Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN BANI FACHRUDDIN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AR-RAHMAH
Kedungbule, Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55762 Telp. 0274 6505250

DATA GURU, STAF, DAN KARYAWAN/I


No.
Urut

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir

NIY

Jabatan/ Mengajar Kelas/Mapel

Jmlh
Jam

Status
Kepegawaian

10

11
PNS

7
L

8
S1

Kepala Sekolah

################

S1

Waka. Kurikulum/Produktif TKJ

24
16

################

S1

Waka. Kesiswaan/Bahasa Jawa

GTT

Kulon Progo ################

S1

Waka. Humas/DU&DI

16

GTY

S1

Waka. Sarpras/Bahasa Indonesia

12

GTT

################

S1

IPA/Biologi

GTY

Bantul

################

S1

Kimia

12

GTT

Bantul

################

S1

K3 TKJ/Produktif TKJ

10

GTT

Bantul

################

S1

Fisika

12

GTY

10 Putmega darumurti, S. Pd.

Bantul

################

S1

IPS/Kewirausahaan

12

GTY

11 Novi kurniawati, S. Pd.

Kulon Progo 29 November 1987

S1

PKn

GTY

12 Agus Hidayat, A. Md.

Kulon Progo ################

D3

PJOR

GTY

13 Ngatiman, S. Pd. I.

Kulon Progo ################

S1

PAI

GTT

14 Eryanti, S. Pd.

Bantul

################

S1

Bahasa Inggris

12

GTT

15 Dani Puji Astuti, S. Pd. Si.

Kulon Progo ################

S1

Matematika

12

GTT

16 Yuli Afanti, S. Pd. Si.

Pemalang

Friday, July 13, 1973

S1

SBK

GTT

17 Sestentri Kunwarjanti

Bantul

################

BK

43 siswa

GTT

24 siswa

Sertifikasi/
Tambah Jam

1
1

2
Rahmat Jatmiko, S. Pd.

3
Yogyakarta

4
################

Wahyu Widyaningsih, S. Pd.

Bantul

Agus Suratmanto, S. Pd.

Bantul

Amar Budi Santoso, S.T.

Dian Nurcahya Nugraha, S. Pd. Subang

################

Tri Nowosari, S. Pd.

Bantul

Dwi Wahyuni, S. Pd. Si.

Duwi Rianto, S. Pd.

Triyanti, S. Pd.

18 Radiyem, S. Pd.

Pangkat/
Ijazah
L/P
Gol
Tertinggi
6
III c

GTY

S1

BK

D3

Ka. Lab. Komputer/Kabeng

GTT/PTY

Ka. Tata Usaha/Bendahara

PTY

Staf/Karyawan/i
1

R. Haris Sukmawan, A. Md.

Kulon Progo 09 November 1980

Nur Fitriyani

Pemalang

################

Tanggal
Mulai
Diangkat
12

Tanggal Mulai
Tanggal dan
Bekerja di Sekolah Nomor SK
ini
Terakhir
13
14
###############

Keterangan

Alamat Rumah

15

16
Kauman GM I No. 6, Rt 33 Rw 10, Yogyakarta

###############

Gaswangi Rt 91, Trimurti, Srandakan, Bantul

###############

Karasan Rt 05, Palbapang, Bantul

###############

Siliran Dk. VI, Karangsewu, Galur, Kulon Progo

###############

Wali Kelas XI

Sraten, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul

###############

Wali Kelas XII

Gunungsaren Kidul Rt 074, Trimurti, Srandakan, Bantul

###############

Wali Kelas X

Dk. Dampulan Rt 03, Caturharjo, Pandak, Bantul

###############

Karang Rt 01, Poncosaari, Srandakan, Bantul

###############

Kembangan Rt 06, Sumbermulyo, Bambanglipuo, Bantul

###############

Kedungbule, Trimurti, Srandakan, Bantul

###############

Dk. IV Gupit, Karangsewu, Galur, Kulon Progo

###############

Kalisoka Rt 28 Rw 14, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

###############

Dk. Kragilan Rt 13 Rw 06, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo

###############

Bibis, Poncosari, Srandakan, Bantul

###############
###############

Banaran Rt 32/DK. VIII, Galur, Kulon Progo

###############

Tirto Rt 03, Triharjo, Pandak, Bantul

###############

###############

Sorogaten X Rt 38/19, Karangsewu, Galur, Kulon Progo

###############

PP. Ar-Rahmah , Kedungbule, Trimurti, Srandakan, Bantul