Anda di halaman 1dari 10

SULIT

Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN SG BEREMBANG

Nama:

Kelas :
PEPERIKSAN AKHIR TAHUN 2013
TAHUN 3

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 3
SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab
semua soalan.
2. Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini.
3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan
tanda yang telah dibuat. Kemudian, tuliskan jawapan
yang baru.
1

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman


bercetak.

Bagi soalan 1 hingga 5. Isikan tempat kosong.


Burung dan Suasana
terbang

kelam

sarang

cerah

suria

Pagi dah menjelma, bersinar .,


Hari pun .,
Burung- burung pula sini sana,
Menyanyi ria,
Bila hari petang, burung burung pulang,
Masuklah ke ..,
Hari mulai .., suria terbenam,
Haripun malam.

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

Soalan 6 hingga 8.
Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik kuat
dengan warna biru.
6.

7.

8.

Soalan 9 hingga 10
Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik
lembut dengan warna merah.
9.

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

10.

Suaikan gambar berdasarkan ton suara yang diberi.


11.
berbisik

12.
menjerit

13.
menyanyi

14.
bercakap
4

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

Soalan 15 hingga 18
Bandingkan pergerakan di antara dua binatang ini.
Tandakan ( ) pada pergerakan tempo lambat dan
tandakan ( X ) pergerakan tempo cepat.
15.

16.

17.

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

18.

Soalan 19 hingga 22
Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk
setiap gambar binatang tersebut.
19.
Suara tebal
Suara nipis

20.
Suara tebal
Suara nipis

21.
Suara tebal
Suara nipis

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

22.
Suara tebal
Suara nipis
Soalan 23 hingga 26
Tuliskan isyarat solfa mi dan so pada carta ikon di bawah.

Soala
n
23

Pic

so

mi

mi

so

so

24

mi

25

mi

mi

26

so

so

mi
7

so

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

Soalan 27 hingga 30
Suaikan lirik lagu dengan mud yang betul.
27.

Kasihan
kau
burung
Mengapa
engkau
dikurung
Terbanglah
bebas
di
awan
Bermain berkawan-kawan

28. Alangkah

gembira
Menyambut
hari
Ayah
hadiahkan
Sepasang sepatu baru

hatiku
lahirku
padaku

takut

sedih

29. Jangan jangan jangan


Jangan marah
Saya saya hanya gurau senda

riang
8

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

30.
Pandang kanan pandang kiri
Langkah
dengan
hati-hati
Jangan
gurau
jangan
senda
Maut akan tiba

Bulatkan jawapan yang betul.


31. Nama alat perkusi ini
A. Kastanet
B. Piano
C. Gitar
32. Alatan ini
A. Tiup
B. Petik
C. Goncang

marah
ialah

dimainkan secara

33.
Suara
nyanyian
menghasilkan tekstur vokal
A. nipis
B. tebal
C. tinggi
34. Binatang ini
A. tempo cepat
B. tempo laju
C. tempo lambat

beramai

bergerak mengikut

ramai

SULIT
Pendidikan Muzik
Oktober
2013
1 Jam

35.

Aktiviti ini dinamakan

A. Tepuk tangan
B. Goyang tangan
C. Hentak kaki
Soalan 36 hingga 40
Bulatkan lima alat muzik tersembunyi di dalam gambar.
36.

37.

38.

39.

40.
10

Anda mungkin juga menyukai