Anda di halaman 1dari 72

ARHIVELE NATIONALE

SERVICIUL ARHIVE NATIONALE ISTORICE CENTRALE


BIROUL ARHIVE MEDIEVALE

Inventar nr.

FONDURI PERSONALE I COLECT"

2341

E N

T A

Alexandrescu Anton
Fond personal

Anii extremi:

1875 - 1990

PREFATA

nton Alexandrescu s-a nscut n 1905, n comuna


Lalou - Vlcea.
A to s t liceniat n tiine economice, lucrnd la
Banca Naional, Institutul raional al Cooperaiei i
fiind ministrul cooperaiei n 1946.
Dup 1946 a fost deputat n .aar ea Adunare 1 aional,
rectorul Institutului de Stiine Fconomi~e i Planificare,
i funcionar la ADAS (Asigurri).
Pe plan politic, a fost membru al Partidului Naional Trnesc din care s-a desprins mpreun cu ali civa, ca s se apropie de Partidul Comunist.
In 19LJ-2a fost internat n Lagrul de la Trgu Jiu
pentru atitUdine antigerman
Q

Fondul e deosebit de valoros, conine documente


despre PN, nainte i dup 1944, despre rzboi, bnci,
cooperaie .a.
r.lemoriileacoper o perioad ntins i dau o imagine a societii romneti interbelice.
Cele 507 uniti arhivistice scrise n limbile romn, francez, englez i rus, se ntind pe 3 metri liniari.
Eodreanu Crisanta
1997

Model

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

,2

...;

...
CJ

...;

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nil" .

filelor

I
ih 1

o
u.

i' -

1t 1

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

lcxandro"c. \
,(

v ntarel
redate la uz ul de
docume nbo Lon
la tlzeul ve Ist xi
art'uu. ai "'0 anis'" o an .
ori.

fJ

Invitai

s m

iri

de mttlu

la a iv

S'

ifestari pol tice.

19

0-

...973

.. f.

'1

..,

'"1 __

oce~ verba_ i cheiat

ci-

a o 9

anal, al Coo ray.


c ~e s-a i~cLtat daspxo con -

a C(.nzi

1.,6r_

"1, j

ri

11.

D~t6 biogr fine


to
ma i dact.
Adros

Nr.

filelor

iului

tatrile facut
n ur a controlul
orala " . ma ailt din Cara

cope dant.
ory r

dedioat~ a ivors~~ii a ?
o la nfiinare
ca e
1- utudii Correrciale
nduabr-ala din UCUl: ..,ti.

12.

ti t~"t

as u~

1.h

~tat tul .la .

te Int

l'

dact.

d. 229/1990 -

I-a 020

,io ala.

Observaii

- '1Model 2

Denumirea prii structurale

h
Z

Numrul
vechi al.
unitii
arhivistice

,2

...;
H

<.J

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

II

Cd. 229/1990 -

l-a 020

Anul
sau anii
extremi
4

...n r

1.

UNITA:+II

Nil".

filelor

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nro

filelor

fote pri Jind nor. uni a .onoratc ;

20.

articol in "bonto'sn despre ro!


a om.tar ..
orig.

_..

- J..f\. Olt

"J"I

c;..L

IT

I A+I

3 L

1 progreLmlui

a1'tiC!ului

esc (1921) list eu


~ )r' i artiaului:
aneso

t..:~

~~ogramul arti ului Idr ase 1:7 .,


rinoi iile, programul i statut
r.t';dulu '. a1;ional
se (l9~
<. _1tO
r( i otul
ro a,mulu'
J.

or-ir;.
) o unc

22.

potr" a dootorulu'

~.

Lupu.
tip:.~it
2).

OZU

batele

(~gerilor; bul t n

I -.1(..

\..
192

IDS

List cu UITia de pe soana urtu


titlul H:J:ulhUxii QPooalo' .

193

1 301 1

Cd, 229/1990 -

I-a 020

Observaii

-JModel 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

.,.;
....

o
....

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITATII

).

1.O

to'

'1,.

"

,\

\.~,;I
"

...,

/"OI'"

..1.)"

\
\

(
,

etus

I-a 020

-,

il

n"t

Cd. 229/1990 -

II

\.\D ',,,

>,

\
00

Nil',

filelor

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

vechi al
unitii

Anul

UNITTII

Nr.

sau zmii

filelor

extrem

Observaii

arh ivistice
1

}onsid\j~a~ii

ec

.P

ms

. O

"e

luai;

a tin r

f.

;>

ma
te

ra

. id le l:.smul i

ms
Inforlliare lui . eforit e
socia.,.i "O taten U LV r"'tm
cara . fo"'t

:ci it~ in

Cuv~ _t
a lui lor
1.
etului
Co ''''e ,...
r ~ ne sc ,
tip ,
Ziarul

"

Elptat

ati

1 /_

la
a "cnal
()~h

9':b
It

'1St

rnisn: 1", "O . iorul ooop


romne' t
se 6~it s risoare

ro
Co ntantin Dobr scuin

Sr.JO tOl:

35196
aj orti 1 1 i

4-0.

ot

Cd. 229/1990 -

I-a 020

aau ra pros

1934

- 6Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

....;

'""'
..;
()

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Nil'.

filelor

,
o:

to
nt;

10 "

1i

a ta a

.J

9:;5
o

a.

st

00

./

'\

rv

r-

OI

,)

;1
J

Il

ot
1

EJ

~
e:

-\
Cd, 229/1990 -

I-a 020

u!

Il

c '.

ti

19:)5

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

vechi al
unitii

Anul

UNITATII

arhi vistice

filelor

:.....ort a13u...ra partial_


i' coleg ~iai t' arotu1ui
J. la ]oUg sul
n~i o~ Pa o ezi; foto-

';:1.

i organizat;" 'le

Listti e

50.

judo ()e
:;omitetului

),

; l's la cu
xe cuc t ,
d ct.

erubrii
1935()"I

st

5-.

CU
l

.;

r t.

t' ie tur'

IJ't;

z arul "

di

~iare des
;'to~ 1"

T' c l.rvulare ~
ia t ~
ner tu Lu.

et

din Bucure /

fe 'at as pra inv o~ tu


intr
-poli te
ie P b OI:! oconomic;

el

,-

1935-

a ~atulu'

19;1
e .or1ul 1u'
...
t
ge1u,

rue 1" U odr anu adr


a ilor po itci ,~
ti .. Urlt

L1.stil cu

5'

cand (a il

rT n alo-

gar:, pa ~ud e.
ms

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Nr.

sau anii
extremi

Observaii

Denumirea prii structurale

Nu,mrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

...;

...
C)

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Nil' .

filelor

LX.

i
1

tr

-..

ro

ur

ct
:1

..,4

la

~?,

tiV'

'"o

Cd, 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

..,..
Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTIC.E

UNITATII

Anul
sau an ii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

ar'scar

~ lu' Io
nlu.
ec

00

./

Se' aoare a un i parsoan neidentic trco Ba alu! Ion Anto OS"


ficat
refar itoarD la situo,.I'a di .. ar.
lS co copt

65.

.O

,
\

66.

_c

r-

ao

}i funciile

.4t

rig.
unor
..: JT

aco o

aitu6ji

.6S)

ii al

de ut

cu

1 C

dant

. :r.ere,~ lt
viza sti.t

,i

a f

emala la po

~)elul PL

organ' z

o;)cutit

Gorj,

'

.L ~,.

iparit

. .a .as

o v Lan ,

. tor io", rofer itor la

arne L

91J

'i.

1 ctu~lii

firan'i y~ i
unt lor.

lui
el' oare

:3

resat re

a i t er-i
'Ili e- oe od.

01

.10

copi:i. de

Cd, 229/1990

I-a

020

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

...;

'"
CJ

...;
Z
1-----1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nr.
filelor

----------------------------------------------11---------1-------1--------

----------,2

./

t 1

ot ..

Cd. 229/1990 -- I-a 020

Observaii

fY

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

s ) a

ort

Nr.

filelor

rg,n

ed it i' .-.i in....


idontclor

ou Part~.

eul Comunist
dant

eit a a organizai"lor
a arat a
act.
. a u. a

P T car
/1 '..
i

Z:.O

dant

<

cotar n 1 ~aoon.8C ,

80
m

U.1:

OVl

1 il .ra

1i

ito

1: f

1vern

ma

_po

~ lrg

do r':'i

su r
la

1,

act.
Le..

na
i
orb izar
T, 1 cara s- d sc tat d s r
~"tua~la p b'dulu.
act.
oees

19'...

1
,omor'u

asul}r'

lr 1> r uLuL
o ...g

Cd. 229/1990 -

I-a 020

P.

IU

b .
1. 5

Observaii

- q ...
Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

-+i

...
u

...:

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

N/f.
filelor

Observaii

5.

ti

...

ui

"

i
rito

oII

1 .;>

rus
l: .;le

o
n

qc

c
o ul
i;
1., ;J

7.

la

c.t~ o 0

..

5
lu

ei

o
o
1

,:>0

.\i0

1 '..;)

Cd. 229/1990 -

I-a 020

1 {

;;.

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

f r .,..

90.

act'v't

Anul
sau anii
extremi

Nr.
file lor

'i nI'

a .
19l.6

ori .copii
D

91.

m s

o de' nllu: b re

d'

ne se 1; .o
ui Const ntin ~o-r.~c

1uda

din organiza.....

il!.'.'

olj

( /.

o :t.g.

o do

92.

o ~o

"1 ,

ui
la

supra vlzit
a,
om ru P
mt

s v rb 1

~. la

ou

-.

ontr

~din

194

ms

infor .ati a

:3U

:r~a 1:: ivit

.
<)'.

act
uti

J.

pr vi

sit aia

dact.

Raportul
adresat lui
ia 1, 1:9 01'

Cd. 229/1990 -

I-a 020

T- rsaniz'tia 10
, .in ..trul aooper'"
la situ'
.a jud
o ig.

..

' (

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

~...

u
...;

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Nil' .

filelor

,._

.1

;J

.
\

Cd. 229/1990

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


...
h

Numrul
vechi al
un ittii
arhiv~tice

Cd. 229/1990 -

I-a 020

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

Denumirea prii structurale

Nu,mrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

....;
h

CJ

,..;

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Nil'.

filelor

30

il

0""'1...,.

0-:,1'

Of:

00

..le

.,

o o 1
1

dant.
1 G.

1.

liP

\
.

Il

1)

Cd, 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Jbsorvaii alo lui


.A. asu_ra aot vituii Fro tului Plu 'arilo!'din u-

119.

de ul

imi::-Torontal.

dact.

194

aportul lui A.A. asupr situ i i


ns~nrilor din jud9~ul V1co.

120. ,

d ac b ,

121.

1)4

< .A.) ref ritor

1 lui
'3wpania oloato~,l~
blooa.
aport

din judeul

1.A
122.

~i do seam asupra campaniai oloc


orale din judoul Valcea.
dao tr,

~GmoJ.:iialo lui A.A. cutre

123.

.:Cl ;

conducer
not a da ro la ii refer itoaro 1

ootor Badoa.

9-

1 73

12'+-.

fostului

rofac- de Vloe~
ef ritor la

. An roer.wu,
darea JO ,.. io 1 nale.
or1.

125.

oa sa din nv'

dant.

Cd. 229/1990 -

I.A

Plngeroa lui Grigorio D.Chifu din


Gr.uoii- la, roforit ar
la ....
uspond

I-a 020

Nr.

filelor

nt ,

1950

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

..:
Z

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

....;

'()-<

CUPRINSUL
ARHIVISTICE
.

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

NI!".

filelor

CJ

00

r '.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITATII

aportul

132.

11 i .A. t deput

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

".

co , o-t~e Frinul

oeo 'o an al rULliza::'c':'


ele
- Valcea,
ref ritor la situaia di regiuno.
dact.
a
d

00

te ~noc 1te do

Valcoa

1952

.A., de ut~t

:L t.!_r a vi.3itelo_

oro o

tuate in rogiune.
ori.

1952

...~

17J1.
./

'ti

lui,

uzato'ul

u 1io

1959

11J3 U

ADU ARII

HIA'

UC
o or!ul

Ar
A ARIlIB'PISCOPIE
, TI.I

unor

reo~ din f inisteru


Cultolor, ~dres t ui Horia Si. ,
patr:'xllului

icodim.

dact.
ote asu~~a

10 'ci1

~ orto 005i

dact.

vi ma

atu informativ' a~u r

13?

. Jarhialt3

t;.i

dunarii

P..rhS pisc

somnaba de

)iei
ucur '
licolaescu,
LO

onora1 al cult 1 r.
act.
Cd. 229/1990 -

I-a 020

1 45

Model 2

Denumirea prii structurale

..;

Numrul
vechi al
unitii

arhi vistice

,2

....;

..
C)

Cd. 229/1990 -

J"

I-a 020

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi
4

NI!' .

filelor

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

.r

Numrul
vechi al
unitii
arhi vlstice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

Jta Co 11

141

_. tOaJ:'

u11.1 d

~ini t"":t

la ~ c~'i o

ro

0-

a i o

..
a-

:anu.
ori'

l~?

portului re~or t r
.'i IUo.:It ':':L.lan loc l.. to:.ro_ollt'lui oldovoi.

- 'r.ml:: _:

. GLp""a

,Y}

di . d':'s\m~811rl.l0 ui rUS
i rogolui Carol L~.
mitroJol tulul .oldo
roo o ,t::'-Ij az, ucoviuei; a al .&._.
m1t1o olitului IUDtinlal.
y

dac t.
uru
i

_l~_:tinian.

t:
UdU

~'t

an o

arbu asupra

::"ti doxo Ronne ,

duct
c~a !~h~ pi~o piai

Gurot'lor

e 10 o gro~:.Oa ti
li L1 l'OV '"f'!t'

e tip

lasul b 30

1950

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

...;

...
o

...:

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nil" .

filelor

or

1 ,.

Cd, 229/1990 -

I-a 020

,.;?

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
CUPRINSUL
ARHIVISTICE

vechi al

unitii

UNITAII

Anul
sau zmi i
extremi

Nr.
filelor

Observaii

arhi vistice

_ U

00

comuna

1"
m.ir ....
ti ~.L",.

25
et.

a cii

cu ,a
- a

odo alo

i
li b . ii co 10i1..

r1J uC'up

'Jtra,io la aCOLor ti

.....
~~O

r o.>U

6
C

..s ,..

00l

n'r

ar . a

.s{;rl.lui

s: ,:.c ...

.:

SUI.>Z'O 001

ce

al

-it tulul
poru . :.0' ~
i
llC

1 01

t ~iulu.i.

o i

1 .;;

aci'

Ql nau
n aI'oca_.
:!~i'.

Cd. 229/1990 -

....

c o

:"'G2.

I-a 020

Fo~ ~olo~
1 6

.6

Model 2

Denumirea prii structurale

~----~----------~------------------------------------------~--------~----~-------z

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

.0
t..

o
..;

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE
. 3

Nil".

filelor

.JO

00-

o o

arc

a
\t1

ti

tu

Cd, 229/1990

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

oro 7t asu ..L'Q


c';.t ~

oloctarl.i

D ti'tutul

aului
1 al

:raia

171.
'61'ori

la

os

iraoto

r,s,

ata de

S9

172.

der -

__ U 't'c a '-'/

nou"
'U z.a

el'

al. r .e

l~ un i cid

t in ur a or_

acucab

;'Outi

iu1';idul1l

o ontil

C li 'niste

r g_

iguranvo
1

eti

e-

'.ri o
ozia

i"n

looa.
1: 6

r'
in

eptatea'.

IT

im_otri
1 ..6

1 5.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

) oforito

10

Nr.

filelor

1 o.

Anul
sau an ii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Nu,mrul
vechi al
unitii
arhivistice

Anul
sau anii

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

extremi .

.3

N!r.
filelor

a
o o

.L.

\..

...
0.

l ...
~"".~
. or.1

177.

l.

al

ao .
O

>1

Vu

," O

OI'

alO

..

Cd. 229/1990 -

l-a 020

tlOO

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

Anul
sau nnii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Nr.

filelor

1 r a~~t r _u atI' r a
ra i G_ do cre

lL2
o

J::.lI!

19~';'
1:75
bno 101' o

L;L~

,)
i_6

o soa

alo

il

bJ. o"lor

10

, s'liul
,
rut

i""or
~

1:;1 o

a
]'
_u

utit de

in

te ~

) 1

...,1 .

lote ..

1..

t.
e ...

Inr
i u

o_ig rus

Cd. 229}1990 -

I-a 020

~..I63

croa

pri
rl

fi

J.

Observaii

Denumirea

Model 2

prii structurale
Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

UNITA'r-II
CUPRINSUL
A R H IY 1 STI
CE

N!r.

filelor

,2

Anul
sau anii
extremi

1u,

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
1

UNITII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau linii
extremi

rii.

193 19;>7

...

le.... -

1~5.,-

0'1

200.

- 40

C1S

,-

201.
":)

i'

me
1

vInori'.

:Y!

.S

r: .

. ;;~
,\

o;

doat.
r'

0_

i'

dact.

o .or' .
doct.

Jh.

20

Cd. 229/1990 -

I-a 020

.,2

Jriil

r/.

Nr.

filelor

..:;',

Observaii

- 18-Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

...;

'-CJ
....:

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITA-II

NI!".

filelar

Observaii

1 :Yl

1. 1

000 .

00

o.
X

ur_ a
o.
aro

\
Cd. 229/1990

I-a 020

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul

Anul

vechi al

ARHIVISTICE

unitii

UNITAII

CUPRINSUL

arh ivistice
2

re>

Nr.

sau anll
extremi

filelor

'pl'

n t;
J

l-

22J.

:...J.ca ""olului oa-

"'TI
~

Jr:!

:1.

...

di o 'se
(, c' ...
111st,

sau

art

_r.~ )01

'-

e ~o-

nu
OI

or:"

.,.,- ;).

, bil

rb

(.-

te

"oc-c

Jd".

[lli.j

"

l.!=

~.

.901

.,,1 psiholog'

.s mantiou

}\.
..,;

1.'

to

.0

Ul.llo

)'

o
r::'

Cd. 229/1990 -

I-a 020

...

')
__..,;,)G

Observaii

- lq .Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

~:...

'..;-'

UNI

CUPRINSUL
A R H 1.VIS

TIC

Anul
sau anii
extremi

A TII

T
E

Nil".

filelor

., ?

19'7

Ij

in"

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Denumirea

Model 2

prii structurale
Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

InGOmnr din

cono 10

li'

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

istoria

ros

2;;9

spro .ao s
a

so

;.
J

-ti o e t co "arln~
el:

1 70

Vorouri.

2L.'c;;.
1")

urau...:
1 2~

Io...,o

.' dispW8t

itora:

o ro

- )

ms

ma

10:0 dr seu, ratele


ner 0 dODJrO i~obl0 o o

hooruhe
~ilio ,

Cd. 229/1990 -

I-a 020

io;a

o front

.a.

1..1/

.r

1 ./. C.

Model 2

Denumirea prii structurale

...:
2

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

,2

....;

...

Anul
sau anii
extremi

UNITAII
CUPRINSUL
A R H I,Y I STI
C E

t..

se

2' .

z r
1

,..

or
I!

n u
O

o
to
Cd, 229/1990

I-a 020

u ...

a
u

NI!" .

filelar

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITATII

Anul
sau nnii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

atro

d1

J. SOI'

f atu.

rni_ti d spre

r . an

pr::'nt

n"'ua

1 ~7
255

tul

dOs.)

oob sti n ehi ea aonc


-iile saI
asp

--

19117

ori
oapr

scr to

r'

nii

1:'.

19;

or.g.
l'
va

'u s

om;- do 00

rs ara r

out u

u ~c:r.ie

2) .

co
"'0000

ce f co

o co

mun

no~tino

or g.

25::>.
vr

1"

scu

lui
1!

or
a

26,0.

D'()c eseu s rio dos TO


T ,i
In br'
comun

u
'ori

Ol:

o o
193'

Cd, 229/1990 -

I-a 020

....

....

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
1

CUPRINSUL
A R H I. VIS

,2

UNITATII
TIC
E

Anul
sau anii
extremi

N~.
filelor

Observaii

1?

CeL 229/199()' -

l-a 020

If

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau zmii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

~o ia

ox.n 50r10 d~spr pro

(_elo sal,

j~

in ala \JI:a o

atul

l'

ti.:' i

.-

f't

D.

~O

o docl r J'.np

ionUri

T cu

io al

nol-l1

Il'

JI
Ol.'

:;'ust...:~tu de

2 c.

ro

193C3

1'1

,;

:Ians Hul'

II

din

xi
.'n

1.:;-.,) ..
,

om"lia

lpzig de 1

ilO.

~gGrm.

OI'l.

19
~

ro

rt.J
faDo d
or~g.

- ..

"~

OI

1:/.:.'
940

soro capr s
ia uo ~asarabia, ro pent
i te
n~i , d ser o situat -a

~lo (lea lonosc

nnu,

Iii .i iDt

ordul

r Dsil o
orig.

V ot012 Jinga ser

2 4.

tron -

rb
i o

.~

li. -,

ca

fost
crba~t dospro

cu
r::'g.

<

2 15.
r

GLco":ljho
o'n
-le curtoil3ie.
orig.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

l:f

1)3

-,

li 1

\:.1 ("~or

:::,andu~

:'0

Model

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

~'-<

o
"..;

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nil',

filelor

01
1

2)

Cd. 229/1990 -

l-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arh ivistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITATII

lct

ro

situa

tru

ti

Anul
sau -anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

.6

co ..
ta

ar:

or
cu
e

i
l' O
Uw

or

ti
O

1 :y-,.
i

.,.,e

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Model 2

Denumirea prii structurale

Nu,mrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

...;

'"u

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nil".

filelor

1-

\ p

(1

'7'

"
i";'/

....'

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

...;

""()

...;

..1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITATII

Anul
sau nnii
extremi

Nr.
filelor

ir "'"
a

193;J

..l

un

in o

...,C

:i.

.L

;t.G2:; ;1.

0.1-

9~

.-

_30

c..' n

d.OV

a-o

00-

i '
. ti

c.

lpU

ospr
crlo
oJ
I:i
o el
~ caro le
c .u

Lu

...

ari .
:u. o

h i

ano

1010

t.

spugu
,.1

ere

r lJ.

1
'O

LI

:'0

s
ar:

1 6)

ti

soorot

,
s: .'.
Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Denumirea

...;
Z

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

,2

....;

Model 2

prii structurale

Cd. 229/1990 -

l-a 020

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi
4

Nil'.

filelor

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arh ivistice

.w

tJ
,.;

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

lu.ngc d
..
:S

e t Ci

GJCU, av

i i

V:rC urilo
CU i O

role

,..

nt

II

l' i.

- rocop
, ':'cu ce io
~pr
PO ti .0 talc.
orig

seri

ro

/'
~

ori
~ r:
-,._u.

c 1 or

l'

asanab:

or1g.

.;c

ln s ator ~l
u _u'- ..
't
,

stor.
e

J..

"

orig

_otu se

318.

..r,

il

t.

avocat din
ut la
c a t
rr ..
a

:.J.- .le

OI'

".u

ajllta

o-i

la

ori '.
I-a 020

;;

~:;.
.-:Jd

SLi

..

3 o.

Cd, 229/1990 -

s n

o e;

i so doo

el.

'o

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

....;

'C)

..;

,c

CUPRINSUL'
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Nil".

filelor

,1P

1/

f
1

~f -

/ '?

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Denumirea

Model 2

prii structurale
Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITATII

Nr.

filelar

Observaii

-1

o' ,

sena 1 i

, cu i-


tr' io un

O""

ou
a

9...

1../
"'0

io d

oc i\l.
rij'

Ghi)t..

332

lJ

.it fUQc ionaI' 1 ba C


00
no

,
1

orlc.
.., . ,..~
;U;J

i~ tu
y

nou ,

Gao

r .I.:h

.lO
~

1 tr:

ig.

cor.
:nt

...:;

Cd. 229}1990 -

I-a 020

Denumirea

Numrul
vechi al
unitii
arh ivistrce

,2

....;

- b
...;

Model 2

prii structurale

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi
4

NI!'.

filelor

1 1

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

soan
po tr

01d n . le t"
u

f o
t

I-a 020

s:

ore

caro oou ou o

Cd. 229/1990 -

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Nr.

filelor

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistlce

,2

....;

t;
~

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

11 eri

'10

t:!

1rcoa

ro oltua

03

Nil'.

filelor

n arm t

"S

conco

1~

oa lu1

, ro

ro un

JU

o 1 u

uorv'u al ao

ti

,1

moarat.

I'ontul otu en

197;1
i 01'10
t:t ieat doopr

ofoDO
Z luz a

roduo

iT.
conc pt

/1
\

u
vil"

~5

n'Q 1

Alox
El d
00

sa

rv

ti

o
ori

aris rl;
el Ale ..o:

Cd. 229/1990 -

I-a 020

1"op_1
iu.

ata;
1;
77

cu.
ndr ....

tona ..

1 57

a re t
1
r ",ou, fii
or:L
ele ra.4

o a

Observaii

Model

Denumirea prii structurale


Numrul

vechi al
unitii

C{jPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITATII

arhi vistice
1

./

Anul

Nr.

sau anii
extremi

filel ar

Observaii

BROSURI, REVISTE, ZIARE


orourile: Conferinele de la primul congres al bancilor populare
(1904); Situatia bJncilor populare la 1930; Discursul lui D.R.Ioani~escu referitor la Legea cooperatiei 1934); revista "Aliana
economic5" (1)38); V.Drafta,Coo1904perativele ro neti la nceputul 1972
anului 1943; atlas 1372 - in rus&
orig.rom.rus tip~rit
J

BroJurile: Legea pentru interzicerea importului zaharinei; Le 'ea i


statutele Societii aionale de
Credit Industrial; Discursuri parlamontare V. adgearu; revista "Tara noastr" a lui Octavian Goga;
revista ttAurora" a
na lan
.Go.ga dr ~.Lupu.'
1906tipJrit
1948
Brouri~ articole din "Indreptarea'
strunse ntr-o brour; GOdell,
Par Lat entul democrat; V .lihordea,
Raporturile ruso-romne dup Pacea
de la ban-otefano lJ78); G.laci,
Cltre o nou 1ndrumare economicj
gi social&; Discursul deputatului
Ion Ieac; Discursuri parlamentare
. ihail anoilescu; dr Ilie Radulescu, Contributie la opera de epu
ratie mora I a partidului; I.G.Fi 1906lipescu, O important bogaie na- 194
ional.:i:gazele naturale; Gh.latei, voluia de la 1848 i trJn' lea

356.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Model 2

Denumirea prii structura1e

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

.....
<.J

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITATII

t ((.1

Observaii

Nil"

filelor

13'1 rl'

42

ta! n,
'_9
i e pro ior
an
~11 le
e
'ul' i
1 1.
a rut A r i'1 ifi atorii sto1roul ..
de

1 1:3~

nf rmat-41'~'

1-4

Lp ":1,'

r.G. antacu~lno (1 14);


vol Jla a . r v1 eva utla ela
r:.1ne

1 (1 "'3);

OrlEJt

,1a(19

::mro~ c 11' ( 927) I


r 1 ea ~r pasti
(1 2 ), re
oz t_Ql (1 23);, hoe u e

r'i or ~ulul

1 lt.

33

r Jev

olltic~" (193 )J
pop nu
popa a ~ an (1930 ;
or " (1 30); "Vlata
c (1 :3 ); . i 1 oee a voi
t

30);

r ntul . "de"

1 33).

tip r t

re t rea 1nf.ue ~ i aoon er


~n o
1 -5); n

o:nn
a

orpo!' t1v

a ilust.:- el
o ( 33) J

_ .0
1)31); tQ..
"n rade o
toricul

Cd. 229/1990 -

I-a 020

!2~~

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITATII

Anul
sau zmii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

org nizrii sindicale din Romnia


(1945); Intemeierea primelor bJnc
populare (1943).
1915ti~Jrit rom.frano.
1943
361.

l00

Brour cu Cnteoe romneti cules


de nvttorul Hh.Dumitrescu-Bist ita
1919
Revista "Orizontulh
tip3.rit

19211322

Brourile: Anteproiect de oonstitu


tie ntoc. it de Sectia de Studii a
Partidului Tarnesc (1922); Grigor
Anohe1escu, Partidul xa~ionel TJr
neso n politica rii; Petre Andr i,
Instructia p~blic; C.ndulescuotru, Ideologia statului romn;
Petre P.Suciu, rnismu1 i doctrinele de i port; G.Zene, ~rJnis
mul i organizarea statului romn. 1922tiparit
1944
"F1ac:3.ra".
tip1rit
Brouri: Camuf1area averilor inamice (1323), Scoala poii (1928);
Corneliu Coposu, Armistitiul din
1944 i implicaiile lui (1390).
tiprit
BroJur

366.

Cel. 229/1990

I-a

020

Oa eni celebri - Gali1ei.


tip-'rit

1922

/1
1923-

1990

1923

,
Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

~
'o
""'
...;

.3 7.

.3

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

a e

1.

Nil',

filelor

c lebri - en n

tl.-: i

1 23

oopGr~t1a ~ u
v
(1924); it etia C opo anie (1 30)
e d ta
narea 00

lBI'xlem

"I

(1

oat in r al 80010119. 1 .. u ver 1 J1 al oopGratle~ il

rale ( 9 4); ~i ul d
nant

000

vr

ooo a.,at1
olitia
t":.1i
or oo a

le
arat r. (1 47).
,tip i

000

001

b~

1 241947
...
Lne '.

do

19241

tip"ri

e e a e

eva n

371.

Liv'iu

it ra.r

_ea

1"

"n..lul 1
1 cto

e _senu.
ip'r

on

372.

iha1 el

olill

oul

C'!i

10 de az

l-a 020

a rar
1 24

d ntre

unoltori,~de osi!
.n r 1 Li ezeanu.
p~r t

Cd, 229/1990 -

:J

da .t.

up

373.

.23

api

)5

A -

2;>

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii

UNITAIr

extremi
4

Nr.

filelor

Obser-vatii

rouri:. C.Rduleeou- ..
J.otru.,
Tranismul - un suflet i o politic
l.Rducanu, Politica cooperatist;
l. ihalache, loul regim agrar; Tr:nism i naionalis ; l. ihalache,
12 scrisori cdtre plugari; Traian
Bratu, Politica na~ional fa~s de
noritti; ihail Ghel egeanu,
Problema creditului i agricul ura
1925l. ihalache, Adncind brazda.
1336
tiprit

374.

I.Vasilescu-~ottara,
China.
tipJrit

375.

StrWbtnd
1926
,

Discursul lui Grigore Iunian, Este


necesara stabilizarea ?; revista
tlFrontul verde"; Curierul cooperatiei romne; brosura ~pulberarea
calomniilor r~spndite n ultimul
timp.
tiparit

376.

evistele "Cultura proletar~" i


"A urora "
orig.

377.

Revista nVl~sia".
orig.

378.

"Cronica politic~ i parlamentar"


orig.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

19251932

19261930

19261927

1929

- ~'"
~~
Model 2

Denumirea prii structurale

Nu,mrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

...;
<u

Anul
sau anii
extremi

Nrr'.
filelor

"

Co

nde.

"

-9.3c

1 .3
b 1

n... -ro

orI

OJ.

o
00

'1.

o a

34
e cuiul

1 31

:.lud n

or ului
n

ea

an

p.

ru '.

.r_

rJ l:ra
n

))0

3'-

ul

,..

..uv

da-

0&.1>,-

ocotro"

vi ta

ent

..,

fi

:3

U'NITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

1 31
o 10

D 100

r1 "1'.

,19-J~

o ig.

1 .3"

"t"'n

193~-

1 3.3
o

n"

no

din zi
;,...

Cd. 229/1990 -:- I-a 020

..

"

fi

r vind

3 -

36

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTIGE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi

Nr,
filelor

Observaii

390

Brourile: V.Madgearu, Revolutia


Rooaeve l,t; extras din '!Adev-'
rul"
li ItDimineaa" (1933); "Indepe.ndenta
economic""" (1934); Aegula~entul
Le~ii pentru lichidarea dator:ilo
agricole i urbane (lJ34); al. ana
hul "Rea1it'::'~ii
ilustrate" (1935);
extras din "Viata ro:nneasca"(1935
"Ideea na ~iona l" (193~.n; "Scoe la
"'ranuluitt (1333); :od(;r~'li.zarea
satului (1941); Patriarhul
(1345); Proiectul Programului
1933(1946)
t,' P'-'rl't
1946

391

"Curierul cooperaiei romane".


tiparit
V .,adgearu, Poli ioa noas tr finan
ciar n cursul depresiunii eco-

392

norm ce ,

tip9.rit
393

394

Cd. 229/1990 -

1933

I-a 020

1933

~ Vasiliu. V.Popescu-lopolovenit
apt ~i credin~J, cu o prefa~'
de I.,Uhalach .
tip~rit

1933

Le~ea pentru lichidarea datoriilo


avrioole Oi urbane.
ori,.

1934

,1
1'11

Model

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhivistice

,2

....;

...
o
...;

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

vi

395.

Anul
sau anii
extremi

UNITII

uv"'n.u.

(/1'1

ori

34
o '" -

n revi t
ori

.11 "

al"

uvltu_

tt

"

ori
:arul ' g.ineu
o

"ni

ci n

or10

1 u u.

oran
01""

402.
13

a nou'"
1336

r' ".

1 "a '

ra

":ll.

u.

1936-

1 :3
"ra

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Ou ".

NIT

filelor

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Ziarul

407.

f'Vremeaf~.
orig.

tcva numere ale

408.

UNITATII

Nr.
filelor

Observaii

1936

ziarului

orig.

Anul
sau anii
extremi

"Ro ni multI.
1937

ictor Slvescu, Potenialul de


economic i financiar al

omn Lc i ,

1937
"Lu.rnea mili tar'" Ll.us tra tu

410.

tip-'rit

1939

rJnismul".
orig.

411.

19391940

"Curieru1 coope~Qtiei ro-

412.

1942-

1946

orig.
"Lumea militar9. ilustrat"

413.

orig.

1939

ffArmata modern", i "Azi".


orig.

414.

din "Calendarul. Uni ersu-

415.

19401944

orig.
"A lmanahul

416.

ori"'.

Cd. 229/1990 -

1 40

I-a 020

impului 11.
1940

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arh ivistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

417.

s ~nl;
o io

a"cu,

dintre rom"n:...

la c u~ -entulr

z o

la il
l~~i

ani.

onopo uri

atin . i~,

194 1 41

r re.

4l

i o r o

o. ' .i
43

qr1

nitc8 u,

41

ro

re

oolal
1 4/

orig.
UVia~a

elar b.ei".
1 4

01'1

lenuri d

~ecur ta

ol"1

.122.

-190 rii

o i ~

4 3.

l'ep a

J.

OI3.
aru

424.

"

re ta

194:;

n u

rop

Li

ori;.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

".
1

Nil".

filelor

1 4

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii

UNITAII
STI
C.E

CUPRINSUL
A R H IVI

Anul
sau an il
extremi

Nr.
filelor

Observaii

arhi vistice
1

Revista "Romnia aerian9.tf~


arie.

426.

"Dreptatea".
orig

427.

1J46

1946

~ircea Pienescu, Cooperatia.

428.

1946
.

429.

430.

431.

Ziarul "Romnia vii oare".


orig.

1346

"Almanahul coc para ie i II.


orig.

1947

ihail Lungianu, ucoa n. i izvoa


de.
orig.

1948

Stalin, Cuvntare la adunarea ""0neral~ a aleg~torilor circums6riptiei eLeo t o.ra l,e"Stalin" din !.oscova.

432.

1948

~~'V
433.

434.

noua".
orig.

1948

Ziarul "Drepta,tea nou";


orlg.

1947

Ziarul

"Dreptatea

Zia ul "Romnul ame rLcan" din

435.

Detroit - USA.
orig.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

1947

Model 2

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

,2

...;

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

1'l1

"hul

ronttlL

Anul
sau anii
extremi

N~.
fileior

Observaii

Plu""a -iL.p.

0!'1

b .
oaia
1 . l1 P

'onvl~ "ului
O
ur

nvcle
J

43..)

ono i e ale

talin,
soc .. li

l);;>c.:

j'

in,

pol tic 1 c-

no 1 Ul.
i.t

52

r t.

non o

"uoze e

iul,u

role"a.i.

i " 1;

ep ca

.."'

o
il.;. t

a r1ei i

loC_

1
-

evi ta

ti

de

ti

it
r_dl

tir, rl.t
uial" tl "

tr

44

r
Cd. 229/1990 -

I-a 020

ai
o
in "Lo

a cu care

1971

on en
o.fr ne.
ed ot'a

zi.

I 70

lui

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arh ivistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Itlnainte" i trimite

Nr.

filelor

Observaii

lui A.A. un

num1r; ziarul.
1971

orig.

"Gazeta finanelor".

446.

1972

orig.
xtras din revista "Balcania" studiul Les fr res Cantacuz ne et
le projet de revolte des ehI' tiens
des Balkans.
orig.franc.

447.

K.larx,
anifestul
Comunist.

?artidului

tipa.rit

-.
FO~ GRA II '1 ILUS

r~

Fotografii cu II.A.,
'horghe, Lena
Alexandrescu,
patriarhul Iustinian
Ion g1 ~aria PopsEcu-Put:ri.
orig

449.

Fotografii

450.

bri

1926-

1983

Romnia ~ia1te
orig.

t -'ri.

451.

Ilustrate

452.

:Botografii A.A. , Flo.!'ian1 orgovan

.a.

1. 3019 o

1930-

orice
I-a 020

1990

cu A.A., cole i i mem":


oriJ.

Cd, 229/1990 -

1920-

194n

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

C U P RIN SUL
ARHIVISTICE

AI

Anul
sau anii
extremi

o r fi' cu

~O;

N['.

filelor

,2

U NIT

1z

ndr

r
"ro ...0

r.uL

..tin1.8
94 .

rl
oto ')of11 cu

4~

orlg.
'" _ C !' .8

t ~ri.;l.1" pret. n

f" J:l

e . '.

otn

457.

la

rlloi (eu-

i loat).
tip"'l"

El

tr'

de'elor

1 tJ7
o

n o

I'-J

ri".

a .~ u
lu .. , ..d tic cu
.,
o. ul 1
t
lo~l
le.
COl!,
etor 1 /it.

Of

0-

01"1

/1
\

ca. 229/1990

I-a 020

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
1

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

UNITAII

Planiglob.

1935)
~ilJ din "Universul" despre Sesiunea SocietJii ~aiuDilor.

ori?

1J35

Nr.

filelor

Puiu i s rie lui (8h.Alaxal1drescu


despre proble e perbonalc.
orig.fragm. .
arta Rcmn Le I ca distan~ele

din'~r

ora....
e.

1.

ori ".
itua~ia po l.Lt i.c a Romni i
vzut n lu_ina evenimentelor internaionale de la finele anului
1938, ntocmit de 'gene-ralul Sichi-

466.

tiu.
orig.dact.
rdinul impe~ial ~aponez asupra
duca~iei i recoman a,iuni impeLa Le pen t ru ar.at'"
de uscat' .;
arin.Paris, 1939.
dact.copie

.A. intervine

~ng~ iniotrul
'nv-'a n tu Lu p nt ru ao ra lui"
uplinitJare n reiova.
dact .

Cd. 229/1990 -

I-a 020

lJJ9

pe

1939

Observaii

Cd. 229/1990 -

I-a 020

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

eclamaia lui l. n~chescu)


dresa prefectului de Arge.
orig.

ot confidonial

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

la

asup~a unui

uncionar C 1, 8novei,
elapidat o sum maro.
ms

oare a

';onferin-' sus tinu t de G ..


lazilesc ,
intitulat' ub semnul vremii.
dac t s co pd,e

Jhitant~ eliberat'
de ing.V.Dardan
in Craiova pentru o luorare de

tmpl.o.rio.
1946

orig.
:lemoriul

une L profesoare din Va tra


ornei care a i~st suspcndat1,c~tr

linisterul ~ducatiei.
194

oz-Lg ,

aport goologic asupra i~ rejurinilor comunelor Polovragi ..


1 Da~a

482.

jud.Gorj.
orig._i

copli

emoriul unei persoane neidentifieate oare sprijin~ caUZ8 unui anu_


a i.o.r Popescu Adrian; memor-Lu l, lui
.Popescu - treaut1n
r~zerv
copie dact. i ms

CCI

22.GJ19!:)0 _

l-a

020

1:J48

1348

M0sIel 2

Denumirea prii structurale

..;
Z

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

,2

4.

....;

...

extremi
4

,. qq O (li t

cricu_
:'1).

~i

..
li

d
El

/ .t.)/..,)
\

o unei

s:

i:;C~

'f

l'l1

(1 ;).)

...
4

.'

r':'

<

..

) I

1-

Ln 1...07

dc"p..:sc r seo 1

4 7e

.:licee.
<lJ.Jv)
ri

01.
i

tic 1

::)e

ou alva

>.
de

u es

4 o.

4,

colec

19012~
i

1
.i ..

le

Cd. 229/1990 -

I-a 020

e!' b .....n0_ C ~

el

Nil"

filelor

a
d o

Anul
sau anii

CUPRINSUL
UNITAII
AR H IY 1 STI
C E

Observaii

Model 2

Denumirea prii structurale


Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice
1

493.

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

UNITAII

Anul
sau anii
extremi

Nr.
filelor

Observaii

Adrcs! 1D care Filiala Arhivelor


Statului Vlcea ~l asiour pe r ico
lae Alexandrescu de tot sprijinul
in ~laborarea mono~raficl comunei
Lalou.
orig.

1972

Interviul luat lui ietro enni


despre cl~toria sa in 0hina.
dact.frc:!oJl

1972

"Prietenii ...luzeulu1
Lc escu" ce re dccu ien ue din La Lo
Vlcea despre rciscoala din 1907.
orig.
,

494.

arta regiunii marilor lacuri din


tatele Unlte ale Americii.
orig.

435.

din ziar re~erit0are la


proprietatea 8gr~col'.
orig.
Versuri de Ionescu reo.

497.

lena arago; e pitaful


de pe .. ormn tuL ""lenei arago ,
ms

',ersuri -

498.

Cd. 229/1990 -

I-a 020

1-

1973

,967

Moc

Denumirea prii structurale

Numrul
vechi al
unitii
arhi vistice

,2

...,

...
<.>

UNITAII

CUPRINSUL
ARHIVISTICE

Anul
sau anii
extremi

Nrr.
filelor

1 - ...t d ..

(L~

&.

U
u

.1'1

...,u

13/

r e....d

11&
t

e
r.'J.,

10.

con

rie
1 45

1 __
a

c:;.

0-

nl.S ..

c:::

a '" ru,
u u

Cd. 229/1990 -

I-a 020

::.. 1 ..,7.

e nu r~ ant

1 7

Observ,

:>l--C~~~
SOi-

"S~\k

GL-~~~~

~~.

~u-9-