Anda di halaman 1dari 2

Dengue Haemorrhagic Fever

REFERAT
Pembimbing:

dr. Edhiwan Prasetya, SpPD


Paramitha Setiadi
Kwan Marlisa Yanuarti
Albert Jonathan

1015171
1015033
1015116

BAGIAN ILMU PENYAKIT DALAM


RUMAH SAKIT IMMANUEL
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2014

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 3
2.1. Virologi Virus Dengue dan Vektor Aedes aegypti .................................. 2
2.2. Dengue ........................................................................................................... 4
2.3. Penatalaksanaan ............................................................................................ 15
BAB III KESIMPULAN............................................................................................. 19
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 20