Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

1.

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2010 Pengerusi Naib pengerusi : : : : : : : : : : : : : : : : Guru Besar SK Haji Mahmud Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Pn. Norzita bt. Abdullah Pn. Ummul Barakath bt. Samsullah Semua Ketua Panitia Matapelajaran Setiausaha Peperiksaan Sekolah dan Awam Guru Pemulihan Penyelaras PPSMI Penyelaras LINUS Penyelaras PSS S/U Jadual Waktu Guru Kaunseling Semua Penyelaras Tahun 1 hingga 6

Setiausaha Naib Setiausaha AJK

Fungsi Jawatankuasa Kurikulum sekolah • • • • Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah. Menyediakan mesyuarat JKS. Menetapkan kursus / pengajian di sekolah. Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian. • • • • • • • • • • Merancang program pemantauan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan panitia matapelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan. Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan. Menetapkan jadual waktu sekolah. Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah. Menentukan panitia matapelajaran berfungsi dengan berkesan. Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan akademik. Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar. Merancang, melaksana dan menilai program peningkatan akademik. Merancang, melaksana dan menilai program staf di sekolah. 1

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

2.

JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang
SETIAUSAHA

BIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MATAPELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik(PSK) Bahasa Komunikasi Cina

KETUA PANITIA

Pn. Mahayu Meor Aziz Pn. Tamil Chelvi En. Zulkhairi Ghazali Pn. Mardhiana Jaafar En. Mohd Firdaus ARani En. Roslan Mohd Yusof Pn. Noreliana Yashim Pn. Fuziah Mohd Bakry En. Hasnan Abd. Halim En. Ahmad Zawahir Pn. Premlata a/p Ramayah En. Ismail Bujang Pn Lam Foong Kuan

Pn. Roslina Rahman Pn. Nalinder Kaur Pn. Arizawati Shamsudin Pn. Masjida Jaafar Pn. Mazlina Yahya Pn. Sharizad Zainudin Pn. Halimatul Ssadiah Pn. Nor Aidawati Yusof Pn. Nurul Shahida Samsudin Pn. Komathi En. Ashrol Aizam Pn. Rozita Meor Adnan

AJK Guru BM Guru BI Guru Maths Guru Sains Guru KTemp Guru PAI Guru PM Guru PSV Guru PJK Guru KHidup Guru Muzik Guru PSK

Fungsi Panitia Matapelajaran • • • • • • • • • • Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini. Menyedia dan menyelaraskan rancangan tahunan Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak JKS Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia matapelajaran dan pusat sumber sekolah Mengadakan mesyuarat panitia matapelajaran. Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisa keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia matapelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar. Merancang program khas murid bermasalah 3M.

2

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

• • • • • •

Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P&P. Menyediakan anggaran pembelajaran untuk pelaksanaan kurikulum. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. Mengurus dan menyemak buku stok. Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini.

Takwim Mesyuarat Jawatakuasa Kurikulum dan Panitia Matapelajaran
BIL TARIKH MESYUARAT 28 Disember 2009 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 1 30 Dis 2009- 05 Jan 2010 Panitia Matapelajaran 2 05 April 2010 06 April – 09 April 2010 08 Julai 2010 09 Julai – 14 Julai 2010 07 Oktober 2010 11 Okt – 14 Okt 2010 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Panitia Matapelajaran Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Panitia Matapelajaran Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Panitia Matapelajaran

3

4 •

Nota Peringatan Tertakluk kepada pindaan . Sebarang pindaan tarikh akan dimaklumkan kemudian.

3

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

3.

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK
Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : : Guru besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Pn. Noor Maslina bt. Ismail En. Adnan b. Abdul Manaf Pn. Nizamiyah Bahaudin Semua Penyelaras Tahun 1 hingga 6 Semua Guru Matapelajaran

Setiausaha Penolong Setiausaha Anggota Jawatankuasa

4.

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR
Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : : Guru besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Pn. Puteri Norzila Mohamed Pn. Norzita Abdullah Pn. Siti Maslina Md Ithnin( S/u Pep Awam ) Pn. Sarimah bt. Ahmad ( Pen. S/u Pep Awam ) Semua Guru Matapelajaran Tahun 6

Setiausaha Penolong Setiausaha Anggota Jawatankuasa

Fungsi Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR / Akademik • Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKKS) • Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan. • Mengkaji keputusan peperiksaan dan ujian. • Merancang dan melaksanakan tindakan susulan untuk membantu peningkatan kumpulan cemerlang, sederhana dan galus. • Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi UPSR sekolah

4

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

5.

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha Anggota Jawatankuasa : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang Pn. Noor Maslina bt. Ismail Pn. Siti Maslina bt. Md Ithnin En. Adnan Abdul Manaf Pn. Noreliana Yashim Semua Ketua Panitia Matapelajaran Semua Penyelaras Tahun 1 – 6

Fungsi Jawatankuasa Peperiksan dan Penilaian • Merancang dan melaksanakan dasar berkaitan penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah. • Menyediakan panduan pengurusan penilaian dan peperiksan dalaman / ujian berpandukan dasar yang telah diluluskan JKKS. • Memastikan pengurusan Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman / Ujian dilaksanakan seperti ditetapkan • Menyediakan Takwim Peperiksaan Dalaman / Ujian. • Mencadangkan senarai calon Ketua Pengawas dan Penolong Pengawas Peperiksaan Awam. • Memastikan semua soalan Peperiksaan Dalaman disediakan mengikut peraturan dan format yang ditetapkan. • Menyediakan senarai tugas Guru Bertugas semasa Peperiksaan Awam • Menyediakan laporan analisis keputusan matapelajaran dan keseluruhan Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman / Ujian. • Menyediakan bank soalan sekolah.

6.

JAWATANKUASA KEMAJUAN STAF
Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Pn. Arizawati Pn. Siti Hazar Arshad

Setiausaha Pen. Setiausaha

Fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf • Merancang dan melaksanakan program kemajuan staf • Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling • Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber • Membuat penilaian program latihan • Menjalankan tindakan susulan • Penyediaan dokumentasi • Memberi latihan dan pendedahan kepada guru baru dilantik, bertukar ke sekolah, bertukar opsyen dan guru sandaran yang tidak terlatih.

5

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

7.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Anggota Jawatankuasa : : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran PK HEM PK Petang Pn. Rohanawati Zakaria (Penyelaras PSS) Pn. Rozita Meor Adnan En Zulkifli Alang Arpi Pn. Masjida Jaafar Pn. Nor Aidawati Yusof Semua Ketua Panitia

Peranan Jawatankuasa Induk PSS ● Mengadakan mesyuarat PSS minimum 3 kali setahun ● Menentu dan menyelaras segala dasar PSS supaya selari dengan dasar kurikulum dan Akta Pend. ● Menyampai dan menyebarkan konsep, peranan PSS serta maklumat terkini kepada guru, pelajar dan ibu bapa. ● Menyelenggara segala fail PSS dengan cara yang sistematik, kemaskini dan mudah dirujuk. ● Merancang, merangka dan menentukan strategi perkembangan PSS dengan mengambilkira Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT ) semasa. ● Menyediakan program / aktiviti jangka pendek dan jangka panjang serta pelan bertindak. ● Merancang latihan / bengkel untuk guru-guru PSS, pengawas PSS,guru-guru dan pelajar-pelajar dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan Staf Sekolah. ● Merancang dan melaksanakan strategi memaksimumkan penggunaan PSS oleh pelajar, guru-guru dan staf sokongan. ● Menentukan kemudahan fizikal, alatan dan bahan mencukupi dan lengkap. ● Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan media baru dan yang kerap digunakan dalam P&P dengan kerjasama PKG/PSPN ● Menyediakan anggaran belanjawan PSS secara terperinci dan memberi manfaat kepada semua pelajar selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan dasar kewangan sekolah.

8.

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER
Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Perkhidmatan Gunaan Bank Soalan Bahan bercetak ( buku ) Bahan bercetak ( carta ) Radio dan Televisyen Perkhidmatan Penghasilan Grafik, keceriaan & kebersihan Rakaman Audio dan Video Papan Kenyataan & Pameran : : : : : : : : : : Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Rohanawati Zakaria Pn. Rozita Meor Adnan Pn. Tamil Chelvi Pn. Foong Kam Yin Pn. Masjieda Jaafar Pn. Premlata Pn. Nor Aidawati Yusof Pn. Rozita Meor Adnan En. Zulkifli Alang Arpi

6

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

Peranan AJK Kerja PSS ▪ Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun ▪ Melaksanakan segala keputusan mesyuarat ▪ Mengurus pemilihan dan pemerolehan bahan dengan kerjasama panitia dan unit-unit akademik lain. ▪ Memproses bahan yang diperoleh dengan banttuan Pengawas PSS, termasuk proses pilih buang. ▪ Menyediakan Jadual Waktu penggunaan PSS, Jadual TVP, Jadual Tugas Pengawas,Jadual Tugas guru PSS dan Jadual Aktiviti Tahunan. ▪ Menyediakan rekod-rekod, laporan aktiviti dan laporan tahunan dalam fail-fail khas. ▪ Mengurus pemilihan dan latihan Pengawas PSS dan memastikan AJK Pengawas berfungsi. ▪ Menyediakan rekod penyata pendapatan dan perbelanjaan ▪ Melaksanakan program/ aktiviti / projek yang dirancang: i. Aktiviti penghasilan bahan ii. Aktiviti Promosi iii. Projek Khas

9.

JAWATANKUASA PROGRAM NILAM
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Anggota Jawatankuasa : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Pn. Rohanawati Zakaria Semua Guru Bahasa Malaysia Semua Guru Bahasa Inggeris Semua Guru Kelas

10.

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang : Pn. Siti Hazar Arshad Pn. Noorulhuda Jamaludin Pn. Kholijah Abdullah Pn. Norzita Abdullah

11

JAWATANKUASA CELIK AL-QURAN DAN J-QAF
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Anggota Jawatankuasa : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang Pn. Rosliza Nawawi En. Nordin Ahmad b. Sidek Semua Guru j-QAF

7

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

12.

JAWATANKUASA PROTIM / LINUS
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Anggota Jawatankuasa : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang Pn. Roslina Rahman ( LINUS) Pn. Mazlina Yahya ( PROTIM ) Guru BM dan Matematik Kelas Asah Minda Tahun 1 – 6

13.

JAWATANKUASA KERJA PPSMI
Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Pn.Zety Akhzam Pn. Siti Hazar Arshad Panitia Sains Panitia Matematik Panitia Bahasa Inggeris Guru-guru PPSMI

Setiausaha Pen. Setiausaha Anggota Jawatankuasa

14.

JAWATANKUASA SISTEM TAULAN ( BUDDY SUPPORT SYSTEM )
Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang Ketua Panitia Sains Ketua Panitia Matematik Ketua Panitia Bahasa Inggeris En. Lai Kheong Yoong Guru-guru Bahasa Inggeris dan Guru-guru kompeten Bahasa Inggeris. Guru-guru Sains dan Matematik yang memerlukan bantuan.

Setiausaha Mentor Mentee

15.

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) Pengerusi Naib Pengerusi : : ; : : : : : : : Guru Besar Penolong kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Pn. Mahayu Meor Aziz Pn. Annamal a/p Sabastian Semua Guru Bahasa Melayu Semua Guru Bahasa Inggeris Setiausaha Peperiksaa

Setiausaha Penolong Setiausaha AJK

8

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

JADUAL UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN UPSR 2010 BIL PERKARA Ujian Prestasi 1 TARIKH / HARI MATAPELAJARAN Matapelajaran Teras Agama / P. Moral Kajian Tempatam PSK Matapelajaran Teras TAHUN

1.

22 – 25 Februari 2010

1 hingga 6

2.

Ujian Prestasi 2

12 – 14 April 2010

6

3.

PKSR 1

10 – 13 Mei 2010

Matapelajaran Teras Agama / P. Moral Kajian Tempatam PSK / PJK / Jawi & B. Arab Matapelajaran Teras

1 hingga 6

4.

Ujian Prestasi 3

21 – 24 Jun 2010

6

5.

Percubaan UPSR

26 – 29 Julai 2010

Matapelajaran Teras

6

6.

Ujian Prestasi 4

09 – 12 Ogos 2010

Matapelajaran Teras Agama / P. Moral Kajian Tempatam PSK Matapelajaran Teras Matapelajaran Teras Agama / P. Moral Kajian Tempatam PSK / PJK / Jawi & B. Arab

1 hingga 6

7.

UPSR

Akan dimaklumkan nanti

6

8.

PKSR 2

18 – 21 Oktober 2010

1 hingga 6

Jadual ini tertakluk kepada perubahan

9

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

JADUAL PENYEMAKAN BUKU RAMPAIAN MURID TAHUN 2010

MATAPELAJARAN Bahasa Melayu

TAHUN

PENYEMAK SEMAKAN PERTAMA Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan HEM Ketua Panitia Agama Ketua Panitia P. Moral

PENYEMAK SEMAKAN KEDUA Penolong Kanan Pentadbiran Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Petang Ketua Panitia Agama Ketua Panitia P. Moral

TARIKH

1 Hingga 6

Bahasa Inggeris

1 Hingga 6

Matematik / Sains

Semakan pertama pada April 2010 Bil. Hantar 01 - 20

1 Hingga 3

Matematik / Sains

4 Hingga 6

Kajian Tempatan & Sivik Kewarganegaraan Agama Islam

4 Hingga 6

Semakan kedua pada Ogos 2010 Bil. Hantar 21- 40+

1 Hingga 6

Pendidikan Moral

1 Hingga 6

PENYERAHAN : 1. 2. 20 buah semua buku latihan dan aktiviti setiap matapelajaran bagi setiap penyerahan. Diserah mengikut senarai nama murid dalam jadual kedatangan secara berperingkat yang akan ditetapkan oleh penyemak. Contoh penyerahan : Kali pertama BM murid No 1 hingga 20, kali kedua BM murid No. 21 hingga 40+ dan seterusnya sama untuk matapelajaran lain. Guru matapelajaran hendaklah mengumpul dan serahkan kepada penyemak. Lengkapkan Borang Semakan buku dan hantar bersama senarai nama kelas dan buku murid kepada penolong kanan.

3. 4.

10

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

11