Anda di halaman 1dari 3

No

Soalan
1. Tujuan, kepentingan dan kesan kod etika kepada seorang
guru.
2.

Kesantunan dan penampilan guru berdasarkan etika


keguruan.

3.

Bincangkan ciri-ciri penampilan guru yang disenangi oleh


murid.

4.

Guru perlu menunjukkan kesantunan yang sesuai ketika


berinteraksi dengan seseorang. Huraikan bentuk-bentuk

5.

kesantunan yang perlu ditunjukkan oleh seseorang guru.


Guru perlu memastikan dirinya bebas dari masalah
kewangan teruk. Apakah yang perlu dilakukan oleh guru
untuk memastikan pekara tersebut tercapai.

6.

Terdapat sebilangan guru berniaga untuk mencari


pendapatan lebihan. Huraikan kesan jika guru terlibat

7.

dalam perniagaan sebagai kerjaya sampingan.


Huraikan sekurang-kurangyna tiga model kesantunan
guru.

8.

Jelaskan peranan guru sebagai agen sosial dan agen


perubahan.

Kumpulan

9.

Jelaskan tindakan yang perlu dilakukan oleh guru untuk


menghasilkan guru yang berbudaya ilmu

10. Kepentingan dan kesan seseorang guru yang mengikuti


Krusus Dalam Perkhidmatan (KDP).
11. Bandingkan kekuatan dan kelemahan tiga teori
kepimpinan
12. Berdasarkan satu artikel yang menyentuh tentang
cabaran dalam kepimpinan seseorang guru di sekolah,
huraikan kesan dan cara mengatasi cabaran tersebut.
13. Jelaskan cara-cara meningkatkan kualiti pengurusan
sekolah.
14. Fungsi dan peranan JPN dan PPD. Bagaimana unit/
bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda
sebagai guru sekolah?
15. Huraikan kepentingan budaya efektif dalam kalangan
guru.
16. Bincangkan kebaikan budaya musyawarah dan
kolaborasi kepada seseorang guru.
17. Merujuk kepada Kod Etika Keguruan Malaysia,
seseorang guru mesti mempunyai akauntabiliti terhadap
muridnya. Bincangkan kewajaran akauntabiliti guru
terhadap muridnya.
18. Pendidikan ialah system yang dinamik, sentiasa berubah
dan penambahan mengikut evolusi kehidupan dan
tuntutan semasa. Bincangkan bagaimanakah seorang

guru memainkan peranan sebagai agen perubahan.

19. Jelaskan secara ringkas aspek-aspek yang perlu diberi


pertimbangan oleh seorang guru ketika menulis jurnal
reflektif.