Anda di halaman 1dari 32

Ang mga sawikain ay mga salita o pagpapahayag na karaniwang ginagamit

sa ,araw-araw at nagbibigay ng ibang kahulugan.


(Idioms are words or expressions commonly used everyday. They give
other meaning.)
Sawikain
(Idiom)

Tunay na Kahulugan
(Real Meaning)

bungang-tulog

dream

bukas ang palad

easy in giving financial aid

kabiyak ng dibdib

wife; husband

di mahulugang karayom

thick crowd

kusang-palo

works without being told

matigas ang ulo

stubborn

mahaba ang buntot

spoiled

makuskos-balungos

always complaining; hard to


please

nakasandal sa pader

had a strong backer

nagsusunog ng kilay

studying diligently at night

pataygutom

glutton

sariling pugad

house; home

saling-pusa

temporarily included

sanga-sangang dila

liar

takipsilim

twilight

Samut-Samot na Usapan
(Miscellaneous Talks)
Halika

Come here

halina

Come on; Let us go

Ipahiwatig

To indicate; To hint

Ipabatid; ipaalam

To make known; to inform

Mauubos na

Nearly used up

Uhaw sa pag-ibig o sawi sa pagLovelorn


ibig

Walang sigla; matamlay

In low spirits; with little energy or


joy

Ang kaligayahan ay may


katapusan

Happiness has an end.

Sana ay maalala mo ako

I hope you remember me

Pagsasalin ng Pangungusap (Sentence Translation)


1.Tayo ay kailangang mag-impok para sa kinabukasan.
(We need to save for the future.)
2) Ang iyo ay iyo at ang akin ay akin.
(What is yours is yours, and what is mine is mine.)
3. Ano ang iyong balak sa mga araw na darating.
(What is your plan in the days to come?)
4. Higit sa lahat ang pag-ibig sa Diyos.
(Above all things is the love of God.)
5. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay.
(God gave us everything.)
6. Ang aking buhay ay buhay hari kumain, matulog, at maglaro.
(My life is a king's life: to eat, to sleep and play.)
7. Hindi ka kumain ng anuman, bakit?
(You did not eat anything, why?)
8) Ang pagpapalakas, tulog at pagkain ang kailangan ng katawan
upang maging malusog.
(Exercise, sleep and food are the needs the body in order to be
healthy.)
9) Hinahangad ko ang kaligayahan mo sa lahat ng oras.
(I am wishing for your happiness all the time.)
10) Aanhin mo ang salapi kung mawawa naman ang iyong kaluluwa?
(What will you do with money if you are to lose your soul?)
11) Saan ka pupunta sa dilim ng gabing ito? (Where will you go in this
darkness of night?)

12) Nagagalit ka ba kapag nababanggit ang iyong mga kapintasan?


(Are you angry when your faults mentioned?)
13) Nais mo bang matutong lumangoy? (Do you like to learn how to
swim?)
14) Kung nais mong matuto, maaari kang sumama sa akin.
(If you like to learn, you can go with me.
15) Saan tayo pupunta?
(Where will we go?)
16) Sa Laguna, maraming "hot spring" doon. Masisiyahan kang
lumangoy.
(In Laguna, there are plenty of "hot spring" there. You will enjoy
swimming.)
17) Narinig ko na iyan, pero hindi pa ako nakararating doon.
(I have heard about that, but I have not been there yet.)
18) Tiyak kong masisiyahan ka, lalo na sa "Aqua Caliente" sa Pansol,
Calamba, Laguna. Maluwang, malinis, maganda!
(I'm sure you will enjoy, especially in "Agua Caliente" in Pansol,
Calamba, Laguna. Spacious, clean, beautiful!)
19) lkinalulugod kong makilala ka.
(I am delighted to know you.)
20) Dahil sa iyo, hindi na ako malulungkot.
(Because of you, I'll not be lonely anymore.)
21) Siyanga pala, galit ka ba sa-akin?
(By the way, are you angry with me?)
22) Bakit ako magagalit sa iyo? Sa anong dahilan?
(Why should I be angry with you?
23) Nasisiyahan ako sa sinabi mo.
(I'm glad on what you said.)
24) Hindi madaling makakita ng taong katulad mo.
(It's not easy to find a person like you.)
25) Isang kasiya-siyang karanasan ang magkaroon ng kaibigang
ibang-iba sa lahat.

(It's a pleasant experience to have a friend who is very much different


from others.)

Mga Hayop.....(Animals)
ahas ............ snake
(sawa ......... boa constrictor)
(ulupong ... cobra)
alamid ......... wild cat
aso ............. dog
(tuta .......... puppy; young dog)
baboy ........... pig
(biik o kulig..piglet; shoat;
young pig)
baboy-ramo ... wild pig
baka ............ cow
(guya ......... calf; yearling)
(toro ......... bull)

Mga Kulisap.....(Insects)

Others

alitaptap .... firefly


alupihan ......... centipede
anay ............ white ant;.termite
bubuyog ........... bumble bee
bulati ........... earthworm
butiki ........... house lizard
kitikiti ........ wriggler
kuto ............ louse
kuliglig ......... cricket; cicada
gagamba .......... spider
gamugamo .......... lantern fly

buwaya .......... crocodile

hanip;pulgas.. flea

kabayo ........... horse

hantik .......... big forest ant

kalabaw .......... carabao; water


buffalo

higad ........... caterpillar (larva)

kambing .......... goat


daga ............ rat; mouse
(bubuwit ... newly born mouse)

ipis ............ cockroach


lamok ............ mosquito
langaw ........... fly

elepante ..... elephant

linta............ leech

hunyango ....... chameleon

lukton .......... wingless locust

ibon ............ bird


(agila ....... eagle)
(buwitre ... vulture)
(kalapati.. dove)
(kuwago .... owl)
(lawin ......... hawk)
(limbas .... bird of prey)
(loro ......... parrot)

mandadangkal.. preying mantis


paru paro .... butterfly
putakti ......... wasp
pukyutan ......... honey-bee
salagubang ... beetle
salaginto .... gold bug

(maya ........ sparrow; maya)


(tagak ........ heron; seagull)
(uwak .......... raven; crow)
leon ............. lion
manok ............ chicken
(katyaw; tatyaw; tandang ....
rooster; cock)
(inahin .... hen)
(inakay .... brood)
(sisiw ........ chick)
(labuyo .... wild cock)
musang ........... wild cat
oso .............. bear
pagong ........... turtle
palaka .......... frog
paniki ........... bat
patong-bundok..mountain duck
pusa ............ cat
(kuting .... kitten; kit)

surot ........... bedbug


tipaklong .... grasshopper
tutubi ........... dragonfly
umok ....... tiny bugs; or worms
usually found in rice or cereals
uod ............. worm
alimango ....... crab
kabibi .......... clam
hipon ........... shrimp; prawn
isda ........... fish
(bangus....... milkfish)
(dilis ........ anchovy)
(dalag ........ mudfish)
(hito ......... catfish)
(sapsap .... small flat fish)
(igat ......... eel)
(gating .... shark)
(balyena.... whale)
pugita ........... octopus

tigre.......tiger

sigay ........... shells; cowrie

unggoy ........... monkey

suso ........... snail

usa ............ deer

talaba .......... oyster


talangka ........ species of small
crabs
ulang .......... lobster

Mga Halaman - Plants

ampalaya ....... balsam apple;


bitter gourd

talbos .......... young tender leaves

atis' ........... sugar-apple

talong .......... eggplant

kaimito ......... star apple

upo ............. white squash

kamatis .tomato;Iove apple

halamang-ugat......root crops

mansanas........ apple
pinya ........... pineapple

kamote .......... sweet potato;


camote

bungangkahoy.. fruit

patatas ......... potato

abukado ......... avocado

mani ........... peanut

bayabas ......... guava

singkamas .... turnips

kasoy ........... cashew

ubi .............. yam

dalandan ....... orange

gabi ............ a species of tuber

duhat ........... blackberries

damo ............ grass

langka .......... jackfruit

baging .......... vine

lansones ........ lanson

kawayan ......... bamboo

makopa .......... makopa

makahiya ....... mimosa plant

mangga ......... mango

palay ........... unhulled rice

melon .......... rock melon

mais ............ corn

pakwan .......... water melon

talahib ......... a species of cogon

papaya .......... papaya

yantok; uway.. rattan

pipino .......... cucumber

sitaw ........... string beans

saging ......... banana

sibuyas......... onion

sampalok ...... tamarind

ripolyo ......... cabbage

talbos ng kamote.... camote tops

santol .......... santol


suha ........... pomelo
ubas ............ grapes
punongkahoy .. tree
akasya ..... acacia; rain tree
ipil ............ ipil
mulawin ......... molave
narra .......... narra
niyog ........... coconut

Tungkol sa lba't-ibang Bahagi


ng mga Halaman
(About Different Parts of Plants)
bulaklak ....... flower
buwig ........... bunch of bananas
dahon .......... leaf
langkay ......... cluster; bunch
palapa .......... midrib of leaves

olibo ........... olive


gulay ........... vegetable

suha ............ petiole of banana


trunk

bawang ........... garlic

sanga .......... branch

kalabasa ....... squash

siit ...........bamboo twigs; thorns

labanos ......... radish

talulot .......... petal

litsugas ........ lettuce

tangkay ........ stalk; stem

luya ............. ginger

tinik .............. thorn

malunggay .... horse radish

ugat ............. root

mustasa ........ mustard

usbong .......... bud; sprout

petsay .......... pechay

A. Pag-iingat sa Daan
(Safety Practices on the Street)
1. sundin ang mga tuntunin ukol sa pagtawid sadaan
(obey the rules in crossing the street)
2. sundin ang mga pananda sa daan
(obey the street signs)
3. mag-inga t sa pagtawid sa daan
(be careful in crossing the streets)
4. mag-ingat sa paglakad
(be careful in walking)
5. tumingin sa magkabilang panig
(look both ways)
6. tumingin sa kanan
(look to the right)
7. tumingin sa kaliwa
(look to the left)
8. Hinto! (Stop)
9. Tuloy; Lakad (Go)
10. Sundin ang mga pananda ng pulis
(obey the signs of the policeman)

11. mag-ingat sa pagsakay at pagbaba sa sasakyan


(be careful in riding and alighting from vehicle)
12. maging alisto
(be alert)

B. Ukol sa Kalusugan
(About Health)
malusog..healthy
mabulas..stout
pampalusog.health-giving
pagpapahingarest
matulog nang maaga.sleep early
lumanghap ng sariwang hangin.breathe fresh air
kumain ng angkop na pagkaineat the right food
uminom ng gatsdrink milk
Papagdalhin ang mga bata ng iba't ibang pagkaing pampalusog.
(Let pupils bring to class different health-giving food.)
Pag-usapan ang kabutihan idinudulot katawan ng tinurang mga pagkain.
(Talk about the advantages derived from said food.)
Kumakain ka ba ng gulay? (Do you eat vegetable?)
Oo, kumakain ako ng gulay. (Yes, I eat vegetable.)
Ano ang favorite mong gulay?
(What is your favorite vegetable?)
Marami. Tulad ng talong, sitaw, repolyo, kalabasa, malunggay at talbos ng
kamote.
(Plenty. Like eggplant, string beans, cabbage, squash, horse radish and camote
tops.)
Ano ang masasabi mo tungkol sa gulay?

(What can you say of-vegetable?)


Ang gulay ay pampahaba ng buhay
(Vegetable will make one live longer.)
Mga Sasakyan...Conveyances
awto; kotse ...automobile; car
bangka.. boat
bapor ship
bisikleta .... bicycle
bus..............bus
kalesa........ horse-drawn carriage
dyipni..........jeepney
helikopter ... helicopter; chopper
motorsiklo ... motorcycle
taksi..............taxi; taxicab
trak ...............truck
tren. ..........train
traysikel .... ..tricycle
yate...............yatch
Bumili ng bagong kotse si Kris.
(Kris bought a new car)
Ang mangingisda ay may bangka.
(The fisherman has a boat.)
Nasubukan mo na bang sumakay sa bapor?
(Have you tried to ride in a ship?)
Si Teo a y may bisikleta.
(Teo has a bicycle.)
Ang bus ay puno ng mga pasahero.
(The bus is loaded with passengers.)
Sumakay ka sa kalesa kung nais mong manood ng magagandang tanawin..
(Take a calesa if you like to go for sight-seeing.)
Sumasakay ako sa dyipni araw-araw.
(I ride a jeepney everyday.)
Ang eruplano a y lumapag nang maayos.

(The airplane landed safely.)


Maraming sakay na sundalo and helicopter.
(The helicopter is carrying many soldiers.)
Mahilig si Ric sumakay sa motorsiklo.
(Ric is fond of riding in motorcycle.)
0---------sero; wala (zero)
1---------isa (one)
2---------dalawa (two)
3----------tatlo (three)
4----------apat (four)
5----------lima (five)
6----------anim (six)
7----------pito (seven)
8----------walo (eight)
9---------siyam (nine)
10--------sampu (ten)
11--------labing-isa (eleven)
12--------labindalawa (twelve)
13--------labintatlo (thirteen)
14--------labing-apat (fourteen)
15--------labinlima (fifteen)
16--------labing-anim (sixteen)
17--------labimpito (seventeen)
18--------labingwalo (eighteen)
19--------labinsiyam (nineteen)
20--------dalawampu (twenty)
21--------dalawampu't isa (twenty-one)
22--------dalawampu'tdalawa (twenty-two)
30--------tatlumpu (thirty)
31--------tatlumpu't isa (thirty-one)
32--------tatlumpu't dalawa (thirty-two)
40------------------apatnapu (forty)
41------------------apatnapu't isa (forty-one)
50------------------limampu (fifty)
51------------------limampu't isa (fifty-one)
60------------------animnapu (sixty)
61------------------animnapu't isa (sixty-one)
70------------------pitumpu (seventy)
71------------------pitumpu't isa (seventy-one)
80------------------walumpu (eighty)
81------------------walumpu't isa (eighty-one)
90------------------siyamnapu (ninety)

91------------------siyamnapu't isa (ninety-one)


100-----------------sandaan/ isang daan (one hundred)
101-----------------sandaa't isa/ isang daa't isa (on hundred one)
102-----------------sandaa't dalawa/ isang daa't dalawa (one hundred two)
200-----------------dalawang daan (two hundred)
201-----------------dalawang daa't isa (two hundre one)
500-----------------limang daan (five. hundred)
600-----------------anim na raan (six hundred)
700-----------------pitong daan (seven hundred)
1,000---------------isang libo/ sanlibo (one thousand
5,000---------------ilimang libo (five thousand)
10,000-------------isampung libo/sanlaksa/isang laksa (ten thousand)
100,000-----------isandaang libo/ sangyuta/ isang yuta (one hundred thousand)
1,000,000---------isang-angaw/ isang angaw (one million)

Araw, Buwan at Taon (Day, Month and Year)


Mga Araw ng Linggo (Days of the Week)
Lunes-------------------Monday
Martes-------------------Tuesday
Miyerkoles--------------Wednesday
Huwebes----------------Thursday
Biyernes-----------------Friday
Sabado------------------Saturday
Linggo--------------------Sunday
Mga Buwan ng Taon Months of the Year)
Enero-------------------January
Pebrero-----------------February
Marso--------------------March
Abril----------------------April
Mayo---------------------May
Hunyo--------------------June
Hulyo---------------------July
Agosto-------------------August
Setyembre--------------September
Oktubre------------------October
Nobyembre-------------November
Disyembre--------------December

Salitang Kilos o Galaw


(Action Words)

1. ngiti (ngumiti) ................................ smile


2. tawa (tumawa) ............................... laugh
3. iyak (umiyak) ................................. cry
4. sigaw (sumigaw) ............................ shout
5. lakad (lumakad) ............................ walk
6. takbo (tumakbo) ............................ run
7. talon (tumalon) .............................. jump
8. salita (magsalita) ........................... talk
9. daldal (durnaldal) .......................... talk
10. banggit (bumanggit) .................... mention
11. yakap (yumakap) .......................... embrace
12. yapos (yumapos) .......................... embrace
13. halik (humalik) ............................... kiss
14. sampal (manampal)...................... slap
15. suntok (manuntok) ........................ box
16. sipa (manipa) ................................ kick
17. tadyak (manadyak) ....................... kick
18. tulak (manulak) ............................. push
19. tulak (itulak) .................................. push
20. hila (manghila) .............................. pull

21.hila (hilahin) ................................... pull


22. dala (dalhin)................................... carry
23. hawak (hawakan) .......................... hold
24. hipo (hipuin) .................................. touch
25. sayaw (sumayaw) .......................... dance
26. kanta (kumanta) ............................ sing
27. awit (umawit) .................................. sing
28. upo (umupo) .................................. sit
29. tayo (tumayo) ................................ stand
30. tango (tumango)............................. nod
Sa tulong ng sumusunod na talasalitaan a y ipalarawan sa mga bata ang iba'tibang bagay, tao, gusali at tanawin:
(With the help of the following vocabulary, have pupils describe objects, people,
buildings and scenery:)
1) Bagay (Object)
hugis ............. form; shape
sukat ............ measurement
mabilog ..........round
mahaba ......... long
matulis ...........pointed
parisukat..........square
bilog haba.......oval
habilog .............oval
talinghaba........oval; oblong
tagihaba ..........elongated
tagibang .......... inclined
tagilid ................ tilted; tipped
talibas .... ..........slant; oblique
maikli .................short
maliit ..................small
malaki ...............big; large
makitid ..............narrow
malapad ............ wide

maluwang .........spacious
makapal..........................thick
manipis..........................hin
bigat...............................weight
timbang..........................weight
magaan..........................light
mabigat..........................heavy
katamtaman ang laki....................regularsize
karaniwanang laki..........................ordinarysize
malinis..........................clean
marumi..........................dirty
maganda.......................beautiful
kulay..............................color
puti; maputi...................white
itim; maitim....................black
pula; mapula..................red
asul; bughaw..................blue
berde; lunti.....................green
kulay-rosas.....................pink
kayumanggi; kulay-kape.....................brown
kulay-dalandan..........................orange
biyoleta;kulay-ube....................violet
iskarlata..........................scarlet; bright red
purpura..........................purple; dyed with blood
abuhin............................gray
krema............................cream
ginintuan........................golden
pinilakan........................silver
dilaw...............................yellow
madilaw-dilaw..........................yellowish
mapula-pula..............................reddish

2) Mga Tao (People)


matanda..........................old
bata.................................young
binata..............................young man
dalaga............................maiden
matangkad.....................tall
pandak..........................short
mataba..........................stout
matangos ang ilong......................high bridged nose
sarat; pango.....................pug-nosed
maganda..........................beautiful

kaakit-akit........................attractive
pangit...............................ugly
masigla............................lively
rnasaya............................happy
malungkot .......................lonely; sad
3. Gusali (Building)
malaki..........................big
mataas.........................high
mababa.......................low
malapalasyo................like a palace; palatial
maaliit..........................small
parang dampa ................like a hut
konkreto.......................... concrete
matibay............................strong;durable
marupok..........................weak; not durable
may pinta..........................painted
walang pinta..........................not painted
yero at tabla..........................galvanized iron and wood
mga kagamitang matitibay... ...strong materials

4) Tanawin (Scenery)
maganda..........................beautiful
kaakit-akit..........................attractive
makapigil-hininga.............breath-taking
luntian.................................green
liku-liko...............................zig-zagged; crooked
mabundok..........................mountainous
mabato...............................rocky
madamo............................grassy
tahimik...............................quiet;peaceful
payapa...............................peaceful
mapanglaw........................gloomy
bangin................................ravine; precipice
bundok...............................mountain
burol...................................hill
kakahuyan.........................woods
kapatagan.........................plain
karagatan..........................ocean
dagat.................................sea
gulod..................................hilltop

kagubatan..........................jungle; wilderness
gubat..................................forest
ilog.....................................river
sapa..................................brook; rivulet
lambak..............................valley
latian.................................swamp
lawa..................................lake; lagoon
linang................................field; farm
look...................................bay; gulf
pampang..........................river bank
pulo...................................island
kapuluan...........................archipelago
tabing-dagat.....................seashore
talampas...........................plateau
talon...................................waterfalls
Magpakita ng mga larawan tungkol sa mga paksang nasa itaas.
(Show pictures about the topics above.)
Matapos malinang ang talasalitaang angkop ay
ipasalaysay sa mga bata ang kasaysayang nilaman ng mga larawan.
(After developing the proper vocabulary, let the
pupils tell the stories suggested by the pictures.)
Hayaang sabihin ng mga bata ang gamit ng bawat isa.
(Let the pupils tell the use of each.)
bahay.............................house
tahanan..........................home
silid; kuwarto.................room
silid tulugan...................bedroom
aparador.......................cabinet; wardrobe
tokador..........................dresser
kahon.............................box
damit.............................clothes; dress
kamiseta.......................t'shirt
blusa..............................blouse
saga; palda...................skirt
tuwalya...........................towel
bimpo.............................face towel
unan................................pillow
punda ng unan...............pillow case
kumot..............................blanket; sheet
kama...............................bed
kubrekama.....................bed cover
kutson.............................mattress

banig...............................mat
higaan.............................couch
silyang tumba-tumba ............. rocking chair
salamin..................................... mirror
kurtina..................................... curtain
lampara....................................lamp
alpombra..................................carpet
silid-kainan...............................dining room
mesa..................................... ...table
silya..................................... .....chair
bangko..................................... bench; stool
pinggan.....................................plate
kutasara....................................spoon
kutsarita....................................teaspoon
tinidor..................................... ..fork
baso..................................... ..glass
tasa..................................... ...cup
mangkok.................................bowl
kurina/silid lutuan...................kitchen
kalan..................................... stove
pugon..................................... oven
kusinilya..................................gas stove
kaldero....................................kettle or cauldron
kawali..................................... frying pan
palayok....................................cooking pot
sandok.....................................ladle
banga..................................... earthen jar
lalagyan ng tubig.....................water container
palanggana..............................basin
batya..................................... ...laundry tub
timba;balde..............................pail
tabo........................................ dipper
batalan....................................open washing place
kutsilyo..................................... knife
itak ..................................... .....bolo
sangkalan.................................chopping block
mantel..................................... .table cloth
kudkuran...................................coconut grater
gatong..................................... .firewood fuel
gripo..................................... ....faucet
pamunas...................................rug
pampatay ng langaw...............fly swatter
basurahan................................garbage can; trash can
walis..................................... ....broom

sala..................................... .....receiving room


sopa o supa.............................sofa
bulaklak....................................flower
plorera..................................... flower base

Mga Bahagi ng Bahay at Kapaligiran


(Parts of the House and Surroundings)
hagdan...........................stairs
hagdanan........................staircase
pinto.................................door.
pintuan.............................doorway
bintana..............................window
bintanilya...........................small window
silid.....................................room
dingding.............................wall
bubong................................roof
sahig...................................floor
haligi...................................post
palikuran............................toilet
hugasan.............................washing area
labahan..............................laundry
itaas(ng bahay).................upstairs
ibaba(ng bahay)................downstairs
looban; bakuran.................yard
harapan;harap-bahay .......frontyard
likod-bahay.........................backyard
bakod..................................fence
tarangkahan.......................gate
hardin; halamanan.............garden
Mga Gawain sa Tahanan
(Activities at Home)
mamalengke o manindahan
(go to market)
magluto ng ulam
(cook some dishes)
magluto ng agahan, tanghalian, hapunan (cook breakfast, lunch, supper)
magsaing nang maligat
(cook the rice not too hard)
maglugaw
(cook porridge or soft boiled rice)
rnagpakulo ng tubig
(boil the water)
magprito ng itlog
(fry the egg)
kumain ng marami
(eat plenty)
uminom ng gatas
(drink milk)

uminom ng maraming tubig


(drink plenty of water)
maghugas ng mga pinggan
(do the washes)
alisin ang mga bagay-bagay sa mesa (clear the table)
maglaba
(launder)
maghugas
(wash)
matulog nang mahimbing
(sleep soundly)
gumising ng maaga
(wake up early)
ihanda ang mesa
(set the table)
maghanda ng minandal
(prepare snacks)
magpalit ng kurtina
(change the curtain)
maglinis ng bahay o bakuran
(clean the house or yard)
silaban ang mga basura
(burn the garbage)

Relasyon ng Mag-anak (Family Relations)


ama..................................father
ina..................................mother
anak..............................child, offspring
anak na lalaki...............son
anak na babae.............daughter
asawa; bana.................husband
asawa............................wife
lolo.................................grandfather
lola.................................grandmother
apo................................grandchild
kamag-anak.................relative
pinsan...........................cousin
tiyuhin; tiyo....................uncle
tiyahin; tita.....................aunt
pamangking babae...................niece
pamangking lalaki.....................nephew
hipag..................................sister-in-law
bayaw..................................brother-in-law
manugang...........................daughter-in-law son-in-law
biyenan................................mother-in-law or father- in-law
Kalikasan (Nature)
araw......................................sun
ambon..................................drizzle; shower
bagyo...................................storm; typhoon
baha....................................flood
bahaghari...........................rainbow
bulalakaw............................hooting star

buwan..................................moon
kalawakan...........................atmosphere
kidlat.....................................lightning
kulog....................................thunder
hangin..................................air; wind
amihan..................................northeast wind
(habagat................................westwind
langit.....................................sky; heaven
lupa ......................earth; ground; soil
lindol..................................earthquake
nyebe..................................snow
simoy..................................breeze
sinag..................................light rays
tag-tuyot.............................drought
tala..................................bright star
ulan..................................rain
ulap..................................cloud
ll. Direksiyon (Direction)
silanga..............................east
kanluran..............................west
hilaga..................................north
timog...................................south
III -Panahon (Season)
a.)Sa Pilipinas (In the Philippines)
Tag-araw.........sunny days (usually from November to May)
Tag-ulan..........rainy days (usually June to October)
b.) Sa Ibang Bansa (In Other Countries)
Tagsibol.........Spring (March 21 - June 21)
Tag-init..........Summer; hot season (June 21 - Sept.22)
Taglagas.........Autumn (Sept. 22 Dec.22)
Taglamig.......... Winter; cold season (Dec. 22 - March 21)
Pangungusap (Sentence)
Ano ang lagay ng panahon? How is the weather?

Maganda ang panahon.

The weather is fine

Masama ang panahon.

The weather is bad.

Mainit..............................Hot
Lalamig; maginaw.........Cold
Mahangin........................Windy
Umuulan..........................It is raining.
Marahil ay uulan.............Perhaps it, is going to rain
Pabagu-bago ang panahon......The weather is changeable.

Karagdagang Talasalitaan (Additional Vocabulary)


talaga.............................................really
lubha.............................................very
sadya.............................................truly
bihira.............................................seldom
malimit..........................................frequent
madalas........................................frequent
mabuti........................................... well
totoo.............................................. really
(as an adjective, mabuti means "good" totoo means "true")

Pagpapahayag/Pagbati (Expressions/Greetings)
Magandang araw................Good day
Magandang umaga.............Good morning
Magandang hapon...............Good afternoon
Magandang gabi..................Good evening or Good night
Mawalang galang na nga.............Please, excuse me
Ipagpaumanhin..............................Please pardon
Ipahintulot po ninyo........................Please allow me
Pakiusap........................................Please
Salamat.........................................Thank you
Maraming Salamat.......................Thank you very much
Walang anuman............................You are welcome

Tuloy!..................................Come in
Dinaramdam ko.................I am sorry
Huli ako dumating..............I arrived late
Komusta ka?.......................How are you?
Mabuti. Salamat..................Very Well
At ikaw?................................Thanks. And you?
Mabuti rin. Salamat..............I'm fine, too. Thanks
lkinalulugod kong makita ka................ I am pleased to see you
Kaakit-akit ka....................... You are charming.
Maganda ka....................... ... You are beautiful,
Mahusay kang magsalita.......................You speak very well.
Aalis na ako....................... .......... I'll be going now.
Nagmamadali ako....................... ..I am in a hurry.

Pusong Maligaya (Happy Heart)


1) Naranasan mo na ba ang magmahal?
(Have you experienced loving someone?)
2) Ano ang iyong masasabi? Ano ang iyong nadama?
(What can you say?) (What have you felt?)
3) Maliga ya. Maligayang-maligaya
(Happy. Very, very happy.)
4) Wala akong mahagilap na kataga upang mailarawan ang
damdamin kong tigib ng ligaya.
(I cannot find words to describe my feeling. It's filled with happiness.)

Mga Gawain sa Pagsasalita (Activities in Oral Language)


Mga Pamantayan para sa Nagsasalita
(Standards for the Speaker)
1.) Turnayo nang matuwid. (Stand up straight.)
2.) Humarap sa mga kaklase. (Face the class.)

3.) Tumingin sa mga kaklase. (Look at, or glance at your classmates.)


4) Magsalita nang maliwanag. (Speak clearly.)
5) Langkop ang tinig sa damdaming isinasaad ng sinasabi. Make
your voice convey the feeling of what is being told.)

Mga Pamantayan para sa Nakikinig


(Standards for the Listener)
1) Umupo nang matuwid. (Sit up straight.)
2) Tumingin sa nagsasalita. (Look at the speaker.)
3) Makinig nang tahimik sa nagsasalita. (Listen silently to the
speaker.)
4) lbigay ang mga puna o pansin pagkatapos magsalita ng
nagsasalita.
(Give your criticisms or comments after the speaker has finished
speaking.)
Naranasan mo na ba ang pagpapakilala? Kaninong pangalan ang unang
binanggit? Ano ang sinabi mo sa pagpapakilala? Ano ang sinabi mo nang ikaw
ang ipinakilala?
(Have you experienced introducing people? Whose name did you say first? What
did you say in making the introduction? What did you say when you were
introduced?)
Ang pananalitang magalang at maayos ay kailangan din sa pagpapakilala.
Naririto ang anim na mahahalagang bagay na dapat tandaan kapag may
ipinakikilala.
(Courteous and correct expressions are also necessary in making introductions.
Here are six important things to remember when ntroducing someone.)
1. Kung ipinakikilala ang lalaki sa babae, laging banggiting una ang pangalan ng
babae.

(In introducing a man to a woman, always say the name of the woman first.)
"Evelyn, siya si Michael Manlapig, kapitbahay ko.
Michael, si Evelyn Bonavente, kaibigan ko."
(Evelyn, this is Michael Manlapig, my neighbor.
Michael, Evelyn Bonavente, my friend.)

2. Kung ipinakikilala ang nakababata sa nakatatanda, banggiting una ang


pangalan ng nakatatanda.
(In introducing a younger person to an older person, say the name of the older
person first.)
"Lola, ipinakikilala ko po sa inyo ang aking boss, si Ginoong Torrenueva.
Ginoong Torrenueva, ang aking lola, si Gng. Manalo."
(Grandmother, I want to introduce my boss, Mr. Torrenueva. Mr. Torrenueva, this
is my grandmother, Mrs. Manalo.)
3. Ipakilala o banggiting una ang pangalan ng higit na kilalang tao sa hindi
kilalang tao.
(Introduce or mention first the name of the famous person.)
"Engr. Basadre, ipinakikilala ko po sa inyo si Rolly, ang aking pinsan."
(Engr. Basadre, I'd like to introduce to you Rolly, my cousin.)
"Inday Badiday, siya po si Litlit, ang batang naligaw."
(Inday Badiday, this is Litlit, the child whom got lost.)
4. Kung ipinakikilala ang ina at ang guro, o ama at ang guro, unang sabihin ang
pangalan ng ina o ama.
(In introducing the mother and the teacher, or the father and the teacher, always
mention the name of the mother or the father.)
"Nanay, ito po si Bb. Santos, ang aking guro. Bb. Santos, ang aking ina... "
(Mother, this is Miss Santos, my teacher. Miss Santos, this is my mother...)
Tatay, ipinakikilala ko sa inyo si Ginoong Villa ang aming punong-guro. Ginoong
Villa, sila po ang aking ama."

(Father, I want to introduce Mr. Villa, our principal. Mr. Villa, this is my father.)
Kung isang kaibigan ang ipinakikilala sa isang pangkat, sabihin:
"Ipinakikilala ko sa inyong lahat si kristoffer, ang matalik kong kaibigan."
Pagkatapos, "Kristoffer, ito si Marjun, si Ciprianne, si Tonton . " at ipagpatuloy
hanggang maipakilala ang lahat.
(If a friend is introduced to a group, say: "I would like to introduce to you
Kristoffer, best friend."
Then, Kristoffer, this is Marjun, this is Ciprianne, this is Tonton . . ." and go on
until everybody is introduced.

6. Kung ang iyong ama o ina ay nadatnan ng kaibigang inanyayahan sa tahanan,


ipakilala agad ang kaibigan.
(if your invited friend encountered your father or mother at home, immediately
introduced your friend.)
"Nanay, siya po si Adela, ang kumare ko.
(Mother, this is Adela, my "kumare".)
"Tatay, natatandaan pa ninyo si Ombet? Ombet, kilala mo na ang Tatay, hindi
ba?."
(Father, do you still remember Ombet? Ombet, you already know my Father, isn't
it?)
Naririto ang ilang dapat tandaan:
(Here are other things to remember:)
1. Pagkatapos na ipakilala ka, wastong sabihin ang,
"Kumusta ka, Evelyn. "
Sa nakatatanda, dapat sabihin ang,
"Kumusta po kayo, Gng. Manalo. "
(After the introduction, it is correct to say "How do you do, Evelyn."
To an older person, you should say, "How do you do, Mrs. Manalo."
2. Ipakita o sabihin na ikaw ay nasisiyahang makilala ang ipinakikilala.
(Show or say that you are glad to meet the person.)

3. Sa pagpapakilala, hintaying unang mag-abot ng kamay ang nakatatanda, o


hintayin ng lalaki na unang mag-abot ng kamay ang babae. Maaari rin namang
hindi na magkamayan.
(Wait for the older person to offer his hand or her hand when being introduced, or
the man should wait for the woman to offer her hand first. Shaking hands may
also be omitted.)
Kung hindi maunawaan ang pangalan ng taong ipinakilala, huwag mag-atubiling
sabihin ang:
'Ikinalulungkot ko, hindi ko narinig ang inyong pangalan."
(If you did not understand the name of the person being introduced, do not
hesitate to say:
"I am sorry, but I did not hear your name."
Sikaping magpatuloy ang usapan pagkatapos maipakilala.
(Try to keep the conversation moving after you have been introduced.)

Pagsasanay (Practice)
Isagawa ang sumusunod na pagpapakilala.
(Practice making the proper introductions:.
1) Ang iyong ama at ang iyong guro
2) Ang iyong kapatid at ang iyong kaklas
"Alma, ito ang aking kapatid, si Carmen Villarin. Carmen, si Alma Adiong, ang
aking kaklase."
3) Ang iyong pinsan at ang iyong guro
"Bb. Santos, ipinakikilala ko sa inyo Ludy, ang aking pinsan."
4) Ang iyong ina at ang ina ng iyong kaibigan
"Nanay, siya po si Aling Deling, ang ina ni Michael na aking kaibigan."

buloy at pabuya

contribution and gratuity

aklat-arawan

journal

aklat-salapi

cashbook

bayad sa pagpapatala sa pag-aaral matriculation fee


buwis

tax

buwis sa kita

income tax

buwis sa pananahana

residence tax

buwis sa palagiang kapahintulutan

franchise tax

buwis sa pamanahan

inheritance tax

buwis sa selyong pangkasulatan

documentary stamp tax

buwis sa ani ng lupa

tax on agricultural products

buwis sa kagubatang-bansa

revenue from publis forest

buwis sa ari -ariang di natitinag


(sinundang-taon)
(kasalukuyang taon)

real property tax


preceding year
current year

kabuuan
lubusang kabuuan
putaking kabuuan

total
grandtotal
sub-total

kahidwaan

discrepancy

kaibhan

difference

kapatunayan

vouncher

kapatibayan
patibay
pinatitibayan
pinatibayan
patibayan; magpatibay

certification
certificate
certifies
certified
to certify

kaparusahan

penalty

kagamitan

equipment

kasangkapan

furniture

kagamitang pamatay-sunog

fire fighting equipment

kagamitang pangkarunungan

technical equipment

kagamitang pang-agham

scientific equipment

kagamitang hukbo

ordinance

kita sa upang-gamit

income from rentals

kita sa paglilingkod

service income

kusang-loob na abuloy

voluntary contribution

dahon ng kautusan

balance sheet

kautusang banghay

trial balance

gamitin sa pagkain

subsistence supplies

gamitin at sangkaping nasa


lakbayan

supplies and materials in transit

gamitin sa pagsulat at tanggapan

stationery and office supplies

gamit-kamay

hand tools

gamit sa pailaw at lakas

illumination and power

gusali at pakinabangin

building and improvements

hanay-ulat

statement

ulat

report

hanay-ulat ng pagpapalakad

operation statement

buwanang hanay-ulat

monthly statement

taunang hanay-ulat

annual statement

lakip-lakip na hanay-ulat

consolidated statement

himagal sa mga paninda

commission on consignments

lagak sa paninindigan

guaranty deposits

lagumang-aklat

ledger

lagumang-aklat na panlahat

general ledger

kasudlong lagumang-aklat

subsidiary ledger

lupain

land

makinang panghahanapbuhay at
mga kagamitan

industrial machinery and


implements

mga yamang lagak

depository funds

mga tanging paghahalaga

special assesments

natitipong tubong tanggapin

accrued interest receivable

pananda

symbol

pangunahing tuusin

principal account

pamumuhunan at katibayan sa
pautang

investments and securities

pangangalaga at pagpapaayos

maintenance and repair

pataw sa pangangasiwa

administrative burden

pinamili

purchases

pinagbilhan

sales

tuusin

account

tuusing bayaran

account payable

tuusing tanggapan

account receivable

tubo sa lagak

interest on deposit

tubo sa pamumuhunan

interest on investments

gugol sa paglalakbay ng mga


tauhan

traveling expenses of personnel

pagpapalulan at pagpapahatid

frieght and delivery

palabas

debit

papasok

credit

tiping-kabuuan

summary

ANO? (What?)
Ano ang pamagat ng aklat na ito? (What is the title of this book?)
Ano ang pangalan mo? (What is your name?)
Ang pangalan ko ay
(My name is)
Ano ang pangalan ng iyong mga magulang? What is the name of your
parents?)
Ano ang pangalan ng iyong ama? ng iyong ina? What is the name of your
father? of your mother?)
Ano ang pangalan ng iyong kapatid na babae? kapatid na lalake?
What is the name of your sister? of your brother?)
Ano ang nasa isip mo? What is in your mind?)
Ano ang iniisip mo?
What are you thinking?)
Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?
(What can I do for you?)
Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? (sa nakatatanda--may
paggalang)
(What can I do for you? --to older person with respect.)

Ano ang gusto mo? Ano ang ayaw mo?


(What do you like?) (What do you dislike?)
Ano ang masasabi mo?
(What can you say?)
Kung gusto ... may paraan; (If there's a will, there's a way;
kung ayaw ... may dahilan. (If one doesn't want, there's always an
alibi)
Ano ang pangarap mo sa buhay?
(What is your ambition in life?)
Ano ang gusto mong maging paglaki mo?
(What do you like to become when you grow up?)

SINO (Who)
Sino ang sumulat ng aklat na ito? (Who wrote this book?)
Sino ang mga magulang mo? (Who are your parents?)
Sino ang kaibigan mo? (Who is your friend?)
Sino ang kasama mo? (Who is your companion?)
Sino ang nanalo sa palaro? (Who won the game?)
Sino ang natalo sa paligsahan? (Who lost in the contest?)
Sino ang nagsabi sa iyo? Who told you?)
Sino ang darating? Who will come?
Sino ang aalis? Who will leave?)
Kung sino ang nakatulong sa akin ay gagantimpalaan ko.
Whoever has given me help will receive a ward from me.

BAKIT? (Why?)
Bakit sinulat ni C. S. Canonigo ang aklat na ito (Why did C.S.
Canonigo write this book?)

Bakit ka maligaya? (Why are you happy?)


Bakit ka malungkot? (Why are you sad?)
Bakit ka tumatawa? umiiyak? (Why are you laughing? crying?)
Bakit ka natatakot? (Why are you afraid?)
Bakit ka nahihiya? (Why are you ashamed?)
Bakit ka sumisigaw? (Why are you shouting?)
Bakit ka nagtatanong? (Why are you asking?)
Bakit ka nakangiti? (Why are you smiling?)

SAAN (Where)
Saan inilimbag ng may-katha ang aklat na ito? (Where did the author
print this book?)
Saan natin mabibili ang aklat na ito? (Where can we buy this book?)
Saan ka pupunta? (Where are you going?)
Saan ka nanggaling? (Where have you been?)
Saan kita maaaring makita? (Where can I see you?)
Saan kita hahanapin? (Where will I look for you?)
Saan ako makatatagpo ng taong tulad mo? Where can I find a person
like you?)

KAILAN? (When?)
Kailan isinulat ng may-akda ang aklat na ito. (When did the author
write this book?)
Kailan ka natutong bumasa? (When did you learn to read?)

Kailan ka naging maligaya? (When did you become happy?)


Kailan ka nakadama ng kabiguan? (When did you feel defeat?)
Kailan ka nawalan ng pag-asa? (When did you lose hope?)
Kailan ka nawalan ng kaibigan? (When did you lose a friend?)
Kailan mo natuklasan na ang lahat ng bagay mundo ay lumilipas at
parang bula naglalaho?
(When did you discover that all things in the world are just passing by
and will vanish like bubbles?)