Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

: 5 Cerdas

Bidang :

Mengenal kraf tradisional

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK

4.1 PERSEPSI ESTETIK


4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1/4.1.1.2,/ 4.1.1.3
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri
4.1.2.2 Penegasan-hiasan
pada rekaan

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia (Cucuk
Sanggul/Perhiasan kepala)
4.2 APLIKASI SENI
4.2.1 Media
4.2.1.1-Alat-gunting
4.2.1.2-Bahan
4.2.2 Teknik

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1.Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan seni.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media serta proses dan teknik dalam penghasilan dan
perhiasan diri.

1. Murid meneliti gambar cucuk sanggul.


2. Murid mendengar penerangan kegunaan cucuk sanggul dan terangkan bahasa seni visual yang ada pada cucuk
sanggul. (EK 1,2)
3. Murid memberi perhatian terhadap media yang digunakan dalam penghasilan cucuk sanggul. (EK 3)
4. Murid meneliti langkah-langkah menghasilkan cucuk sanggul.
5. Murid mencari acuan yang sesuai dijadikan cucuk sanggul dengan menggunakan internet.

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

BAHAN BANTU
BELAJAR

Cucuk sanggul , Komputer (Internet), CD

PENILAIAN PdP

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan perhiasan diri berdasarkan


dua Standard Kandungan.

I REFLEKSI

20 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

: 5 Cerdas

Bidang :

Mengenal kraf tradisional

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia (Cucuk
Sanggul/Perhiasan kepala)
4.3 EKSPRESI KREATIF

4.3.1
4.3.2
4.3.3

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK

4.4 APRESIASI SENI


4.4.1
4.4.2
4.4.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1.Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman seni visual, media serta roses dan teknik dalam penghasilan
model alat perhiasan diri secara kreatif.
2.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memupuk akpek bahasa seni visual.

1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. (EK1)


2. Murid memulakan aktiviti proses penghasilan perhiasan diri. (EK2,EK3)
3.Murid menghasilkan perhiasan diri dengan manik dan bahan yang sesuai. (EK3) (EK4)
4. Murid bercerita tentang hasil kerja sendiri. (EK5)
5. Murid membuat ulasan terhadap karya rakan dan nyatakan kegunaan cucuk sanggul.

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

BAHAN BANTU
BELAJAR

Cucuk sanggul , Komputer (Internet), CD

PENILAIAN PdP

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan perhiasan diri berdasarkan


dua Standard Kandungan.

REFLEKSI

20 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembelajaran pada masa akan datang

Anda mungkin juga menyukai