Anda di halaman 1dari 2

Lampiran G

Borang soal selidik

Tandakan (/) pada ruang yang berkenaan.


Bil
1

Perkara

Ya

Tidak

Saya berasa seronok apabila belajar huruf vokal a,e,i,o dan u


melalui penggunaan Estera Magica

Saya bertambah bersemangat untuk belajar huruf vokal melalui


penggunaan Estera Magica

Saya bertambah minat untuk belajar huruf vokal awalan melalui


penggunaan Estera Magica

Saya dapat menguasai huruf vokal awalan a,e,i,o dan u melalui


penggunaan Estera Magica

74

75