Anda di halaman 1dari 7

Sejarah Kertas 3 Tema 7.

1 : Tamadun Awal Dunia


Pengenalan / Konsep tamadun
1.Perkataan arab iaitu mudun dan madain.
2.Madana mempuyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.
3.Bahasa Inggeris iaitu civilization yang berasal daripada bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud
bandar.
4.Bermaksud peradaban.
5.(Dari segi Barat ) - pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan( penulisan, undangundang, kesenian dan pembandaran.
6.Sarjana Barat Gordon Childe, Darcy Riberio dan R.A. Buchanan
7.(Dari segi Islam) pembangunan lahiriah dan rohaniah.
8.Sarjana Islam Syed Naquib al-Attas dan Sarjana Barat Richard Sullivan
9.Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menggunakan istilah umran (tanah yang didiami secara
tetap) dan istilah hadarah (hidup di bandar).

Ciri-ciri tamadun awal


(a) Mesopotamia
1.ada negara kota
2.Negara kota terbahagi kepada kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan.
3.Setiap Negara kota ada kubu pertahanan
4.Pelbagai pintu gerbang menunjukkan kekayaan
5.Dalam kota terdapat istana/ rumah kediaman/ rumah ibadat/ rumah kedai/ pasar/ jalan yang lurus dan
lebar.
6.Pusat kota ialah rumah ibadat.
7.Setiap kota ada unit politik dan agama tersendiri.
8.Jalan laut, bandar atau negara menghubungkan wilayah di sekitarnya.
9.Jalan Sumeria dan kota Mari.
10.terbahagi kepada golongan pemerintah dan golongan rakyat.
11.Pemerintah raja,ketua, pendeta, ketua tentera dan golongan bangsawan.

12.Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba.


13.Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba.
14.bentuk teokrasi
15.raja dianggap tuhan/ wakil tuhan/ pemilik negara kota.
16.Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah tuhan mereka.
17.Kecuali Raja Naramsin memaksa penduduk Akkad menyembahnya. Digelar Raja Empat Penjuru Alam.
18.Raja sebagai ketua pentadbir/ ketua tentera/ ketua pendeta.
19.lebihan hasil pertanian, meninggalkan pekerjaan dari petani ke peniaga.
20.Perdagangan amat penting
21.Tidak menghasilkan bahan mentah
22.Barangan yang dibawa masuk seperti logam, kayu kayan, emas, dan perak.
23.Pengusaha/ pembuat tekstil
24.Barang tembikar
25.Alat keperluan harian
26.Tukang rumah untuk rumah kediaman yang banyak
27.tulisan bergambar berbentuk symbol
28.dikenali cuneiform
29.berbentuk pepaku
30.Raja sebagai ketua agama.
31.Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat.
32.Fungsi ziggurat sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan khazanah negara.

(b) Mesir Purba


1.Ada nome atau daerah
2.pusat pentadbiran bermula di Thinis berhampiran sungai Nil kemudian ke Bandar Thebes.
3.Bandar penting seperti Heliopolis, Fayoum dan Abydos.
4.Bandar adalah tempat kediaman firaun.

5.Pusat pemerintahan
6.Pelabuhan penting
7.Pusat keagamaan
8.Pusat tumpuan penduduk.
9.Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci.
10.Jawatan firaun diwarisi turun-temurun.
11.Firaun dianggap jelmaan Tuhan Horus.
12.Firaun digelar Raja Matahari, anak tuhan Matahari Amon-Re.
13.Firaun juga ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan.
14.Golongan rakyat bebas- petani, pedagang dan artisan.
15.Lapisan bawah- hamba.
16.Diterajui oleh firaun.
17.Golongan bangsawan menjalankan pentadbiran,menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan
penghasilan makanan.
18.Golongan bangsawan pegawai, penasihat dan gabenor.
19.Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba.
20.Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba.
21.Rahib mentadbir hal keagamaan
22.Jurutulis menulis rekod kerajaan.
23.Wanita memiliki status yang tinggi. Firaun Hathepshut
24.Penenunan 25.pembuatan tembikar 26.tekstil 27.kertaS dari papirus 28.perlombongan emas
29.pengangkutan air
30.pelabuhan-pelabuhan seperti Thebes, Memphis, Fayoum dan Heliopolis.
31.tulisan kombinasi gambar dan simbol
32.dikenali hieroglif
33.berkembang dari hieroglif, hieratik dan demotic.
34.Percaya kepada konsep politeisme

35.tuhan mesir dikait dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum(Tuhan Langit) dan
Amun(Tuhan Angin).
36.Percaya kehidupan selepas mati.
37.Mayat disimpan dan dijaga dengan baik
38.Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat
39.Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran

Sumbangan tamadun awal dunia


1.Kod Undang-undang Hammurabi. 2.Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.
3.Hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan. 4.Berbeza mengikut susun lapis masyarakat.
5.Mengandungi 282 undang-undang. 6.Dipahat pada tembok dan tiang besar.
7.Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia.
8.Berjaya elak permasalahan di kalangan masyarakat.
9.Mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat.
10.Membantu peradaban Mesopotamia bertahan dalam jangka masa yang panjang.
11.Seorang bangsawan patah tangan bangsawan lain, tulangnya akan dipatahkan.
12.Seorang bangsawan cedera mata /patah tangan rakyat biasa, bangsawan didenda satu wang perak.
13.Sistem tulisan. 14.Melahirkan jurutulis.
15.Jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat agar dapat direkodkan.
16.Dalam perdagangan, urusan jual beli ada resit, nota dan surat kredit.
17.Melahirkan tradisi kesusasteraan. 18.Contoh epik Gilgamesh.
19.Epik mengandungi falsafah dan cara hidup. 20.Ilmu astronomi. 21.Ilmu matematik.
22.Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar. 23.Katalog 500 jenis ubat-ubatan dan sampel
penggunaannya.
24.Penciptaan roda. 25.Digunakan untuk peperangan / aman. 26.Penciptaan kincir air.
27.Untuk mengalirkan air ke kawasan tandus / meningkatkan hasil pertanian/mengawal banjir.
28.Kapal layar. 29.Pengangkutan beroda. 30.Mampu menguasai jalan darat / jalan laut.
31.Mampu berhubung dengan wilayah India /wilayah kawasan laut Mediterranean.

32.Cara membuat batu bata daripada tanah liat. 33.Mencipta arca / tiang batu.
34.Contoh patung Raja Gudea. 35.Seni bina zigurat.
36.Mewujudkan empayar pertama di dunia semasa kerajaan Akkad.
37.Raja Sargon berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan
Mesopotamia.
38.Pembentukan masyarakat yang berestetika. 39.Seni bina piramid.
40.Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu bata. 41.Mencipta kertas menggunakan pokok
papyrus.
42.Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan. 43.Sistem hieroglif.
44.Sistem pendidikan untuk kanak-kanak. 45.Institut pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat.
46.Pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan. 47.Ilmu geometri, matematik dan sains.
48.Pengawalan air sungai Nil. 49.Melahirkan pengamal perubatan.
50.Proses memumiakan mayat. 51.Pengawalan aliran air Sungai Nil.
52.Perkembangan ilmu matematik.

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun
2020.
1.

Menguasai ilmu pengetahuan 2.

Menguasai kemahiran

3.

Menjamin keamanan dan kedaulatan negara 4.

5.

Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia 6.

7.

Menggalakkan pelaburan asing 8.

9.

Menaik taraf infrastuktur 10. Menambah tenaga mahir

Mengekalkan perpaduan kaum

Kreatif dan inovatif

Memperkukuhkan pusat kewangan

11. Mewujudkan perdagangan bebas 12. Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan


13. Mengurangkan karenah birokrasi 14. Memberikan bantuan modal
15. Meningkatkan teknologi ICT 16. Peningkatan pendidikan
17. Perlu pembaharuan 18. Pengangkutan 19. Perhubungan
20. Kesihatan 21. Memajukan pertahanan 22. Mengadakan pertukaran teknologi
23. Menarik pelabur asing 24. Dihantar belajar ke luar Negara 25. Program galak rakyat

26. Memajukan pelancongan


(mana-mana yang munasabah)
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha
menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi
Pendidikan
1.

Hubungan pendidikan bermutu 2.

Pusat kecemerlangan pendidikan

3.

Unversiti berkembar dengan universiti terkenal di luar negara

4.

Membina universiti di setiap negeri di Malaysia

Pelancongan
5.

Pengiktirafan UNESCO

Perindustrian
6.

Pembuatan otomobil/indusri berat 7.

Menyediakan zon perdagangan bebas

8.

Sektor perkilangan 9.

10.

Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI)

11.

Koridor raya multimedia 12.

Industri elektronik

Penganjuran sukan antarabangsa

Pusat Kewangan
13.

Pusat kewangan Islam 14.

Pusat kewangan

15.

Pusat tumpuan ekonomi 16.

17.

System bank pusat kukuh

Pelopor hub halal dunia

Pertanian
18.

Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit) 19.

20.

Menjadikan pertanian satu industry 21.

Bioteknologi

Pusat pengeluaran herba

Perlombongan
22.

Petrokimia 23.

Pelaburan dalam petroleum di luar negara

Sistem pengangkutan dan perhubungan


24.

Pengangkutan tambang murah 25.

26.

Industry perkapalan 27.

Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia

Industry pembuatan kapal