Anda di halaman 1dari 2

Ang mga Pililipo ay likas na mapagmahal sa pamilya.

Gagawin ang lahat para sa ikakaunlad at


ikabubuti ng pamilya. Maasikaso sa mga anak pati na rin sa mga magulang lalo na kung sila'y
matatanda na.
Ang pagmamano o paghalik sa kamay ng matatanda ay isa sa pinakamagandang kaugalian ng mga
Pilipino. Pamanhikan, ang paghingi sa kamay ng nobya sa kanyang mga magulang ay isa ring
nakaugalian ng mga Pilipino. Ang pag-alala sa mga yumao na mahal sa buhay sa pamamagitan ng
pagpapadasal sa kanila ay nakaugalian na rin at marami pang iba.

Kaugaliang Pilipino

Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na nagtutulungan


kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang
nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding
tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O
kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang
mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin
upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga
lipunang Europeo at Amerikano.

Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa


kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino
ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila
ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa
Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay
kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala.

Pakikisama : Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda


at mabuting pakikitungo sa iba.

Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala
na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay
nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang
sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo
ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa
maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob.

Utang na Loob: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga
pagsubok na kanyang dinaanan. May mga kasabihan nga na: Ang Hindi lumingon sa
pinanggalingan ay Hindi makararating sa paroroonan

Amor Propio: Pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang dignidad.

Delicadeza: Isang ugali na kailan na dapat ang isang tao ay kumilos sa tama at nasa lugar.

Palabra de Honor: "May isang salita" Isang kaugalian ng mga Pilipino na kailangan tuparin ang
mga sinabi nitong mga salita o pangako sa iba at hindi paiba iba ng opinyon.

Bahala na: katumbas ng salitang bahala ka.

Damdamin: ito ay tinaguriang pagsasaalang- alang saloobin ng iba.

http://tl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ng_Pilipinas