Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK PORTFOLIO MURID TAHUN 6

Nama Murid :
Tahun/Kelas :
Bil
1.
2.

3.

4.

Kriteria
Biodata murid
Adakah perbincangan dibuat
menentukan tajuk dan skop
yang akan dipelajari?
Adakah objektif pembinaan
portfolio jelas dan tepat?
Adakah strategi mengumpul
maklumat atau data
dipelbagaikan?
Adakah jadual refleksi
dimasukan ke dalam
perlaksanaan kerja?
Adakah langkah-langkah
pembinaan portfolio dibuat?
PERINGKAT
PERKEMBANGAN:
Adakah bukti-bukti dari lainlain aktiviti pembelajaran?
Adakah bukti perbincangan
luar disimpan di dalam
portfolio?
Adakah hasil aktiviti-aktiviti di
dokumentasikan?
Adakah bimbingan perlu
diberi secara berterusan?
Adakah susunan bukti aktiviti
disusun secara sistematik?
Adakah penilaian kendiri
dibuat tiap-tiap peringkat?
PERINGKAT PENILAIAN:
Adakah kriteria-kriteria
tertentu ditetapkan untuk
penilaian portfolio?
Adakah hasil/bukti portfolio
dinilai?
Adakah nilai sahsiah dinilai?

Sila tandakan

Catatan

Bukti-bukti perbincangan.

Dibantu oleh guru dan


rakan sekelas

Bukti-bukti luar yang


diperolehi melalui internet
atau buku rujukan.

Gambar atau bukti lain.

Senarai bahan yang perlu


terdapat dalam portfolio.

5.

PERINGKAT PENUTUP:
Adakah lain-lain bahan
diletakkan ke dalam portfolio?
Adakah proses dan hasil
mengikut objektif?
Adakah portfolio dihasilkan
dalam jangka masa mengikut
kontrak pelaksanaan kerja?

Bukti-bukti luar yang


berkaitan.
Proses perlaksanaan
portfolio.