Anda di halaman 1dari 2

2) Menulis tempat kosong dengan huruf vokal yang sesuai

ARAHAN :
semula

Bulatkan huruf vokal yang sesuai dan tulis


berulang-ulang.

o
e

6
i

71

SOALAN 3
ARAHAN : Lengkapkan perkataan dengan huruf vokal
berdasarkan gambar.

____ pi

____ bat

____ bi

____ mak

____ pal

____ tik

72