SKIM KERJA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA ABAD KE 21 ( SPN 21 ) TAHUN 9, 10 DAN 11 MATA PELAJARAN PENGETAHUAN UGAMA ISLAM (PROGRAM

2+3)
DISEDIAKAN OLEH KOMITI JAWATANKUASA PENYEDIAAN SKIM KERJA SPN 21 2007

CADANGAN GARISPANDU PENYEDIAAN SKIM KERJA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA ABAD 21 SKIM KERJA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA ABAD 21 TAHUN 3

1

MINGG U 1

TARIKH

BAHAGIA N ALQURAN

TAJUK SURAH ALFIIL (AYAT 15) -

SUB. TAJUK Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran

SUMBER / RUJUKAN Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

AKTIVITI

CATATAN

2

SURAH QURAISY ( AYAT 1-4 )

-

Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran

3

SURAH AL-MAA’UUN (AYAT 1-7)

-

Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran

4

ALHADITH

RIADAH DI DALAM ISLAM

-

Terjemahan Makna Huraian Pengajaran

2

5

KUTUKAN / LAKNAT BAGI LAKILAKI YANG MENYERUPAI PEREMPUAN DAN PEREMPAN MENYERUPAI LAKI-LAKI KELEBIHAN MEMBERI MAKAN DAN MEMBERI SALAM TAUHID PERCAYAKA N HARI KIAMAT

-

Terjemahan Makna Huraian Pengajaran

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

6

-

Terjemahan Makna Huraian Pengajaran

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

7

-

Pengenalan Pengertian Proses kehidupan manusia Nama-nama kiamat Hikmat

3

8

-

Tanda-tanda Kiamat i. Tanda-tanda kecil ii. Tanda-tanda besar KEJADIAN KIAMAT i. ii. iii. iv. Pengenalan Tiupan sangkakala Perhimpunan di padang mahsyar keadaan manusia jangka masa cara pengadilan hikmat

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 JPI

9

10

- Syafaat i. Golongan yang dapat memberi syafaat ii. Golongan yang dapat menerima syafaat

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

4

iii.

Hikmat

11

- Hisab i. Cara manusia dihisab Al-Mizan Siratul Mustaqim

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

12

PAHALA DAN DOSA

- Pengertian - Syurga i. Pengertian ii. Namanamanya iii. Hikmat - Neraka i. Pengertian ii. Namanamanya iii. Hikmat Pengertian Bahagian Asnaf

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

13

FIQH

ZAKAT

Buku Pengetahu an Ugama

5

14 ZAKAT FITRAH 15 ZAKAT HARTA -

Golongan yang tidak berhak menerima zakat Hikmat Pengertian Syarat-syarat wajib Waktu mengeluarkan zakat fitrah Benda dan kadar zakat fitrah Hikmat Pengertian Harta yang wajib dizakat Syarat-syarat wajib Cara membahagikan zakat harta Memindahkan zakat harta Pengertian

Islam Tahun 3 – JPI

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 JPI

16

ZAKAT

-

Buku

6

BINATANG TERNAKAN

-

Syarat-syarat wajib - Nisab dan kadar zakat binatang ternakan i. Kambing ii. Lembu / Kerbau iii. Unta Pengertian Syarat-syarat wajib Nisab dan kadar zakat emas dan perak Zakat mata wang Pengertian Syarat-syarat wajib Cara mengeluarkan zakat perniagaan Nisab dan kadar zakat perniagaan

Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

17

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

18

ZAKAT PERNIAGAAN

-

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 JPI

7

19

ZAKAT BIJIBIJIAN DAN BUAHBUAHAN

-

Tanaman yang wajib zakat Syarat-syarat wajib Waktu mengeluarkan zakat Nisab dan kadar zakat biji-bijian dan buah-buahan Pengertian Syarat-syarat wajib Kadar zakat harta rikaz Waktu mengeluarkan zakat Pengertian Kedudukan

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

20

ZAKAT HARTA RIKAZ

-

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

21

HARTA LUQATAH

-

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

8

22

SEJARA H

KERAJAAN BANI UMAIYAH

-

-

Pengenalan Faktor-faktor tertubuhnya Kerajaan Bani Umaiyah Perubahan dan kemajuan Khalifah-khalifah yang memerintah Penaklukan dan penyebaran Islam

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

23

-

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 JPI

24

KHALIFAH MUAWIYAH BIN ABI SUFIAN

- Pengenalan - Cara perlantikan - Peperangan i. Serangan ke atas Puak Khawarij ii. Penaklukan negeri-negeri Timur iii. Serangan terhadap

25

Buku Pengetahu

9

Costantinople di Rome iv. Penaklukan negeri-negeri di Utara Afrika v. Serangan terhadap pulau-pulau yang di bawah pemerintahan Rome - Jasanya

an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

26

KHALIFAH YAZID BIN MUAWIYAH

-

Pengenalan Cara perlantikan Peristiwa Karbala Pemberontakan di Madinah dan Makkah Pengenalan Cara perlantikan Pemberontakan yang berlaku pada zaman pemerintahanny

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 JPI

27

KHALIFAH ABDUL MALIK BIN MARWAN

-

10

a i. Pemberontaka n Puak Syiah Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI

28

ii.

Pemberontaka n Puak Khawarij iii. Pemberontaka n Abdullah bin Zubair iv. Pemberontaka n Amru bin Saad - Kemajuan dan jasa Khalifah Abdul Malik KHALIFAH AL-WALID BIN ABDUL MALIK Pengenalan Cara perlantikan Faktor kegemilangan pemerintahanny a

29

Buku Pengetahu an Ugama Islam Tahun 3 – JPI Buku Pengetahu an Ugama Islam

30

- Penaklukan di : i. Sempadan India ii. Sempadan

11

iii. -

China Utara Afrika dan Andalus Jasanya

Tahun 3 – JPI

Jawatan kuasa penyediaan skim SPN21 1429 / 2008

TAHUN 10
MINGG U 1 TARIK H BAHAGIA N ALQURAN TAJUK SURAH AL-KAUTHAR (AYAT 1-3) SUB.TAJUK Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran Terjemahan Pengenalan SUMBER / RUJUKAN Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan AKTIVITI CATATAN

2

SURAH AL-HUMAZAH (AYAT 1-9)

3

SURAH AL-MASAD

12

(AYAT 1-5)

-

Huraian Pengajaran Terjemahan Makna Huraian Pengajaran

Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

4

ALHADITH

MENGHORMA TI JIRAN DAN TETAMU SERTA MENJAGA PERCAKAPAN LARANGAN MEMUTUSKAN PERSAUDARA AN REBUT LIMA PERKARA SEBELUM DATANG LIMA PERKARA

5

-

Terjemahan Makna Huraian Pengajaran Terjemahan Makna Huraian Pengajaran Pengenalan Pengertian Cara mempercayainya Qadha dan qadar tidak berlawanan dengan usaha

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

6

7

TAUHID

PERCAYA KEPADA QADHA DAN QADAR

13

8 -

dan ikhtiar manusia Hukum Pendapat Ahli Sunnah Wal Jamaah Hikmat / tujuan beriman kepada qadha dan qadar Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

9

DOA DAN TAWAKKAL

-

Pengertian Doa Pengertian Tawakkal Konsep Hikmat Pengertian Syarat sah haji Syarat wajib haji Jenis-jenis haji Hikmat Pengertian

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

10

FIQH

HAJI

-

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

11

RUKUN HAJI

Buku

14

12 TAHALLUL -

Niat Wukuf Tawaf Saie Bercukur Tertib Pengertian Bahagian

Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

13

WAJIB HAJI

-

Pengertian Perkara wajib haji Nafar

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

14

SUNAT-SUNAT HAJI DAM ( DENDA )

-

Perkara sunatsunat haji Pengertian Sebab-sebab dikenakan dam Bahagian dam

15

15

UMRAH

-

pengertian rukun umrah wajib umrah syarat Pengenalan Cara perlantikan Jasa dan kemajuan

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

16

SEJARAH

KERAJAAN BANI UMAIYAH KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

17

KHALIFAH YAZID BIN ABDUL MALIK

-

Pengenalan Cara perlantikan Pemerintahannya

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

18

KHALIFAH MARWAN BIN MUHAMMAD

-

Pengenalan Cara perlantikan Pemerintahannya Sebab-sebab kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah

16

19

TOKOHTOKOH PENTING ZAMAN PEMERINTAHA N BANI UMAIYAH

-

Abdul Rahman AlDakhil Tariq bin Ziad

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

20

-

Abdullah bin Zubair Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Musa bin Nusair pengenalan faktor tertubuhnya kerajaan Bani Abbasiyah khalifah- khalifah yang memerintah kemajuan yang dicapai pengenalan usaha-usaha

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

21

KERAJAAN BANI ABBASIYAH

-

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI Buku Pengetahuan

22

-

23

KHALIFAH ABU ABBAS

-

17

AL-SAFFAH -

untuk mengukuhkan kerajaannya kemajuan yang dicapai

Ugama Islam Tahun 4 – JPI

24

KHALIFAH ABU JAAFAR AL-MANSUR

-

Pengenalan Tindakan Abu Jaafar i. Menghapuska n Puak Syiah ii. Menghapuska n pengaruh Abdullah bin Ali iii. Menghapuska n pengaruh Abu Muslim AlKhurasani Memerangi Abdul Rahman Al-Dakhil jasanya

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

25

Buku Pengetahuan Ugama Islam Tahun 4 – JPI

iv.

Jawatankuasa penyediaan skim spn21

18

TAHUN 11
MINGG U 1 TARIK H BAHAGIA N ALQURAN TAJUK SURAH ALTAKAATHUR (AYAT 1-8) SUB.TAJUK Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran SUMBER / RUJUKAN Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam AKTIVITI CATATAN

2

SURAH AL-QAARI’AH (AYAT 1-11)

-

Terjemahan Pengenalan Huraian Pengajaran

3

ALHADITH

ISLAM MENGGALAKK AN TOLERANSI

-

Terjemahan Makna Huraian Pengajaran

19

Tahun 5 – JPI 4 PENGHARAMA N KHAMAR Terjemahan Makna Huraian Pengajaran Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan

5

TAUHID

KHURAFAT DAN KERAMAT

-

Pengertian khurafat Perkara-perkara khurafat yang diamalkan dalam masyarakat Sebab-sebab khurafat Kesan mempercayainya Cara mengatasinya Pengertian keramat Anggapan salah

6

-

7

-

20

mengenai keramat Ugama Islam Tahun 5 – JPI 8 FIQH SEMBELIHAN Pengertian Jenis-jenis sembelihan Syarat-syarat sah Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI

9

-

Perkara-perkara sunat ketika menyembelih Binatang yang halal dimakan Binatang yang haram dimakan

10

-

Masalah sembelihan Hikmat

Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI

21

11

KORBAN

-

Pengertian Waktu Hikmat Jenis-jenis binatang korban

Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI

12

-

Syarat-syarat sah korban Sunat-sunat korban Jenis-jenis korban

13

AQIQAH

-

Pengertian Syarat-syarat binatang aqiqah Syarat sah aqiqah Waktu Perkara sunat ketika aqiqah Kadar aqiqah

22

14

SEJARAH

KERAJAAN BANI ABBASIYAH KHALIFAH ALMAHDI BIN AL-MANSUR

-

Pengenalan Latar belakang pemerintahannya Jasanya

Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI

15

KHALIFAH HARUN ALRASHID BIN AL-MAHDI

-

i. ii.

iii. iv.

Pengenalan Usaha-usaha untuk mengukuhkan kerajaaan : Menghapuskan golongan pemberontak Menyerang kerajaan Byzantine di Constantinople Menjalin hubungan persahabatan Percubaan menguasai kerajaan Umaiyah di Sepanyol

23

v.

Menghapuskan pengaruh alBarmaki Keadaan Negara Islam di bawah pemerintahannya Jasanya Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI

16

-

17

KHALIFAH AL-MAKMUN BIN HARUN AL-RASHID

-

Pengenalan Cara perlantikannya Sikap Al-Makmun terhadap kaum Syiah Perkembangan ilmu pengetahuan Sumbangan dan jasanya dalam ilmu pengetahuan Perhubungan luar pada zamannya

18

-

24

19

KHALIFAH AL-MUKTASIM BIN HARUN AL-RASHID

-

Pengenalan Cara perlantikan Pemerintahannya Kekacauan pada zamannya

Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama

20

TOKOHTOKOH PENTING DALAM KERAJAAN BANI ABBASIYAH

-

Abdullah bin Ali Abu Muslim AlKhurasani

21

-

Keluarga Barmak

22

KEMAJUANKEMAJUAN AM SEMASA PEMERINTAHA

-

Sistem perlantikan Sistem pentadbiran Ketenteraan

25

N KERAJAAN BANI ABBASIYAH 23

-

Perkhidmatan Pos

Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI Buku Pengetah uan Ugama Islam Tahun 5 – JPI

-

Kewangan Kehakiman Perkembangan yang dicapai dari segi ilmu pengetahuan Faktor penting kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah

24

-

Jawatankuasa penyediaan skim SPN21 Matapelajaran IRK 1429 / 2008

26