Anda di halaman 1dari 1

AKTIVITI 2

Jelaskan langkah-langkah pembelajaran masteri yang boleh dilaksanakan


dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah bagi kelas yang anda ajari.
1. Menentukan hasil pembelajaran
Guru akan menentukan hasil pembelajaran berdasarkan tajuk
berdasarkan standand kandungan yang ingin dicapai.
2. Menentukan pengajaran dan pembelajaran
Guru menentukan kaedah atau teknik yang digunakan bagi
mengajar sejarah pada hari itu.
Contoh penggunaan teknik simulasi bagi pengajaran dan
pembelajaran sejarah, penggunaan teknik simulasi dan
pembelajaran koperatif bagi tajuk Hang Tuah sebagai Laksamana
Melaka
3. Menilai
Guru membuat penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran
melalui ujian untuk mengesan hasil pembelajaran tercapai ataupun
tidak dan mengesan kekuatan dan kelemahan murid dalam unit
pembelajaran pada hari tersebut.
4. Merancang tindakan susulan
Guru merancang tindakan susulan dengan mengadakan aktiviti
pemulihan dan pengayaan.