Anda di halaman 1dari 2

PERBEZAAN ANTARA LMS DAN CMS

LMS
Learning Management System (LMS) adalah sebuah aplikasi perisian
untuk

pentadbiran,

dokumentasi,

pengesanan,

laporan,

dan

penyampaian kursus pendidikan dalam talian atau program latihan.


LMS ini sebenarnya satu sistem yang memudahkan pengurusan dalam
pentadbiran.Ia membolehkan maklumat di hantar dengan pantas.
Kolej dan universiti juga menggunakan LMS untuk menyampaikan
kursus-kursus dalam talian dan menambah kursus di kampus. Jabatan
latihan korporat menggunakan LMS untuk memberikan latihan dalam
talian, serta mengautomasikan penyimpanan rekod dan pendaftaran
pekerja.

Kebanyakan LMS adalah berasaskan web untuk memudahkan akses ke


kandungan pembelajaran dan pentadbiran.

CMS
Content Management System (CMS) adalah satu program komputer
yang membolehkan penerbitan, penyuntingan dan mengubah suai
kandungan di laman web serta penyelenggaraan dari pusat antara muka.
Fungsi

utama

Sistem

Pengurusan

Kandungan

adalah

untuk

menyampaikan maklumat dalam laman web. Ciri-ciri CMS berbeza dari

sistem kepada sistem. Sistem Mudah mempamerkan beberapa ciri,


manakala siaran lain, sistem terutamanya perusahaan, menawarkan
fungsi yang lebih kompleks dan berkuasa. Dalam CMS, kandungan
boleh ditakrifkan sebagai dokumen, filem, teks, gambar, nombor telefon,
data saintifik. CMSS digunakan untuk menyimpan, mengawal,
menyemak, dan menerbitkan dokumentasi..