Anda di halaman 1dari 1

DOA

Om Aditya sya parama jyotir rakhta teja nama stute sueta pangkaja madyaste
bhaskaraya namo stute
Om pranamya bhaskara devam sarwa klesa wina sanam pranamya dittya
siwartham bukti mukti wara pradam
Om rangring sah parama siwa raditya ya nama swaha
Om Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Suci hamba memujamu bagaikan sang
surya memancarkan sinar suci yang putih bersih berkilauan dan bersemayam
diatas teratai
Om Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Pengasih limpahkanlah anugrahmu,
berikanlah petunjuk dan tuntutan kepada kami dalam ACARA TALKSHOW
PENDIDIKAN NASIONAL KERJASAMA DPC PERMAHI BALI DENGAN
KECAK UDAYANA DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
BERKARAKTER DAN BERINTEGRITAS HUKUM GUNA MENCETAK
GENERASI EMAS DEMI MENYONGSONG MASA DEPAN INDONESIA
YANG LEBIH BAIK
, semoga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kami dapat tercapai
Om Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Pengasih hapuskalah segala noda dan
dosa kami sehingga kami dapat memperoleh jalan yang terang dan selalu dalam
lindunganmu
Om anugraha manuhara dewa data nugrahakam, yarcanam sarwa pujanam
namah sarwa nugrahakam
Om dirgahayu nirwiginam sukewerdi nugrahakam
Om sriyam bawantu sukam bawantu purnam bawantu
Om shanti shanti shanti om