Anda di halaman 1dari 5

Kertas Kerja Program Jambori PRS PPDPU 2011

KERTAS KERJA
PROGRAM JAMBORI PRS
PPD PETALING UTAMA
2011
PADA :

20, 21, 22 SEPTEMBER 2011


HARI :

SELASA-KHAMIS
TEMPAT :

KEM DESA SELESA,HULU BERNAM


ANJURAN :

MAJLIS GURU KAUNSELING PPD PETALING UTAMA


DENGAN KERJASAMA
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING UTAMA

Kertas Kerja Program Jambori PRS PPDPU 2011

KERTAS KERJA PROGRAM JAMBORI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


(PRS)
1.

Pengenalan
Pemimpin masa kini akan meninggalkan generasi kemudian untuk meneruskan
kepimpinan berikutnya. Mereka ini perlu diberi pendedahan awal sebelum mereka
menjadi pemimpin sebenar di dalam masyarakat.

2.

Rasional
Pendedahan mengenai teknik dan cara kepimpinan sewajarnya dipraktikkan di
sekolah sebelum murid-murid didedahkan dengan masyarakat luar. Kepimpinan
yang berkesan diharap dapat melahirkan pengikut (murid-murid) yang
bersemangat memajukan diri, sekolah dan keluarga.

3.

Objektif
3.1
Memberi kesedaran tentang kekuatan dan kelemahan kendiri seseorang
pemimpin.
3.2
Menerapkan nilai-nilai murni sebagai seorang pemimpin pelajar.
3.3
Menyemai kemahiran-kemahiran interpersonal.
3.4
Menyemai etika dan personal diri pemimpin pelajar.
3.5
Memantapkan keyakinan diri di dalam menjalankan tugas sebagai seorang
pemimpin murid-murid dan sebagai pelajar.
3.6
Mendedahkan pelajar tentang asas, konsep dan proses PRS.
3.7
Meningkatkan potensi diri, jati diri dan memotivasi PRS agar lebih
bermotivasi.

4.

Kumpulan Sasaran
4.1
Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) sekolah rendah (2 orang pelajar
darjah 5). Anggaran peserta seramai 112 orang murid.

5.

Tarikh Perlaksanaan / Jangkamasa Program


5.1
Tarikh
: 20,21 dan 22 September 2011
5.2
Hari
: Selasa hingga Khamis
5.3
Jangkamasa : 3 hari 2 malam

6.

Tempat
Kem Desa Selesa, Hulu Bernam

7.

Modus Operandi
7.1
Ice Breaking
7.2
Latihan dan perbincangan dalam kumpulan (LDK)
7.3
Kembara Minda
7.4
Kembara Hati@ Night Walk
7.5
Team building
7.6
Permainan Kumpulan
7.7
Jungle Tracking/River Tracking

Kertas Kerja Program Jambori PRS PPDPU 2011


8.

Personalia
1. Fasilitator MHTWO Solution
2. AJK Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah rendah

9.

Jawatankuasa
9.1 Jawatankuasa Induk
Penaung
: Pn Nafsiah binti Jaafar (Pegawai PPD PU)
Penasihat
: En Harun bin Othman (Pegawai Kaunseling HEM PPD PU)
Pengerusi
: En Jamaluddin bin Mohd Noor (MGK Sekolah Rendah )
N/ Pengerusi
: Cik Wan Norafzan binti Wan Razali
Setiausaha
: En Mohd Asahar bin Hamidon
9.2 Jawatankuasa Pelaksana
9.2.1. Urusetia
1. MHTWO Solution
2. AJK Guru Bimbingan dan Kaunseling (sekolah rendah)
2.1 En Jamaluddin bin Mohd Noor
2.2. En Mohd Asahar bin Hamidon
2.3. Cik Wan Norafzan binti Wan Razali
2.4. Pn G. Mahkeswary a/p Gunalan
2.5 En Mohd Khairul Faizi bin Mohd Noh
2.6 Cik Masmuliana binti Din
2.7 Cik Nuhuhaizar binti Ruzman
2.8 Cik Norwani Faris binti Fathillah
2.9 En Khairil Azwan bin Abdul Kadir
2.10 Cik Norzila binti Husin
2.11 En Mohd Faizal bin Shaharuddin
2.12 Cik Ng Swee Hong
2.13 En Mohd Faizul bin Razali
9.2.2 Keselamatan,Kawalan Disiplin & Kebajikan Pelajar
1. Fasilitator MHTWO Solution
2. En Mohd Faizal bin Shaharuddin
3. Cik Ng Swee Hong
4. Cik Norzila binti Husin
5. En Mohd Faizul bin Razali
9.2.3. Aktiviti/Pengisian Program
1. Fasilitator MHTWO Solution
9.2.4. Buku Program, Publisiti/Promosi
1. Cik Nuhuhaizar binti Ruzman
2. Cik Masmuliana binti Din
9.2.5. Pengangkutan
1. En Mohd Khairul Faizi bin Mohd Noh

Kertas Kerja Program Jambori PRS PPDPU 2011


9.2.6. Fotografi
1. En Mohd Asahar bin Hamidon
9.2.7. Cenderamata / Sijil Peserta/Fasilitator
1. Pn G. Mahkeswary a/p Gunalan
2. Cik Norwani Faris binti Fathillah
9.2.9.Pendaftaran
1. Cik Norwani Faris binti Fathillah
2. Cik Wan Norafzan binti Wan Razali
9.2.10 Majlis Penutup dan Juruacara
1. Cik Wan Norafzan binti Wan Razali
2. En Khairil Azwan bin Abdul Kadir

10.

Kewangan

Anggaran Perbelanjaan
10.1 Implikasi Kos
Bil
1

2
3
4
5

10.2

Perkara
Makan dan minum
24 kali makan
Penginapan
Dorm murid
Bayaran fasilitaor kem
Bahan Modul Aktiviti
Hadiah murid
Pengangkutan
Banner
Buku Program
Jumlah keseluruhan

Kuantiti
112 orang

Harga (RM)
112 x RM 36

Jumlah (RM)
RM 4032.00

112 orang

112 x RM 30

RM

3 buah bas
1 Banner
30 keping

112 x RM 10
112 x RM 10
112 x RM 4
3 X RM 800
2 X RM 190
30 X RM 0.50

RM 1120.00
RM 1120.00
RM
448.00
RM 2400.00
RM
380.00
RM
20.00
RM 12,880.00

Sumber kewangan

Pendapatan :
i ) PCG Bimbingan dan Kuanseling RM 115.00 X 112
JUMLAH BESAR

11.

Tentatif Program Kem Kepimpinan:


Lihat Jadual Lampiran

: RM 12,880
: RM 12,880

3360.00

Kertas Kerja Program Jambori PRS PPDPU 2011


12.

Penutup
Untuk menjayakan sesuatu yang dicita-cita di masa akan datang memerlukan
pengorbanan pada hari ini. Pengorbanan yang mungkin kecil hari ini tetapi besar
maknanya di masa akan datang. Kerjasama daripada pihak-pihak yang terlibat
secara langsung atau tidak langsung amat diperlukan demi kejayaan program ini.
Akhirnya diharapkan murid-murid yang terlibat dapat mengaplikasikan input
program dengan sebaik-baiknya untuk perkembangan diri khasnya dan
kecemerlangan sekolah amnya. Ianya juga akan digunakan dalam kehidupan
seharian dan bukan hanya terhad kepada persekitaran sekolah sahaja.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

............................................................
(MOHD ASAHAR BIN HAMIDON )
Setiausaha,
Program Jambori PRS 2011

............................................................
(JAMALUDDIN BIN MOHD NOR)
Pengerusi MGK Sekolah Rendah
PPD Petaling Utama

Disokong oleh,

Disahkan oleh,

.............................................................
(HARUN BIN OTHMAN)
Penolong Pegawai Kaunseling HEM dan Kerjaya
PPD Petaling Utama

............................................................
( NAFSIAH BT JAAFAR)
Pegawai Pelajaran Daerah
PPD Petaling Utama