Anda di halaman 1dari 4

Soal Selidik Remaja Ibu bapa Bercerai

Soal selidik ini adalah item-item mewakili konstruk pembolehubah dalam lingkungan usia antara 13 hingga 18 tahun.
Oleh itu, besarlah harapan kami sekiranya Yg. Bhg. / Dato / Prof / Dr. / Tuan / Puan dapat memberikan respon secara bertulis bagi mendapatkan
nilai kesahan bagi setiap item dan keseluruhan konstruk pembolehubah berkenaan.

Arahan:
Sila nyatakan tahap penilaian Yg.Bhg. / Dato / Prof / Dr. / Tuan / Puan tentang item-item di bawah dalam konteks mewakili kandungan
kesedihan dan kebimbangan dalam kalangan remaja ibu bapa bercerai. Sila gunakan skala berikut untuk memberikan respon Yg.Bhg. / Dato /
Prof / Dr. / Tuan /Puan.

Sangat Tidak Memenuhi


Konstruk Pembolehubah

Sangat Memenuhi Konstruk Pembolehubah


0 1

9 10

A. ITEM KONSTRUK KESEDIHAN

Bil

Pernyataan

Tahap Memenuhi Konstruk

Komen/Catatan

Berasa hendak menangis setiap hari

10

Berasa gembira berada di sekolah

10

Kerap kali saya berasa sedih

10

Tidak seronok ketika berada di rumah

10

Tidak gembira walaupun memperoleh kejayaan

10

Keluarga saya membuat saya sedih

10

Saat gembira bersama keluarga tidak mungkin


diperoleh lagi

10

Alangkah baiknya jika ibu dan bapa saya masih


berbaik seperti dahulu

10

Masih tidak percaya mengalami nasib seperti ini

10

10

Masih teringat-ingat kemesraan ibu dan bapa

10

11

Peristiwa masa silam menggangu tidur saya

10

12

Selera makan saya hilang apabila mengenang


nasib diri

10

13

Berat badan saya semakin menyusut

10

14

Rasa marah dengan diri saya sendiri

10

15

Serba-salah dengan kehidupan sekarang


Selalu mengharapkan dapat kegembiraan seperti
orang lain

10

10

16

B: ITEM PSIKOLOGI KEBIMBANGAN

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pernyataan
Sukar untuk memberi tumpuan

Tahap Memenuhi Konstruk

Bimbangan kerana tiada tempat untuk mengadu


Sentiasa mengalami perasaan resah gelisah
Selalu terfikir tentang perkara yang menakutkan
Risau tentang masalah semakin bertambah
Risau tentang perkara-perkara yang saya alami
Terfikir tentang perkara-perkara yang belum
pasti
Kehidupan saya tenang sepanjang masa
Takut peristiwa lampau berulang kembali
Seronok dengan kehidupan saya sekarang
Selalu
bermimpi
perkara-perkara
menakutkan
Tidak pasti tentang masa depan saya

yang

Tidak tahu dengan siapa saya akan bergantung


hidup
Tidak pasti sama ada dapat menamatkan
persekolahan atau tidak
Bimbang kerana tidak cukup wang perbelanjaan
Tidak pasti dengan siapa patut saya tinggal

Komen/Catatan

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Komen dan Cadangan


_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

..

(TANDA TANGAN DAN COP)

Tarikh