Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 2


Mata Pelajaran
Topik
Tarikh
Kelas
Masa
Bilangan Murid
Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

Aktiviti P&P

Bahan Bantu Belajar


Penilaian P&P
Refleksi:

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Pemakanan: Piramid Makanan
Tingkatan 1
/ orang
3.1
Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat
1. Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap
aras piramidmakanan.
2. Menjelaskan peranan kumpulan pada setiap
aras piramid.
1. Guru menunjukkan slaid yang menunjukkan
gambar berkaitan dengan kekeluargaan.
3. Pelajar memberi respon terhadap slaid yang
ditunjukkan.
1.
Kreativiti (hasil pembentangan murid),
TMK (penggunaan internet),
Gambar-gambar tokoh intelektual, peta i-think,
lembaran latihan dan nota bergambar
Tahap Penguasaan 1