Anda di halaman 1dari 4

INSTRUMEN PENILAIAN BAHASA

NAMA:
KELAS:
BIL

KESILAPAN / KELEMAHAN YANG DILAKUKAN

1.

Peninggalan bunyi huruf / perkataan / imbuhan yang ditinggalkan

2.

Ulangan mengulang-ulang perkataan / suku kata

3.

Tambahan bunyi huruf / imbuhan / perkataan ditambah

4.

Pembalikan huruf / perkataan / frasa dibaca secara terbalik atau

(/)

songsang
5.

Membaca Cuma selepas mengeja / membatangkan suku kata


terlebih dahulu

6.

Membaca tersekat-sekat perkataan demi perkataan tanpa mengikut


frasa atau unit pemikiran

7.

Membaca terlampau cepat / gopoh / tidak menghiraukan noktah /


lain-lain tanda baca yang boleh menjejas kefahaman dalam bacaan

8.

Tidak boleh / tidak mahu membaca langsung

**Tandakan ( / ) pada kotak sekiranya murid ada melakukan kesalahan


Komen guru :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

KRITERIA PENILAIAN UJIAN BAKAT


NAMA :
KELAS :
BIL

PERKARA YANG DINILAI

SKOR

JUMLAH

CATATAN /
KOMEN GURU

Penyebutan dan
pengucapan dengan betul
dan terang

Kadar kelajuan bacaan


sesuai dengan bahan yang
dibaca

Intonasi dan nada yang betul

Pemilihan ungkapan yang


jelas

Mimik muka yang jelas

Posisi tubuh yang betul

Pergerakan mata

**Petunjuk:
Skor

Pencapaian

LEMAH

SEDERHANA

BAIK

Jumlah Skor : __________


Peratus markah yang diperoleh : ( ___ / 21) X 100 = ________ %

Kriteria Penilaian Ujian Kefasihan


Nama :
Kelas :
BIL

PERKARA YANG DINILAI

SKOR
1

JUMLAH
4

Kelancaran murid dapat


membaca dan
mendeklamasikan puisi
dengan fasih dan lancar

Bacaan dan pendeklamasian


murid mempunyai jeda

Murid memdeklamasikan
dengan menggunakan
intonasi yang sesuai

Nada yang digunakan murid


sesuai dengan puisi yang
dibaca

Sebutan bacaan murid jelas


dan terang

**Petunjuk:

Jumlah Skor : __________

Skor

Pencapaian

LEMAH

SEDERHANA

BAIK

CEMERLANG

CATATAN /
KOMEN GURU

Peratus markah yang diperoleh : ( ___ / 15) X 100 = ________ %


Kriteria Penilaian Ujian Kemajuan
Nama :
Kelas :
BIL

PERKARA YANG DINILAI

SKOR

JUMLAH

CATATAN /
KOMEN GURU

Susunan isi

Pemilihan kosa kata (diksi)

Laras bahasa yang


digunakan

**Petunjuk:
Skor

Pencapaian

Murid memberikan jawapan atau contoh yang


hampir tepat

Murid dapat memberikan jawapan yang tepat atau


contoh yang agak bersesuaian

Murid dapat memberikan jawapan dengan tepat


beserta contoh yang sesuai

Jumlah Skor : __________


Peratus markah yang diperoleh : ( ___ / 15) X 100 = ________ %