Anda di halaman 1dari 2

Konsep Kepimpinan

Pemimpin ialah seorang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau


sesebuah organisasi
Kepimpinan adalah perkara yang penting dalam syariat islam
Ia dapat memastikan kestabilan dan pelaksanaan undang-undang dalam masyarakat
Konsep kepimpinan menurut Islam:
- Kepimpinan adalah amanah Allah
- Kepimpinan adalah perkara yang penting dalam syariat Islam
- Pemimpin wajib melaksanakan tugas-tugasnya kerana tanggungjawab tersebut akan
dipersoalkan oleh Allah di akhirat
- Ibnu Taimiyah berpendapat menegakkan pemerintahan adalah satu tuntutan agama
yang besar
- Kejayaan dan kecemerlangan sesebuah organisasi amat bergantung kepada kebolehan
dan kewibawaan pemimpin kepada kebolehan dan kewibawaan pemimpin di samping
menerapkan nilai-nilai murni di dalam organisasi

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kpd Allah dan taatlah kamu kpd
rasulullah SAW dank pd ulil amri (orang yg berkuasa di kalangan kamu)
Ulul Amri
-

Ulamak Tafsir berpendapat ianya bermaksud pemimpin


Sebahagian ulamak lain berpendapat ianya bermaksud ulamak

Adab Pemimpin Terhadap Rakyat


Tanggungjawab pemimpin terhadapt rakyat dan ahli:
- Menjaga agama
- Berlaku adil
- Menyediakan keperluan asas
- Menjadi role model
Tanggungjawab pemimpin untuk menjaga agama:
- Memastikan syariat Islam dapat ditegakkan
- Memastikan pentadbiran negara dijalankan dijalankan berdasarkan syariat Islam
Kelebihan & Keburukan
Adab Rakyat terhadap pemimpin
Tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin
- Mentaati pemimpin
- Membantu pemimpin dalam mencapai wawasan negara
- Menasihati pemimpin dengan cara yang baik

Menghormati pemimpin dengan memberi kerjasama yang sewajarnya


Memberi sokongan padu kepada polisi dan projek yang member faedah kepada negara
dan rakyat

Hukum mentaati pemimpin adalah wajib selagi pemimpin tidak melakukan perkara maksiat dan
perkara yang bertentangan dengan syarak.
Konsep metaati pemimpin dalam Islam
- Ketaatan mesti diberkan oleh rakyat sama ada dalam perkara yang disukai atau tidak
disukai
Kesan tidak taat kepada Pemimpin
- Pemimpin tidak dapat melaksanakan tugas denan lancar
- Musuh akan mengambil kesempatan untuk melemahkan ekonomi negara sekaligus melemahkan
pentadbiran negara
-pendidikan dan ekonomi negara akan terjejas