau
akademik, atau buku, walhal dia tidak langsung menghasilkan
sebarang penulisan yang menyumbang kepada abstrak, artikel,
kertas saintifik atau akademik, atau buku berkenaan;
23

(c) memaksa orang lain untuk memasukkan namanya dalam senarai
penyelidik bersama bagi sesuatu projek penyelidikan tertentu
atau dalam senarai pengarang bersama bagi sesuatu penerbitan,
walhal dia tidak memberi sebarang sumbangan yang boleh
melayakkannya sebagai penyelidik bersama atau pengarang
bersama;

(d) mencedok atau menyari data akademik yang merupakan hasil
penyelidikan yang dijalankan oleh orang lain, seperti dapatan
makmal atau dapatan kerja lapangan atau data yang diperoleh
daripada penyelidikan pustaka, sama ada diterbitkan atau tidak
diterbitkan, dan menyatukan data berkenaan sebagai sebahagian
penyelidikan akademiknya tanpa memberi penghargaan terhadap
sumber sebenar;

(e) menggunakan data penyelidikan yang diperoleh melalui
kerjasama dengan beberapa orang lain, sama ada individu
tersebut merupakan staf atau pelajar universiti, sebagai
sebahagian daripada penyelidik akademik lain, atau bagi sesuatu
penerbitan. Memasukkan namanya sebagai pengarang tunggal,
tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada penyelidik
bersama untuk menggunakan data penyelidikan atau penerbitan
mereka;

(f) mentranskripsikan idea atau ciptaan orang lain dalam apa jua
bentuk, sama ada bertulis, bercetak atau dalam bentuk elektronik,
atau dalam bentuk slaid, atau dalam apa jua bentuk pengajaran
atau peralatan penyelidikan, atau dalam sebarang bentuk lain,
dan tuntutan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang
dia adalah pencipta akan idea atau ciptaan tersebut.

(g) menterjemah penulisan atau ciptaan orang lain daripada satu
bahasa ke bahasa lain sama ada secara keseluruhan atau
sebahagian, dan kemudiannya menerbitkan terjemahan tersebut
dalam apa jua bentuk atau cara sebagai penulisan atau
ciptaannya; atau

(h) mencedok atau menyari idea daripada penulisan atau ciptaan
orang lain dan membuat pengubahsuaian tertentu tanpa merujuk
sumber asal dan mengolahnya dalam suatu cara yang
menampakkan bahawa dialah pencipta idea tersebut.24
(c) Pemalsuan

Ciptaan yang tidak iktiraf, pindaan, pemalsuan atau penyalahgunaan data,
maklumat atau petikan dalam mana-mana kerja akademik menyumbangkan
pemalsuan.. Maklumat dipalsu, yang bukannya usaha sebenar pelajar atau
bukannya kebenaran yang berkaitan dengan sesuatu penyiasatan atau kajian
tertentu yang melanggar prinsip mencari kebenaran ilmu. Antara contohnya:
Mengubahkan data atau keputusan, atau menggunakan keputusan orang
lain, dalam sesuatu eksperimen, tugasan atau penyelidikan.
Memetik sumber yang tidak digunakan atau dirujuk
Sengaja menyenaraikan rujukan yang tidak betul atau rekaan.
Memalsukan rekod atau dokumen akademik untuk kepentingan
akademik.
Memalsukan tandatangan pemberian kuasa dalam mana-mana rekod
akademik atau dokumen universiti yang lain.

(d) Bersubahat

Pusat pengajian tidak membezakan antara mereka yang terlibat dalam
tindakan ketidakjujuran akademik dengan mereka yang membenarkan atau
menolong orang lain melakukan tindakan tersebut. Antara contoh
bersubahat termasuklah:

Mengupah, merasuah atau membenarkan seseorang membuat tugasan,
ujian / peperiksaan, projek atau penyelidikan untuk anda.
Melakukan atau membantu orang lain dalam sesuatu tugasan, ujian /
peperiksaan, projek atau penyelidikan bagi sesuatu pulangan.
Membenarkan kerja anda dihantar sebagai kerja orang lain.
Menyediakan bahan, maklumat, atau sumber kepada orang lain, dan sedar
atau tahu bahawa bantuan yang sedemikian boleh digunakan dalam cara
yang tidak jujur.

(e) Faedah Tak Saksama

Seseorang pelajar mungkin memperoleh sesuatu faedah yang tak saksama
dengan yang orang lain peroleh, yang juga merupakan suatu pelanggaran
intergriti akademik, dalam beberapa cara termasuklah:

Mendapat akses kepada mencuri, menghasilkan semula atau
mengedarkan semula bahan ujian atau peperiksaan sebelum masa yang
dibenarkan.
Menghalang orang lain daripada menggunakan bahan di perpustakaan
dengan mencuri, merosakkan, memusnahkan atau menyorokkannya.
Berniat mengganggu usaha orang lain daripada melakukan tugas
akademik mereka.
Mengubah atau memusnahkan hasil kerja atau program /fail komputer
kepunyaan orang lain atau yang dimaksudkan untuk keseluruhan kelas.

25
(f) Kesan Pelanggaran Intergriti Akademik

Pelajar dan staf akademik hendaklah menerima tanggungjawab dalam
melindungi dan menyokong intergiti akademik universiti. Dalam keadaan
yang melibatkan pelajar dengan kejadian ketidakjujuran dalam akademik,
pelajar hendaklah melaporkannya kepada pensyarah yang berkenaan.
Pensyarah berkenaan kemudiannya bertanggungjawab mengesahkan
perkara tersebut dan digalakkan bersemuka dengan pesalah untuk
berbincang fakta yang bersabit dengan tuduhan, dan melaporkannya kepada
Timbalan Dekan atau Dekan pusat pengajian.

Sekiranya pensyarah berkenaan mendapati pelajar tersebut bersalah, maka
suatu tindakan penggredan punitif akan dikenakan, bergantung pada tahap
pelanggaran yang dilakukannya. Sebagai contoh, penggredan punitive yang
diberikan adalah gred terendah atau F bagi tugasan, ujian, projek, atau
gred terendah atau F bagi keseluruhan kursus.

Jika pelanggaran dianggap serius oleh pensyarah, maka kes ini akan dibawa
kepada Jawatankuasa Tatatertib Universiti untuk tindakan sewajarnya.
Sekiranya pelajar ditangkap semasa peperiksaan, Lembaga Peperiksaan
Universiti akan mengendalikan kes ini mengikut prosedur universiti.
Hukuman yang boleh dikenakan ialah amaran, denda tidak melebihi
RM200, dilarang memasuki mana-mana kawasan tertentu atau kawasan
universiti dalam suatu tempoh tertentu, atau penggantungan daripada
menjadi pelajar universiti dalam suatu tempoh tertentu, atau dibuang
daripada universiti (Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Universiti
Sains Malaysia, Tatatertib Pelajar-Pelajar, Peraturan 1999).

Di bawah ialah petikan daripada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971,
Universiti Sains Malaysia, Tatatertib Pelajar-Pelajar, Peraturan 1999
berkaitan dengan tataterib semasa peperiksaan (Bahagian II, Peruntukan 8):

26


Di bawah adalah petikan daripada Akta Universiti dan Kolej Universiti
1971, Universiti Sains Malaysia, Tatatertib Pelajar-Pelajar, Peraturan 1999
berkaitan dengan tataterib semasa peperiksaan (Bahagian II, Peruntukan
48):
8. Pelajar dilarang:-

(a) membawa masuk atau mengambil sebarang bentuk buku,
lembaran kerja, dokumen, gambar atau bahan lain, selain
daripada yang dibenarkan oleh pemeriksa, ke dalam atau keluar
daripada bilik peperiksaan, atau menerima sebarang bentuk
buku, lembaran kerja, dokumen, gambar atau bahan lain daripada
orang luar semasa berada di dalam bilik peperiksaan. Pelajar
boleh menerima sebarang bentuk buku, lembaran kerja, dokumen,
gambar atau bahan lain yang dicadangkan oleh pemeriksa atau
Lembaga Peperiksaan, dan dibenarkan oleh Naib Canselor.

(b) menulis, atau membenarkan orang lain menulis, sebarang
maklumat atau melukis gambar rajah yang berkaitan dengan
peperiksaan yang diambil pelajar, pada mana-mana bahagian
badan, atau pada pakaian yang dipakai pelajar.


(c) berhubung dengan pelajar lain semasa peperiksaan berlangusng
melalui sebarang bentuk komunikasi, atau

(d) menipu atau cubaan menipu atau berkelakuan dalam sebarang
cara yang boleh ditafisrkan sebagai menipu.

48. Pelajar yang melakukan kesalahan tataterbtib di bawah Peraturan
ini dan didapati bersalah boleh dikenakan tindakan berdasarkan
mana-mana satu atau mana-mana dua atau lebih daripada
tindakan yang bersesuaian:-
(a) amaran;

(b) denda tidak lebih daripada dua ratus ringgit;

(c) dihalang daripada memasuki mana-mana atau premis
tertentu di universiti bagi suatu jangka masa yang
ditetapkan;

(d) digantung daripada menjadi pelajar universiti bagi suatu
jangka masa yang ditetapkan;

(e) dibuang daripada universiti.
27
2.6 Program Mentor USM

Program Mentor bertindak sebagai sokong-bantu yang melibatkan staf
yang menjalani latihan khas sebagai perunding dan pembimbing kepada
warga USM yang ingin berkongsi perasaan dan apa-apa jua aspek
psikososial yang boleh menjejaskan kefungsian sosial mereka. Program ini
mengurus isu psikososial dengan lebih berkesan dan akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan demi mencapai kehidupan yang lebih bermutu.

Objektif

(a) Sebagai mekanisme kerjasama dan saling membantu dalam kalangan
warga untuk berkongsi segala tekanan, masalah psikososial dan
sebagainya memperkukuhkan lagi kesejahteraan sosial warga USM.

(b) Memupuk semangat kekitaan dan konsep saling bantu-membantu
dengan menjadikan mentor yang dilatih sebagai agen sosial untuk
mempromosikan masyarakat penyayang USM.

(c) Melahirkan lebih ramai lagi ahli sukarelawan untuk membantu mereka
yang memerlukan pertolongan.

(d) Mencegah kemudaratan dalam apa-apa jua aspek psikososial sebelum
sampai ke tahap yang kritikal.

Untuk maklumat lanjut lawati laman sesawang www.usm.my/mentor

2.7 Rancangan Pertukaran Pelajar

(a) Skim Belajar Luar Negara (SBLN)

SBLN bertujuan memberikan peluang kepada pelajar USM untuk
mengikuti pengajian di luar negara selama satu atau dua semester di
mana-mana rakan institusi USM. Secara ideal, para pelajar digalakkan
menyertai rancangan pertukaran ini antara semester ketiga hingga
semester kelima mereka (program ijazah 3 tahun) dan antara semester
ketiga hingga semester ketujuh (program ijazah 4 tahun).

Pengajian di luar negara dirancangkan terlebih dahulu bersama Dekan
atau Timbalan Dekan Pusat Pengajian yang berkenaan, juga dengan
Pejabat Antarabangsa. Kredit yang diperoleh daripada rakan universiti
itu boeh dipindahkan sebagai sebahagian daripada pengumpulan kredit
untuk pengijazahan.


28
(b) Rancangan Pertukaran Pelajar Antara IPT (RPPIPT)

Program ini membenarkan pelajar di pusat pengajian tinggi awam
untuk menyertai program pertukaran pelajar selama satu semester di
antara pusat pengajian tinggi awam sendiri. Pelajar boleh memilih
mana-mana kursus yang berkenaan dan boleh memohon pindahan
kredit untuk kursus yang telah diikuti.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.usm.my/io atau hubungi
Unit Usahasama Akademi, Pejabat Antarabangsa di talian +604 653
2775/2778.


29
3.0 KEPERLUAN UNIVERSITI

3.1 Ringkasan Keperluan Universiti

Pelajar dikehendaki mengambil 15-22 unit kursus Universiti/Opsyen berikut
untuk keperluan Universiti:

Keperluan Universiti Unit
1 Kursus Bahasa Malaysia 2
2 Kursus Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris Tambahan 4
3 Pelajar Tempatan
Kursus Tamadun Islam & Tamadun Asia (TITAS) (2 unit)
Kursus Hubungan Etnik (2 unit)
Kursus Teras Keusahawanan* (2 unit)
Pelajar Antarabangsa
Kursus Malaysian Studies (4 unit)
Kursus Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 unit)
6
4 Kursus Bahasa Asing/Kokurikulum/Kemahiran/Opsyen
Pelajar perlu memilih mana-mana yang berikut:
Kursus Bahasa Asing
Kursus Kokurikulum** (1 6 unit)
Kursus Kemahiran /Opsyen
3 10
Jumlah 15 22

* Pelajar daripada Pusat Pengajian yang mempunyai kursus yang sama seperti
kursus ini dikecualikan daripada mengikuti kursus ini. Unit-unit berkenaan
perlu diganti dengan kursus opsyen.
** Pelajar dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan diwajibkan memilih satu
pakej kokurikulum berpakaian seragam. Pelajar dari Pusat Pengajian Sains
Perubatan dan Pusat Pengajian Sains Pergigian diwajibkan mendaftar dua
unit kursus kokurikulum dalam tahun pengajian kedua. Pelajar dari Pusat
Pengajian Sains Kesihatan mestilah mengambil satu unit kursus
kokurikulum.

Perincian keperluan Universiti diberikan dalam bahagian-bahagian berikut.

3.2 Bahasa Malaysia

a. Pelajar Tempatan

Keperluan-keperluan berkenaan ialah seperti yang berikut:

LKM400/2 - Bahasa Malaysia IV
Semua pelajar Malaysia perlu mengambil dan lulus LKM400 dengan
gred minimum C untuk pengijazahan.

30
Syarat kemasukan Bahasa Malaysia ialah seperti yang berikut:Catatan: Untuk memperoleh unit kredit bagi kursus Bahasa Malaysia,
minimum gred C diperlukan. Pelajar boleh mendapatkan nasihat
daripada Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan jika
mempunyai kelayakan yang berbeza daripada yang tertera dalam
jadual.

b. Pelajar Antarabangsa

Pelajar antarabangsa yang mengikuti Ijazah Sarjana Muda dalam
bidang Sains, Perakaunan, Sastera (ELLS), Pendidikan (TESL) dan
Perumahan, Bangunan dan Perancangan.

Semua pelajar antarabangsa dalam kategori ini dikehendaki mengambil
kursus berikut:

Kod Jenis Unit
LKM100 U 2

Pelajar antarabangsa (bukan Indonesia) yang mengikuti Ijazah
Sarjana Muda dalam bidang Sastera.

Pelajar antarabangsa dalam kategori ini dikehendaki mengambil dan
lulus 3 peringkat Kursus Bahasa Malaysia Intensif sebelum memulakan
rancangan Ijazah Sarjana Muda.

Kod Kursus Tempoh
LKM101 Bahasa Malaysia Persediaan 1 4 bulan
LKM102 Bahasa Malaysia Persediaan 2 4 bulan
LKM201 Bahasa Malaysia Pertengahan 4 bulan

Keperluan pengijazahan Bahasa Malaysia bagi pelajar dalam kategori
ini adalah seperti yang berikut:

Kod Jenis Unit
LKM300 U 2
Pelajar antarabangsa (Indonesia) yang mengikuti Ijazah
Sarjana Muda dalam bidang Sastera.
Bil. Kelayakan Gred
Peringkat
Kemasukan
Jenis Unit Status
1.
(a) SPM/MCE/SC
(atau kelayakan
setara)

(b) STPM/HSC
(atau kelayakan
setara)
1 - 6

P/S
LKM400 U 2
Keperluan
Pengijazahan
31
Keperluan pengijazahan Bahasa Malaysia bagi pelajar dalam kategori
ini adalah seperti yang berikut:

Kod Jenis Unit
LKM200 U 2
LKM300 U 2

Catatan: Pelajar mesti lulus dengan minimum gred C untuk kursus
jenis U.

3.3 Bahasa Inggeris

Semua pelajar Ijazah Sarjana Muda perlu mengambil 4 unit kursus bahasa
Inggeris untuk memenuhi keperluan Universiti untuk pengijazahan.

(a) Syarat Kemasukan Kursus Bahasa Inggeris


* MUET: Malaysian University English Test.
Pelajar boleh mendapatkan nasihat daripada Pusat Pengajian
Bahasa, Literasi dan Terjemahan jika mempunyai kelayakan
bahasa Inggeris yang berbeza daripada yang tertera dalam jadual di
atas.

Nota:

Empat (4) unit kursus bahasa Inggeris diperlukan untuk
pengijazahan.
Untuk memperoleh unit bagi semua kursus bahasa Inggeris, pelajar
perlu mendapatkan sekurang-kurangnya gred C bagi kursus tersebut.
Bagi pelajar yang memperoleh skor 260 - 300 (Band 6) dalam
MUET, 4 unit kursus Bahasa Inggeris mesti dikumpulkan daripada
kursus peringkat maju (LHP451/452/453/454/455/456/457/
Bil. Kelayakan
Bahasa Inggeris
Gred Peringkat
Kemasukan
Status
1. *MUET
LSP401/402/403/404
Budi Bicara Dekan
Band 6
A - C
LHP
451/452/453/
454/455/456/
457/458/459
Wajib/Opsyen/
Jenis U
(2 Unit)
2. *MUET
LSP300
Budi Bicara Dekan
Band 5
A - C
LSP
401/402/403/
404
Wajib/
Jenis U
(2 Unit)
3. *MUET
LMT100
Budi Bicara Dekan
Band 4
A - C
LSP300 Wajib/
Jenis U
(2 Unit)
4. *MUET
Budi Bicara Dekan
Band
3/2/1
(Skor
0 - 179)
LMT100/
Ulangi
MUET
Prasyarat/
Jenis Z
(2 Unit)
32
458/459*) atau kursus bahasa asing dengan kebenaran bertulis
daripada Dekan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan.
(Sila gunakan borang yang boleh didapati di Pusat Pengajian Bahasa,
Literasi dan Terjemahan).
[*Bilangan unit kursus LHP457 ialah 4 dan bilangan unit kursus
LHP451, 452, 453, 454, 456, 458 dan 459 ialah 2.].
Pelajar yang mendapat skor MUET kurang daripada 180 perlu
mengulangi MUET sehingga mendapat skor Band 4 ataupun
mengikut kursus kemahiran LMT100 dan lulus dengan gred C.

(b) Kursus Bahasa Inggeris (Unit Bahasa Inggeris Wajib)

Kursus Bahasa Inggeris yang ditawarkan sebagai kursus Universiti adalah
seperti yang berikut:

Bil Kod/Unit Tajuk Kursus Pusat Pengajian (Jika Berkenaan)
1. LMT100/2
Bahasa Inggeris
Persediaan
Pelajar daripada semua pusat pengajian
2. LSP300/2
Bahasa Inggeris
Akademik
Pelajar daripada semua pusat pengajian

3.

LSP401/2

Bahasa
Inggeris Am
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi &
Terjemahan
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
(Sastera)
Pusat Pengajian Seni Halus
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

4.

LSP402/2

Bahasa Inggeris
Saintifik dan
Perubatan
Pusat Pengajian Sains Kajihayat
Pusat Pengajian Sains Fizik
Pusat Pengajian Sains Kimia
Pusat Pengajian Sains Matematik
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
(Sains)
Pusat Pengajian Sains Perubatan
Pusat Pengajian Sains Kesihatan &
Pergigian
Pusat Pengajian Sains Farmasi
5. LSP403/2
Bahasa Inggeris
Perniagaan dan
Komunikasi
Pusat Pengajian Pengurusan
Pusat Pengajian Komunikasi
6. LSP404/2
Bahasa Inggeris
Teknikal dan
Kejuruteraan
Pusat Pengajian Sains Komputer
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan
& Perancangan
Pusat Pengajian Kejuruteraan
7. LDN 101/2
Bahasa Inggeris
Kejururawatan I
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
8. LDN 201/2
Bahasa Inggeris
Kejururawatan II
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
33

3.4 Pelajar Tempatan - Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Hubungan
Etnik /Teras Keusahawanan

(a) Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan gred minimum C):

HTU223 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit)

Kursus ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang sejarah,
prinsip, nilai, aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam serta
budayanya. Dengan pendedahan ilmiah tentang hal-hal budaya dan
ketamadunan di Malaysia, diharapkan para pelajar akan menjadi lebih peka
terhadap isu-isu yang boleh menyumbangkan pemupukan budaya hormat
dan harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara tajuk
dalam kursus ini adalah Interaksi antara Pelbagai Tamadun, Tamadun
Islam, Tamadun Melayu, Cabaran Kontemporari yang dihadapi oleh
Tamadun Islam dan Asia dan Prinsip Islam Hadhari.

(b) Hubungan Etnik

Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan gred minimum C):

SHE101 - Hubungan Etnik (2 Unit)

Kursus ini merupakan pengantar pada hubungan etnik di Malaysia. Kursus
ini dirangka dengan tiga objektif utama: (1) memperkenalkan pelajar
terhadap konsep asas dan praktis persemuafakatan sosial di Malaysia, (2)
mengukuhkan kefahaman asas terhadap cabaran dan masalah dalam
masyarakat berbilang etnik, dan (3) memberikan kefahaman dan kesedaran
dalam menangani kerumitan/kekompleksan hubungan etnik di Malaysia.
Pada akhir kursus ini pelajar diharapkan berupaya untuk mengenal pasti dan
mengaplikasikan kemahiran untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan
dengan hubungan etnik di Malaysia.

(c) Teras Keusahawanan

Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan gred minimum C):

WUS101 - Teras Keusahawanan (2 Unit)

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan asas kepada pelajar tentang
bidang keusahawanan dan perniagaan, dengan memberikan penekanan
terhadap pelaksanaan aspek pembelajaran sambil mengalami proses
melaksanakan projek perniagaan di dalam kampus. Kaedah pembelajaran
dilakukan secara syarahan interaktif, amali, penyediaan rancangan
perniagaan, pelaksanaan projek keusahawanan dan pembentangan laporan.
Pengalaman amali melalui penglibatan langsung pelajar dalam
34
pengendalian projek perniagaan akan dapat mencetuskan minat dan
memberikan gambaran dunia keusahawanan yang lebih jelas kepada pelajar.
Hasil pembelajaran utama ialah penerapan budaya dan amalan murni
keusahawanan dalam amalan harian pelajar. Inisiatif ini diambil untuk
membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan kepada
kumpulan sasar yang berpotensi sebagai usahawan yang berjaya.
Pendedahan ilmu keusahawanan kepada semua mahasiswa diharapkan
dapat mempercepat usaha menambahkan bilangan usahawan negara kelas
menengah.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Panduan Rancangan
Kokurikulum.

3.5 Pelajar Antarabangsa - Malaysian Studies/Opsyen

(a) Malaysian Studies (Kursus ini dikendali dalam bahasa Inggeris)

Kursus berikut diwajibkan lulus (dengan gred minimum C) bagi semua
pelajar antarabangsa:

SEA205E - Malaysian Studies (4 Units)

This course investigates the structure of the Malaysian system of
government and the major trends in contemporary Malaysia. Emphasis will
be given both to current issues in Malaysian politics and the historical and
economic developments and trends of the country. The discussion begins
with a review of the independence process. An analysis of the formation
and workings of the major institutions of government parliament,
judiciary, bureaucracy, and the electoral and party systems will follow this.
The scope and extent of Malaysian democracy will be considered,
especially in light of current changes and developments in Malaysian
politics. The second part of the course focuses on specific issues: ethnic
relations, national unity and the national ideology; development and
political change; federal-state relations; the role of religion in Malaysian
politics; politics and business; Malaysia in the modern world system; civil
society; law, justice and order; and directions for the future.

(b) Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Units)

Pelajar antarabangsa perlu memenuhi 2 unit lagi kursus opsyen atau kursus
bahasa Malaysia/bahasa Inggeris tambahan.

3.6 Bahasa Ketiga/Kokurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen

Pelajar dikehendaki memilih satu daripada yang berikut (A/B/C):

(A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit)35
Kursus Bahasa Ketiga ditawarkan sebagai kursus Universiti. Kursus
berkenaan ditawarkan sebagai pakej 3 peringkat, 2 unit bagi setiap
peringkat. Jumlah keseluruhan bilangan unit setiap pakej ialah 6. Pelajar
dikehendaki melengkapkan kesemua peringkat (3 semester). Pakej yang
ditawarkan adalah seperti yang berikut:

Arab
Komunikas
i
Cina
Komunikasi
Jepun
Komunikasi
Jerman
Komunikasi
Korea
Komunikasi
LTA100/2 LTC100/2 LTJ100/2 LTG100/2 LTK100/2
LTA200/2 LTC200/2 LTJ200/2 LTG200/2 LTK200/2
LTA300/2 LTC300/2 LTJ300/2 LTG300/2 LTK300/2

Perancis
Komunikasi
Sepanyol
Komunikasi
Tamil
Komunikasi
Thai
Komunikasi
LTP100/2 LTE100/2 LTT100/2 LTS100/2
LTP200/2 LTE200/2 LTT200/2 LTS200/2
LTP300/2 LTE300/2 LTT300/2 LTS300/2

(B) Pakej Kokurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak (4 - 6 Unit)

Pelajar yang memilih untuk mengambil kursus kokurikulum berpakej
dikehendaki melengkapkan kesemua peringkat pakej berkenaan. Pelajar
dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan diwajibkan memilih satu pakej
kokurikulum berpakaian seragam dari pada senarai di bawah (tidak
termasuk Seni Silat Cekak). Pakej kokurikulum yang ditawarkan adalah
seperti yang berikut:

Pakej Kokurikulum Berpakaian Seragam Bersenjata/Seni Silat Cekak (6
Unit) (3 tahun)

PALAPES
Tentera
Darat
PALAPES
Tentera
Laut
PALAPES
Tentera
Udara
SUKSIS
(Sukarelawan
Polis Siswa)
Seni Silat
Cekak
Malaysia
WTD102/2 WTL102/2 WTU102/2 WPD101/2 WCC123/2
WTD202/2 WTL202/2 WTU202/2 WPD201/2 WCC223/2
WTD302/2 WTL302/2 WTU302/2 WPD301/2 WCC323/2

Pakej Kokurikulum Berpakaian Seragam tidak Bersenjata (4 Unit) (2
tahun)

Kelana Siswa Bulan Sabit Merah Ambulans St. John
WLK102/2 WBM102/2 WJA102/2
WLK202/2 WBM202/2 WJA202/236

Pakej Kokurikulum Berpakaian Seragam tidak Bersenjata (2 Unit) (1
tahun)

SISPA (Siswa Siswi Pertahanan Awam)
(ditawarkan di Kampus Kesihatan Sahaja)
WPA103/2
WPA203/2

(C) Kokurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen (1 6 Unit)

Semua pelajar digalakkan mengikuti kursus kokurikulum dan diberikan
jumlah maksimum 6 unit bagi kursus kokurikulum Khidmat Komuniti,
Kebudayaan, Sukan, Daya Usaha & Inovasi dan Kepemimpinan (Pelajar dari
Pusat Pengajian Sains Perubatan dan Pusat Pengajian Sains Pergigian
diwajibkan mendaftar dua unit kursus kokurikulum dalam tahun pengajian
kedua). Pelajar daripada Pusat Pengajian Sains Kesihatan mestilah mengambil
sekurang-kurangnya satu kursus kokurikulum termasuk yang disenaraikan
dalam (B) di atas sementara pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
diwajibkan memilih satu pakej kokurikulum berpakaian seragam daripada (B)
di atas (tidak termasuk Seni Silat Cekak Malaysia). Pelajar yang tidak
mendaftar mana-mana kursus kokurikulum atau hanya mendaftar sebahagian
daripada 3 unit perlu menggantikan unit berkenaan dengan kursus
kemahiran/opsyen. Kursus kokurikulum, kemahiran dan opsyen yang
ditawarkan adalah seperti yang berikut:

(i) Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat, Kebudayaan, Sukan, Daya
Usaha & Inovasi dan Kepemimpinan
37

Berpakej
(Pelajar perlu melengkapkan kesemua peringkat)
Khidmat Masyarakat
(2 Tahun)
Jazz Band
(3 Tahun)
Karate
(3 Semester)
Taekwondo
(3 Semester)
WKM102/2 WCC108/2 WSC108/1 WSC115/1
WKM202/2 WCC208/2 WSC208/1 WSC215/1
WCC308/2 WSC308/1 WSC315/1
Bukan Berpakej (1 Semester)
Kebudayaan Sukan
WCC103/1 - Catan WSC105/1 - Bola Tampar
WCC105/1 - Gamelan WSC106/1 - Golf
WCC107/1 - Gitar WSC110/1 - Memanah
WCC109/1 - Koir WSC111/1 - Ping Pong
WCC110/1 - Kraftangan WSC112/1 - Renang
WCC115/1 - Tarian Moden WSC113/1 - Senamrobik
WCC116/1 - Tarian Tradisional WSC114/1 - Skuasy
WCC117/1 - Teater Moden WSC116/1 - Tenis
WCC118/1 - Wayang Kulit Melayu WSC119/1 - Badminton
WCC119/1 - Senaman Qigong Asas WSC122/1 Selaman SCUBA
WCC219Senaman Qigong Pertengahan WSC123/1 - Kriket
WCC124/1 Kompang Berlagu WSC124/1 Sepak Takraw
WCC122/1 - Seni Memasak WSC 125/1- Futsal
WCC127/1 Kesenian Muzik Nasyid WSC 126/1 Bola Jaring
Daya Usaha & Inovasi Kepemimpinan
WCC120/1 - Canting Batik WSC 127/1 Pengurusan
Acara 1
WCC121/1 - Seni Khat WSC 227/1 Pengurusan
Acara 2
WCC125/1 Seni Wau Tradisional
WCC128 Seni Sulaman & Manik Labuci
WCC130 Seni Fotografi SLR Digital

(ii) HTV201/2 - Teknik Berfikir

(iii) Kursus opsyen/kemahiran lain yang disarankan atau diwajibkan oleh
pusat pengajian masing-masing (jika ada).

(iv) Kursus Bahasa Inggeris
38
Kursus berikut boleh diambil sebagai kursus Universiti untuk memenuhi
keperluan Bahasa Inggeris wajib (bagi Band 5 dan Band 6 dalam MUET)
atau sebagai kursus kemahiran/opsyen:

Bil Kod/Unit Tajuk Kursus
1. LHP451/2 Pembacaan Berkesan
2. LHP452/2 Penulisan untuk Perniagaan
3. LHP453/2 Penulisan Kreatif
4. LHP454/2 Penulisan Akademik
5. LHP455/2 Kemahiran Sebutan Bahasa Inggeris
6. LHP456/2 Bahasa Inggeris Lisan
7. LHP457/4 Penulisan Ucapan dan Berpidato
8. LHP458/2 Bahasa Inggeris bagi Penterjemahan
(Ditawarkan pada Semester II sahaja)
9. LHP459/2 Bahasa Inggeris bagi Interpretasi
(Ditawarkan pada Semester I sahaja)

(v) Kursus Bahasa Asing

Kursus bahasa asing yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Bahasa,
Literasi dan Terjemahan boleh diambil untuk mencukupkan unit kredit
sama ada sebagai opsyen atau wajib untuk pengijazahan. Pelajar tidak
dibenarkan mendaftar lebih daripada satu kursus bahasa asing secara
serentak dalam satu semester. Mereka dikehendaki menamatkan dua
peringkat bagi kursus bahasa asing yang sedang diambil sebelum
dibenarkan mendaftar kursus bahasa asing yang lain. Walau
bagaimanapun, pelajar tidak perlu menamatkan keempat-empat peringkat
kursus jika tidak berkeupayaan. Kursus bahasa asing yang ditawarkan
adalah seperti yang berikut:

Arab Cina Jepun Jerman Sepanyol
LAA100/2 LAC100/2 LAJ100/2 LAG100/2 LAE100/2
LAA200/2 LAC200/2 LAJ200/2 LAG200/2 LAE200/2
LAA300/2 LAC300/2 LAJ300/2 LAG300/2 LAE300/2
LAA400/2 LAC400/2 LAJ400/2 LAG400/2 LAE400/2

Perancis Thai Tamil Korea
LAP100/2 LAS100/2 LAT100/2 LAK100/2
LAP200/2 LAS200/2 LAT200/2 LAK200/2
LAP300/2 LAS300/2 LAT300/2 LAK300/2
LAP400/2 LAS400/2


39
PENGENALAN

RANCANGAN SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN

Misi USM

Rancangan Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan telah dibentuk berlandaskan
Misi Universiti Sains Malaysia iaitu:


Rancangan empat tahun ini merupakan satu program pengajian Ilmu Kemanusiaan yang
mencakupi bidang bahasa, kesusasteraaan, budaya, ekonomi, perdagangan, dan alam
manusia yang disepadukan pula dengan bidang pengajian ilmu pendidikan.

Rancangan ini menawarkan tujuh disiplin major, iaitu Pengajian Bahasa Malaysia,
Bahasa Inggeris, Kesusasteraan, Geografi, Perdagangan, Sejarah, dan Ekonomi.

Ilmu Kemanusiaan ialah bidang ilmu yang mengkaji ciptaan budaya dalam bentuk bahasa
melalui Kesusasteraan. Dalam bidang bahasa, terdapat pula kursus Pengajian Bahasa
Melayu dan Inggeris. Manakala budaya dan bahasa berinteraksi, tindak balasnya dalam
alam sekitar kehidupan pula dikaji dalam bidang Geografi. Aktiviti manusia dalam ruang
waktu lampau dikaji dalam bidang Sejarah. Kini kepesatan dalam perindustrian
mencelikkan manusia untuk berurus niaga dan mencari kekayaan. Oleh itu bidang
Ekonomi kena pada tempatnya dikaji dengan lebih mendalam, di samping mengatur
dengan teliti Perdagangan ke arah kemantapan sejagat.

Dalam segala bidang kajian ini, unsur-unsur tempatan dan wilayah diberi penekanan.
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan menawarkan komponen ilmu pendidikan dalam
rancangan ini. Kursus-kursus pendidikan mendedahkan pelajar Ilmu Kemanusiaan
kepada pelbagai latihan guru seperti asas pendidikan, aspek keprofesionalan, kaedah
pengajaran serta amalan pendidikan. Bagi mempraktikkan semua ini pelajar-pelajar
menjalankan Latihan Amali di sekolah-sekolah.

MISI UNIVERSITI

Universiti Sains Malaysia akan memimpin dan menginovasi
untuk kecemerlangan pada peringkat antarabangsa melalui
pemajuan dan penyebaran ilmu dan kebenaran, dan pemupukan
kualiti yang menekankan kecemerlangan akademik dan
profesional, perkembangan individu yang menyeluruh dan
komitmen yang kukuh terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi
negara dan aspirasi universal.

40
FALSAFAH DAN OBJEKTIF

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan mempunyai
falsafah sendiri yang menjadi landasan kepada perlaksanaan Rancangan Ijazah Sarjana
Muda Sastera dengan Pendidikan ini.
Diharapkan rancangan ini dapat menghasilkan siswazah yang mempunyai persediaan
yang sewajarnya untuk menghadapi kehidupan dan alam pekerjaan sebagai guru-guru
berkaliber, berdedikasi dan berketerampilan mengendalikan pengajaran dalam bilik
darjah.

Profil guru yang hendak dihasilkan daripada program ini ialah:

i) Mempunyai ciri-ciri personaliti yang baik seperti penyayang, sensitif kepada
keperluan pelajar dan bertimbang rasa.

ii) Mempunyai ciri-ciri pendidik yang profesional dan memahami etika profesion
perguruan.

iii) Menguasai konten mata pelajaran dengan kukuh dan mendalam.

iv) Mahir dalam pengetahuan pedagogi dan mampu menguruskan pengajaran
dengan berkesan.

v) Mempunyai ciri-ciri kepimpinan, inovatif, bersikap positif dan mempunyai
kemahiran berkomunikasi dan interpersonal yang baik.

vi) Menguasai kemahiran Teknologi Maklumat dan berupaya menggunakan ICT
dalam pengajaran dan pembelajaran.


41
STRUKTUR RANCANGAN
Sarjana Muda Sastera Dengan Pendidikan


Struktur Pengijazahan

Rancangan ini mengandungi lima (5) komponen utama yang meliputi sebanyak 130 unit.
Pengajian unit adalah seperti berikut:

Kursus Teras Pusat Pengajian 34 unit
Kursus Teras (Pengkhususan) 44 unit
Kursus Minor 20 unit
Kursus Elektif 12 unit
Kursus Universiti/Opsyen 20 unit
_______
130 unit
======

Komponen Akademik (64 unit)

Komponen ini terdiri daripada pengkhususan kursus-kursus asas Ilmu Kemanusiaan dan
satu pengkhususan Major (44 unit) dan satu pengkhususan Minor (20 unit) dalam mata
pelajaran Ilmu Kemanusiaan dan Ekonomi. Bidang-bidang yang dibenarkan adalah
seperti berikut

Pilihan Major Pilihan Minor

BAHASA MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS
GEOGRAFI GEOGRAFI
SEJARAH SEJARAH
KESUSASTERAAN KESUSASTERAAN


Komponen Pendidikan (46 unit)

Kursus-kursus dalam komponen ini ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan.
Ia memberi pendedahan dan pengalaman pedagogi untuk membolehkan guru mengajar
mata pelajaran major dan minor di sekolah. Ia juga bertujuan untuk membentuk
personaliti guru yang profesional dalam menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan.

Komponen Pendidikan terdiri daripada kursus-kursus:

Kaedah Mengajar dan Latihan Mengajar = 22 unit
Teras profesional = 12 unit
Kursus Elektif = 12 unit


42
Komponen Kursus Universiti/Opsyen [20-22 unit]

Kursus-kursus dalam komponen ini terdiri daripada :

(i) Bahasa Malaysia 2
(ii) Bahasa Inggeris/Opsyen 4
(iii) Pelajar Tempatan
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit)


6
Hubungan Etnik (2 Unit)
Teras Keusahawanan* (2 Unit)
Pelajar Antarabangsa
Malaysian Studies (4 Unit)
Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Unit)
(iv) Bahasa Ketiga/Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen
Pelajar perlu memilih satu daripada yang berikut:

(A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit)
(B) Pakej Ko-kurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak (4 - 6
Unit)
4-6
(C) Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen (4 Unit)
LHP456/2 Spoken English 2
PLG333/2 Sejarah dan Falsafah Sains 2
JUMLAH 20-22


Syarat PPIP
Semua pelajar DIWAJIBKAN mengambil mana-mana kokurikulum
badan beruniform bermula pada tahun pertama.
PALAPES 6 (6 sem)
SUKSIS 6 (6 sem)
SJAM 4 (4 sem)
PBSM 4 (4 sem)
Kelanasiswa 4 (4 sem)
43
SYARAT KHAS PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

Syarat minimum gred C ini ditetapkan bagi semua kursus kaedah mengajar yang
ditawarkan mengikut program pengajian yang diikuti. Pelajar-pelajar perlu mempunyai
kemahiran penting seperti yang terkandung dalam pengajaran kursus-kursus ini untuk
membolehkan mereka melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran dengan
berkesan. Senarai kursus kaedah adalah seperti berikut:Kod Kursus/Kaedah Program
Pengajian
PPG210E/3 General Science Teaching Methods I
PGT212E/3 Mathematics Teaching Methods I
PGT310E/3 Biology Teaching Methods II
PGT311E/3 Chemistry Teaching Methods II
PGT312E/3 Mathematics Teaching Methods II
PGT313E/3 Physics Teaching Methods II
Sarjana Muda
Sains Dengan
Pendidikan
PGT219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan
PPG214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I
PPG314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II
PGT223/3 Kaedah Mengajar Geografi I
PPG316/3 Kaedah Mengajar Geografi II
PGT224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I
PPG317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II
PGT225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I
PPG318/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II
PGT226/3 Kaedah Mengajar Perdagangan I
PGT326/3 Kaedah Mengajar Perdagangan II
PGT227/3 Kaedah Mengajar Ekonomi I
PGT327/3 Kaedah Mengajar Ekonomi II
Sarjana Muda
Sastera
Dengan
Pendidikan
(mengikut
major &
minor)
PET301/3 Teaching Of English Through Literature
PPG215/3 English Language Teaching Methods I
PPG315/3 English Language Teaching Methods II
Sarjana Muda
Pendidikan
(TESOL)
PPK311/3 Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pembelajaran
PPK312/3 Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Pendengaran
PPK313/3 Pendekatan Pengajaran Pelajar Bermasalah Penglihatan
Sarjana Muda
Pendidikan
(Pendidikan
Khas)44
STRUKTUR RANCANGAN DAN KEPERLUAN IJAZAH

Kursus Asas

Kursus Asas adalah kursus-kursus pengantar yang membina aspek asas dalam sesuatu
Rancangan Pengajian, dan dengan itu merupakan kursus prasyarat dan wajib bagi semua
pelajar Rancangan Pengajian itu. Kursus-kursus ini terdiri daripada kursus-kursus
peringkat 100 - 200 yang ditetapkan daripada Rancangan Pengajian yang sama atau
Rancangan Pengajian yang lain yang sesuai dengannya. Kursus-kursus ini juga merupakan
kursus-kursus sepunya bagi semua pelajar dalam Rancangan Pengajian tersebut.

Kursus Teras

Terdapat dua jenis kursus teras iaitu pertama, kursus teras sepunya. Semua pelajar
diwajibkan mengambil kursus-kursus ini. Kedua, kursus teras major yang diwajibkan
kepada pelajar pengkhususan tertentu sahaja.

Kursus Elektif

Kursus Elektif ialah kursus-kursus yang mendalami atau menyokong sesuatu pengkhususan
atau major dalam suatu Rancangan Pengajian. Kursus-kursus ini terdiri daripada kursus-
kursus peringkat 300 khas untuk pengkhususan tertentu sahaja.

Kursus Minor

Kursus Minor ialah pakej kursus daripada satu bidang pengkhususan atau pakej kursus yang
dikhaskan dan ditawarkan kepada pelajar daripada Rancangan Pengajian yang lain.

Kursus Universiti

Sila rujuk Bab 3.

Kursus Bahasa Malaysia

Sila rujuk Bab 3.

Kursus Bahasa Inggeris

Sila rujuk Bab 3.


45
SYARAT PENGIJAZAHAN

Pelajar mestilah memenuhi syarat-syarat berikut untuk berijazah:

[a] Memenuhi syarat minimum tempoh bermastautin.

[b] Menepati semua keperluan kredit bagi program pengajian, seperti bilangan kredit
keseluruhan dan bilangan kredit untuk setiap komponen pengajian [Asas, Teras,
Elektif, Opsyen dan Keperluan Universiti].

[c] Memperoleh PNGK 2.00 ke atas untuk komponen Teras.

[d] Memperoleh PNGK 2.00 ke atas untuk keseluruhan rancangan.

[e] Mencapai minimum gred C atau nilai gred 2.00 untuk kursus-kursus Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris dan TITAS.

[f] Mencapai minimum gred 'C' atau nilai gred 2.00 untuk kursus-kursus berikut [jika
disyaratkan].

i) Kursus-kursus kaedah mengajar
ii) Latihan Mengajar

[g] Mesti mengikuti tiga kursus yang dikendalikan dalam Bahasa Inggeris.


KURSUS UNIVERSITI

HPW 102/2 PEMIKIRAN KRITIS

Kursus ini akan mengkaji beberapa teknik daripada bidang logik yang mempunyai
aplikasi luas, terutamanya kemahiran untuk membina hujah yang sah dan bernas, dan
menganalisis sambil mengkritik hujah yang lemah dan mengandungi falasi. Walau
bagaimanapun, tumpuan utama diberikan kepada cara mencari dan menentukan falasi-
falasi tidak formal, seperti sebab palsu, ekuivokasi, divisi, komposisi, analogi palsu,
merayu kepada autoriti, mengkritik sifat penghujah (argumentum ad hominen), merayu
kepada emosi, falasi kejahilan, generalisasi tergesa-gesa, jargon, dilema palsu, falasi
strawman, hujah yang berbelit-belit, dan lain-lain lagi. Tumpuan juga diberikan kepada
cara menyusun hujah, seperti (hujah bercorak) silogisme, modus ponens, modus tolens,
dan cara menentukan keesahan hujah seperti penggunaan gambar rajah Venn untuk
mengkaji keesahan silogisme. Kursus ini meninjau juga perbezaan antara deduksi dan
induksi, dan penggunaan induksi (hujah induktif) sebagai kaedah saintifik bagi
menyimpul hipotesis atau teori. Untuk menggalakkan ketepatan (dalam pemikiran
pelajar) tumpuan diberikan kepada pertalian logik antara pernyataan, seperti implikasi,
kontrari, kontradiksi, subkontrari, dan konsistensi; dan perhatian juga kepada perbezaan
antara dua jenis pertentangan yang penting, iaitu kontrari dan kontradiksi. Kursus ini juga
membincangkan teknik menganalisis petikan, rencana dan hujah-hujah yang terdapat di
dalam buku teks, jurnal, majalah, dan bahan bacaan yang lain. Hal ini dilaksanakan
supaya teknik-teknik yang dikaji dalam kursus ini dapat digunakan dalam menganalisis
hujah dalam kursus dan bidang lain.

46
HTU 223/2 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Sejak Sidang Akademik 2006/07, kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia
(TITAS/HTU 223/2) yang bernilai dua unit ditawarkan di USM sebagai kursus wajib
universiti. Kursus TITAS dijadikan kursus wajib diambil di semua Institusi Pengajian
Tinggi Awam Malaysia. Pelajar perlu mengambil kedua-dua kursus tersebut dan lulus
(memperolehi sekurang-kurangnya gred C) untuk memenuhi syarat pengijazahan. Pusat
Pengajian Ilmu Kemanusiaan menawarkan dan menyelaras kursus TITAS (HTU 223).

Kursus TITAS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai sejarah,
prinsip, nilai, aspek utama dalam tamadun Melayu, Cina dan India. Dengan pendedahan
ilmiah mengenai hal-hal budaya dan ketamadunan di Malaysia, diharap para pelajar akan
menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang boleh menyumbang kepada pemupukan
kesefahaman dan harmoni dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.

Antara topik-topik utama ialah:
a. Pengenalan kepada ilmu ketamadunan
b. Tamadun Islam
c. Tamadun Melayu
d. Tamadun India
e. Tamadun Cina
f. Isu-isu kontemporari dan cabaran semasa.

Syarat Pendaftaran

Bagi HTU 223/2, pelajar boleh mendaftar untuk kursus ini mengikut kesesuaian jadual
waktu seperti berikut:-KUMPULAN A KUMPULAN B
SEMESTER 1 SEMESTER 2
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Pusat Pengajian Komunikasi
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Pusat Pengajian Sains Fizik
Pusat Pengajian Sains Farmasi
Pusat Pengajian Sains Komputer
Pusat Pengajian Sains Perubatan
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
Pusat Pengajian Sains Pergigian
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan
Terjemahan
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Pusat Pengajian Sains Matematik
Pusat Pengajian Sains Kimia
Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat
Pusat Pengajian Seni
Pusat Pengajian Pengurusan
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan
Perancangan
Pusat Pengajian Kejuruteraan
[Awam, Mekanik, Kimia, Aeroangkasa, Bahan
dan Sumber Mineral, Elektrik dn Elektronik]


47
HTV 201/2 TEKNIK BERFIKIR

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar pelbagai pemikiran kreatif, stail dan alat
berfikir yang akan meluaskan kefahaman mereka tentang kreativiti dan juga
menambahbaik kemahiran mereka dalam menyelesaikan masalah. Pelajar akan
mempelajari bagaimana proses kreatif berlaku dan menggunakan pelbagai teknik berfikir
yang praktikal untuk menggalakkan otak mereka berfikir dengan lebih kreatif dan
sistematik. Kursus ini juga melatih pelajar memilih dan mengaplikasikan teknik yang
terbaik untuk menyelesaikan masalah yang spesifik dalam pelbagai situasi akademik dan
bukan akademik. Secara ringkasnya, kursus ini membantu pelajar untuk belajar berfikir
secara efektif supaya mereka dapat membuat keputusan yang paling efektif dalam
kehidupan akademik dan sepanjang hayat mereka.SHE 101/2 HUBUNGAN ETNIK

Kursus Hubungan Etnik melihat kepada konsep asas dan perkembangan hubungan antara
budaya dan kepelbagaian etnik di negara ini. Apa yang dipentingkan ialah keupayaan
pelajar melihat dan memahami masyarakat Malaysia dari kacamata Malaysia dalam
konteks jalinan hubungan Wilayah ASEAN. Juga dititikberatkan ialah isu Malaysia dalam
suasana global dan melihat bagaimana agama berperanan dalam konteks membina
masyarakat Malaysia.

Melalui kursus ini adalah diharapkan kefahaman berkenaan permuafakatan sosial dan asas
Hubungan Etnik dapat dijelmakan melalui pembelajaran yang kreatif. Natijah daripada
proses pembelajaran ini ialah kefahaman dan kesedaran tentang konsep hubungan etnik
dalam masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan.

WUS101/2 TERAS KEUSAHAWANAN

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan asas kepada pelajar tentang bidang
keusahawanan dan perniagaan, dengan penekanan pelaksanaan kepada aspek belajar
sambil mengalami proses melaksanakan projek perniagaan di dalam kampus. Kaedah
pembelajaran ialah secara syarahan interaktif, amali, penyediaan rancangan perniagaan,
pelaksanaan projek keusahawanan dan pembentangan laporan. Pengalaman amali melalui
penglibatan langsung pelajar dalam pengendalian projek perniagaan akan dapat mencetus
minat dan memberi gambaran yang lebih jelas kepada dunia keusahawanan. Hasil
pembelajaran utama ialah penerapan budaya dan amalan murni keusahawanan dalam
amalan harian pelajar.

Inisiatif ini diambil untuk membuka minda dan merangsang semangat keusahawanan
kepada kumpulan sasar yang berpotensi sebagai usahawan yang berjaya. Pendedahan
ilmu keusahawanan kepada semua mahasiswa diharapkan dapat mempercepatkan usaha
menambah bilangan usahawan kelas menengah negara.


48
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM SASTERA

Komponen
Kursus
Kod
Kursus
Konten

Hasil Pembelajaran

Kursus
Teras Pusat
Pengajian
PGA 101
PGA102
PGA103
PGT203
PGT201E
PGT202E

Kursus teras pendidikan
berfokus kepada aspek-aspek
penting dalam pengajaran dan
pembelajaran seperti
keperluan pelajar terutama
domain kognitif,
perhubungan intrapersonal
remaja dan perkembangan
pendidikan di Malaysia
daripada aspek sejarah,
falsafah dan sosiologi. Kursus
ini juga memberi penekanan
kepada kemahiran
berkomunikasi, kemahiran
teknologi maklumat dan ICT,
asas pengujian,pengukuran
dan penilaian dalam
pendidikan.
Membentuk personaliti
pendidik yang profesional
dengan sifat kepimpinan
yang baik dan memahami
profesion perguruan.

Kursus
Teras
Kaedah
mengajar
PGT 219
PPG 214
PPG 215
PGT 223
PGT 224
PGT 225
PGT 226
PGT 227
PPG 314
PPG 315
PPG 316
PPG 317
PPG 318
PGT 326
PGT 327
Bagi semua kursus kaedah
mengajar ILMU
KEMANUSIAAN tersebut,
pendekatan kursus adalah
bercorak konten-pedagogi
yang memberi peluang
kepada pelajar menguasai
konten mata pelajaran dan
menggunakan pedagogi yang
sesuai untuk mengajarkan
konten tersebut.
Mahir dalam pengetahuan
pedagogi dan mampu
menguruskan pengajaran
dengan berkesan.


Kursus
Teras Wajib
daripada
PPIP

PGT 490-
Latihan
Mengajar

Peringkat pertama -program
induksi kendiri terhadap tugas
dan profesion perguruan.
Peringkat kedua- program
amali mengajar dua mata
pelajaran mengikut
pengkhususan major dan
minor. Pelajar juga
diwajibkan terlibat dalam
kegiatan ko-kurikulum dan
aktiviti-aktiviti sekolah.
Mempunyai ciri-ciri
pendidik yang profesional
dan memahami etika
profesion perguruan.

Menguasai konten mata
pelajaran dengan kukuh
dan mendalam. Selain itu
pengurusan kokurikulum
juga dikuasai dengan
baik.
49

Kursus
Teras
Pilihan
PGT436E
PGT437E
PGT433
PGT434
PGT435
Merangkumi pengetahuan
dan konsep-konsep penting
dalam pentadbiran dan
pengurusan, pengurusan
kewangan sekolah,
pengurusan hal ehwal murid,
perancangan dan pelaksanaan
kurikulum, penyeliaan dan
pemeriksaan sekolah,
penyelenggaraan dan
implementasi pengurusan
disiplin sekolah, asas
pengurusan merangkumi
falsafah, teori, strategi dan
teknik pengurusan
kokurikulum yang berkesan,
penguasaan ICT interaktif
dan pedagogi yang relevan
dan efektif merentas
kurikulum.
Mempunyai ciri
kepemimpinan, inovatif,
bersikap positif,
profesional dan
memahami etika
profesion perguruan,
mempunyai kemahiran
berkomunikasi dan
interpersonal yang baik,
menguasai kemahiran
teknologi maklumat,
berupaya menggunakan
ICT dalam pengajaran
dan pembelajaran.
50
RANCANGAN PENGKHUSUSAN
Rancangan Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan

SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN

Komponen Sastera Pendidikan Universiti Jumlah

Kursus Teras Pusat
Pengajian
- 34 - 34
Kursus Teras
(Pengkhususan)
44 - - 44
Kursus Minor 20 - - 20
Kursus Elektif - 12 - 12
Kursus Universiti - - 20 20
Jumlah 64 46 20 130

KURSUS TERAS PENDIDIKAN (34 UNIT)
a) Kursus Teras Peringkat 100 (6 unit) 6
PGA101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran
PGA103/3 Guru, Sekolah dan Masyarakat
b) Kursus Teras Peringkat 200 (6 unit) 6
PGT201E/3 Instructional Technology Practices
PGT202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation
c) Kursus Teras Kaedah Mengajar (12 unit) 12
PGT219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan
Kaedah I Pilih 1 kursus berasaskan bidang major dan 1
bidang minor

PPG214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I
PPG215/3 English Language Teaching Methods I
PGT223/3 Kaedah Mengajar Geografi I
PGT224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I
PGT225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I
PGT226/3 Kaedah Mengajar Perdagangan I
PGT227/3 Kaedah Mengajar Ekonomi I
Kaedah II Pilih 1 kursus berasaskan bidang major
PPG314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II
PPG315/3 English Language Teaching Methods II
PPG316/3 Kaedah Mengajar Geografi II
PPG317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II
PPG318/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II
PGT326/3 Kaedah Mengajar Perdagangan II
PGT327/3 Kaedah Mengajar Ekonomi II
d) Kursus Teras Wajib : Latihan Mengajar (10 unit) 10
PGT490/10 Latihan Mengajar
e) Kursus Pilihan Asas Peringkat 100-200 (6 unit) 6
PGA102/3 Perkembangan Intrapersonal dan Interpersonal
Remaja

51
PGT203/3 Kemahiran Berkomunikasi dan Interpersonal Untuk
Guru

f) Kursus Pilihan Teras Peringkat 400 (6 unit) 6
Pilih 6 unit daripada
PGT437E/3 General School Administration
PGT436E/3 Information and Communication Technology in
Education

PGT433/3 Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah
PGT434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah
*PGT435/3 Kajian Topikal
KURSUS UNIVERSITI (20 UNIT) 20
KURSUS TERAS KEMANUSIAAN (44 UNIT) 44
KURSUS MINOR (20 UNIT) 20

JUMLAH 130
* Dengan persetujuan Dekan


KEPERLUAN KURSUS UNIVERSITI (20 KREDIT)

(i) Bahasa Malaysia 2
(ii) Bahasa Inggeris/Opsyen 4
(iii) Pelajar Tempatan
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (2 Unit)


6
Hubungan Etnik (2 Unit)
Teras Keusahawanan(2 Unit)
Pelajar Antarabangsa
Malaysian Studies (4 Unit)
Opsyen/Bahasa Malaysia/Bahasa Inggeris (2 Unit)
(iv) Bahasa Ketiga/Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen
Pelajar perlu memilih satu daripada yang berikut:

(A) Pakej Bahasa Ketiga (6 Unit)
(B) Pakej Ko-kurikulum Berpakaian Seragam/Seni Silat Cekak (4 - 6
Unit)
4-6
(C) Ko-Kurikulum/Kursus Kemahiran/Opsyen (4 Unit)
LHP456/2 Spoken English 2
PLG333/2 Sejarah dan Falsafah Sains 2
JUMLAH 20-22
52
a). MAJOR BAHASA INGGERIS (4 jam kredit kursus asas + 40 jam kredit
kursus major)

*HEA 101/4 Introduction To English Language Studies merupakan kursus
asas dan prasyarat untuk mengikuti major dan minor Bahasa Inggeris. Pelajar
mesti lulus sekurang-kurangnya dengan gred C.

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HEA 101/4* Introduction To English Language Studies
HXE 212/3 Language and Literature
HET 211/3 An Introduction to Linguistics
HET 215/3 Contemporary English Grammar
HEK 222/3 Critical Reading & Writing
HEK 226/3 Effective Public Speaking
HET 326/3 Psycholinguistics
HET 319/3 Semantics
HET 325/3 Sociolinguistics
HXE 305/3 Malaysian Literature in English
HXE 308/4 English for Specific Purposes
HXE 318/3 New Englishes
HET 428/3 Discourse and Pragmatics
HET 429/3 Corpus-based Language Studies

KURSUS UNTUK MINOR BAHASA INGGERIS (20 jam kredit)

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HEA 101/4* Introduction to English Language Studies
HET 211/3 An Introduction to Linguistics
HET 217/3 Childrens Literature
HEK 216/3 Written Business Communication
HET 325/3 Sociolinguistics
HXE 308/4 English for Specific Purposes


53
b). MAJOR BAHASA MALAYSIA (4 jam kredit kursus asas + 44 jam kredit
kursus major)

*HMA 101/4 Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia merupakan kursus
asas dan prasyarat untuk mengikuti major dan minor Bahasa Malaysia. Pelajar
mesti lulus sekurang-kurangnya dengan gred C.KURSUS UNTUK MINOR BAHASA MALAYSIA (20 jam kredit)

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HMA 101/4* Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia
HMT 211/4 Fonetik Bahasa Melayu
HMT 212/4 Fonologi Bahasa Melayu
HMT 223/4 Morfologi Bahasa Melayu
HMT 311/4 Sintaksis Bahasa Melayu
HMT 313/4 Sejarah Perkembangan Linguistik Bahasa Melayu
HMT 315/4 Sosiolinguistik
HMT 314/4 Pragmatik
HMT 316/4 Linguistik Sejarah dan Perbandingan Bahasa Austronesia
HMT 321/4 Semantik Bahasa Melayu
HMT 413/4 Analisis Wacana
HMT 415/4 Psikolinguistik
Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
A. Ambil kursus (4 jam kredit) berikut:
HMA 101/4* Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia
B. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:
HMT 211/4 Fonetik Bahasa Melayu
HMT 223/4 Morfologi Bahasa Melayu
HMT 311/4 Sintaksis Bahasa Melayu
HMT 321/4 Semantik Bahasa Melayu
C. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:
HMT 313/4 Sejarah Perkembangan Linguistik Bahasa Melayu
HMT 315/4 Sosiolinguistik
HMT 314/4 Pragmatik
HMT 415/4 Psikolinguistik
54
c). MAJOR GEOGRAFI (4 jam kredit kursus asas + 42 jam kredit kursus major)

*HGA 101/4 Pengantar Geografi merupakan kursus asas dan prasyarat untuk
mengikuti major dan minor Geografi. Pelajar mesti lulus sekurang-kurangnya
dengan gred C.

**HGT 342/4-Kaedah Penyelidikan dan Kajian Luar Geografi - Pelajar hanya
dibenarkan mendaftar pada tahun 3 dengan syarat telah mengambil HGF 223
Geografi Fizikal, HGM 239 Geografi Manusia dan HGT 222-Teknik-teknik
dalam Geografi

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HGA 101/4* Pengantar Geografi
HGT 222/4 Teknik-teknik dalam Geografi
HGF 223/4 Geografi Fizikal
HGM 239/3 Geografi Manusia
HGF 225/3 Proses-Proses Alam Sekitar
HGF 227/3 Iklim dan Cuaca
HGM 238/3 Ekonomi dan Ruang
HGM 430/3 Pemikiran Geografi
HGF 331/3 Geomorfologi
HGT 342/4** Kaedah Penyelidikan dan Kajian Luar Geografi
HGW 372E/3 Geography of ASEAN and Asia Pacific
Peringkat 200
A. Pilih SATU kursus(3 jam kredit)
HGG 250/3 Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar
HGG 251/3 Demografi Ruangan
Peringkat 300
B. Pilih DUA kursus (6 jam kredit)
HGM 348/3 Geografi Pertanian dan Luar Bandar
HGM 346/3 Rangakian Pengeluaran Global, Perletakan dan
Organisasi Aktiviti Perindustrian
HGM 345/3 Globalisasi, Bandar Raya dan Sektor Perkhidmatan
Termaju

KURSUS UNTUK MINOR GEOGRAFI (20 jam kredit)

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
A. EMPAT kursus (15 jam kredit) berikut:
HGA 101/4* Pengantar Geografi
HGT 222/4 Teknik-teknik dalam Geografi
HGF 223/4 Geografi Fizikal
HGM 239/3 Geografi Manusia
B. Pilih DUA kursus (6 jam kredit) daripada berikut:-
HGM 238/3 Ekonomi dan Ruang
HGF 225/3 Proses-Proses Alam Sekitar
HGF 331/3 Geomorfologi
HGW 372E/3 Geography of ASEAN and Asia Pacific
55
d). MAJOR KESUSASTERAAN (4 jam kredit kursus asas + 42 jam kredit
kursus major)

*HKA 101/4 Pengantar Kesusasteraan merupakan kursus asas dan prasyarat
untuk mengikuti major dan minor Kesusasteraan. Pelajar mesti lulus sekurang-
kurangnya dengan gred C.

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HKA 101/4* Pengantar Kesusasteraan
HKN 205/3 Kesusasteraan Tradisional Nusantara
HKN 203/3 Puisi Nusantara
HKB 207/3
Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan Kesusasteraan
Asia
HKN 209/3 Tradisi dan Modeniti Dalam Fiksyen Nusantara
HKT 204/3 Kritikan Sastera, Media dan Budaya
HKB 313/3 Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja
HKT 322/4 Teori dan Kaedah Dalam Kesusasteraan Bandingan
HKP 214/4 Penulisan Kreatif dan Penyuntingan I
HKB 312E/4 Selected Texts in European and American Literature
HKB 319/4 Cereka Sains dan Media Baru
HKB 422/4
Karya Pilihan Dalam Kesusasteraan Afrika dan Amerika
Latin
HKN 421/4 Karya Agung Melayu

KURSUS UNTUK MINOR KESUSASTERAAN (20 jam kredit)

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HKA 101/4 Pengantar Kesusasteraan
HKT 204/3 Kritikan Sastera, Media dan Budaya
HKN 205/3 Kesusasteraan Tradisional Nusantara
HKN 209/3 Tradisi dan Modeniti dalam Fiksyen Nusantara
HKB 207/3 Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan Kesusasteraan Asia
HKB 318/4 Kesusasteraan, Filem dan Media Baru
56
e). MAJOR SEJARAH (4 jam kredit kursus asas + 40 jam kredit kursus
major)

*HSA 101/4 Pengantar Sejarah merupakan kursus asas dan prasyarat untuk
mengikuti major dan minor Sejarah. Pelajar mesti lulus sekurang-kurangnya
dengan gred C.

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HSA 101/4* Pengantar Sejarah

Peringkat 200 (12 jam kredit)
HSK 203/3 Teori dan Kaedah Sejarah
HSM 216/3 Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Abad ke-20
HST 225/3 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara
HSM 215/3 Pensejarahan Malaysia
atau
HST 223/3 Sejarah Kepulauan Asia Tenggara

Peringkat 300 (16 jam kredit)
HSE 352E/3 History of Modern Europe 1789-1945
HSM310/3 Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia
HSM 313/4 Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia I
HST 328/3 Kertas Khas dalam Sejarah Asia Tenggara
HSB 334/3 Sejarah Asia Selatan
Atau
HSC 324/3 Sejarah Asia Timur
Atau
HSI 343/3 Sejarah Asia Barat

Peringkat 400 (12 jam kredit)
HSM 418/4 Seminar Sejarah Politik Malaysia
HST 427/4 Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara
HSL 433/4 Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia

KURSUS UNTUK MINOR SEJARAH (20 jam kredit)Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus
HSA 101/4 Pengantar Sejarah
HSM 216/3 Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Abad ke-20
HST 225/3 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara
HSM 310/3 Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia
HSE 352E/3 History of Modern Europe 1789-1945
HSL 433/4 Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia
57
F). Minor Ekonomi untuk Pelajar Pusat Pengajian Lain (Termasuk PPIP)

Wajib (9 kredit)
1. SKW109/3 Pengantar Isu-isu Ekonomi
2. SEW101/3 Mikroekonomi
3. SEW103/3 Makroekonomi

Pilih tiga kursus (6 kredit)
1. SEU227/3 Ekonomi Pembangunan
2. SEU230/3 Ekonomi Buruh
3. SEP206/3 Ekonomi Malaysia
4. SEU231/3 Ekonomi Islam

Pilih dua kursus (6 kredit)
1. SEU333/3 Organisasi Industri
2. SEU334/3 Wang Perbankan dan Pasaran Kewangan
3. SEU332/3 Ekonomi Perlakuan

* Pelajar minor Ekonomi hanya dibenarkan mendaftar kursus kursus wajib
pada semester kedua. Pendaftaran kursus wajib pada semester pertama
dibenarkan untuk pelajar Sarjana Muda Ekonomi dan Sarjana Muda Sains
Kemasyarakatan (Ekonomi) sahaja.

g) Sekiranya pelajar memilih untuk MAJOR EKONOMI/ MINOR
PERDAGANGAN, mereka perlu mengikuti pakej berikut:

Kod/Unit
Kursus
Tajuk Kursus
Kursus Wajib (8 unit)
AKW103/4 Pengantar Pengurusan
AKW104/4 Perakaunan dan Kewangan
Kursus Pilihan (8/12 unit)
AKP201/4 Pemasaran
AKP202/4 Perlakuan Organisasi
AKP302/4 Pengurusan Operasi
5
8


P
A
N
D
U
A
N

P
E
N
D
A
F
T
A
R
A
N

K
U
R
S
U
S

S
I
D
A
N
G

2
0
1
2
/
2
0
1
3
B

M
E
L
A
Y
U

S
E
J
A
R
A
H

G
E
O
G
R
A
F
IS
e
m

I

S
e
m

I
I

S
e
m

I

S
e
m

I
I

S
e
m

I

S
e
m

I
I

P
P
I
K

P
P
I
P

P
P
I
K

P
P
I
P

P
P
I
K

P
P
I
P

P
P
I
K

P
P
I
P

P
P
I
K

P
P
I
P

P
P
I
K

P
P
I
P

T
a
h
u
n

I

0

2
0

1
2

8

0

2
0

1
2

8

0

2
0

1
2

8

T
a
h
u
n

2

3

1
7

8

1
2

3

1
7

9

1
1

1
5

5

9

1
1

T
a
h
u
n

3

1
2

8

1
2

8

3

1
7

1
3

7

1
3

7

6

1
4

T
a
h
u
n

4

4

1
6

0

1
0

1
2

8

0

1
0

3

1
7

0

1
01
9

6
1

3
2

3
8

1
8

6
2

3
4

3
6

3
1

4
9

2
7

4
3

8
0

7
0

8
0

7
0

8
0

7
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

59
PPIK Unit PPIP Unit PPIK Unit PPIP Unit
TAHUN 1 Sem I Sem II
Semua Major PGA101 3
Kursus
Pengantar1 4
Kursus
Universiti 4
(B Malaysia,
Sejarah PGA102 3
Kursus
Pengantar2 4
dan Geografi) PGA103 3
Kursus
Pengantar3 4

Kursus
Universiti 8
Jumlah 17 Jumlah 12 Jumlah 4
TAHUN 2 Sem I Sem II
Major B Malaysia
Kursus
Teras 3 PGT201E 3
Kursus
Teras 9 PGT219 3
dan Sejarah
Kursus
Minor 8 PGT202E 3
Kursus
Minor 4 PGT203 3

Kursus
Universiti 2
Kursus
Universiti 2
Jumlah 11 Jumlah 8 Jumlah 13 8
Major Geografi
Kursus
Teras 15
Kursus
Universiti 2
Kursus
Teras 9 PGT219 3

Kursus
Minor 4
Kursus
Minor 3 PGT201E 3
PGT202E 3

Kursus
Universiti 2
Jumlah 19 Jumlah 2 Jumlah 12 Jumlah 11
TAHUN 3 Sem I Sem II
Major B Malaysia
Kursus
Teras 12
Kursus
Kaedah I A 3
Kursus
Teras 12
Kursus
Kaedah II 3

Kursus
Kaedah II B 3
Kursus
Minor 4

Kursus
Universiti 2
Kursus
Universiti 2
Jumlah 12 Jumlah 8 Jumlah Jumlah 16 Jumlah 5
Major Sejarah
Kursus
Teras 3
Kursus
Kaedah I A 3
Kursus
Teras 13
Kursus
Kaedah II 3

Kursus
Kaedah II B 3
Kursus
Minor 3

Kursus
Universiti 2
Kursus
Universiti 2
Jumlah 3 Jumlah 8 Jumlah Jumlah 16 Jumlah 5
Major Geografi
Kursus
Teras 13
Kursus
Kaedah I A 3
Kursus
Teras 6
Kursus
Kaedah II 3

Kursus
Kaedah II B 3
Kursus
Minor 4 PGT203 3

Kursus
Universiti 2
Kursus
Universiti 2
Jumlah 13 Jumlah 8 Jumlah 10 Jumlah 8
60
TAHUN 4 Sem I Sem II
Major B Malaysia
Kursus
Teras 4
Kursus
Elektif 6
Latihan
Mengajar 10

Kursus
Universiti 2
Jumlah 4 Jumlah 8 Jumlah 10
Major Sejarah
Kursus
Teras 12
Kursus
Elektif 6
Latihan
Mengajar 10

Kursus
Universiti 0
Jumlah 12 Jumlah 6 Jumlah 10
Major Geografi
Kursus
Teras 3
Kursus
Elektif 6
Latihan
Mengajar 10

Kursus
Universiti 2
Jumlah 3 Jumlah 8 Jumlah 10

61
PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER
KURSUS-KURSUS ILMU PENDIDIKAN


Semester Penawaran Kursus Untuk Sidang Akademik 2012/2013


Kod

Tajuk Kursus

Semester
ditawarkan

PGA101/3 Pelajar dan Keperluan Pembelajaran I & II
PGA102/3 Perkembangan Intrapersonal dan Interpersonal Remaja I & II
PGA103/3 Guru, Sekolah dan Masyarakat I & II
PGT201E/3 Instructional Technology Practices I & II
PGT202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation I & II
PGT203/3 Kemahiran Berkomunikasi dan Interpersonal Untuk Guru I & II
PGT219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan I & II
PPG214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I I
PGT223/3 Kaedah Mengajar Geografi I I
PGT224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I I
PGT225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I I
PGT227/3 Kaedah Mengajar Ekonomi I I
PPG314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II II
PPG316/3 Kaedah Mengajar Geografi II II
PPG317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II II
PGT433/3 Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah I
PGT434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah I
PGT436E/3 Information and Communication Technology in Education I
PGT437E/3 General School Administration I
*PGT435/3 Kajian Topikal I & II
PGT490/10 Latihan Mengajar II
* Diambil dengan kebenaran Dekan62
PENAWARAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER
KURSUS-KURSUS ILMU KEMANUSIAAN

KURSUS PENGAJIAN BAHASA INGGERIS

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus Semester
Asas Menilai
Kursus
K.K P.A
HEA 101/4 Introduction to English Language
Studies
II 50 50
HXE 212/3 Language and Literature I 40 60
HET 211/3 An Introduction to Linguistics I 40 60
HET 215/3 Contemporary English Grammar I 60 40
HEK 222/3 Critical Reading & Writing II 40 60
HEK 226/3 Effective Public Speaking II 100 0
HET 326/3 Psycholinguistics I 60 40
HET 319/3 Semantics I 50 50
HET 325/3 Sociolinguistics I 60 40
HXE 305/3 Malaysian Literature in English I 50 50
HXE 308/4 English for Specific Purposes I 60 40
HXE 318/3 New Englishes II 60 40
HET 428/3 Discourse and Pragmatics I 60 40
HET 429/3 Corpus-based Language Studies I 50 50

KURSUS PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus Semester
Asas Menilai
Kursus
K.K P.A
HMA 101/4 Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia II 70 30
HMT 211/4 Fonetik Bahasa Melayu I 70 30
HMT 212/4 Fonologi Bahasa Melayu II 70 30
HMT 223/4 Morfologi Bahasa Melayu II 70 30
HMT 311/4 Sintaksis Bahasa Melayu I 70 30
HMT 313/4 Sejarah Perkembangan Linguistik Bahasa
Melayu
I 70 30
HMT 315/4 Sosiolinguistik I 70 30
HMT 314/4 Pragmatik II 70 30
HMT 316/4 Linguistik Sejarah dan Perbandingan
Bahasa Austronesia
II 70 30
HMT 321/4 Semantik Bahasa Melayu II 70 30
HMT 413/4 Analisis Wacana I 70 30
HMT 415/4 Psikolinguistik I 70 30
63
KURSUS BAHAGIAN GEOGRAFI

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus Semester
Asas Menilai
Kursus
K.K P.A
HGA 101/4 Pengantar Geografi II 30 70
HGT 222/4 Teknik-teknik dalam Geografi I 40 60
HGF 223/4 Geografi Fizikal I 40 60
HGM 239/3 Geografi Manusia I 30 70
HGF 225/3 Proses-Proses Alam Sekitar I 30 70
HGF 227/3 Iklim dan Cuaca I&II 40 60
HGM 238/3 Ekonomi dan Ruang II 30 70
HGG 250/3 Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar II 30 70
HGG 251/3 Demografi Ruangan II 30 70
HGM 430/3 Pemikiran Geografi I 30 70
HGF 331/3 Geomorfologi I 30 70
HGT 342/4 Kaedah Penyelidikan dan Kajian Luar
Geografi
I&II 100 -
HGM 345/3 Globalisasi, Bandar Raya dan Sektor
Perkhidmatan Termaju
II 30 70
HGM 346/3 Rangkaian Pengeluaran Global,
Perletakan dan Organisasi Aktiviti
Perindustrian
I 30 70
HGM 348/3 Pertanian dan Pembangunan Luar
Bandar
I 30 70
HGG 355/3 Analisis Wilayah dan Setempat I 30 70
HGW 372E/3 Geography of ASEAN and Asia
Pacific
II 30 70

64
KURSUS BAHAGIAN KESUSASTERAAN

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus Semester
Asas Menilai
Kursus
K.K P.A
HKA 101/4 Pengantar Kesusasteraan II 40 60
HKN 205/3 Kesusasteraan Tradisional Nusantara I 40 60
HKN 203/3 Puisi Nusantara I 40 60
HKB 207/3
Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan
Kesusasteraan Asia
II 40 60
HKN 209/3
Tradisi dan Modeniti Dalam Fiksyen
Nusantara
II 40 60
HKT 204/3 Kritikan Sastera, Media dan Budaya II 40 60
HKB 313/3
Kesusasteraan Kanak-Kanak dan
Remaja
I 40 60
HKT 322/4
Teori dan Kaedah Dalam Kesusasteraan
Bandingan
I 40 60
HKP 314/4 Penulisan Kreatif dan Penyuntingan I II 60 40
HKB 312E/4
Selected Texts in European and
American Literature
II 40 60
HKB 319/4 Cereka Sains dan Media Baru II 40 60
HKB 422/4
Karya Pilihan Dalam Kesusasteraan
Afrika dan Amerika Latin
I 40 60
HKN 421/4 Karya Agung Melayu I 40 60
HKB 318/4 Kesusasteraan, Filem dan Media Baru I 40 60

65
KURSUS BAHAGIAN SEJARAH

Kod/
Jam Kredit
Tajuk Kursus Semester
Asas Menilai
Kursus
K.K P.A
HSA 101/4 Pengantar Sejarah II 40 60
HSM 216/3 Sejarah Politik Malaysia Sehingga Awal
Abad ke-20
II 30 70
HSM 310/3 Sejarah Sosio-Ekonomi Malaysia II 30 70
HST 225/4 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara II 30 70
HSB 334/3 Sejarah Asia Selatan I 30 70
HSE 352E/3 History of Modern Europe, 1789-1945 II 30 70
HSC 324/3 Sejarah Asia Timur I 30 70
HSI 343/3 Sejarah Asia Barat II 30 70
HSK 203/3 Teori dan Kaedah Sejarah II 30 70
HSM 313/4 Dokumen-dokumen dalam Sejarah
Malaysia 1
II 40 60
HSM 215/3 Pensejarahan Malaysia I 30 70
HST 223/3 Sejarah Kepulauan Asia Tenggara I 30 70
HSL 334/4 Kertas Khas Dalam Sejarah Dunia Barat I 30 70
HSL 433/4 Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia I 30 70
HSM 418/4 Seminar Sejarah Politik Malaysia II 40 60
HSM 419/4 Seminar Sejarah Sosio-Ekonomi
Malaysia
I 40 60
HST 328/3 Kertas Khas Sejarah Asia Tenggara II 30 70
HST 427/4 Isu-isu Dalam Sejarah Awal Asia
Tenggara
I 40 60
HSM 417/4 Dokumen-dokumen dalam Sejarah
Malaysia II
II 100 -
HST 241/4 Sejarah Asia Tenggara Moden I 30 70
66
SINOPSIS KURSUS PENDIDIKAN
(Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan)

PGA 101/3 Pelajar Dan Keperluan Pembelajaran

Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep dan isu-isu utama dalam proses pembelajaran
peringkat persekolahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan proses
kognitif serta cara mengendalikan tuntutan-tuntutan yang berkaitan menjadi fokus
perbincangan. Penekanan akan diberikan kepada mengaplikasikan pembelajaran
berdasarkan masalah yang authentic dan jitu. Dengan ini diterampilkan tema-tema yang
berkaitan dengan keperluan pelajar yang melibatkan domain kognitif seperti perbezaan
individu, teori-teori perkembangan dan gaya pembelajaran, kemahiran serta strategi
pembelajaran, motivasi pembelajaran dan aspek penilaian pencapaian akademik. Kursus
ini akan dijalankan menerusi kuliah, tutorial dan kerja projek.

PGA 102/3 Perkembangan Intrapersonal Dan Interpersonal Remaja

Kursus ini memperkenalkan konsep intra dan interpersonal remaja dan bagaimana remaja
dapat memahami kedua-dua konsep tersebut serta berupaya mengaplikasikan kemahiran-
kemahiran interpersonal di dalam kehidupan seharian mereka. Penekanan intrapersonal
mencakupi aspek perkembangan diri seperti puberti, kognitif, psikologi dan personaliti
remaja. Manakala aspek interpersonal lebih menjurus kepada aspek perhubungan
berdasarkan perkembangan intrapersonal di atas. Antara aspek perhubungan
interpersonal yang boleh dikaitkan ialah hubungan rakan sebaya, kemahiran asas
bimbingan dan kaunseling serta mentoring.

PGA 103/3 Guru, Sekolah Dan Masyarakat

Kursus ini bertujuan membina kefahaman guru pelatih tentang asas-asas dan konsep-
konsep utama perkembangan pendidikan di Malaysia dari segi aspek falsafah, sosiologi
dan sejarah. Ia juga memupuk keperihatinan guru pelatih terhadap kemajmukan latar
belakang budaya pelajar-pelajar serta menyedarkan guru pelatih kepada isu-isu dalam
masyarakat berbilang kaum, status sosio ekonomi dan hubungannya dengan pencapaian
akademik. Pelajar-pelajar juga akan memahami konsep sekolah sebagai satu organisasi
sosial.

PGT 201E/3 Instructional Technology Practices

This course presents students to the general concepts of instructional technology, which
include its evolution, the domains, instructional design models, and the visual
communication theories and principles. In addition, some of the technologies currently
used in classrooms such as computer-assisted instruction, multimedia, electronic learning
and distance learning, will also be covered in this course. The students will also learn
some of the computer application skills such as creating word processing documents,
desktop publishing, as well as searching information from the web. Based on the general
concepts and theories, the students are required to develop a multimedia project.
They also need to evaluate a selected educational/informational web site and another
instructional medium. The students are also expected to be able to handle and operate
some instructional media.
67
PGT 202E/3 Basic Educational Measurement and Evaluation

This course is an introduction to the basic concepts pertaining to testing, measurement
and evaluation for the classroom teachers. The focus is on item and test construction,
analysis, interpretation and improvement of items in objective and subjective tests.
Students need to display their mastery and skills in all the above concepts by completing
a set of individual assignments.

PGT 203/3 Kemahiran Komunikasi Dan Interpersonal Untuk Guru

Kursus ini memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran berkomunikasi yang baik
dalam pelbagai konteks persekolahan, ciri-ciri interpersonal yang sesuai untuk tugas
sebagai guru dan pendidik, serta sikap yang positif dan proaktif terhadap perubahan-
perubahan dalam pendidikan. Strategi metakognitif akan digunakan. Fokus kursus adalah
untuk membentuk guru yang berkualiti tinggi dari perspektif: a) kemahiran
berkomunikasi, b) kemahiran interpersonal, c) pembinaan kepimpinan kognitif, dan d)
pembinaan personaliti.

PGT 219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep-konsep penting dalam
mata pelajaran kemanusiaan, di samping aspek-aspek utama pengajaran mata pelajaran
berkenaan dalam KBSM. Pelajar-pelajar akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran
asas tentang pengkaedahan pengajaran mata pelajaran kemanusiaan melalui penerapan
teknik-teknik mengajar yang sesuai. Secara khusus, pelajar-pelajar yang mengikuti
kursus ini dilatih untuk membuat perancangan, penyampaian, dan penilaian pengajaran.

PPG 214/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I

Kursus ini menyediakan pelajar dengan kemahiran mengajar Bahasa Malaysia di
peringkat sekolah menengah. Komponennya termasuklah teori bahasa, teori pemerolehan
bahasa dan teori-teori kemahiran bahasa (lisan dan tulisan), teori pembelajaran bahasa,
pendekatan dan kaedah pengajaran bahasa. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan
Pelajaran, penyediaan rancangan pelajaran, sumber pengajaran dan pembelajaran dan
penilaian bahasa. Tumpuan juga diberikan kepada komponen sastera dalam pengajaran
bahasa dan latihan amali dalam kegiatan kokurikulum bahasa.

PPG215/3 English Language Teaching Methods I

The course aims to help trainee teachers understand the fundamental concepts of English
Language Teaching and be familiar with the principles and practices of teaching English
to speakers of other languages (TESOL). The course will focus on a range of procedures
for planning and executing classroom instruction in TESOL in Malaysian schools.
The language content specifications for all classroom teaching-learning actibities will be
based on the KBSM English Language syllabus. Though the overall emphasis will be on
the integration of theory and practice, teacher preparation procedures will mainly
constitute experiential and awareness-raising practices.68
PGT 223/3 Kaedah Mengajar Geografi I

Kandungan kursus ini mencakupi falsafah dan aliran pemikiran geografi; pendekatan,
strategi, kaedah dan teknik yang asas dalam pengajaran dan pembelajaran geografi,
sumber dan bahan bantu mengajar; kurikulum dan silibus geografi; perancangan
pengajaran; asas penilaian termasuk penilaian kendalian sekolah dan kerja kursus
geografi. Tumpuan adalah kepada pengajaran dan pembelajaran geografi peringkat
menengah rendah.

PGT 224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar tentang mata pelajaran sejarah
sebagai satu bidang ilmu pengetahuan yang penting. Pelbagai aspek pendidikan sejarah
di sekolah menengah dibincangkan termasuk kurikulum Sejarah KBSM, proses
pengajaran dan pembelajaran, kaedah-kaedah mengajar, penggunaan ABM, penilaian
serta isu-isu semasa pendidikan sejarah.

PGT 225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I

Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada pelajar tentang falsafah, teori, prinsip,
pendekatan, perkaedahan dan strategi mengajar mata pelajaran Kesusasteraan Melayu
pada peringkat sekolah menengah atas khususnya sukatan pelajaran dan buku-buku teks
Kesusasteraan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Pelajar dikehendaki menghayati
dan membuat perancangan mengajar teks-teks tersebut serta dengan pengajaran-mikro.
Pelajar juga didedahkan dengan masalah penghayatan karya sastera dan membuat
aplikasi terhadap bahan-bahan pilihan.

PGT 226/3 Kaedah Mengajar Perdagangan I

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang tujuan, objektif dan
kandungan mata pelajaran Perdagangan dan Keusahawanan (Tingkatan 1 III) sebagai
komponen dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Perdagangan (Tingkatan IV V)
dalam KBSM. Pelajar-pelajar akan membincangkan mengenai perancangan pengajaran,
konsep-konsep utama mata pelajaran, kaedah-kaedah yang sesuai, penerapan dan
penyebatian nilai-nilai murni dalam pengajaran; dan pelaksanaan penilaian secara
formatif dan sumatif dalam pengajaran pembelajaran.

PGT 227/3 Kaedah Mengajar Ekonomi I

Kursus ini akan menumpukan pendedahan tentang objektif dan organisasi kandungan
mata pelajaran Ekonomi Asas yang ditawarkan di peringkat sekolah menengah
(Tingkatan IV V), kemahiran mengajar dan membuat persediaan mengajar.
Menjalankan pengajaran mikro untuk latihan kemahiran dan teknik-teknik mengajar
konsep-konsep Ekonomi Asas. Penggunaan ABM, penerapan nilai dalam pengajaran dan
penilaian akan dibincangkan.
69
PPG 314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia II

Kursus ini memperkukuh pengetahuan dan kemahiran pelajar untuk mengajar Bahasa
Malaysia pada peringkat sekolah menengah atas. Ia membincang masalah pengajaran
yang timbul dan berbagai pendekatan menangani masalah penggunaan pendekatan dalam
pengajaran Bahasa Melayu terutama di peringkat menengah atas (Tingkatan VI).
Perbincangan dan penulisan laporan saintifik, isu-isu semasa dalam pengajaran Bahasa
Melayu dan penggunaan Bahasa Melayu merentasi kurikulum.

PPG 315/3 English Language Teaching Methods II

This course is process-oriented and allows for participation to review and reflect upon
pedagogical knowledge and skills and their application with particular reference to the
Malaysian classroom in the three thrust areas of the English Language Syllabus 2000 for
Malaysian Secondary Schools, namely, English for Interpersonal Purposes, English for
Information Purposes and English for Aesthetic Purposes. The course also sets out to
enable trainee teachers to be familiar with practices for continued professional growth
and develop their potential for leadership in their occupational domain.

PPG 316/3 Kaedah Mengajar Geografi II

Kandungan kursus ini memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran geografi
peringkat menengah atas tingkatan enam dari segi pendekatan, strategi, kaedah dan
teknik, sumber dan bahan bantu mengajar, kurikulum dan silibus geografi, perancangan
pengajaran dan penilaian termasuk penilaian alternatif. Perkara-perkara lain yang ada
hubungan dengan pengajaran dan pembelajaran geografi seperti penggunaan ICT,
penerapan kemahiran berfikir, pendidikan alam sekitar dan profesionalisme guru geografi
juga ditekankan.

PPG 317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar tentang kurikulum sejarah
dan amalan pengajaran dan pembelajaran sejarah di peringkat menengah atas. Tumpuan
khusus diberikan kepada perbincangan konsep-konsep pengajaran sejarah dan aplikasinya
dalam bilik darjah, strategi-strategi pengajaran yang inovatif, pengetahuan dan kemahiran
merancang pengajaran, mengaplikasikan strategi-strategi pengajaran berkesan dan
membentuk tanggungjawab profesional guru sejarah.

PPG 318/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu II

Kursus ini ialah lanjutan kursus PGT 225: Kaedah Mengajar Kesusasteraan Melayu I.
Tumpuan kursus cuba mengkaji dan menilai sukatan pelajaran Kesusasteraan Tingkatan
Enam (STPM). Pelajar-pelajar digalakkan membuat kajian teks dengan berbagai-bagai
pendekatan kritik sastera dan tajuk-tajuk pilihan dijadikan asas persembahan dan
perbincangan di dalam tutorial. Di samping itu pelajar-pelajar juga didedahkan dengan
isu-isu semasa dalam pengajaran-pembelajaran kesusasteraan seperti masalah buku teks,
penilaian, penggunaan IT, sastera remaja dan penghayatan fiksyen dan puisi.


70
PGT 326/3 Kaedah Mengajar Perdagangan II

Kursus ini akan mempertingkatkan kemahiran mengajar dalam isi kandungan mata
pelajaran Perdagangan peringkat SPM serta isi kandungan mata pelajaran Pengajian
Perniagaan di peringkat pra universiti. Kursus ini akan juga memberi pendedahan kepada
aplikasi mata pelajaran ini dalam dunia pekerjaan dan pengurusan bilik sumber serta
pengurusan panitia dan persatuan Perdagangan dan Perakaunan di sekolah. Isu-isu
semasa berkaitan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Perdagangan di sekolah
juga dibincangkan.

PGT 327/3 Kaedah Mengajar Ekonomi II

Kursus ini memberi kemahiran yang lebih mendalam tentang kaedah dan pendekatan
mengajar mata pelajaran Ekonomi dan Ekonomi Asas dari segi prinsip dan strategi
mengajar, teori pembelajaran dan kemahiran belajar. Perbincangan juga meliputi struktur
dan pelaksanaan serta penilaian kurikulum, pengurusan mata pelajaran Ekonomi di
sekolah yang merangkumi panitia mata pelajaran Ekonomi, pengurusan sumber teknologi
untuk pengajaran serta pengurusan kelab/persatuan ekonomi dan koperasi sekolah dan
aspek-aspek profesionalisme guru ekonomi.

PGT 433/3 Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum Sekolah

Kursus ini merangkumi tiga aspek: asas pengurusan, fungsi serta pelaksanaan dan
keselamatan. Asas pengurusan merangkumi falsafah, teori, strategi dan teknik
pengurusan yang berkesan. Aspek kedua menerangkan fungsi dan peranan seorang
pentadbir atau pengurus untuk mengoperasi sesuatu pertubuhan, persatuan atau kegiatan
kokurikulum sekolah. Aspek ketiga melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum serta
langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan kemalangan dan kecederaan semasa
melakukan aktiviti kokurikulum di dalam dan di luar sekolah.

PGT 434/3 Pengurusan Disiplin Sekolah

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengurusan disiplin sekolah yang efektif dan efisien
di sekolah. Kursus ini akan membolehkan bakal pendidik bersedia menghadapi situasi
dan menangani pelbagai masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar yang dianggap
semakin membimbangkan. Tumpuan perbincangan kursus ini meliputi idea-idea tentang
konsep disiplin dan pengurusan, pengurusan disiplin di sekolah termasuklah dalam bilik
darjah, bengkel dan asrama, menganalisis senario disiplin sekolah masa kini, jenis-jenis
pelanggaran disiplin, hubungan disiplin dengan keselamatan sekolah, peraturan dan
undang-undang sekolah yang berkaitan dengan disiplin dan keselamatan sekolah,
prosedur tindakan pelbagai kesalahan pelanggaran disiplin, dendaan dan hukuman,
model-model pengurusan disiplin sekolah serta isu-isu dalam ketidakcekapan pengurusan
disiplin sekolah. Di samping itu kursus ini juga meninjau pengurusan disiplin daripada
aspek psikologi, sosiologi dan kaunseling serta hubungan sekolah dengan agensi luar
yang boleh membantu dalam menangani masalah disiplin sekolah.

71
PGT 435/3 Kajian Topikal

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar tahun akhir untuk menampung keperluan pelajar yang
mempunyai minat untuk menerokai dengan lebih mendalam topik atau isu tertentu di dalam atau di
luar bidang pengkhususannya.Pelajar akan diselia oleh seorang kakitangan akademik yang
mempunyai kepakaran yang relevan dan seterusnya menilai pelajar tersebut. Walaupun penyelia
akan menentukan bentuk hasil pelajar untuk dinilai, pada amnya pelajar dijangka akan
menjalankan penyelidikan perpustakaan dan menghasilkan satu tugasan akhir semester atau esei
bibliografi atau kedua-duanya.

PGT 436E/3 Information and Communication Technology in Education

This course is designed to prepare pre-service teachers to use pedagogical knowledge and
skills as well as ICT to enhance teaching and learning. The focus will be on the
principles, techniques of design, construction and evaluation of ICT teaching-learning
materials such as interactive multimedia coursewares and educational websites. Emphasis
includes understanding central concepts, tools of inquiry and structures of various
software applications used to create meaningful learning experiences.

PGT 437E/3 General School Administration

This course aims to expose trainee teachers to the important aspects and concepts of
school administration and management, especially the duties and functions of school
principal/headmaster, senior assistants and other posts in the school establishment. It also
incorporates topics like how education is administered at national,state and district levels.
The education service, school financial administration, management of student affairs,
curriculum planning and implementation, supervision and school inspection and the
maintenance and implementation of discipline in schools are also covered. It also
examines the role of Parent Teacher Association/NGOs vis--vis the school and society
at large.

PGT 490/10 Latihan Mengajar

Kursus ini merupakan latihan amali yang dijalankan selama satu semester iaitu semester
ke-8. Pelajar akan ditempatkan di sekolah-sekolah menengah di kawasan utara
Semenanjung Malaysia.Pelajar dikehendaki mengajar dua mata pelajaran mengikut
major dan minor masing-masing.Guru-guru pelatih ini akan dicerap oleh penyelia-
penyelia yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang dilantik oleh PPIP dan guru-
guru pembimbing daripada sekolah di mana mereka menjalankan Latihan Mengajar.
Pelajar juga diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum sekolah yang ditugaskan
kepada mereka.

PLG 333/2 Sejarah dan Falsafah Sains

Kursus ini memberi gambaran ringkas mengenai sejarah dan falsafah sains moden/barat
dan bagaimana perubahan ontologi, penaakulan dan epistemologi sains dari Zaman
Yunani Purba hingga kini telah mempengaruhi apa yang diterima sebagai kebenaran dan
pengetahuan sains oleh ahli komuniti sains moden sedunia pada masa kini. Sumbangan
tamadun lain (sains Arab, Cina dan India) kepada sains moden sejagat akan dibincangkan
juga. Seterusnya akan dipertimbangkan falsafah sains alternatif seperti Sains Islam dan
sejauh mana falsafah-falsafah sains alternatif boleh menggantikan falsafah sains moden.
Akhirnya, pengaruh sejarah dan falsafah sains terhadap amalan sains dan pendidikan
sains sedunia dan di Malaysia juga dibincangkan.
72
SINOPSIS KURSUS MENGIKUT SEMESTER
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
KURSUS BAHASA INGGERIS

SINOPSIS KURSUS

HEA 101/4 INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE STUDIES
This foundation course aims to develop and enhance students understanding of the four
English language skills of speaking, listening, reading and writing to enable them to
pursue a major or minor programme in English Language Studies. Students will be
equipped with the necessary knowledge and skills to listen, speak, read and write
effectively in the English language. An integrated approach is adopted in teaching the
four skills in order to promote successful language acquisition and learning. The focus of
this course is not only to increase students English language proficiency but also to
introduce them to the linguistic micro-skills essential for language skills development and
further linguistic studies.

HET 211/3 AN INTRODUCTION TO LINGUISTICS
This course provides the students with a general introduction to the basic topics of
linguistics such as the nature of language, speech sounds and sound patterns, sentence
structure, word formation and the study of meaning and language use. It will describe
and explain what language is and how it is represented in the mind by exploring the
methods and techniques employed by linguists in understanding language. Its eventual
aims is to equip students with the necessary basic knowledge of linguistics and the skills
for carrying out linguistic analysis in order to tackle advanced subjects in linguistics and
related topics.

HXE 212/3 LANGUAGE AND LITERATURE
This course aims to equip students with some of the critical and analytical tools that they
can use to analyze and interpret literary texts (poetry, prose and drama) across a wide
range of genres and periods. To achieve this aim, students will be exposed to some basic
ideas in linguistics/stylistics, in particular those that can facilitate their understanding of
the form and structure of texts. Such knowledge about language is indeed crucial as
students can make use of this knowledge to describe the ways that writers utilise
language to create texts. Essentially, this course hopes to illustrate to students how
writers have exploited linguistic resources available to them as this is one way to enable
students to better understand the language of literary texts.

HEK 215/3 CONTEMPORARY ENGLISH GRAMMAR
This course discusses the study of English grammar and its usage in the language. The
main purpose of the course is to make students aware of different levels of grammatical
analysis, namely, sentence, clause, phrase and word levels. It is also meant to familiarise
students with various sentence constituents such as subject, predicate and object; word
classes such as noun and verb; and phrase constituents such as head, premodifier and
postmodifier.
73
HEK 216/3 WRITTEN BUSINESS COMMUNICATION
The course aims to introduce students to the communication process in business contexts
and various skills associated with different types of written business communication. It
will focus on the skills involved in business letter writing, report writing and the writing
of minutes, e-mails and other related business writings. The course is aimed at
developing students written communication skills needed for a variety of business
situations such as to inform and to persuade. In addition, the course aims to enhance their
understanding and use of different language styles in written business communication
which are commonly used by professionals at the workplace.

HET 217/3 CHILDRENS LITERATURE
This course will deal with Childrens Literature as a field of study. Students will be
exposed to the value and history of its development, the various genres, the range of texts
and some major issues concerning Childrens Literature. Students are also expected to
read, analyze and understand numerous texts and study the ways in which authors who
have attempted to interest children, assess the quality of the works through relevant
criteria as well as learn how to develop criteria for the selection of texts for reading
programmes.

HEK 222/3 CRITICAL READING AND WRITING
This course introduces students to the required skills in critical reading and writing. In
the first half of the course, students are taught to identify facts, interpret opinions, infer
for information as well as to analyse and evaluate arguments. The second half of the
course, on the other hand, encompasses critical writing skills for academic purposes.
Some of these skills include paraphrasing, summarising, quoting, synthesising and
writing critiques. Related academic and non-academic texts are used in the course to
ensure that students are able to engage appropriate skills in reading and writing critically.

HEK 226/3 EFFECTIVE PUBLIC SPEAKING
The course introduces students to the principles and strategies of effective public
speaking in order to help them become better public speakers. The course adopts an
audience-centred approach to public speaking whereby students are asked to consider the
audience during every step of the speech preparation and delivery process. They will be
equipped with the knowledge and skills to prepare speeches, use voice and diction skills,
create and use visual aids and understand various forms of non-verbal communication
that would enable them to deliver effective speeches. Through speech presentations on a
range of topics that deal with issues of sustainability in culture and society in
interdependent contexts, students develop strategies for speaking informatively,
explaining processes and procedures and formulating persuasive arguments.

HXE 305/3 MALAYSIAN LITERATURE IN ENGLISH
The course aims to introduce students to the literary scene in the Malaysian context from
a historical to a social and creative perspective, reflecting new traditions, themes, social
orders and personal accommodations. Specifically, this course will focus on issues
pertaining to the development of the nation state, identity, race, ethnicity and gender in
the Malaysian context. Attempts will also be made to examine critical discussions
surrounding the terms modernism, postcolonialism and postmodenism and determine
what aspects of these fields are useful to the field of Malaysian Literature in English, and
then employ these theories/concepts to read Malaysian fictions.
74
HXE 308/4 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
The course discusses the origin, definitions, claims, perspectives and development of
English for Specific Purposes (ESP) as a field of study in todays global economy.
Students will learn how to analyse language for specific purposes and design relevant
course materials for various workplace contexts (e.g. medical, business, banking,
government organisations and commercial enterprises). It will encompass the global
relevance of the ESP learner, teacher, methodology, course design, materials
development and assessment practices. Needs analysis will be discussed in detail as an
aspect of course design. Through presentations of case studies in ESP materials
development, students will develop their corporate social responsibility and skills to teach
English to adults in a business/professional context.

HXE 318/3 NEW ENGLISHES
This course introduces students to the study of English as it is spoken around the world.
The sociolinguistic contexts of varieties of English in Kachrus Inner, Outer and
Expanding Circles will be addressed. Some phonological, lexical and syntactic features
of several varieties of New Englishes will also be discussed, together with other key
issues such as language variation and varieties of English in literary writings. With
emphasis on varieties of English in Southeast Asia, this course is designed to reflect the
sociopolitical and cultural factors that influence the development of these varieties across
national boundaries. Also covered are issues related to educational and other functional
domains.

HET 319/3 SEMANTICS
The course is concerned with the study of linguistic meaning. It covers topics on the main
concepts in semantics and main approaches to the study of linguistic meaning found in
the literature. Students will be provided with the theoretical foundation as well as the
understanding of theory application in semantics for carrying out linguistic meaning
analysis on English. The course will enhance students English language semantic
understanding as well as raise their awareness about types of linguistic meaning, the role
of literal and non-literal meaning in language as well as the role of meaning in language
use. Ultimately, the course will help to enhance students English language semantic
competence required for an effective understanding of meaning in the English language
communication processes.

HET 325/3 SOCIOLINGUISTICS
The course provides an introduction to sociolinguistics, the study of the relationship
between language and society. In exploring this dynamic relationship, key concepts in
sociolinguistics such as language, dialect, accent, speech community and code-switching
will be introduced. Specifically, the course is concerned with phenomena such as
language variation, multilingualism, code-choice, language attitudes, etc. Students will
be equipped with the knowledge on the theoretical and methodological approaches in
conducting sociolinguistic research and they will be trained to gather, analyse and
interpret sociolinguistic data.
75
HET 326/3 PSYCHOLINGUISTICS
The course aims to expose the students to a field of study which blends the disciplines
of psychology and linguistics to discover the psychological processes that make it
possible for humans to comprehend, produce and acquire language. It covers research
areas such as speech perception, word recognition, sentence and discourse processing,
speech production, and language acquisition. It also examines various assumptions,
theories and methods of both psychology and linguistics in order to provide a balanced
understanding of language learning and language behavior.

HET 428/3 DISCOURSE AND PRAGMATICS
This course encompasses two approaches to the study of discourse discourse analysis
and pragmatics. Discourse analysis and pragmatics study the function of discourse and
the role of context in the interpretation of a particular discourse. The students will be
introduced to key concepts from both approaches and they will engage in discussions of
how these concepts and ensuing frameworks can be used in a complementary fashion to
give a fuller description of discourse. These include the frameworks of discourse
coherence and cohesion, exchange structure, conversation analysis, speech act theory,
cooperative principle and politeness principle. The students will be involved in applying
these frameworks to the analysis of spoken and written discourse.

HET 429/3 CORPUS-BASED LANGUAGE STUDIES
The main aim of the course is to provide students with theoretical and practical
knowledge of the use of computers and corpus-based methods in language studies. It
begins with a brief introduction to computational linguistics and its practical applications
to provide a chronological context for the discussion on corpus-based methods in
linguistics. Students will be equipped with knowledge in corpus-based methods of
linguistic inquiry and its application in language research, particularly in the area of
English language studies. Students will be trained to use corpus methods in looking at
language patterns and their connection to structure and meaning. They will have hands-
on experience in corpus design, creation and analysis to equip them with the competence
and skills in corpus-based language research methods.

76
SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
KURSUS PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA

SINOPSIS KURSUS

HMA 101/4 PENGANTAR BAHASA MALAYSIA
Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa aspek berhubung dengan
pengkajian bahasa Malaysia secara ilmiah. Aspek yang dibincangkan merangkumi aspek
nahu bahasa Malaysia, iaitu sistem bunyi, sistem binaan kata, sistem binaan ayat dan
sistem kajian makna. Pelajar juga akan didedahkan kepada konsep bahasa sebagai
sistem komunikasi dan penggunaan bahasa dalam keadaan sebenar.

HMT 211/4 FONETIK BAHASA MELAYU
Kursus ini meneliti fonetik Bahasa Melayu dari aspek: a) Fonetik artikulatori dan (b)
Fonetik akuistik. Antara tajuk yang dibincangkan merangkumi pengertian bunyi bahasa
(bunyi-bunyi segmental dan supra-segmental) dan perbezaan bunyi bahasa dengan bunyi-
bunyi lain. Kursus ini juga meneliti struktur suku kata dalam bahasa Melayu dan
kedudukan tekanan (walaupun tidak signifikan) serta pola intonasi dalam frasa, klausa
dan ayat. Aspek perbezaan transkripsi sempit dan transkripsi luas juga dibincangkan.
Kursus ini juga akan membincangkan hubungan segmen bunyi bahasa (konsonan, vokal
dan diftong) dari aspek fitur-fitur distingtif dan meneliti perbezaan antara kumpulan
bunyi segmental dari segi kualiti dan daerah artikulasi bunyi .

HMT 212/4 FONOLOGI BAHASA MELAYU
Kursus ini memberikan tumpuan pada fonologi generatif dengan melihat aspek teori
fonologi dan proses fonologi bahasa Melayu. Antara penerapan teori yang akan disentuh
ialah pendekatan atur rumus dan teori autosegmental. Berdasarkan teori yang disebutkan,
proses-proses fonologi yang berlaku dalam bahasa Melayu dan dialek Melayu di
Nusantara akan dianalisis.

HMT 223/4 MORFOLOGI BAHASA MELAYU
Kursus ini membincangkan konsep-konsep asas dalam bidang morfologi dengan rujukan
khusus kepada bahasa Melayu mengikut kerangka tatabahasa generatif. Aspek morfo-
fonologi dan morfo-sintaksis akan turut dibincangkan. Pelajar juga akan didedahkan
kepada perisian tertentu dan teknik membina korpus bagi tujuan analisis morfologi.

HMT311/4 SINTAKSIS BAHASA MELAYU
Kursus ini merupakan kursus pengenalan kepada bidang sintaksis dengan rujukan khusus
kepada bahasa Melayu. Aspek sintaksis yang akan dibincangkan termasuklah peranan
leksikon dan struktur argumen; kategori sintaksis; kategori nahuan(penanda tatabahasa);
binaan frasa ; urutan dan ujian konstituen; ayat mudah dan ayat kompleks; ayat dasar,
ayat terbitan dan jenis ayat; representasi frasa dan ayat; aspek kegramatisan ayat; dan
konsep tatabahasa preskriptif dan deskriptif. Huraian mengenai aspek sintaksis bahasa
Melayu dalam kursus ini merangkumi pemerian deskriptif dengan sedikit analisis dan
argumentasi dari perspektif linguistik generatif. Perisian tertentu dan teknik membina
korpus bagi tujuan analisis sintaksis juga akan diperkenalkan.
77
HMT 313/4 SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK BAHASA
MELAYU
Kursus ini membincangkan perkembangan aspek linguistik (antaranya leksikal, fonetik,
fonologi, nahu dan lain-lain) bahasa Melayu di Malaysia pada zaman prasejarah dan
zaman sejarah yang melibatkan perkembangan sekurang-kurangnya empat tahap bahasa
Melayu, iaitu bahasa Melayu purba, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan
bahasa Melayu moden hingga ke bahasa Melayu tinggi. Dua peringkat perkembangan
bahasa yang akan diberi perhatian ialah perkembangan bahasa di Malaysia dan pada
peringkat antarabangsa.

HMT 314/4 PRAGMATIK
Kursus ini meliputi bidang pragmatik yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks
dan pergantungan pelbagai aspek penghasilan dan interpretasi linguistik kepada konteks.
Kursus ini juga akan membincangkan beberapa pendekatan pragmatik yang digunakan
dalam menganalisis penghasilan dan penginterpretasian ujaran, antaranya implikatur
pertuturan, teori lakuan bahasa, maksim kerjasama dan kesantunan berbahasa.

HMT 315/4 SOSIOLINGUISTIK
Kursus ini membincangkan aspek-aspek berkaitan bahasa dan hubungannya dengan
masyarakat (atau komuniti) bahasa, khususnya di Malaysia. Hubungan ini
memperlihatkan sama ada bahasa mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya. Secara
khusus kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep asas dan
beberapa pendekatan teoretis serta metodologi sosiolinguistik. Oleh hal yang demikian, di
samping pemahaman terhadap konsep sosiolinguistik, beberapa teori yang berkaitan
dengan subdisiplin ini akan dibincangkan dan diterapkan penggunaannya untuk
menganalisis data bahasa Melayu dan bahasa lain.

HMT 316/4 LINGUISTIK SEJARAH DAN PERBANDINGAN BAHASA
AUSTRONESIA
Kursus ini membincangkan konsep hubungan genetik (kekeluargaan atau kekerabatan)
antara bahasa-bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia khususnya
Austronesia Barat (Malaysia, Indonesia, Madagaskar dan Formosa dan Austronesia
Timur (Polinesia, Mikronesia dan Melanesia). Aspek-aspek berkaitan hubungan
kekerabatan bahasa seperti penentuan dan tingkat kekerabatan, rekonstruksi bahasa,
pengelompokan bahasa dan penentuan tanah asal bahasa-bahasa berkerabat serta evolusi
dan tipologi bahasa akan disentuh dalam kursus ini.

HMT 321/4 SEMANTIK BAHASA MELAYU
Kursus ini membincangkan konsep asas semantik leksikal, semantik ayat dan
pendekatan-pendekatan makna dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. Topik-topik
merangkumi makna kata, hubungan semantik antara kata, makna ayat, hubungan
semantik antara ayat, dan pendekatan-pendekatan semantik. Kaitan konsep asas semantik
dengan pengetahuan dan budaya penutur akan turut dibincangkan.
78
HMT 413/4 ANALISIS WACANA
Kursus ini membincangkan konsep-konsep asas disiplin ilmu yang dikenal sebagai
analisis wacana. Analisis wacana yang bermaksud penelitian bahasa lisan atau bertulis
dalam konteks sosial dan kognitifnya turut melibatkan penelitian pada aspek struktur dan
keutuhan wacana (kohesi dan koheren) dan kajian terhadap hubungan bahasa dengan
proses sosial, seperti kuasa, ideologi, identiti, dan perubahan sosial. Pengetahuan ini
seterusnya akan membolehkan pelajar menganalisis dan menghasilkan wacana yang baik
dan menarik.

HMT 415/4 PSIKOLINGUISTIK
Kursus ini merupakan kursus kontemporari psikolinguistik peringkat pengenalan yang
merangkumi konsep-konsep asas domain penyelidikan psikolinguistik. Psikolinguistik
merupakan suatu bidang yang mengkaji cara bahasa dipelajari dan peranannya dalam
pemikiran kita. Psikolinguistik bertapak dalam linguistik struktur dari satu segi dan
psikologi eksperimental dan kognitif, sebaliknya. Disiplin ini juga mempunyai kaitan
rapat dengan set disiplin lain, umpamanya fonetik, antropologi atau neurosains. Kursus
ini juga akan menyentuh proses-proses mental yang terlibat dalam penghasilan,
pemahaman dan pemerolehan bahasa, selain hubung kait antara bahasa, pemikiran dan
kebudayaan (antropologi kognitif), gangguan bahasa dan neurokognisi.

79
SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
KURSUS BAHAGIAN GEOGRAFI

SINOPSIS KURSUS

HGA 101/4 PENGANTAR GEOGRAFI
Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang asas kajian dalam bidang geografi.
Satu rangka kursus yang bercorak bersepadu yang berkisar mengenai tajuk bumi sebagai
tempat tinggal manusia dibentuk berasaskan unsur-unsur dan contoh-contoh di alam
sekeliling yang hampir sekali dengan pelajar.

HGT 222/4 TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI
Kursus ini adalah asas di dalam Geografi yang bertujuan melatih pelajar-pelajar di dalam
penggunaan teknik-teknik geografi dan metodologi asas geografi amali. Pelajar-pelajar
akan diberikan kemahiran dalam kaedah pemetaan, membaca dan pentafsiran peta,
kartografi, kerja ukur, dan pemetaan berkomputer. Kursus ini dirangka untuk
membekalkan pelajar geografi dengan pengetahuan dan kemahiran dalam teknik-teknik
geografi, memperolehi dan menganalis maklumat dari peta topografi, menyediakan peta
bertema secara manual dan mengurusan dan memapar data geografi berkomputer, serta
menjalankan kerja ukur di lapangan.

HGF 222/3 GEOGRAFI FIZIKAL
Kursus ini memfokus kepada bidang Geografi Fizikal, iaitu melalui empat sfera yang
terdiri daripada atmosfera, hidrosfera, lithosfera dan biosfera. Kursus ini mengkaji
bagaimana keempat-empat sfera ini berinteraksi, dan bagaimana ia memberi kesan
kepada perubahan-perubahan fizikal serta bagaimana ia mempengaruhi manusia dan
sebaliknya. Sebagaimana daya-daya dan unsur-unsur yang terkandung dalam keempat-
empat sfera mempengaruhi manusia, begitu juga jika aktiviti pembangunan oleh manusia
yang tidak lestari akan membawa kesan buruk/tak berbalik ke atas semua 4 sfera. Kursus
ini memberi penekanan kepada kepentingan manusia untuk menghormati alam (4 sfera)
kerana pembangunan mesra alam dan terancang terhadap keempat-empat sfera ini
merupakan kunci kepada pembangunan yang lestari.

HGF 225/3 PROSES-PROSES ALAM SEKITAR
Proses-proses persekitaran membincangkan semua bentuk proses di atas permukaan bumi
yang terlibat mengukir dan mengubah landskap. Penekanan diberikan kepada konsep-
konsep penting di dalam kajian gemorfologi, hidrologi, atmosfera dan tanih mengikut
masa dan reruang. Penghuraian tentang perubahan pandang darat yang dikaitkan dengan
semua proses-proses di dalam persekitaran bumi atmosfera.

HGF 227/3 IKLIM DAN CUACA
Kursus ini bertujuan memberi pengenalan kepada prinsip-prinsip cuaca dan iklim,
khususnya berkenaan dengan ciri-ciri dan fenomena-fenomena iklim tropika dan
khatulistiwa. Mendedahkan para pelajar kepada konsep-konsep asas kaji cuaca dan iklim,
penggunaan pendekatan sistem dalam kaji iklim (sifat-sifat sistem, sistem terbuka, sistem
tertutup dan sistem terpencil); sistem bumi-atmosfera dan sistem-sistem semula jadi yang
terkandung dalamnya; keseimbangan sistem-sistem tenaga, pola taburan tenaga,
80
perubahan bentuk-bentuk tenaga dan jenis-jenis tenaga; tenaga bahangan, imbangan
bahangan dan pemindahan tenaga sedunia; bentuk-bentuk lembapan, keseimbangan
lembapan atmosfera dan kitaran hidrologi; daya-daya pergerakan atmosfera, edaran
umum dan angin tempatan; iklim sebagai sumber dan bahaya/bencana; pengaruh iklim
terhadap seni bina rumah dan bangunan; manusia dan modifikasi iklim; sumber-sumber
pencemaran udara (semula jadi, gabungan/kombinasi dan ciptaan manusia), kesan-kesan
pencemaran udara terhadap cuaca dan iklim, cara-cara mengawal pencemaran udara
daripada segi global, nasional dan tempatan (termasuk individu); fenomena pula haba
bandar, kubah habuk dan kesan rumah hijau; dan isu-isu iklim global seperti pemanasan
global, El Nino dan La Nina, penggurunan, penipisan lapisan ozon, kehabisan sumber air
tawar dan isu-isu semasa jerebu, hujan asid, bencana iklim, dan lain-lain isu yang
berkenaan dengan cuaca dan iklim.

HGM 238/3 EKONOMI DAN RUANG
Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan teori, konsep dan amalan yang
berkaitan dengan ekonomi dan ruang. Ia melibatkan beberapa konsep, proses dan
mekanisme ekonomi dan ruang khususnya fenomena pembangunan ekonomi yang tidak
merata. Untuk itu, kajian empirikal berkenaan dengan ekonomi dan ruang di skala
nasional dan antarabangsa akan diteliti bagi memahami dengan lebih jelas tentang proses
dan mekanisme tersebut.

HGM 239/3 GEOGRAFI MANUSIA
Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep asas geografi manusia. Ia
membincangkan bagaimana konteks sosial, budaya, ekonomi, gender dan alam sekitar
telah membentuk perilaku sosio-budaya, ekonomi dan politik manusia dalam proses dan
kerja-kerja membuat keputusan. Proses-proses ini telah membentuk dan menentukan
pandang darat manusia. Kursus ini memberi tumpuan kepada masyarakat tradisional,
komuniti luar bandar, kawasan bandar dan proses pembandaran. Selain itu, kursus ini
turut memperkenalkan bagaimana unsur-unsur kemanusiaan di atas boleh dianalisis
menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS).

HGG 250/3 MASYARAKAT, RUANG DAN ALAM SEKITAR
Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan teori, konsep dan amalan
berkaitan dengan isu-isu masyarakat, ruang dan alam sekitar. Kefahaman tentang saling
hubungan dan interaksi ketiga-tiga elemen ini adalah penting dalam konteks untuk
mengetahui, memahami dan menghargai elemen sosial, ekonomi dan alam sekitar yang
menunjangi konsep pembangunan lestari. Perbincangan berfokus kepada isu dan cabaran
global berkaitan pembangunan lestari dan tindakan yang diambil oleh masyarakat di
peringkat dunia, wilayah, nasional serta tempatan.

HGG 251/3 DEMOGRAFI RUANGAN
Kursus ini akan mengkaji penduduk sebagai sumber sama ada seperti sumber asli lain
yang tidak boleh dipisahkan daripada arus pembangunan negara. Perkara yang
dibincangkan ialah kajian kependudukan /demografi secara ruangan dan hubungannya
dengan sumber manusia dan modal insan. Perbincangan meliputi sejarah penduduk dan
teori, data dan kaedah kajian penduduk dan taburan, komposisi dan kedinamikan
manusia. Aspek pembangunan sumber manusia (kesihatan, tenaga buruh, pendidikan dan
latihan) dan dasar kependudukan turut ditekankan.
81
HGF 331/3 GEOMORFOLOGI
Geomorfologi ialah satu disiplin yang mengkaji pandang darat permukaan bumi dan
proses-proses yang terlibat di dalam pembentukan pandang darat tersebut. Penekanan
diberikan kepada konsep-konsep penting di dalam kajian gemorfologi seperti aspek sains,
masa dan reruang. Penghuraian tentang perubahan pandang darat yang dikaitkan dengan
proses geomorfik serta pertalian di antara unsur-unsur bumi dan tenaga yang
disumbangkan oleh graviti, angin, air, ombak dan manusia.

HGT 342/3 KAEDAH PENYELIDIKAN DAN KAJIAN LUAR
Kursus ini bercorak amali yang memperkenalkan aspek-aspek: (i) falsafah dan
perkaedahan penyelidikan (ii) pengumpulan dan penganalisan data dan (iii) penulisan
laporan. Bahagian pertama akan memperkenalkan falsafah mengenai sains, ilmu dan
penyelidikan serta pengertian tentang penyelidikan, peranan teori dalam penyelidikan,
pembentukan kerangka konsepsi, dan pembentukan hipotesis. Bahagian kedua akan
menyentuh tentang teknik-teknik pengumpulan data, teori dan kaedah persampelan,
pembentukan soal-selidik dan penganalisisan data. Di sini penggunaan teknik-teknik
statistik deskriptif dan juga inferens akan diperkenalkan. Antara ukuran asas statistik
yang akan dibincangkan ialah ukuran-ukuran kecenderungan memusat dan sebaran,
keberangkalian dan taburan-taburan normal dan binomial, serta ujian hipotesis
menggunakan Chi kuasa dua, korelasi, regresi dan ANOVA. Penggunaan perisian
komputer iaitu SPSS (Statistical Packages of Social Science) turut diperkenalkan.
Seterusnya dalam bahagian ketiga teknik-teknik penulisan saintifik dan ilmiah akan
dibincangkan.

HGM 345/3 GLOBALISASI, BANDAR RAYA DAN SEKTOR
PERKHIDMATAN TERMAJU
Kursus ini bertujuan untuk menghuraikan beberapa konsep, proses dan perkaitan penting
dalam pengkajian bandar, khususnya hubungkait di antara tiga fenomena: globalisasi,
kemunculan aglomerasi bandar yang besar, dan transformasi ekonomi bandar raya
kepada aktiviti perkhidmatan termaju. Implikasi proses, hubungkait dan transformasi ini
kepada pembangunan dan penyusunan semula ruangan bandar raya untuk memenuhi (dan
memanfaatkan) tuntutan sektor perkhidmatan termaju akan ditekankan. Kemahiran
menganalisis dan menghayati transformasi seperti di atas akan dipupuk melalui kajian
lapangan.

HGM 346/3 RANGKAIAN PENGELUARAN GLOBAL, PERLETAKAN DAN
ORGANISASI AKTIVITI PERINDUSTRIAN
Kursus ini mengupas dan menganalisis secara terperinci dan terfokus sektor perindustrian
bermula dengan pola serta pengaruh transformasi dan anjakan aktiviti perindustrian di
peringkat global. Seterusnya, kemunculan rangkaian pengeluaran global serta implikasi
ruangan dan perumusan dasar di peringkat wilayah dan lokal akan diteliti. Kesan
transformasi dan anjakan organisasi aktiviti perindustrian kepada pola keperluan
perletakan industri dan organisasi aktiviti perindustrian di peringkat lokal akan
ditekankan kerana peranannya dalam proses pembangunan setempat. Seterusnya,
implikasi dasar perubahan dan anjakan yang berlaku serta hubungkaitnya dengan dasar-
dasar lain, khususnya yang berbentuk ruangan, akan diteliti. Dalam semua di atas, fokus
ialah kepada situasi di Malaysia, Singapura dan Thailand.
82
HGM 348/3 GEOGRAFI PERTANIAN DAN LUAR BANDAR
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar kepada masalah serius yang
mengancam dunia dan negara pada hari ini. Kesedaran terhadap pembaziran hasil
pertanian juga akan dibincangkan supaya dapat diaplikasikan dalam kerja-kerja
perancangan, pelaksanaan, penyelidikan, dan pendidikan demi untuk kesejahteraan
generasi sekarang dan akan datang. Huraian ditumpukan kepada aspek pembangunan
fizikal alam sekitar dari zaman awal pertanian sehingga zaman pertanian moden pada hari
ini. Kajian terhadap faktor ekonomi yang menjadi kekangan kepada aktiviti pertanian
akan dikemukakan. Penekanan juga akan diberikan kepada konteks pembangunan luar
bandar dalam negara dan konteks kelaparan dan kemungkinan kelaparan yang boleh
berlaku dalam dunia hari ini.

HGG 355/3 ANALISIS WILAYAH DAN SETEMPAT
Kursus ini mengkaji proses-proses dan isu-isu pembangunan dari sudut wilayah dan
setempat, membincangkan model-model ruangan yang menerangkan fenomena
ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dan setempat. Arah baru dalam
Perancangan Pembangunan Wilayah seperti peranan industri kecil dan sederhana,
kemajuan teknologi, institusi pengajian tinggi, keushawanan dalam pembangunan
wilayah dan setempat. Penekanan kepada aspek kemahiran analisis wilayah dan setempat
akan diberi tumpuan.

HGM 430/3 PEMIKIRAN GEOGRAFI
Kursus ini menghuraikan perubahan serta kemajuan intelek dalam bidang geografi dari
awal hingga kini. Impak pemikiran geografi terhadap alam sekitar fizikal dan alam
sekitar sosial akan dibincangkan. Falsafah pemikiran dan kaedah bidang geografi akan
diteliti dengan merujuk kepada penyelidikan geografi yang menggunakan pelbagai
disiplin. Kursus ini menumpukan analisis geografi terhadap alam sekitar fizikal dan
persekitaran masyarakat. Perhatian diberi kepada perspektif ruangan yang mementingkan
kerelevanan sosial dan cara memberi makna kepada tempat dan kawasan yang dihuni.

HGW 372E/3 GEOGRAPHY OF ASEAN AND ASIA PACIFIC
The course explores the geographical aspects and collaborative mechanisms within
ASEAN and Asia Pacific countries. The background themes of the course will include
the similarities and differences of the socio-economic and political conditions in the
regions. The focus of the course is to evaluate the collaborative mechanisms in terms of
the flow of gooods, commodities, capital and human resources in the regions and the
extent to which they benefit the prosperity of the regions.

83
SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
KURSUS BAHAGIAN KESUSASTERAAN

SINOPSIS KURSUS

HKA 101/4 PENGANTAR KESUSASTERAAN
Kursus ini memperkenalkan perkara-perkara asas bagi kesusasteraan bandingan dan
media sebagai satu disiplin yang khusus. Pelajar yang ingin mengkhusus dalam bidang
kesusasteraan perlu mendaftar dan lulus kursus ini. Kursus akan memberi pendedahan
awal kepada pelajar terhadap skop dan konsep-konsep asas dalam kajian kesusasteraan
bandingan dan media. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan kepada makna
kesusasteraan bandingan dan perbezaan-perbezaan yang wujud antara kajian sastera
berbanding dengan kreativiti dan penghayatan. Pendekatan-pendekatan dan prinsip-
prinsip penilaian hasil kesusasteraan akan juga diberi keutamaan berdasarkan karya-karya
kesusasteraan Melayu dan kesusasteraan dunia yang lainnya. Oleh itu, setiap pelajar
harus menyediakan diri untuk membaca teks-teks pilihan yang terdiri daripada karya
klasik, novel, cerpen, puisi dan drama.

HKN 203/3 PUISI NUSANTARA
Kursus ini merupakan suatu kajian terhadap perkembangan puisi Nusantara dengan
memberi perhatian kepada perkembangan puisi tradisional dan moden. Fokus kajian
adalah terhadap unsur-unsur seperti bentuk, struktur bahasa, tema, kebijaksanaan,
elemen-elemen alam dan sosiobudaya yang tercerna di dalam puisi-puisi yang dihasilkan
oleh beberapa penyair Nusantara. Genre yang difokuskan adalah pantun, gurindam,
seloka, peribahasa dan sajak.

HKT 204/3 KRITIKAN SASTERA, MEDIA DAN BUDAYA
Kursus ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelajar tentang maksud teori dan kritikan
sastera dan sejarah perkembangannya. Kursus ini bertujuan juga untuk pelajar
memahami jenis-jenis kritikan sastera dan pendekatan yang digunakan. Seterusnya
mereka dapat membuat kritikan terhadap teks sastera yang dipilih mengikut pendekatan
yang klasik dan kontemporari.

HKN 210/3 KESUSASTERAAN TRADISIONAL NUSANTARA
Kursus ini membincangkan kesusasteraan Melayu tradisional di Nusantara merangkumi
puisi dan prosa. Penekanan akan diberikan terhadap karya-karya utama yang lahir dalam
sejarah kesusasteraan bagi masyarakat Nusantara khususnya dalam lingkungan abad ke-
16 sehingga awal abad ke-18 terutamanya dari genre sastera rakyat, hikayat, sejarah,
epik, ketatanegaraan, undang-undang dan keagamaan. Perbincangan bercorak
perbandingan dalam konteks Nusantara merangkumi tradisi penulisan, kepengarangan,
unsur-unsur budaya dan pengaruh Islam. Kandungan kursus akhirnya akan menjurus
kepada peranan dan kepentingan hasil kesusasteraan tradisional sebagai asas pembinaan
tamadun bagi masyarakat Melayu di Nusantara.
84
HKB 207/3 MANUSIA DAN ALAM DALAM KARYA PILIHAN
KESUSASTERAAN ASIA
Kursus ini menganalisis tentang kisah hubungan manusia dengan alam. Melalui mata
pengarang yang peka, kehidupan manusia sering diperlihatkan begitu akrab dan harmoni
dengan alam. Akan tetapi, tidak kurang juga karya-karya yang memaparkan kemarahan
alam terhadap tindakan manusia kerana menguasai dan mengeksploitasinya secara
berlebih-lebihan atas nama pembangunan ekonomi, keperluan sains dan teknologi atau
sebagainya. Oleh itu, kursus ini akan melihat corak hubungan itu serta mempamerkan
kesan-kesan yang timbul ekoran daripada corak perhubungan tersebut, sama ada yang
bersifat positif mahupun yang negatif melalui beberapa buah karya kesusasteraan Asia
yang terpilih.

HKN 209/3 TRADISI DAN MODENITI DALAM FIKSYEN NUSANTARA
Kursus ini akan memberi tumpuan kepada bentukbentuk cereka dalam komponen prosa
meliputi cerpen, novel dan drama. Setiap genre ini akan mewakili kedua negara yang
dikaji iaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan secara historical approach mencakupi
penelitian genre di Indonesia bermula sejak zaman Balai Pustaka pada era 1920-an
hinggalah mutakhir, sementara di Malaysia, perbincangan akan bermula sejak 1920an
hinggalah pada era 2000. Kedua tempoh ini diambilkira memandangkan genre cereka di
kedua negara berimbangan secara selari bermula pada jarakmasa tersebut. Isu-isu utama
yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan pendefinisian semula, perkembangan,
penjenisan dan penstrukturan fiksyen di kedua buah negara. Pengisian kuliah juga
meliputi perubahan gaya kepengarangan yang dipengaruhi oleh tradisi dan modeniti .
Proses ini penting dalam menjana individu dan masyarakat di kedua buah negara dan
implikasi di masa depan. Seterusnya situasi ini membantu mencetuskan gagasan,
pemikiran dan wacana baru dalam perkembangan aliran kesusasteraan di kedua-dua
buah negara. Perbincangan kursus ini juga mencakupi isu-isu kelestarian yang
menekankan aspek-aspek tradisi dan modeniti terhadap kemanusiaan, keseimbangan
persekitaran, kemasyarakatan, nilai-nilai budaya sebagai fenomena yang relevan kepada
perubahan semasa dan implikasi di masa yang akan datang di Nusantara.

HKP 214/4 PENULISAN KREATIF DAN PENYUNTINGAN I
Kursus ini menumpukan perhatian terhadap kaedah dan teknik penulisan dan
penyuntingan karya kreatif dalam genre puisi, cerpen, novel/ novelet, skrip drama
pentas, radio, televisyen atau filem. Pelajar akan diajar dan dinilai tentang kaedah, dasar-
dasar serta teknik penulisan dan penyuntingan karya kreatif dalam pelbagai sudut yang
berkaitan dengan kepekaan dan kreativiti pengarang, idea, kebaharuan, penggayaan
bahasa, struktur, narasi, estetika, serta tatacara penyuntingan yang profesional.

HKB 312E/4 SELECTED TEXTS IN EUROPEAN AND AMERICAN
LITERATURE
Kursus ini memperkenalkan kepada para pelajar karya-karya terpilih dari kesusasteraan
Eropah dan Amerika melalui tiga genre iaitu novel, puisi dan drama. Teks-teks dipilih
dengan tujuan mendedahkan para pelajar kepada tokoh-tokoh penting yang telah
menyumbangkan kepada perkembangan kesusasteraan Eropah dan Amerika moden.
Kajian tekstual yang terperinci dan tinjauan konteks sosial budaya dan sejarah akan
diutamakan. Pelajar juga dibimbing untuk menggunakan teori-teori kritikan sastera yang
mutakhir di dalam analisis teks-teks terpilih.
85
HKB 313/3 KESUSASTERAAN KANAK-KANAK DAN REMAJA
Kursus ini bertujuan membincangkan kesusasteraan kanak-kanak dan remaja daripada
segi definisi, sejarah dan genre. Beberapa karya terpilih daripada karya tempatan dan dari
negara-negara lain akan dikaji daripada pelbagai pendekatan. Kursus ini akan
membincangkan perkembangan pelbagai media baru dan impaknya ke atas
perkembangan kesusasteraan kanak-kanak dan remaja.

HKB 318/4 KESUSASTERAAN, FILEM DAN MEDIA BARU
Kursus ini bertujuan mengkaji hubungan kesusasteraan dengan filem dan media lain
seperti karikatur, kartun, komik dan animasi melalui adaptasi. Pelajar akan mempelajari
bagaimana peringkat-peringkat adaptasi itu terjadi dan proses yang terlibat. Seterusnya
menilai adaptasi dan transformasi yang terjadi apabila karya sastera itu dipindahkan ke
medium yang berlainan seperti medim filem, kartun, komik dan media baru.

HKB 319/4 CEREKA SAINS DAN MEDIA BARU
Kursus ini bertujuan membincangkan tentang perkembangan cereka sains klasik dan
kontemporari. Perkembangan ini dihubungkan dengan perkembangan isi dan cara
penyampaian. Karya cereka sains yang terpilih akan dikaji daripada segi genre dan
perkembangannya serta medium penyampaiannya. Kursus ini juga mendedahkan pelajar
kepada adaptasi cereka sains ke dalam pelbagai media lama dan baru seperti filem,
televisyen, komik, internet dan permainan video.

HKT 322/4 TEORI DAN KAEDAH DALAM KESUSASTERAAN
BANDINGAN
Kursus ini ialah kursus yang berorientasikan teori dan kaedah khususnya bagi
Kesusasteraan Bandingan. Ia bertujuan memberi pengetahuan yang kritis kepada para
pelajar tentang teori-teori dan kaedah-kaedah utama yang terdapat dalam pengajian
Kesusasteraan Bandingan sebagai satu disiplin pengajian kesusasteraan. Pertamanya, ia
akan membincangkan aspek teoritis yang meliputi soal-soal definisi, sifat dan bidang
pengkajian. Ini akan menyentuh juga sejarah perkembangan disiplin. Kemudiannnya ia
akan menjurus pula kepada aspek kaedah. Kaedah-kaedah yang akan dibincangkan
termasuklah kaedah-kaedah yang digunakan untuk kajian-kajian tematik,periodisasi, asal-
usul, pengaruh, untung nasib karya, keselarian dan perhubungan karya sastera dengan
bukan sastera. Para pelajar akan diperkenalkan juga dengan beberapa teori kritis yang
telah masuk ke dalam kajian perbandingan dan perkembangan mutakhir disiplin tersebut.

HKN 421/4 KARYA AGUNG MELAYU
Kursus ini memperkenal dan menganalisis tiga jenis sub-genre sastera Melayu
berdasarkan tiga teks agung yang berlainan iaitu Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tuah
dan Bustan al-Salatin. Setiapnya membayangkan akal budi pengarang dan zamannya,
nilai masyarakatnya dan juga sastera bakat kreatif dan imaginasi naratif mereka. Namun,
oleh sebab karya-karya ini juga membincangkan tema-tema dan persoalan sejagat dan
menyeberang waktu maka karya-karya masih relevan kepada pembaca dewasa ini.

86
HKB 422/4 KARYA PILIHAN DALAM KESUSASTERAAN AFRIKA DAN
AMERIKA LATIN
Kursus ini akan memperkenalkan salah satu cabang dalam bidang pengajian
Kesusasteraan Bandingan iaitu karya-karya pilihan kesusasteraan dari Benua Afrika dan
Amerika Latin. Perbincangan menjurus kepada genre prosa dan puisi. Kajian berdasarkan
perkembangan semasa dari segi geopolitik, budaya dan sasteranya. Antara negara yang
akan dikaji ialah Colombia, Argentina, Brazil, Mexico, Uruguay, Nicaragua, Paraguy,
Peru dan Cuba dan benua Afrika meliputi Nigeria, Ghana, Afrika Selatan dan Zimbabwe.
87
SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
KURSUS BAHAGIAN SEJARAH

SINOPSIS KURSUS

HSA 101/4 PENGANTAR SEJARAH
Kursus ini adalah wajib bagi semua pelajar yang berminat untuk major mahupun minor
dalam sejarah. Matlamat asas kursus ini ialah untuk memperkenalkan para pelajar
kepada pengajian sejarah sebagai satu bidang akademik yang khusus dengan ciri-cirinya
yang tersendiri. Di kalangan tema utama kursus ini ialah makna dan skop bidang
berkenaan, penilaian kritikal terhadap sumber-sumber sejarah, konsep penyebaban di
dalam sejarah, dan persoalan keobjektifan. Tema-tema berkontroversi di dalam sejarah
Malaysia dari tempoh pra-penjajahan sehingga masa kini akan dikaji demi memberikan
pelajar pemahaman yang lebih mendalam terhadap sejarah sebagai sebuah kursus
pengajian.

HSK 203/3 TEORI DAN KAEDAH SEJARAH
Kursus ini bertujuan memperkayakan pemahaman pelajar terhadap sejarah sebagai
sebuah bidang melalui penelitian terhadap teori dan kaedah yang berbeza. Sudut
pandangan dan perdebatan sarjana terhadap isu-isu asas yang tertentu seperti pengesahan
fakta-fakta sejarah, corak penjelasan sejarah, serta isu keobjektifan sejarah, ditinjau
melalui aliran-aliran pensejarahan yang utama.

HSM 215/3 PENSEJARAHAN MALAYSIA
Kursus ini bertujuan untuk memperkayakan pemahaman pelajar tentang perkembangan
penulisan sejarah Malaysia dari tempoh awal sehingga masa kini. Ia akan bertumpu pada
evolusi pensejarahan Malaysia dari sudut pandangan kaedah, falsafah dan interpretasi.
Pelbagai tulisan sejarah seminal akan ditelitikan demi memahami bagaimana ideologi-
ideologi politik dan keadaan masyarakat sezaman mempengaruhi intrepretasi sejarah.

HSM 216/3 SEJARAH POLITIK MALAYSIA SEHINGGA AWAL ABAD
KE-20
Kursus ini bertujuan untuk memperkayakan pemahaman pelajar tentang perkembangan-
perkembangan politik di Semenanjung Tanah Melayu dari tempoh Palembang-Srivijaya
sehingga tercetusnya Perang Pasifik. Perhatian ditumpukan kepada sistem politik
tradisional Semenanjung Tanah Melayu, perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam
sistem tersebut, kedatangan Barat dan kesannya ke atas sistem politik Melayu,
pembentukan masyarakat majmuk dan perkembangan nasionalisme pada awal abad ke-20.

HST 223/3 SEJARAH KEPULAUAN ASIA TENGGARA
Kursus ini mengesan perkembangan Indonesia dan Filipina dari segi sejarah dari masa
pemerintahan penjajah sehingga kemunculan negara bangsa selepas berakhirnya Perang
Pasifik. Tema-tema utama kursus termasuk perbandingan sistem-sistem sosio-politik
bumiputera di kedua-dua rantau; perubahan yang dibawa oleh kolonialisme Barat dan
pendudukan Jepun; nasionalisme dan jalan-jalan menuju ke arah kemerdekaan, negara-
bangsa; dan persoalan-persoalan identiti kebangsaan selepas kemerdekaan.
88
HSC 224/3 SEJARAH ASIA TIMUR
Kursus ini meninjau sejarah Asia Timur dengan tumpuan pada sejarah China dan Jepun,
dan setakat yang mungkin Korea, dari zaman awal hingga pertengahan kurun ke-19.
Selain daripada menggalur peristiwa dan mengesan perkembangan secara umum, pelajar
dikehendaki meneliti daya dan unsur yang telah membentuk dan mempengaruhi sejarah
rantau tersebut dalam sepanjang tempoh itu. Matlamat utama kursus ialah untuk
membina suatu kefahaman yang jelas tentang keadaan dan perkembangan sejarah Asia
Timur sebelum pencerobohan dan gangguan berleluasa kuasa dan pengaruh Barat
moden pada pertengahan kurun ke-19.

HST 225/4 SEJARAH TANAH BESAR ASIA TENGGARA
Kursus ini meliputi sejarah politik dan sosio-ekonomi di Tanah Besar Asia Tenggara
yang merangkumi Myanmar, Thailand, Laos, Kampuchea dan Vietnam. Tempoh masa
ialah dari 1800 hingga 1980-an. Kursus ini akan mengkaji evolusi dan perubahan yang
berlaku dalam masyarakat tempatan sebelum dan selepas kedatangan kolonialisme Barat
serta kesan-kesannya termasuk kebangkitan nasionalisme yang kemudiannya membawa
kepada kemerdekaan. Perkembangan utama dalam sejarah politik tempatan seperti
Perang Vietnam, peranan tentera dalam politik dan masalah integrasi kebangsaan turut
diteliti dalam konteks politik dalaman dan hubungan antarabangsa serantau.

HST 241/4 HISTORY OF MODERN SOUTHEAST ASIA
Kursus ini dikendalikan dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya dan merupakan sebahagian
daripada pakej minor dalam pengajian Asia Tenggara. Tujuan kursus ialah untuk
mendedahkan pelajar tentang sejarah moden Asia Tenggara. Kursus ini merupakan
pengenalan kepada sejarah Asia Tenggara sejak zaman awal kedatangan kuasa Eropah
sehinggalah kemunculan negara-bangsa yang merdeka. Tema utamanya ialah impak
pentadbiran kolonial Barat ke atas pembangunan sosio-politik di rantau ini.

HSI 243/3 SEJARAH ASIA BARAT
Kursus ini meninjau sejarah Asia Barat dari zaman pra-Islam sehingga selepas Perang
Dunia Pertama. Tumpuan utama adalah kebangkitan Islam di rantau tersebut dan kesan-
kesan politik serta sosial ke arah pembentukan identiti Arab-Islam. Pelajar didedahkan
kepada sejarah awal Asia Barat sehinggalah pada era kemunculan Islam khususnya pada
zaman pemerintahan Islam Madinah, zaman khulafa Ar-Rashideen, kerajaan Umaiyyah
dan Abbasiyyah sebagai asas untuk memahami perkembangan sosio-politik dan ekonomi
moden di rantau tersebut.

HSM 310/3 SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA
Kursus ini bertujuan mengembangkan pemahaman tentang perubahan-perubahan di
dalam ekonomi dan masyarakat Semenanjung Malaysia dan negeri-negeri Malaysia
Timur yakni Sabah dan Sarawak dari zaman pra-penjajahan sehingga penghujung abad
ke-20. Penganalisaan terhadap perkembangan-perkembangan di dalam pelbagai sektor
utama ekonomi serta penelitian tentang isu-isu yang timbul daripada proses-proses
transformasi sosio-ekonomi. Tumpuan juga diberi pada strategi-strategi yang membantu
penyesuaian dan adaptasi oleh setiap golongan etnik sebagai tindakbalas terhadap
rangsangan ekonomi, sosial dan politik yang baru susulan kolonialisme Barat.
89
HSM 313/4 DOKUMEN-DOKUMEN DALAM SEJARAH MALAYSIA I
Tumpuan utama kursus ini ialah pendedahan lalu penggunaan dokumen sebagai salah
satu bahan sumber bagi pengkajian isu-isu politik dan sosio-ekonomi di dalam sejarah
Malaysia. Matlamatnya ialah untuk mempertingkatkan tahap pemahaman para pelajar
terhadap kaedah penyelidikan dalam bidang sejarah.

HST 327/3 ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA
Kursus ini meneliti isu-isu utama dalam sejarah Asia Tenggara dari 1500 SM hingga
1750M yang berkaitan dengan perkembangan politik, sosio-ekonomi dan kebudayaan.
Pelajar dijangka akan memahami perdebatan dan perbezaan pendapat para sarjana
mengenai pelbagai isu di rantau ini, dan peka akan perubahan dan kesinambungan
perkembangan politik dan sosio-ekonomi di kawasan ini semasa tempoh yang dikaji.

HST 328/3 KERTAS KHAS DALAM SEJARAH ASIA TENGGARA
Kursus ini bertumpu pada isu-isu utama yang terpilih di dalam sejarah kepulauan
dan/atau tanah besar Asia Tenggara selepas tercetusnya Perang Pasifik. Matlamatnya
ialah untuk memberikan pelajar pemahaman yang lebih mendalam dan penghayatan
terhadap akar-umbi masalah-masalah spesifik yang menyentuh rantau ini. Matlamat
selari ialah untuk mempertingkatkan keupayaan pelajar di dalam penelitian bahan-bahan
sumber pertama dan untuk menilai pelbagai interpretasi yang telah diutarakan oleh
sarjana-sarjana lain mengenai bidang-bidang penyelidikan.

HSB 334/3 SEJARAH ASIA SELATAN
Kursus ini menganalisa sejarah Asia Selatan, khususnya Sub-Benua India. Ia meliputi
tempoh penawanan Bengal oleh British pada 1757 sehingga pencapaian kemerdekaan
pada 1947. Tema utama kursus ini ialah imperialisme dan nasionalisme. Dasar-dasar
British dan tindakbalas India terhadap dasar-dasar ini dianalisa secara teliti. Kursus ini
mengesan pertumbuhan perbezaan keagamaan yang akhirnya mengakibatkan pemisahan
Pakistan daripada India.

HSL 334/4 KERTAS KHAS DALAM SEJARAH DUNIA BARAT
Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek tertentu di dalam
sejarah Dunia Barat yang mempunyai kesan-kesan penting ke atas sejarah dunia, dan
khususnya ke atas sejarah umum rantau Asia. Contoh-contoh tema utama kursus ialah
kebangkitan dan kemunculan Amerika Syarikat sebagai sebuah Kuasa Dunia; sejarah
antarabangsa, 1917-1975; Perang Dingin dan pengaruh-pengaruhnya ke atas Dunia
Ketiga; dan kuasa-kuasa besar di Asia, khususnya Asia Tenggara.

HSE 352E/3 HISTORY OF MODERN EUROPE, 1789- 1945
Kursus ini meninjau perkembangan-perkembangan utama dalam sejarah
politik, ekonomi, sosial dan diplomatik benua Eropah dari Revolusi Perancis sehingga
akhir Perang Dunia Kedua. Tema-tema utama di dalam kursus meliputi transformasi dan
perubahan di dalam sistem-sistem politik dan pentadbiran; revolusi dan perubahan;
imperialisme, nasionalisme dan kemunculan negara-bangsa; perikatan antarabangsa dan
persekutuan; peperangan dan keamanan, serta evolusi sistem-sistem antarabangsa.
Interpretasi-interprestasi sejarah yang berbeza di kalangan sarjana mengenai episod-
episod utama turut akan dibincangkan.
90
HSM 417/4 DOKUMEN-DOKUMEN DALAM SEJARAH MALAYSIA II
Kursus ini merupakan sambungan HSM 313/4: Dokumen-dokumen dalam Sejarah
Malaysia I yang merupakan prasyaratnya. Kursus ini berkehendaki pelajar menghasilkan
sebuah esei (5,000 7,000 patah perkataan) berdasarkan pada usaha penyelidikan pelajar
sendiri dengan panduan dan penyeliaan seorang staf akademik dalam penggunaan
dokumen dan bahan sumber lain di arkib dan perpustakaan tempatan.

HSM 418/4 SEMINAR SEJARAH POLITIK MALAYSIA
Kursus ini mengkaji sejarah politik Malaysia kurun ke-20 dengan tumpuan kepada
perkembangan sehingga awal 1980-an. Tujuan kursus ialah untuk membahaskan dan
memahami pola perkembangan, faktor-faktor penggerak, dan peristiwa-peristiwa politik
yang penting yang berlaku dalam tempoh itu. Antara tema yang diberi perhatian ialah:
perkaitan antara tradisi politik zaman silam dengan sistem dan amalan politik moden;
kecenderungan, pemikiran dan rentak politik beberapa pihak dalam zaman sebelum dan
selepas kemerdekaan; sikap dan tindak balas terhadap perubahan dan penjajahan;
nasionalisme-nasionalisme Melayu, Tanah Melayu, Malaysia dan Melayu Raya; dan
natijah serta pengertian di sebalik seluruh perkembangan politik di Malaysia sehingga
1980-an.

HSM 419/4 SEMINAR SEJARAH SOSIO-EKONOMI MALAYSIA
Matlamat kursus ini ialah penelitian secara mendalam terhadap pelbagai perubahan-
perubahan penting di dalam sejarah sosio-ekonomi Malaysia melalui kajian terperinci
tentang tema-tema tertentu. Berbagai-bagai tema diterokai seperti corak-corak perubahan
petempatan penduduk, kewujudan dan lokasi perbandaran, sumbangan sektor
perlombongan dan pertanian ekspot, asal-usul dan perkembangan pergerakan buruh,
pembangunan pendidikan dan persekolahan, kemunculan dan pembangunan kelas
pertengahan, impak dan pengaruhan pengalaman masa perang, dan isu-isu gender.

HSL 433/4 ISU-ISU TERPILIH DALAM SEJARAH ASIA
Kursus ini memberi perhatian kepada beberapa tema termasuk ekonomi, budaya, politik
dan perkembangan intelektual dalam sejarah Jepun bermula pada abad ke-7 hingga abad
ke-20. Perbincangan juga diberi kepada usaha orang Jepun mengadunkan pengaruh luar
seperti dari China dan Eropah bagi memajukan negara mereka yang bangkit sebagai
sebuah negara moden yang terunggul di Asia selepas zaman Meiji (1868-1912).


91
(SINOPSIS KURSUS EKONOMI
(Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan)

NOTA: Kod prasyarat bagi setiap kursus ekonomi ditanda dengan P, S atau C yang
ditakrifkan seperti berikut:

P - Wajib lulus kursus prasyarat.
S - Wajib ambil tetapi tidak perlu lulus kursus prasyarat; tidak boleh
ambil secara serentak kursus prasyarat.
C - Boleh ambil serentak kursus prasyarat.

SKW109/3 Pengantar Isu-isu Ekonomi
Kursus ini meliputi prinsip-prinsip dan teori-teori utama mikroekonomi dan
makroekonomi yang diguna untuk menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah dan
isu-isu ekonomi. Secara khusus, fokus kursus ini pada peringkat mikro ialah perlakuan
ekonomi pengguna dan firma, interaksi pengguna dengan firma dalam pasaran, manakala
fokusnya pada peringkat makro ialah perbincangan tentang sistem-sistem ekonomi,
sektor benar dan sektor wang.

SEW101/3 - Mikroekonomi

Tajuk-tajuk yang diliputi di dalam kursus ini dibahagikan kepada empat bahagian utama
yang bertemakan pengenalan kepada analisis ekonomi, permintaan dan pengguna,
pengeluaran dan firma, dan teori perlakuan pasaran. Di bawah pengenalan kepada
analisis ekonomi, topik yang dibincangkan adalah mengenai kegiatan ekonomi dan teori
ekonomi, teori harga dan pasaran, dan kuasa-kuasa yang menentukan harga pasaran.
Dalam bahagian kedua, tema permintaan dan pengguna menyentuh aspek citarasa dan
kegemaran pengguna, keluk permintaan individu, perlakuan pengguna di pasar dan
lanjutan kepada teori pengguna. Bahagian ketiga menumpu kepada firma di dalam proses
pengeluaran dan meliputi firma dan teknologi, teori kos dan keseimbangan firma yang
memaksimumkan keuntungan. Dalam bahagian terakhir, perhatian akan ditumpukan
kepada teori perlakuan pasaran yang mengkaji perlakuan pengguna dan pengeluar di
dalam pasaran persaingan sempurna, monopoli tulen, pasaran monopolistik dan pasaran
oligopoli. Topik teori permainan juga diperkenalkan dalam bahagian ini.

Prasyarat: SKW109/3 - Pengantar Isu-isu Ekonomi (P)

SEW103/3 - Makroekonomi

Kursus ini dibahagikan kepada lima bahagian utama. Bahagian pertama adalah
pengenalan kepada makroekonomi. Bahagian kedua membincangkan perakaunan
pendapatan negara. Bahagian ketiga merangkumi penentuan keseimbangan dalam kedua-
dua pasaran barangan dan pasaran wang. Bahagian keempat membincangkan
keseimbangan serentak dalam pasaran barangan dan pasaran wang, serta kesan
pelaksanaan dasar kerajaan ke atas keseimbangan pendapatan. Bahagian terakhir
membincangkan imbangan pembayaran dan keseimbangan dalam ekonomi terbuka.

Prasyarat: SKW109/3 - Pengantar Isu-isu Ekonomi (P)
92
SEU227/3 - Ekonomi Pembangunan

Kursus ini adalah satu kursus pengenalan bidang ekonomi pembangunan. Pelajar akan
didedahkan kepada konsep, ukuran, model serta isu-isu pembangunan. Pelajar akan juga
didedahkan kepada bagaimana negara merancang strategi pembangunan untuk lebih maju
dan mampu bersaing menghadapi berbagai cabaran dalam dunia.

Prasyarat: SKW109/3 - Pengantar Isu-isu Ekonomi (P)

SEU230/3 - Ekonomi Buruh

Kursus ini adalah kursus pendahuluan kepada ekonomi buruh. Kursus ini meliputi teori-
teori utama dalam bidang ekonomi buruh yang diguna untuk menjelaskan dan
menganalisis masalah-masalah dan isu-isu dalam pasaran buruh.

Prasyarat: SKW109/3 - Pengantar Isu-isu Ekonomi (P)


SEP206/3 - Ekonomi Malaysia

Kursus ini membincangkan isu-isu ekonomi Malaysia serta menganalisis ekonomi negara
dari segi penentu-penentu pencapaian ekonomi keseluruhannya dan sektor-sektor
ekonomi yang utama serta strategi-strategi yang diguna bagi mencapai objektif-objektif
ekonomi negara.

SEU231/3 - Ekonomi Islam

Pada permulaan kursus ini, dijelaskan kenapa rasional pembelajaran Ekonomi Islam dan
kepentingannya dalam era perkembangan dan kemajuan ekonomi global umumnya dan
Malaysia khususnya pada hari ini. Seterusnya pengenalan kepada serta epistemologi dan
metodologi Ekonomi Islam disampaikan secara membandingkan dengan epistemologi
dan metodologi ekonomi konvensional. Selanjutnya ciri-ciri asas sesebuah sistem
ekonomi Islam serta keistimewaan ciri-cirinya akan dibincangkan. Setelah itu
perbincangan dan penganalisisan akan diberi perhatian kepada subsistem ekonomi Islam
yang meliputi pengeluaran dan perniagaan, penggunaan, pengagihan, pembiayaan serta
institusi-institusi yang berkaitan dan peranan pemerintah. Prinsip-prinsip amali dalam
pengeluaran, penggunaan, pengagihan, pembiayaan dan peranan pemerintahan itu
dibincangkan dalam konteks pelaksanaan dan amalan di negara ini. Disiplin ini akan
mengkaji secara mendalam sistem perbankan dan pasaran modal Islam termasuk
instrumen-instrumen serta kontrak-kontrak yang diguna pakai dalam menyediakan
pembiayaan, baik untuk pelaburan mahupun penggunaan.

Prasyarat: SKW109/3 - Pengantar Isu-isu Ekonomi (P)

93
SEU332/3 - Ekonomi Perlakuan

Kursus ini menggabungkan idea-idea daripada psikologi hasil daripada kajian empirikal
dan eksperimen bagi tujuan memahami gelagat manusia yang lebih baik berbanding
dengan yang telah diberikan oleh teori-teori ekonomi tradisional. Dalam kursus ini,
pelajar mempelajari andaian-andaian "rationality " dan kombinasi psikologi dan ekonomi
dalam analisis pembuatan keputusan ekonomi.

Prasyarat: SEW101/3 - Mikroekonomi (S)

SEU333/3 - Organisasi Industri

Kursus ini merupakan satu kursus pengenalan kepada organisasi industri. Organisasi
industri merupakan satu kajian terhadap operasi dan prestasi pasaran persaingan
tidak sempurna, dan perlakuan firma dalam pasaran tersebut. Pelajar-pelajar akan
didedahkan kepada pendekatan organisasi industri, model-model struktur pasaran
yang berbeza, perlakuan firma dalam pasaran tersebut seperti diskriminasi harga,
pengiklanan, dan sebagainya, dan kesan perlakuan firma terhadap prestasi pasaran.

Prasyarat: SEW101/3 - Mikroekonomi (S)

SEU334/3 - Wang, Perbankan dan Pasaran Kewangan

Kursus ini akan membincangkan peranan wang serta institusi kewangan dalam proses
penciptaan wang dan pengaliran dana di dalam sesebuah ekonomi. Kursus ini juga
memberi pelajar suatu latar belakang tentang sejarah serta evolusi sistem kewangan. Isu-
isu semasa yang berkaitan dengan wang, urusan bank dan sistem kewangan akan
dibincang. Pemahaman tentang konsep wang dan urusan bank juga boleh dijadikan suatu
asas kepada kursus Ekonomi Kewangan.

Prasyarat: SKW109/3 - Pengantar Isu-isu Ekonomi (P)
94
INDEKS KURSUS

ILMU PENDIDIKAN
PGA101/3-Pelajar dan Keperluan
Pembelajaran, 66

PGA102/3-Perkembangan Intrapersonal Dan
Interpersonal Remaja, 66

PGA103/3-Guru, Sekolah Dan Masyarakat, 66

PGT201E/3-Instructional Technology
Practices, 66

PGT202E/3 Basic Educational Measurement
and Evaluation, 67

PGT203/3 Kemahiran Komunikasi Dan
Interpersonal Untuk Guru, 67

PGT219/3 Pengantar Kaedah Mengajar Ilmu
Kemanusiaan, 67

PGT223/3 Kaedah Mengajar Geografi I, 68

PGT224/3 Kaedah Mengajar Sejarah I, 68

PGT225/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan
Melayu I, 68

PGT226/3 Kaedah Mengajar Perdagangan I,
68

PGT227/3 Kaedah Mengajar Ekonomi I, 69

PGT326/3 Kaedah Mengajar Perdagangan II,
70

PGT327/3 Kaedah Mengajar Ekonomi II, 70
PGT433/3-Pengurusan dan Pentadbiran
Kokurikulum Sekolah, 71

PGT434/3-Pengurusan Disiplin Sekolah, 71

PGT435/3 Kajian Topikal, 71

PGT436E/3 Information and Communication
Technology in Education, 71

PGT437E/3 General School Administration,
72

PGT490/10 Latihan Mengajar, 72

PLG333/2 Sejarah dan Falsafah Sains, 72

PPG214/3 Kaedah Mengajar Bahasa
Malaysia, 67

PPG314/3 Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia
II, 69

PPG315/3-English Language Teaching
Methods II, 69

PPG316/3 Kaedah Mengajar Geografi II, 69

PPG317/3 Kaedah Mengajar Sejarah II, 70

PPG318/3 Kaedah Mengajar Kesusasteraan
Melayu II, 70

PPG215/3 English Language Teaching
Methods, 67

KURSUS PENGAJIAN BAHASA INGGERIS

HEA101/4 Introduction To English
Language Studies, 72

HEK215/3 Contemporary English
Grammar, 72

HEK216/3 Written Business
Communication, 73

HEK222/3 Critical Reading And Writing, 73
HEK226/3 Effective Public Speaking, 73

HET211/3 An Introduction To Linguistics,
72

HET217/3 Childrens Literature, 73

HET319/3 Semantics, 74

HET325/3 Sociolinguistics, 74
95

HET 326/3 Psycholinguistics, 76

HET428/3 Discourse And Pragmatics, 76

HET429/3 Corpus-Based Language Studies,
76

HXE212/3 Language And Literature, 72

HXE305/3 Malaysian Literature In English,
73

HXE308/4 English For Specific Purposes,
74

HXE318/3 New Englishes, 74

KURSUS PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA

HMA101/4 Pengantar Bahasa Malaysia, 76

HMT 211/4 Fonetik Bahasa Melayu, 76

HMT212/4 Fonologi Bahasa Melayu, 76

HMT223/4 Morfologi Bahasa Melayu, 76

HMT313/4 Sejarah Perkembangan
Linguistik Bahasa Melayu, 78

HMT 314/4 Pragmatik, 78

HMT 315/4 Sosiolinguistik, 78

HMT 316/4 Linguistik Sejarah Dan
Perbandingan Bahasa Austronesia, 78

HMT 321/4 Semantik Bahasa Melayu, 78

HMT 413/4 Analisis Wacana, 79

HMT 415/4 Psikolinguistik, 79

HMT311/4 Sintaksis Bahasa Melayu, 76
KURSUS BAHAGIAN GEOGRAFI

HGA101/4 Pengantar Geografi, 79

HGF222/3 Geografi Fizikal, 79

HGF225/3 Proses-Proses Alam Sekitar, 79

HGF 227/3 Iklim Dan Cuaca, 79

HGF 331/3 Geomorfologi, 82

HGG 250/3 Masyarakat, Ruang Dan Alam
Sekitar, 80
HGG251/3 Demografi Ruangan, 81

HGG355/3 Analisis Wilayah Dan Setempat,
84

HGM238/3 Ekonomi Dan Ruang, 80

HGM239/3 Geografi Manusia, 80
HGM345/3 Globalisasi, Bandar Raya Dan
Sektor Perkhidmatan Termaju, 82

HGM346/3 Rangkaian Pengeluaran Global,
Perletakan Dan Organisasi Aktiviti
Perindustrian, 82

HGM 348/3 Geografi Pertanian Dan Luar
Bandar, 84

HGM 430/3 Pemikiran Geografi, 84

HGT222/4 Teknik-Teknik Dalam Geografi,
79

HGT342/3 Kaedah Penyelidikan Dan
Kajian Luar, 82

HGW372E/3 Geography Of Asean And Asia
Pacific, 84

KURSUS PENGAJIAN KESUSASTERAAN

HKA101/4-Pengantar Kesusasteraan, 83

HKB207/3-Manusia Dan Alam Dalam
Karya Pilihan Kesusasteraan Asia, 85
96
HKB 312E/4-Selected Texts In European
And American Literature, 85

HKB313/3-Kesusasteraan Kanak-Kanak
Dan Remaja, 87

HKB318/4-Kesusasteraan, Filem Dan
Media Baru, 87

HKB319/4-Cereka Sains Dan Media Baru,
87

HKB 422/4-Karya Pilihan Dalam
Kesusasteraan Afrika Dan Amerika Latin,
88
HKN 203/3-Puisi Nusantara, 83

HKN209/3-Tradisi Dan Modeniti Dalam
Fiksyen Nusantara, 85

HKN210/3-Kesusasteraan Tradisional
Nusantara, 83

HKN421/4-Karya Agung Melayu, 87

HKP214/4 Penulisan Kreatif Dan
Penyuntingan I, 85

HKT204/3-Kritikan Sastera, Media Dan
Budaya, 83

HKT322/4-Teori Dan Kaedah Dalam
Kesusasteraan Bandingan, 87
KURSUS BAHAGIAN SEJARAH

HSA101/4 Pengantar Sejarah, 87

HSB 334/3 Sejarah Asia Selatan, 90

HSC 224/3 Sejarah Asia Timur, 88

HSE 352E/3 History Of Modern Europe,
1789- 1945, 91

HSI 243/3 Sejarah Asia Barat, 88

HSK 203/3 Teori Dan Kaedah Sejarah, 87

HSL 334/4 Kertas Khas Dalam Sejarah
Dunia Barat, 90

HSL 433/4 Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah
Asia, 92

HSM 216/3 Sejarah Politik Malaysia
Sehingga Awal Abad Ke-20, 87

HSM 310/3 Sejarah Sosio-Ekonomi
Malaysia, 89

HSM 313/4 Dokumen-Dokumen Dalam
Sejarah Malaysia I, 90

HSM 417/4 Dokumen-Dokumen Dalam
Sejarah Malaysia Ii, 92

HSM 418/4 Seminar Sejarah Politik
Malaysia, 92

HSM 419/4 Seminar Sejarah Sosio-Ekonomi
Malaysia, 92

HST 223/3 Sejarah Kepulauan Asia
Tenggara, 87

HST 225/4 Sejarah Tanah Besar Asia
Tenggara, 88

HST 241/4 History Of Modern Southeast
Asia, 88

HST 327/3 Isu-Isu Dalam Sejarah Awal Asia
Tenggara, 90

HST 328/3 Kertas Khas Dalam Sejarah Asia
Tenggara, 90
97
MAKLUMBALAS PELAJAR

Tujuan borang maklumbalas ini ialah untuk mendapatkan maklumbalas pelajar
berkenaan isu kandungan Buku Panduan Pengajian (BPRP). Maklumbalas ini berguna
untuk penambahbaikan BPRP ini.


Bagi item 1 5 di bawah, sila berikan maklumbalas anda berdasarkan empat skala di
bawah:

1 - Amat tidak
bersetuju
2 Tidak bersetuju 3 Bersetuju 4 Amat bersetuju

Sila bulatkan nombor berkenaan

1. Buku panduan ini amat berguna.
1 2 3 4

2. Maklumat yang disediakan adalah tepat.
1 2 3 4

Jika anda memilih skala 1 atau 2 bagi item di atas, sila nyatakan muka surat yang
terdapat maklumat yang tidak tepat.


3. Maklumat yang disediakan oleh Buku Panduan ini jelas dan mudah difahami
1 2 3 4

4. Secara keseluruhan, kualiti Buku Panduan ini adalah baik.
1 2 3 4

5. Saya lebih suka menggunakan cakera padat (CD) yang disertakan berbanding
Buku Panduan ini.
1 2 3 4

6. Jika ada maklumat lain yang anda fikirkan perlu untuk memantapkan lagi Buku
Panduan ini, sila cadangkan dalam ruangan di bawah.
Sila hantar borang ini ke Pejabat Am Pusat Pengajian pada minggu Ke-4
Semester I, Sidang Akademik 2012/2013