Anda di halaman 1dari 1

Halaqah Tahun 6

SEKOLAH RENDAH ISLAM AL-AMIN GOMBAK


UNIT TARBIYYAH MURID 2014
ANALISA SOLAT 5 WAKTU (April - Ogos )
Halaqah Tahun 4
Kump Nama guru

1
2
3
4
5
6

MlmAMMS
Mlmh JR
Mlmh SI
Mlmh ZRM
Mlmh KS
Mlmh HAR
%

1
2
3
4

Mlmh IS
Mlmh NNS
Mlmh NFM
Mlmh NSY
%

% Keseluruhan
Halaqah Tahun 5

Bil
Murid
13
12
11
12
13
12
73

video lucah majalah / buku


cerita lucah

13
11
11
12
13
10

Tidak menonton / membaca

Nama guru

Bil
Murid

Solat 5 Waktu

Tidak menonton / membaca

16

16

16

Mlm
MAAK
Mmh HCW

15

15

Mlmh HK

15

15

Mlmh
NBAB
Mlmh
NHM

13

11

15

15

74

72/74=

Mlmh MM

14

27 /74=
36 %
9

14

2
3
4

Mlmh MU
Mlmh BM
Mlmh RH
%

14
14
12
54

6
8

14
14

70/73 =
96%
14
15
15
14
58 / 58 =

100%

128/131= 98%

10

video lucah majalah / buku


cerita lucah

97%

33/54=
61 %

50 / 54 =
93 %

% Keseluruhan

Nama guru

Bil
Murid

1
2
3
4
5

Mlmh ZL
Ust MAMH
Mlmh RS
Mlmh NHJ
Mlmh ZS
%

14
13
13
13
13
79

Mlmh ESL
MlmhNNM
MlmhSNSZ
%
% Keseluruhan

Tidak menonton / membaca

11
0
0
9
5
3
28 /73 =
38%
14
10
15
7
15
8
14
14
58
39 / 58 =
67 %
67/131 = 51%

Kump

1
2
3

Solat 5 waktu

Kump

Solat 5 waktu
5
4
4
3
2
18 /79 =
23 %

14
6
14
4
5
14
42
15 / 42= 36 %
33/121 = 27%

video lucah majalah / buku


cerita lucah

14
13
10
13
11
61/79 =
77 %
13
14
12

39/ 42 = 93%
100/121=83%

60/128 = 47%
(68 org x solat 5 waktu)

122/128= 95%
(4 org tonton)

Analisa
1. 160/382 = 42% Murid yang solat 5 waktu (April - Ogos) - Tidak memuaskan
Strategi Pengislahan
* Guru dan semua warga Al-Amin sentiasa bertanya Kamu sudah solat?
* Menjadi prasyarat kpd semua Anugerah dan Sebarang Perlantikkan Nuqaba.
2. 358_/382 = 92% Murid yang Tidak menonton / membaca video lucah majalah / buku cerita
lucah (April - Ogos) - Alhamdulillah memuaskan 24 org murid yang terlibat
menonton akan dikenal pasti dan di beri bimbingan, insya Allah.
Disediakan oleh
Guru Kanan
Unit Tarbiyyah Murid
__________________

Disemak oleh
PK HEM

Di sahkan oleh
Guru Besar

________________

_________________