Anda di halaman 1dari 23

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

SUMBER
BIL

JAWATAN / PERKARA

BILANGAN

Pegawai Pelajaran Daerah

Pegawai dan Staf Pejabat Pelajaran Daerah

65

Pengetua

23

Guru Besar

Sekolah ( Data seperti 30 Jun 2011)


a. Sekolah Rendah ( Bilangan Sekolah :

i.

SJKC

ii.

SJKT

10

iii.

SK

66

iv.

SK (Khas)

v.

SR Agama (SABK)
Jumlah

85

PPD Baling Sik|

-1-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

PERKARA

BILANGAN

b. Sekolah Menengah ( Bilangan Sekolah :

i.

SM Agama (SABK)

ii.

Sekolah Model Khas

iii.

SM Berasrama Penuh

iv.

SM Teknik

v.

SM Vokasional

vi.

SMK

18

vii.

SMK Agama

2
Jumlah

10

23

Kelas ( Data seperti 30 Jun 2011)


a. Sekolah Rendah ( Bilangan Kelas :

i.

SJKC

57

ii.

SJKT

61

iii.

SK

893

iv.

SK (Khas)

v.

SR Agama (SABK)

vi.

SK Model Khas

4
Jumlah

1015

PPD Baling Sik|

-2-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

PERKARA

BILANGAN

b. Sekolah Menengah ( Bilangan Kelas : )


i.

SM Agama (SABK)

24

ii.

Sekolah Model Khas

19

iii.

SM Berasrama Penuh

iv.

SM Teknik

v.

SM Vokasional

vi.

SMK

603

vii.

SMK Agama

55
Jumlah

11

701

Murid ( Data seperti 30 Jun 2011)


a. Sekolah Rendah ( Bilangan Murid :

i.

SJKC

870

ii.

SJKT

543

iii.

SK

iv.

SK (Khas)

v.

SR Agama (SABK)

25396

Jumlah

26809

PPD Baling Sik|

-3-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

PERKARA
b. Sekolah Menengah ( Bilangan Murid :

BILANGAN
)

i.

SM Agama (SABK)

730

ii.

Sekolah Model Khas

473

iii.

SM Berasrama Penuh

iv.

SM Teknik

v.

SM Vokasional

vi.

SMK

17847

vii.

SMK Agama

1467
Jumlah

12

20517

Kelas Ikut Tahun / Tingkatan ( Data Seperti 30 Jun 2011)


a.

Sekolah Rendah ( Bilangan Kelas :

i.

Kelas Khas

36

ii.

Prasekolah

86

iii.

Tahun 1

140

iv.

Tahun 2

144

v.

Tahun 3

142

vi.

Tahun 4

153

vii.

Tahun 5

155

viii.

Tahun 6

159
Jumlah

1015
PPD Baling Sik|

-4-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

PERKARA
b.

BILANGAN

Sekolah Menengah (Bilangan Kelas :)


i.

Peralihan

ii.

Kelas Khas

32

iii.

Tingkatan 1

132

iv.

Tingkatan 2

127

v.

Tingkatan 3

132

vi.

Tingkatan 4

119

vii.

Tingkatan 5

116

viii.

Tingkatan 6

33
Jumlah

13

Murid Ikut Tahun / Tingkatan ( Data Seperti 30 Jun 2011)


a.

Sekolah Rendah ( Bilangan Murid : )


i.

Kelas Khas

243

ii.

Prasekolah

1933

iii.

Tahun 1

3565

iv.

Tahun 2

3720

v.

Tahun 3

4007

vi.

Tahun 4

4244

vii.

Tahun 5

4586

viii.

Tahun 6

4511
PPD Baling Sik|

-5-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011


Jumlah

26809

PPD Baling Sik|

-6-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

PERKARA
b.

BILANGAN

Sekolah Menengah (Bilangan Murid :)


i.

Peralihan

31

ii.

Tingkatan 1

3850

iii.

Tingkatan 2

4089

iv.

Tingkatan 3

4039

v.

Tingkatan 4

3757

vi.

Tingkatan 5

3553

vii.

Tingkatan 6

858
Jumlah

14

20177

Guru ( Data seperti 30 Jun 2011)


a. Sekolah Rendah ( Bilangan Guru :

i.

SJKC

117

ii.

SJKT

102

iii.

SK

2056

iv.

SK (Khas)

v.

SR Agama (SABK)

0
Jumlah

2275

PPD Baling Sik|

-7-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

PERKARA
b. Sekolah Menengah ( Bilangan Guru :

BILANGAN
)

i.

SM Agama (SABK)

53

ii.

Sekolah Model Khas

46

iii.

SM Berasrama Penuh

iv.

SM Teknik

v.

SM Vokasional

vi.

SMK

1362

vii.

SMK Agama

127
Jumlah

15

1588

Bukan Guru ( Data seperti 30 Mac 2011)


a. Sekolah Rendah ( Bilangan Bukan Guru :

i.

SJKC

30

ii.

SJKT

22

iii.

SK

366

iv.

SK (Khas)

v.

SR Agama (SABK)

0
Jumlah

418

PPD Baling Sik|

-8-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011


BIL

PERKARA
b. Sekolah Menengah ( Bilangan Bukan Guru :

BILANGAN
)

i.

SM Agama (SABK)

11

ii.

Sekolah Model Khas

18

iii.

SM Berasrama Penuh

iv.

SM Teknik

v.

SM Vokasional

vi.

SMK

206

vii.

SMK Agama

18
Jumlah

270

PPD Baling Sik|

-9-

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK


(Senarai Aktiviti/Projek)

1.

Mesyuarat / Aktiviti Utama

a.

Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan PPD

PETUNJUK
PRESTASI
(Indikator)

4 kali

SASARAN KERJA

Jan - Mac

1 kali
Capai :

b.

Mesyuarat Pengurusan JPN / PPD

kali

kali
Capai :

c.

Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan

kali

kali
Capai :

d.

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum /


Peningkatan Prestasi Akademik

4 kali

1 kali
Capai :

e.

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan

4 kali

1kali
Capai : 1

f.

Perhimpunan Bulanan

kali

PELAKSANA /
PENERAJU

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

kali
Capai :

Apr - Jun

1 kali
Capai :
kali

Jul - Sept

1 kali

Okt - Dis

kali

3
kali

kali

kali

kali

1 kali

1 kali

Capai :
kali
Capai :
1 kali
100 %
1 kali

Capai :

100 %

kali

kali

kali

kali

Capai : 1
kali
Capai :

PPD Baling Sik|

- 10 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

g.

RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK


(Senarai Aktiviti/Projek)
Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Aset

PETUNJUK
PRESTASI
(Indikator)
4 kali

SASARAN KERJA

Jan - Mac
1 kali
Capai :

h.

Perjumpaan PPD dengan Pengetua


dan Guru Besar

4 kali

1 kali
Capai: 1

i.

kali

PELAKSANA /
PENERAJU

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

kali
Capai :

Apr - Jun
1 kali

Jul - Sept

Okt - Dis

kali

kali

kali

kali

kali

kali

2
1 kali
Capai : 1
kali
Capai :

PPD Baling Sik|

- 11 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

2.
a.

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Apr - Jun

Jul - Sept

PELAKSANA
/ PENERAJU

Okt - Dis

NKRA Pendidikan
Program LINUS

Peratus penguasaan literasi


Tahun 1 meningkat daripada
_58.2_% kepada _90_%
Peratus penguasaan literasi
Tahun 2 meningkat daripada
_85_% kepada _95_%
Peratus penguasaan numerasi
Tahun 1 meningkat daripada
_64.7_% kepada _90_%
Peratus penguasaan numerasi
Tahun 2 meningkat daripada
_84_% kepada _95_%

T1 : 50 %
S1 :
58.2 %
T2 :
85 %
S4 :
90.7 %
T1 :
50 %
S1 :
64.7 %
T2 :
84 %
S4 :
93 %

T1 : %
S2:
68 %

S3:
80 %
T2 : %

S5 :
93 %

S6 :
95 %
T1 : %

S2 :
78 %

S3 :
85 %
T2 : %

S5:
95 %

S6 :
97 %

PPD Baling Sik|

- 12 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

Jan - Mac

3.

Peningkatan Prestasi Kepimpinan Sekolah

a.

Sekolah Berprestasi
Tinggi (SBT)

Jumlah Sekolah Berprestasi


Tinggi meningkat daripada 0__
kepada _0_ buah sekolah

b.

Pendidikan Prasekolah

Peningkatan bilangan kelas


Prasekolah daripada __80_
kepada __86_

c.

Tawaran Baru Pengetua


/ Guru Besar

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Apr - Jun

Jul - Sept

PELAKSANA
/ PENERAJU

Okt - Dis

Capai :

Peningkatan 2.0 % Pengetua


menerima Tawaran Baru
-TiadaPeningkatan 2.0% Guru Besar
menerima Tawaran Baru
10 buah

Capai :

PPD Baling Sik|

- 13 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

Kualiti Pendidikan

a.

Program Pembangunan
Sekolah (SIP)

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

Jan - Mac

Penurunan sebanyak 20.0%


bilangan sekolah yang berada
dalam kategori Band 6 dan 7
berbanding tahun sebelumnyatiada
Peningkatan sebanyak 8.0%
bilangan sekolah yang berada
dalam kategori Band 1 dan 2
berbanding tahun sebelumnya

PELAKSANA
/ PENERAJU

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Apr - Jun

Jul - Sept

Okt - Dis

SM
SR

SM
SR

SM
SR
Band 1- 0
Band 210

SM
SR

PPD Baling Sik|

- 14 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

5.

Pengurusan Pelanggan

a.

Pengurusan aduan

b.

Kepuasan Pelanggan

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

Bilangan aduan berasas yang


diterima berkurangan daripada
__ kes.
100__% aduan berasas berjaya
diproses mengikut prosedur
KPM / diselesaikan berasaskan
kuasa di peringkat PPD
Peningkatan peratus kepuasan
pelanggan daripada _98_%
kepada sekurang-kurangnya
_95_%.

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Apr - Jun

Capai :
100 %

Capai :
100 %

Jul - Sept

PELAKSANA /
PENERAJU

Okt - Dis

Capai :
98 %

PPD Baling Sik|

- 15 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

6.

Dasar

a.

Dasar 1Murid 1Sukan

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

PELAKSANA /
PENERAJU

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Apr - Jun

Penglibatan 100% murid dalam


satu jenis sukan

Jul - Sept

Okt - Dis

100%
Capai :
100 %

b.

Dasar MBMMBI

Penyertaan _74_guru BM dan


_13_ guru BI dalam latihan guru
( Mengikut Peruntukan KPM)

BM :
BI :
BI :
(100 %)
BM :
(100 %)

PPD Baling Sik|

- 16 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

7.

Pelaksanaan

a.

3K (Keselamatan,
Kesihatan, Kebersihan)

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

PELAKSANA /
PENERAJU

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Disiplin (Ponteng Sekolah)


Penurunan _0.2__% kadar
ponteng sekolah SM dan SR

Kebersihan dan Kesihatan


Peningkatan bilangan kantin
sekolah yang mencapai
penilaian markah 76 hingga 100
sebanyak _0_% daripada tahun
sebelumnya
Peningkatan bilangan kantin
asrama sekolah yang mencapai
penilaian markah 76 hingga 100
sebanyak _0_% daripada tahun
sebelumnya

Apr - Jun

Jul - Sept

Okt - Dis

%
Capai :
0.33 %

100

%
100

%
100

%
100

PPD Baling Sik|

- 17 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

b.

Pelaksanaan Kurikulum
Standard Sekolah
Rendah (KSSR)

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Apr - Jun

Jul - Sept

Pelaksanaan 100% KSSR


Tahun 1 (2011)

PELAKSANA /
PENERAJU

Okt - Dis
100%

Capai :
100 %

Capai :
100 %
100%

Program KSSR Tahun 2


i. Latihan Guru
ii. Latihan Pentaksiran
( 4 / 21 kursus yang
diadakan)

28.57 %
( 4 / 21
kursus
yang
diadakan)

PPD Baling Sik|

- 18 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

8.

Pencapaian Akademik

a.

Meningkatkan
pencapaian lulus tahap
minimum

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

Jan - Mac

Meningkatkan pencapaian lulus


tahap minimum UPSR daripada
_58.25_% kepada _67.08_%
Meningkatkan pencapaian lulus
tahap minimum PMR daripada
_54.34_% kepada _57.08_%
Meningkatkan pencapaian lulus
tahap minimum SPM daripada
_40.77_% kepada _43.00_%
Meningkatkan peratus layak
dapat sijil SPM daripada __%
kepada: __%.
Meningkatkan pencapaian
sekurang-sekurangnya 1P
dalam STPM daripada
_90.03_% kepada _98.50_%

PELAKSANA
(PENERAJU)

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Apr - Jun

Jul - Sept

Okt - Dis

AR1 :
41.40 %
%

AR2 :
46.41%

AR1 :
31.70 %
%

AR2 :
28.71 %

AR1 :
25.55 %
%

AR2 :
10.83 %

AR1 :
73.00 %
%

AR2 :
77.82 %

AR1 :
75.80 %

AR2 :
84.54 %

PPD Baling Sik|

- 19 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

b.

Meningkatkan
pencapaian Gred Purata
PPD

SASARAN KERJA
PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Apr - Jun

Meningkatkan Gred Purata


UPSR daripada _2.47_ kepada
_2.30_

AR1 : 3.02

AR2 : 2.81

Meningkatkan Gred Purata


PMR daripada _2.993_ kepada
__2.80

AR1 : 3.36

AR2 : 3.39

AR1 : 5.68

AR2 : 6.14

AR1 : 2.30

AR2 : 2.32

Meningkatkan Gred Purata


SPM daripada _5.713_ kepada
_5.60_
Meningkatkan Purata Nilai
Gred Keseluruhan (PNGK)
STPM daripada 2.089__
kepada _2.40_

Jul - Sept

PELAKSANA
(PENERAJU)

Okt - Dis

PPD Baling Sik|

- 20 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

SASARAN KERJA
BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

c.

Meningkatkan
pencapaian cemerlang
dalam semua mata
pelajaran

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

Jan - Mac
Meningkatkan peratus A dalam
semua mata pelajaran UPSR
daripada _8_% kepada
_10.02_%
Meningkatkan peratus A dalam
semua mata pelajaran PMR
daripada _2.15_% kepada
2.95__%
Meningkatkan peratus A dalam
semua mata pelajaran SPM
daripada _0.41_% kepada
_0.60_%
Meningkatkan peratus A dalam
semua mata pelajaran STPM
daripada _0.60_% kepada
_0.91_%
Meningkatkan peratus
memperoleh 4P / 5P STPM
daripada _36.01_% kepada:
_49.00_%

Apr - Jun

Jul Sept

PELAKSANA
(PENERAJU)

Okt - Dis
%

AR1 :
1.33 %
%

AR2 :
1.37 %

AR1 :
120 %
%

AR2 :
0.74 %

AR1 :
0.20 %

AR2 :
0.25 %

AR1 :
0.0 %
%

AR2 :
0.30 %

AR1 :
28.5 %

AR2:
32.2 %

PPD Baling Sik|

- 21 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

SASARAN KERJA
BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

9.

Penilaian

a.

Standard Prestasi Tahun


1 Berasaskan Penilaian
Berasaskan Sekolah
(PBS)

PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )


Jan - Mac

Pelaksanaan 100% Penilaian


Berasaskan Sekolah (PBS)
Tahun 1

10.

Pembangunan Sumber Manusia

a.

Latihan Profesionalisme

Setiap pegawai dan guru


menerima sekurang-kurangnya
sekali latihan dalam
perkhidmatan

Apr - Jun

Jul Sept

PELAKSANA
(PENERAJU)

Okt - Dis

100%
Capai :
5%

Capai :
45 %

100%

PPD Baling Sik|

- 22 -

SASARAN KERJA TAHUNAN PPD KEDAH TAHUN 2011

SASARAN KERJA
BIL

RINGKASAN AKTIVITI /
PROJEK
(Senarai Aktiviti/Projek)

11.

Inovasi

a.

Inovasi dan kreativiti

b.

5S ( Sisih, Sapu, Susun,


Seragam, Sentiasa
Amal)

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

PETUNJUK PRESTASI
(Indikator)

Jan - Mac

Pelaksanaan sekurangkurangnya _2_ projek inovasi


dan kreativiti

Apr - Jun

Jul Sept

PELAKSANA
(PENERAJU)

Okt - Dis

__projek
Capai :
_1_projek

Capai :
_1_projek

Semua Unit PPD melaksanakan


5S ( konsep asas ).

100__%
1

PPD Baling Sik|

- 23 -