MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. KAJIAN CERPEN “TANAH” KARYA ALIMIN BIN HAJI ABDUL HAMID

• Menjelaskan aspekaspek kajian cerpen.

1

B. KAJIAN CERPEN • Menjelaskan dan “PANTARAN” KARYA menghuraikan aspekAMINAH HAJI MOMIN aspek kajian cerpen.

A. ANTOLOGI SAJAK • Menghuraikan aspek“CERMIN DIRI” aspek kajian sajak. a. KAJIAN SAJAK “DAUN” KARYA AMINAH HAJI MOMIN

Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Internet. Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Antologi Sajak “Cermin Diri”

• Aktiviti berkumpulan – Membincangkan tentang faedahfaedah tanah berdasarkan gambar yang berkaitan. • Aktiviti lakonan/mendengar rakaman CD – Dialog antara Haji Kula dan Yong Hock See. • Memadankan watak dengan nilai murni dan pengajaran yang sesuai. • Latihan – Soalan Konteks. • Lasbela (Lawatan Sambil Belajar) – Ke Kampong Ayer dan merakam atau mengambil gambar keadaan rumahrumahnya. • Menyenaraikan/menyusun/menjelaska n peristiwa penting. • Melengkapkan LPG tentang watak. Kemudian dibentangkan. • Latihan – Soalan Konteks. • Perbincangan/Aktiviti kumpulan tentang daun yang pelbagai warna. Kemudian, pelajar akan memberi pendapat tentang kesan/faedah daun pada alam sekitar. • Menonton fenomena kemarau/keindahan alam. • Membincangkan maksud tersirat yang terdapat pada sajak secara kelompok. Kemudian, melaporkan/menayangkan di OHP.

2
b. KAJIAN SAJAK

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

1

“MENTARI” KARYA AMINAH HAJI MOMIN

• Menjalankan “Permainan Cepat dan Tepat” (merujuk kamus) dalam kumpulan bagi tujuan menjelaskan maksud perkataan sukar/tersirat. • Pelajar kemudian menulis di papan tulis. • Latihan memprosa sajak.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.
B. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “PADIAN” KARYA AMINAH HAJI MOMIN • Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber • Melayari internet atau menonton filem rencana tentang Kampong Ayer. • Aktiviti Kumpulan – Bersoaljawab hasil tontonan filem. • Melihat gambar padian dan pelajar membincangkan maksud sajak dengan mengaitkan pengetahuan lalu mereka. • Melaksanakan aktiviti sumbang saran untuk menyatakan nilai murni dan pengajaran yang ketara dalam sajak. • Membuat replika Padian sebagai projek (boleh dibuat lebih awal). • Pelajar melihat diri mereka di depan

2
b. KAJIAN SAJAK “CERMIN” KARYA B.B • Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

2

PUDARNO

cermin. Kemudian, menceritakan balik diri mereka menurut penilaian mereka. • Aktiviti berkelompok – Pelajar membincangkan maksud sajak. Selepas itu mencari tema dan persoalan. Kemudian, mengemukakan bukti dan alasan secara lisan bagi menyokong dan mempertahankan tema dan persoalan yang diberi ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. NOVEL “PENGABDIAN” • Plot

• Menyatakan peranan plot dalam karya sastera. • Menyatakan peristiwaperistiwa penting. • Melakar binaan plot.

3

B. NOVEL “PENGABDIAN” • Watak dan perwatakan

• Mengenalpasti watak dan jenis watak. • Menghuraikan perwatakan beberapa

Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel

• Bersoal jawab tentang definisi dan peranan plot. • Perbincangan tentang peristiwaperistiwa penting. • Perbincangan untuk melengkapkan binaan plot dengan peristiwaperistiwa penting. • Bersoal jawab tentang definisi watak, perwatakan dan jenis-jenis watak. • Bersoal jawab tentang watak dalam novel dan jenisnya.

3

watak.

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Latar Masyarakat

• Menyatakan menghuraikan masyarakat Kedayan.

dan latar Puak

“Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

4

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Unsur Pengajaran

• Menghuraikan pengajaran hikayat.

dalam

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

• Perbincangan tentang watak dan perwatakan beberapa watak seperti Samuel, Zul, Khalid, Faridah dan Azmil • Latihan bertulis. • Membincangkan secara berkumpulan tentang kehidupan Puak Kedayan seperti pekerjaan dan kebudayaan. Hasil dapatan tersebut dikemukakan melalui OHP/Projektor LCD. • Menemuramah beberapa orang Puak Kedayan untuk lebih mengenal pasti tentang adat resam, kepercayaan, kemasyarakatan dan sebagainya. • Aktiviti pelajar menuai padi bersama dengan penduduk kampung (Puak Kedayan) yang masih mengusahakan penanaman padi. Hikayat • Melengkapkan LPG – Unsur Awang Pengajaran. Contoh: Kamaruddin PENGAJARAN Kajian Pengajaran Contoh Komprehens Mempertahankan if Hikayat hak Awang Membunuh diri Kamaruddin Bermaaf-maafan (Rozaiman Amanah Makmun) • Aktiviti kumpulan – Membincangkan dan membentangkan unsur pengajaran. RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI Bunga • Aktiviti berkumpulan – Dalam Rampai kumpulan masing-masing Melayu Kuno membincangkan konsep CD Interaktif penderhakaan dalam masyarakat

CATATAN

A. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 10: SINGAPURA DILANGGAR TODAK

• Menghuraikan aspek kajian.

aspek-

4

Aspek Kajian: • Pengajaran • Nilai-nilai murni

5

B. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 18 – TUN BESAR DIBUNUH Aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa penting • Pengajaran • Nilai-nilai murni A. CERPEN “ANAK-ANAK TASIM JALI” KARYA BUJANG HAJI MATNOR

• Menghuraikan aspek kajian.

aspek-

• Menjelaskan aspekaspek kajian cerpen.

6

Sejarah Melayu feudal. Ketua kumpulan Melayu mengemukakan pendapat kumpulan (Prof. masing-masing di hadapan kelas. Madya. Dr. • Mengisikan LPG – Nilai-nilai murni Hajah Noriah • Membincangkan hubungkait bala Mohamed) yang berlaku ke atas keluarga Sang Rajuna Tapa dengan Wa’adat Sang Sapurba • Latihan bertulis. Bunga • Melakarkan cerita dalam bentuk Rampai lukisan secara bersiri dan menuliskan Melayu Kuno peristiwa di setiap lukisan. CD Interaktif • Melakonkan peristiwa penderhakaan Sejarah Cerita ke-18. Melayu • Membincangkan perbuatan Raja (Prof. Muhammad terhadap Tun Besar. Madya. Dr. • Menjelaskan pengajaran dari peristiwa Hajah Noriah yang terjadi. Mohamed) Antologi • Menonton filem yang berkaitan. Cerpen • Sesi soal jawab/Perbincangan tentang “Meniti faktor-faktor yang menyebabkan Waktu” warga emas disisihkan. Ulasan • Aktiviti berkumpulan – Antologi Membincangkan persoalan dan tema. Cerpen Hasil perbincangan dibentangkan di “Meniti hadapan kelas. Waktu” (Haji • Latihan soalan konteks. Nurazmi Kuntum)

5

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. CERPEN “BUAT SAJA” KARYA CHONG AH FOK

• Menghuraikan dan menjelaskan aspekaspek kajian cerpen.

6

Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum)

• Soal jawab tentang watak-watak yang terdapat dalam cerpen tersebut. • Menjelaskan latar dengan menggunakan LCD/OHP. • Mengadakan beberapa kumpulan untuk membincangkan tentang tema dan persoalan. • Pelajar membuat plot (contoh 7 gambar rajah seperti di bawah ini)
1

4
1

3 1

9 11
1

1. Pengenalan Cerita / Permulaan 2. Perkembangan Awal Cerita 3. Perkembangan Suspen dan Konflik 4. Perkembangan Cerita dan Konflik 5. Perkembangan Konflik 6. Konflik Menaik 7. Klimaks / Puncak Cerita (Puncak Konflik) 8. Penurunan Awal Konflik 9. Penurunan Konflik 10. Penurunan Konflik ke arah Peleraian Cerita 11. Peleraian Cerita

6

7

A. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “BERHATI-HATI ADANYA” KARYA BIM QASIM b. KAJIAN SAJAK “POKOK KELAPA” KARYA BIM QASIM

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

• Menulis huraian maksud dalam buku skrap. • Berbincang dalam kumpulan kecil untuk mencari corak, aliran dan nada. Kemudian, membacanya di depan kelas. Mengemukakan bukti atau ulasan jawapan yang diberi. • Aktiviti kelompok – Pelajar melakar Pokok Kelapa. Kemudian, meminta mereka menceritakan hasil CADANGAN AKTIVITI lakaran mereka. • Menyatakan maksud yang tersirat. Contoh: “engkau penghapus dahaga”. Contoh maksud tersirat: “menghilangkan kesusahan”. • Menyenaraikan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak. Contoh: GAYA BAHASA
Gaya Bahasa Personifikasi Pengulangan Contoh

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CATATAN

ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

7

7

B. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “ORANG YANG BERBAJU SINGLET” KARYA BRAHIM A.H.T b. KAJIAN SAJAK “PERAHU PENAMBANG BELAYAR MALAM” KARYA DINO M.N

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

• Perbincangan secara kelompok maksud sajak dengan bantuan keratan surat khabar tentang sesuatu isu sosial yang relevan dengan tajuk sajak. • Melengkapkan rangkap sajak dengan mengisi tempat kosong (Memprosa sajak). • Menyenaraikan kata simbolik dan maksud tersirat. • Pelajar mendeklamasi sajak. • Pelajar menceritakan tentang gambar yang ditayangkan oleh guru. • Membincangkaan maksud sajak secara kumpulan. Selepas itu, mencari perutusan, corak, aliran dan nada sajak dengan menggunakan peta minda.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

7
A. NOVEL “PENGABDIAN” • Perbandingan watak • Menyatakan persamaan dan perbezaan beberapa watak. • Menghuraikan Novel “Pengabdian ” Ulasan

ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.
• Aktiviti berkumpulan – Perbincangan tentang persamaan dan perbezaan perwatakan seperti: (i) Siti Nur dan Hannah

8

persamaan perbezaan watak.

dan beberapa

8

B. NOVEL “PENGABDIAN” • Peranan Watakwatak

• Menyatakan dan mengenal pasti peranan watak-watak. • Menghuraikan peranan watak-watak.

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Unsur nilai-nilai murni

• Menjelaskan dengan bukti nilai-nilai murni yang terdapat dalam hikayat.

9

Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

(ii) Peter dan Marof (iii) Nyonya Peter dan Fatimah (iv) Marina dan Hannah (v) Syukri dan Samuel dll. • Latihan bertulis • Aktiviti berkumpulan – Perbincangan tentang peranan watak-watak seperti Siti Nur, Samuel, Fatimah dan sebagainya. • Latihan bertulis – Peranan watak.

• Melengkapkan LPG tentang nilai-nilai murni. Contoh:
NILAI-NILAI MURNI Nilai-nilai murni 1. Kerjasama Contoh (Berdasarkan Hikayat)

• Menjalankan aktiviti sumbang saran untuk menyatakan nilai-nilai murni yang terkandung dalam hikayat.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Unsur Kesaktian

• Menyatakan kesaktian memberi

unsur dengan bukti

Hikayat Awang Kamaruddin

• Aktiviti berkumpulan – Perbincangan tentang unsur kesaktian berserta contohnya. Hasil dapatan tersebut

9

9

berdasarkan contoh yang terdapat dalam hikayat. • Melakar perkara yang berkaitan dengan kesaktian.

Kajian dikemukakan di hadapan kelas. Komprehens • Secara berkumpulan pelajar if Hikayat mengilustrasikan beberapa unsur Awang kesaktian dalam bentuk lukisan Kamaruddin seperti lalat kuning, ajung Si Lancang (Rozaiman Kuning Si Naga Sakti dan Buah Pinang Makmun) Si Gangga Wari. Hasil lakaran ditampal di dalam kelas. • Melengkapkan LPG tentang unsur kesaktian. Contoh: UNSUR KESAKTIAN
Kesaktian Membongk ar ajung Penukaran rupa Watak Peristiwa

A. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 18: TUN BESAR DIBUNUH Aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa Penting • Pengajaran • Nilai-nilai murni

• Menerangkan sinopsis Tun Besar dibunuh. • Membincangkan peristiwa penting

10

B. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 24: PEPERANGAN HARU, PASAI, MELAKA Aspek Kajian: • Sinopsis • Latar Tempat

• Menjelaskan sinopsis peperangan Haru dengan Pasai dan Melaka. • Menyenaraikan watakwatak dan latar tempat. • Menganalisa perwatakan watakwatak penting.

Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya. Dr. Hajah Noriah Mohamed) Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya. Dr. Hajah Noriah

• Melakarkan cerita dalam bentuk lukisan secara bersiri dan menuliskan peristiwa di setiap lukisan. • Melakonkan peristiwa penderhakaan Cerita Ke-18. • Membincangkan perbuatan Raja Muhammad terhadap Tun Besar. • Menjelaskan pengajaran dari peristiwa yang terjadi. • Melakonkan peristiwa peperangan Haru, Pasai dan Melaka. • Mengisi LPG: Latar Tempat dan Peristiwa.
LATAR TEMPAT DAN PERISTIWA Negeri/Tempat Peristiwa

10

Mohamed)
MINGGU/ TARIKH TAJUK/ PERKARA HURAIAN PEMBELAJARAN RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

• • •

Watak dan perwatakan Peristiwa penting Nilai-nilai murni

• Menyenaraikan nilainilai positif dan negatif

10

• Membincangkan sebab-sebab peperangan berlaku yang diwakili oleh 3 orang pelajar yang mewakili 3 buah negeri. • Memadankan peristiwa-peristiwa penting dengan lakaran gambar/ilustrasi yang disediakan lebih awal. • Melengkapkan LPG: Nilai-nilai – Positif dan Negatif.
NILAI-NILAI NILAI POSITIF Mengeratkan persaudaraan CONTOH PERISTIWA Raja Haru mengirim surat ke Pasai CONTOH PERISTIWA

NILAI NEGATIF

11

A. ANTOLOGI CERPEN “MENITI WAKTU” a. CERPEN “SALAM” KARYA ABDULLAH BIN HAJI TAHIR

• Menghuraikan aspekaspek kajian cerpen.

Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti

• Mendengar lagu yang ada kaitan dengan tajuk cerpen seperti lagu “Salam terakhir” (Nyanyian Sudirman). • Mengenal pasti buah “mangga kuini”. • Menceritakan atau melakonkan adegan penting dalam cerpen. • Beberapa orang pelajar akan menulis

11

Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Pelbagai sumber

peristiwa-peristiwa penting di papan putih. • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan tentang teknik penceritaan dan sudut pandangan dan selepas itu membacanya di depan kelas/Menulis di OHP. • Latihan Soalan Konteks.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

b. CERPEN “MENITI • Menghuraikan aspekWAKTU” KARYA H.M aspek kajian cerpen. HAMIEBAS

11

Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Pelbagai sumber

• Perbincangan watak dan perwatakan dalam cerpen. • Melengkapkan peta minda perwatakan dalam cerpen. • Mengenal pasti persamaan dan perbezaan watak dengan menggunakan LPG Banding Beza.
BANDINGAN

PERSAMAAN

PERBEZAA Status Sifat luaran Sifat Persamaan dan Perbezaan Yang Penting= Persamaan=

12

ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian cerpen. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.
B. ANTOLOGI CERPEN • Menyatakan dan “MENITI WAKTU” menghuraikan aspeka. CERPEN “DARI aspek kajian. AWAN KE AWAN” KARYA ISSMAT Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Pelbagai sumber
RUJUKAN

• Aktiviti berkumpulan yang membincangkan tentang peristiwa penting, watak, latar, tema, persoalan dan pengajaran. Hasil dapatan tersebut dikemukakan di hadapan kelas. • Bersoal jawab tentang watak dan perwatakan. • Melakonkan watak antara Cikgu Hashim dengan Guru Besar atau antara Cikgu Hashim dengan Hajah Latifah. • Latihan bertulis soalan konteks.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

b. KAJIAN “ABDUL” ISSMAT

CERPEN • Menyatakan dan KARYA menghuraikan aspekaspek kajian.

11

Antologi • Beberapa orang pelajar diminta Cerpen menjelaskan sinopsis/peristiwa penting di “Meniti hadapan kelas. Waktu” • Menulis dan melengkapkan biodata watak Ulasan utama seperti Abdul, Cikgu Lamat dan Antologi Cikgu Nayan untuk dilekatkan di papan Cerpen kenyataan kelas. “Meniti • Pelajar membayangkan diri mereka Waktu” (Haji sebagai watak Abdul dan seterusnya Nurazmi menulis cetusan perasaan mereka dan Kuntum) luahan perasaan tersebut dibaca di Pelbagai hadapan kelas dengan iringan muzik sumber yang bernada sayu.

13

• Bersoal jawab soalan konteks. • Menggambarkan watak Abdul dan Cikgu Lamat dalam bentuk lukisan. ATAU

12

A. ANTOLOGI SAJAK • Menghuraikan aspek“CERMIN DIRI” aspek kajian sajak. a. KAJIAN SAJAK “CERITA DARI SUNGAI” KARYA DYAN BEBULOH

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Pembentangan aspek-aspek kajian cerpen. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Membincangkan maksud sajak. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian, membacakannya di hadapan kelas. • Aktiviti berkelompok – Mengisi LPG Gaya Bahasa Sajak. Contoh:
Simb olik GAYA BAHASA Personifi Singka kasi tan Pengula ngan

b. KAJIAN SAJAK “KISS • Menghuraikan aspekOF FIRE” KARYA aspek kajian sajak. FARIDAH HAMID

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Menayangkan/menonton filem yang relevan dengan maksud sajak. • Menayangkan keratan akhbar yang bersesuaian dengan maksud sajak. Selepas itu, soal jawab untuk mendapatkan maksud sajak. • Perbincangan untuk menyatakan nilai dan pengajaran yang ketara dalam sajak tersebut dengan mengisi peta minda. ATAU

14

12
B. ANTOLOGI SAJAK • Menghuraikan aspek“CERMIN DIRI” aspek kajian sajak. a. KAJIAN SAJAK “PEREMPUAN TUA DAN MERPATI PUTIH” KARYA FATIMAH ASGAR Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.
• Bersoal jawab tentang makna “Perempuan Tua dan Merpati Putih”. Guru menayangkan gambar, kemudian, meminta pelajar bercerita atau memberi komen tentang gambar yang diperlihatkan. • Perbincangan kelompok – Menyatakan makna tersirat. Contoh: Rangkai kata Makna Tersirat Mencalitkan wajah seorang perempuan tua Senja-senja kelmarin Mulai didandan cahaya bulan Menyanyi lagulagu merdeka • Menonton filem yang berkaitan dengan tajuk sajak. Kemudian, sesi soal jawab dan perbincangan dengan cara teknik sumbang saran tentang maksud sajak. • Latihan dengan menyenaraikan gaya bahasa sajak. Pelajar mencari seberapa banyak unsur gaya bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut. ATAU •Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

b. KAJIAN SAJAK “BERGELIMPANGAN” KARYA FIRDAUS H.N

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

15

13

A. NOVEL “PENGABDIAN” • Latar Tempat

• Menyenaraikan latar tempat dalam novel. • Menyatakan perkaitan latar tempat dengan peristiwa.

B. NOVEL “PENGABDIAN” • Latar masyarakat.

• Menghuraikan latar masyarakat yang terdapat dalam novel.

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Unsur Penyamaran

• Membincangkan dan menjelaskan unsur penyamaran dan contohnya.

14

Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

• Bersoal jawab tentang definisi latar tempat • Perbincangan tentang latar tempat dengan mengemukakan contoh-contoh peristiwa yang sesuai.

• Aktiviti berkelompok – Perbincangan tentang latar masyarakat dan seterusnya diikuti dengan sesi pembentangan. • Latihan bertulis.

• Aktiviti kumpulan – Membincangkan dan membentangkan unsur penyamaran dengan menyertakan bukti. • Melengkapkan LPG Unsur Penyamaran. Contoh:
UNSUR PENYAMARAN
Penyamar an Lalat Kuning Watak 1. 2. Dang Kumala dan Dang Bongsu Ketika membantu Awang Kamaruddin berperang Peristiwa Ketika hendak Kembali ke N. Tanjung Keinderaan

16

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Unsur Pengembaraan

• Membincangkan dan menjelaskan unsur pengembaraan dan contohnya.

14

Hikayat • Melengkapkan LPG Unsur Pengembaraan. Awang Contoh: Kamaruddin Kajian UNSUR PENGEMBARAAN Komprehens Pengembar Tempat Tujuan if Hikayat aan Dituju Awang Kali Pertama Kamaruddin Kali Kedua (Rozaiman Kali Ketiga Makmun) • Aktiviti kumpulan – Membincangkan dan membentangkan unsur pengembaraan.

A. Sambungan • Menjelaskan sinopsis SEJARAH MELAYU kedatangan Peringgi CERITA 32: PERINGGI ke Melaka. MENYERANG MELAKA • Menyenaraikan dan Aspek Kajian: menuliskan peristiwa • Sinopsis penting • Peristiwa penting

Bunga • Menonton tayangan gambar Tun Fatimah Rampai (VCD). Melayu Kuno • Kerja berkumpulan (bertulis) mengikut CD Interaktif tajuk-tajuk yang dibahagikan. Kemudian, Sejarah hasil kerja diberi penilaian. Hasil kerja Melayu dipamerkan di papan kenyataan kelas. (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah

17

Mohamed)

15

B. Sambungan • Menerangkan SEJARAH MELAYU peristwa-peristiwa CERITA 33: RASUAH penting cerita 33. DI MELAKA Aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa penting

Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah Mohamed)

• Menonton tayangan wayang gambar/VCD Tun Fatimah. • Melakonkan Cerita 33. • Menuliskan peristiwa penting dan mempamerkannya di papan kenyataan kelas masing-masing. • Membincangkan sikap Seri Maharaja yang menjatuhkan hukuman kepada keluarga Bendahara. • Menjawab latihan konteks.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. ANTOLOGI CERPEN • Menjelaskan dan “MENITI WAKTU menghuraikan aspeka. CERPEN “BISA” aspek kajian cerpen. KARYA LAMAT JAAFAR

Antologi • Berbincang untuk menyenaraikan Cerpen contoh pelbagai teknik “Meniti penceritaan/penulisan. Waktu” Ulasan TEKNIK DAN CONTOH Antologi TEKNIK CONTOH Cerpen Imbas Kembali “Meniti Imbas Muka Waktu” (Haji

18

Nurazmi Kuntum) Pelbagai sumber Internet

Dialog Monolog

16

• Mengenal pasti benda sebenar iaitu akar supan-supan dan ikan tuka-tuka dengan cara memperlihatkan gambar dan menyentuh (rumput supansupan). CONTOH RUMPUT SUPAN-SUPAN

b. CERPEN “BERPAUT DI DAHAN REPUT” KARYA • Menjelaskan dan M.B KELANA menghuraikan aspekaspek kajian cerpen.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

• Aktiviti berkumpulan – Membincangkan tentang unsur pengajaran atau nilai-nilai murni untuk dibentangkan di hadapan kelas dengan menggunakan OHP/Projektor LCD. • Pelajar meneliti dan seterusnya mengemukakan gaya bahasa dan contohnya. • Melengkapkan LPG perwatakan dari segi luaran dan dalaman. CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

19

• Melayari internet untuk mengenal pasti jenis ikan tuka-tuka (Stingray) dan juga rumput supan-supan (Mimosapudica). • Melukis tumbuhan supan-supan berpandukan benda sebenar menggunakan kertas lukisan untuk ditampal di dalam kelas.
NO RA

16

Dala man

Luara n

ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian cerpen. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

20

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. ANTOLOGI CERPEN • Menjelaskan dan “MENITI WAKTU” menghuraikan aspeka. CERPEN “KEPALA aspek kajian cerpen. PERARAKAN” KARYA MUSLIM BURMAT

16
b. CERPEN KARYA MUSSIDI “GAJI” • Menjelaskan dan menghuraikan aspekaspek kajian cerpen.

Antologi • Melengkapkan LPG tentang peristiwa Cerpen penting menggunakan tangga cerita. “Meniti Waktu” Peristiwa 5 Ulasan Peristiwa 4 Antologi Peristiwa 3 Cerpen Peristiwa 2 “Meniti Waktu” (Haji Peristiwa 1 Nurazmi Kuntum) • Projek berkumpulan – Membina mini Pelbagai kepala perarakan dengan cogan kata sumber “Bahasa Melayu Lambang Maruah Internet Bangsa”. Projek ini sebaiknya dipertandingkan antara kumpulan dan dipamerkan sebagai aktiviti akhir tahun. • Melakonkan watak-watak dalam cerpen. • Menyenaraikan dan menyusun peristiwa.
Peristiwa 1: Dollah gelisah gembira apabila mendengar .... Peristiwa 2: Peristiwa 3: Peristiwa 4: Peristiwa 5: Peristiwa 6: Peristiwa 7: Perleraian: bercampur

ATAU

21

• Pembentangan aspek-aspek kajian cerpen. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. ANTOLOGI SAJAK • Menjelaskan aspek“CERMIN DIRI” aspek kajian sajak. a. KAJIAN SAJAK “URUSNIAGA BUMIPUTERA” KARYA HAJI HARUN MOKTI

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

17

b. KAJIAN SAJAK “PEGUAM KERTAS” KARYA HAJI HARUN MOKTI

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

• Menonton filem yang relevan dengan sajak. Kemudian, sesi soal jawab tentang filem yang ditonton. • Perbincangan kelompok tentang tema, persoalan dan perutusan. Pelajar akan menyenaraikan sebanyak mungkin persoalan dan perutusan. Kemudian, membuat rumusan atau kesimpulan daripada hasil perbincangan. • Menunjukkan keratan gambar yang relevan dengan tajuk sajak. Kemudian, guru meminta pelajar untuk bercerita tentang gambar yang diperlihatkan. • Aktiviti kelompok – Perbincangan maksud sajak. Kemudian, melapor hasil perbincangan, ulasan dan pandangan daripada kumpulan lain dengan menggunakan OHP. Kemudian, membuat kesimpulan. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian

22

sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

B. ANTOLOGI SAJAK • Menjelaskan aspek“CERMIN DIRI” aspek kajian sajak. a. KAJIAN SAJAK “MATINYA SEORANG KONTRAKTOR” KARYA HAJI HARUN MOKTI • Menjelaskan aspekb. KAJIAN SAJAK aspek kajian sajak. “BASIKAL TUA” KARYA HAJI JAWAWI

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Pelajar-pelajar diarah mencari bahanbahan dari isu semasa tentang perniagaan di tempat mereka. • Membincangkan maksud sajak. • Latihan mencari corak, aliran dan nada sajak. • Aktiviti berkumpulan Pelajar menyatakan pendapat tentang fungsi basikal dalam kehidupan berdasarkan gambar yang dipaparkan. • Pelajar menulis maksud setiap rangkap sajak di kertas manila. Hasil dapatan dibentangkan.
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber
RUJUKAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

17

• Aktiviti turun padang - Pelajar diberi tugasan untuk menemuramah warga emas yang hidup pada zaman pemerintahan Jepun untuk menceritakan pengalaman hidup • Aktiviti berkumpulan Pelajar memprosa sajak dan hasil perbincangan itu dibentangkan dengan menggunakan OHP. Pelajar lain menilai dengan bimbingan guru.

23

ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. A. NOVEL “PENGABDIAN” • Teknik Penceritaan • Menyatakan jenis-jenis teknik penceritaan. • Menyatakan peranan teknik penceritaan dalam novel. • Menyenaraikan peristiwa dan memadankannya dengan teknik penceritaan. Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) • Bersoal jawab tentang definisi, jenis dan peranan teknik penceritaan. • Aktiviti berkumpulan/OHP – Menyenaraikan teknik-teknik penceritaan dengan menyatakan contoh peristiwa. • Aktiviti susulan – Pembentangan. • Meminta pendapat pelajar mengenai teknik-teknik penceritaan yang diaplikasikan oleh penulis (Menarik/Berkesan/dsbnya). • Bersoal jawab tentang definisi dan jenis sudut pandangan. • Bersoal jawab tentang sudut pandangan orang pertama dan ketiga. • Berbincang untuk melengkapkan LPG – Jadual Sudut Pandangan.

18

B. NOVEL • Mengemukakan jenis “PENGABDIAN” sudut pandangan. • Sudut Pandangan • Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama dan orang ketiga. • Mengenal pasti sudut pandangan dalam novel dengan memberi contoh.

Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum)

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI SUDUT PANDANGAN, CIRI-CIRI DAN CONTOH

CATATAN

24

18
A. HIKAYAT AWANG • Membincangkan KAMARUDDIN menjelaskan • Unsur Peperangan peperangan contohnya. dan unsur dan

SUDUT PANDANG AN

CIRI-CIRI

CONTOHCONTOH

Hikayat • Melakonkan babak peperangan antara Awang Lamang Labai dengan Anggayan Kamaruddin Damit atau antara Awang Kamaruddin Kajian dengan Tuan Pemagat. Dialog Komprehens diucapkan berpandukan buku teks. if Hikayat • Melengkapkan LPG unsur peperangan Awang Kamaruddin UNSUR PEPERANGAN (Rozaiman Watak Punca Kesudahan Makmun)
Lamang Labai dan Anggayan Damit Awang Kamaruddin dan Tuan Pemagat BBIS

19

B. HIKAYAT AWANG • Menghuraikan unsurKAMARUDDIN unsur pengaruh Islam • Pengaruh Islam dan dan Hindu dalam Hindu Hikayat Awang Kamaruddin.

Hikayat • Secara individu, pelajar-pelajar Awang mencari contoh-contoh pengaruh Kamaruddin Islam dan Hindu yang terdapat dalam Kajian teks Hikayat. Kemudian, beberapa Komprehens orang pelajar dipilih atau secara if Hikayat sukarela mengemukakan hasil Awang dapatan tersebut, sementara yang Kamaruddin lain menyemak jawapan masing(Rozaiman masing. Makmun) • Pelajar diminta untuk memadankan antara pengaruh Islam atau Hindu dengan contoh-contoh yang terdapat

25

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

dalam keratan kad yang disediakan awal oleh guru. CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

19
A. Sambungan • Mencatatkan/Menyenar SEJARAH MELAYU aikan pengajarannya. CERITA 33: RASUAH DI • Menerangkan MELAKA perwatakan dan Aspek Kajian: peranan watak-watak. • Watak dan perwatakan • Pengajaran

20

B. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 34: KEJATUHAN MELAKA Aspek Kajian: • Sinopsis • Watak dan perwatakan • Peristiwa penting • Pengajaran

• Menerangkan sinopsis. • Menyenaraikan watakwatak • Mencatatkan peristiwa penting. • Membincangkan pengajaran. Menerangkan perwatakan dan peranan watakwatak. dan aspek-

• Aktiviti berkumpulan – Perbincangan dan pembentangan tentang pengaruh Islam dan Hindu. Bunga • Membincangkan kesan masa depan Rampai Melaka disebabkan sikap watak-watak Melayu Kuno berikut: Sultan Mahmud, Bendahara CD Interaktif Seri Maharaja dan PembesarSejarah pembesar Istana. Melayu (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah Mohamed) Bunga • Menganalisis kepincangan yang Rampai berlaku dalam pemerintahan raja-raja Melayu Kuno Melayu Melaka hingga membawa CD Interaktif kepada kejatuhannya oleh Peringgi. Sejarah • Membincangkan dan membentangkan Melayu pengajaran. (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah Mohamed) Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen • Bercerita tentang watak dan perwatakan dalam cerpen. • Melengkapkan LPG Jadual watak dan perwatakan.
Perwatak an Luaran Watak Watak Dalaman

21

A. ANTOLOGI CERPEN • Menjelaskan “MENITI WAKTU” menghuraikan a. CERPEN “YAYASAN aspek kajian. TERCICIR” KARYA PENGIRAN HAJI AJI BIN PENGIRAN HAJI MD. TAHIR

26

“Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Internet

1. 2. 3. 4.

Aku

1. 2. 3. 4. 5.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

• Berbincang dalam kumpulan untuk mencungkil nilai murni dan pengajaran. CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

Wat ak

Tinda kan Watak

Nilai Kemanus iaan

Pengaj aran

b. CERPEN “TITIAN” KARYA PENGIRAN HAJI AJI BIN PENGIRAN HAJI MD. TAHIR

• Menjelaskan menghuraikan aspek kajian.

dan aspek-

21

Antologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Internet

• Menyoal mengenai watak-watak yang terdapat dalam cerpen tersebut. • Melihatkan beberapa contoh gambar tentang Kampong Ayer • Menjelaskan latar dan peristiwa penting dengan menggunakan LCD/OHP. • Mengadakan beberapa kumpulan untuk membincangkan tentang tema dan pengajaran • Memberikan perutusan dengan menggunakan bahan edaran. • Latihan tentang beberapa watak dan perwatakan. ATAU

27

• Pembentangan aspek-aspek kajian cerpen. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.
B. ANTOLOGI CERPEN • Menjelaskan “MENITI WAKTU” menghuraikan aspek kajian. a. CERPEN “SUNGAI” KARYA ROSLI H.A dan aspekAntologi Cerpen “Meniti Waktu” Ulasan Antologi Cerpen “Meniti Waktu” (Haji Nurazmi Kuntum) Internet. RUJUKAN • Bersoal jawab tentang watak-watak. • Menjelaskan peristiwa penting dan plot dengan menggunakan LCD/ OHP. • Latihan sinopsis • Latihan latar • Mengadakan beberapa kumpulan untuk membincangkan tentang tema dan pengajaran • Memberikan perutusan dengan menggunakan bahan
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

edaran. • Melengkapkan Lembaran watak dan perwatakan dengan menggunakan LCD/OHP.
Watak Pak Lasim Badaruddin Bakri Borhan Perwatakan Ciri Ciri Luara Dalama n n

21

b. CERPEN “PELABUHAN SENJA” KARYA ROSLI H.A

• Menjelaskan menghuraikan aspek kajian.

dan aspek-

Antologi Cerpen “Meniti Waktu”

Latihan soalan konteks.

28

Ulasan • Mengadakan beberapa kumpulan Antologi untuk membincangkan tentang tema Cerpen dan pengajaran “Meniti • Memberikan perutusan dengan Waktu” (Haji menggunakan bahan edaran. Nurazmi • Latihan tentang beberapa watak dan Kuntum) perwatakan Internet. ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian cerpen. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. ANTOLOGI SAJAK • Menghuraikan aspek“CERMIN DIRI” aspek kajian sajak. a. KAJIAN SAJAK “GELOMBANG REMAJA” KARYA IDAYU

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Pelajar memberi pendapat mengenai isuisu remaja daripada pelbagai sumber. • Pelajar melihat gambar ikon remaja cemerlang. Perbincangan tentang tip-tip menjadi remaja cemerlang. • Aktiviti berkumpulan – Menghuraikan maksud sajak. • Menonton filem pendek atau drama yang bersesuaian dengan sajak.

29

• Melengkapkan LPG bentuk sajak seperti berikut:
BENTUK SAJAK Rang kap 1 2 3 4 5 Juml ah Baris Na ma Bar is Su ku kat a Ri ma Ak hir Kesi mpula n

22

b. KAJIAN SAJAK • Menghuraikan aspek“KITA AKAN PULANG” aspek kajian sajak. KARYA JULAIHI ABDULLAH

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

• Pelajar mendengar lagu “Selimut Putih”. • Teknik Perbincangan Persediaan menghadapi kematian. • Perbincangan dalam kumpulan mengenai perutusan. • Menonton video klip mengenai orang yang tidak mengendahkan/tidak membuat persiapan sebelum menghadapi kematian. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

30

B.ANTOLOGI “CERMIN DIRI” a. KAJIAN “RINTIHAN GURU TUA” MAHADI R.S

SAJAK • Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. SAJAK SUARA KARYA

22

b. KAJIAN SAJAK “AKULAH ITU” KARYA MAHMUDDAMIT

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi • Menonton rakaman majlis konvokesyan. Sajak Hasil daripada tontonan, soal jawab “Cermin tentang apa yang akan terjadi kepada Diri” guru-guru lama apabila setiap Pelbagai konvokesyen akan melahirkan ramai sumber guru-guru baru. Rakaman • Aktiviti berkumpulan – Perbincangan Majlis mengenai guru tua seperti yang terdapat Konvokesye dalam sajak. Membincangkan maksud n Graduan tajuk sajak (Cetusan Minda). dari Universiti Brunei • Pelajar menulis tentang matlamat atau Darussalam. impian hidup mereka pada masa akan datang. Antologi • Aktiviti berkumpulan – Sumbangsaran Sajak mengenai kehidupan nelayan dan petani. “Cermin • Melengkapkan LPG – Unsur gaya bahasa Diri” yang digunakan. Novel “Lari GAYA BAHASA Bersama Musim” Unsur Bahasa Petikan Sebagai (Muslim Contoh Burmat) Anafora Lagu yang Simbol berkaitan dengan ATAU nelayan dan petani. • Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, jawab. diikuti dengan sesi soal

31

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. NOVEL “PENGABDIAN” • Nilai-nilai Murni • Pengajaran

• Mengenal pasti nilai murni daripada peristiwa dan watak. • Menyatakan unsurunsur pengajaran daripada watak dan peristiwa

Novel “Pengabdia n” Ulasan Novel “Pengabdia n” (Haji Nurazmi Kuntum)

23

B. B. ANTOLOGI • Menjelaskan aspekCERPEN “MENITI aspek kajian cerpen. WAKTU” KAJIAN CERPEN “AZAM KEMERDEKAAN” KARYA SHAWAL RAJAB

• Bersoal jawab tentang maksud nilai-nilai murni dan unsur-unsur pengajaran. • Aktiviti berkumpulan/OHP – Menyenaraikan nilai-nilai murni dan unsur-unsur pengajaran dengan memberi contoh-contoh daripada watak dan peristiwa. • Aktiviti susulan – Pembentangan. • Perbincangan tentang novel “Pengabdian” secara keseluruhan (Pendapat Pelajar). Antologi • Menjelaskan peristiwa penting dengan Cerpen menggunakan LCD/OHP. “Meniti • Menulis sinopsis dan menyusun plot. Waktu” • Membuat kumpulan untuk Ulasan membincangkan tentang watak “Aku” Antologi dalam cerpen. Cerpen • Soal jawab tentang perutusan yang “Meniti terdapat pada cerpen. Waktu” (Haji • Latihan soalan konteks. Nurazmi Kuntum) Internet.

32

24

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN •Teknik Penceritaan/Penulis an

• Mengenal pasti teknik penceritaan/penulisan yang terdapat dalam hikayat. • Menyenaraikan watak dan contoh peristiwa yang berkaitan dengan teknik penceritaan/penulisan.

Hikayat • Berbincang untuk melengkapkan LPG Awang Teknik Penceritaan/Penulisan. Contoh: Kamaruddin Kajian TEKNIK PENCERITAAN/PENULISAN Komprehens Teknik Watak Contoh if Hikayat Imbas 1. Awang Kembali Kamaruddin 2. (Rozaiman Monolog 1. Makmun) Dalaman 2. • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan teknik penceritaan yang digunakan dan kemudian dikemukakan di hadapan kelas dengan menggunakan OHP/Projektor LCD.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Gaya Bahasa

24

• Mengenal pasti gaya bahasa yang digunakan. • Menyenaraikan contoh gaya bahasa dalam hikayat.

Hikayat • Berbincang tentang unsur gaya bahasa Awang untuk melengkapkan LPG: Jadual unsur Kamaruddin gaya bahasa. Kajian Komprehens Gaya Contoh Bahasa if Hikayat a. Awang Repitasi b. Kamaruddin c. (Rozaiman d. Makmun) a. Perbandinga b. n c.

33

25

A. SEJARAH MELAYU • Mengumpulkan dan CERITA 1 HINGGA membahagikan CERITA 34 peristiwa-peristiwa (ULANGKAJI) penting keseluruhan Aspek Kajian: cerita Sejarah Melayu • Sinopsis mengikut aspek kajian yang telah dibuat • Peristiwa penting pada minggu-minggu • Watak dan sudah. perwatakan • Latar Tempat

Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya. Dr. Hajah Noriah Mohamed)

B. SEJARAH MELAYU • Menerangkan CERITA 1 HINGGA pengajaran dari CERITA 34 keseluruhan cerita 1 – (ULANGKAJI) 34. Aspek Kajian: • Menyenaraikan nilai• Pengajaran nilai positif dan • Nilai-nilai murni negatif.

Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya. Dr. Hajah Noriah Mohamed)
RUJUKAN

• Mengumpulkan cerita-cerita yang menyatakan peristiwa penderhakaan yang terdapat dalam Sejarah Melayu. • Latihan bertulis. • Kuiz berkumpulan/Kelas • Pertandingan lakonan dari berbagaibagai cerita yang terdapat dalam Sejarah Melayu. • Mencatatkan nama-nama tempat/negeri. • Menuliskan isi wa’adat antara Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba. • Menganalisa sebab-sebab terjadinya kejatuhan Melaka. • Menyenaraikan peperangan yang berlaku dan sebab-sebabnya. • Mengisikan LPG:
Cerita 1 2 5 10 Pengajaran

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. ANTOLOGI “CERMIN DIRI” a. KAJIAN

SAJAK SAJAK

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

• Memperkenalkan pelukis tempatan seperti Pengiran Asmali. • Pelajar mentafsir makna lukisan. • Pelajar menceritakan pengalaman ketika

34

“KARYA SEORANG PELUKIS” KARYA MAS MALINJA

Lukisan Pelbagai sumber

b. KAJIAN SAJAK “RINDU” KARYA MAS MALINJA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” Gambar seorang nelayan.

melihat pameran lukisan yang pernah dikunjungi. • Pelajar mencari makna perkataanperkataan yang mempunyai unsur perlambangan dalam sajak. • Latihan bertulis tentang tema dan persoalan. • Membincangkan tentang kehidupan nelayan daripada gambar atau video CD yang ditayangkan melalui OHP atau LCD Projektor. • Aktiviti Berkumpulan – Setiap kumpulan memberikan maksud sajak bagi satu rangkap sahaja. Kemudian, hasil kerja akan ditayangkan melalui OHP untuk diberi komen. • Setiap pelajar menulis perutusan sajak dan salah seorang daripadanya membentangkan. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Menunjukkan gambar papan tanda “Bahasa Melayu Bahasa Rasmi Negara”. Soal jawab tentang frasa tersebut. • Tambahkan maklumat atau informasi seperti: Hang Tuah pernah mengatakan “Takkan Melayu hilang di dunia”. • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan tentang ciri-ciri budaya bangsa Melayu yang perlu dipertahankan atau dilestarikan dalam bentuk perbahasan.

26

B. ANTOLOGI “CERMIN DIRI” a. KAJIAN “WARISAN” MAS MALINJA

SAJAK • Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. SAJAK KARYA

Antologi Sajak “Cermin Diri” Gambar Papan Tanda “Bahasa Melayu Bahasa Rasmi

35

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

Negara” Pelbagai sumber. RUJUKAN

• Membincangkan persoalan.

tentang

tema

dan
CATATAN

CADANGAN AKTIVITI

b. KAJIAN SAJAK “DI STESEN INI” KARYA NOORILHAM

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

26

Antologi • Memainkan lagu “Demi Masa” Nyanyian Sajak Kumpulan Raihan. Kemudian, pelajar “Cermin menyenaraikan 5 perkara sebelum Diri” datangnya 5 perkara iaitu: Masa lapang Cakera sebelum sempit, masa senang sebelum Padat : susah, masa sihat sebelum sakit, masa Nyanyian kaya sebelum miskin dan masa hidup Raihan sebelum mati dalam lirik lagu tersebut. (Demi Masa) • Latihan kerja bertulis. Gambar • Padankan rangkap di bawah dengan atau slaid persoalan yang sesuai yang ada di Kereta Api sebelahnya. Kemudian, garap satu tema Model yang sesuai untuk sajak ini. Aktiviti ini Kereta api menggunakan perisian Micro Power Point.
Rangkap 1 2 Persoalan Kehidupan Lumrah Hidup Mengingati Kematian Takutkan Mati

• Latihan secara verbal atau soal jawab mengenai perutusan, aliran, nada dan corak sajak. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian sajak.

36

Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Adat Istiadat Perkahwinan

• Menghuraikan beberapa adat istiadat perkahwinan dari segi budaya.

27

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Watak dan perwatakan

• Menghuraikan watak dan perwatakan dalam hikayat.

Hikayat • Melakar persandingan Awang Awang Kamaruddin dengan Dang Siti Noralam. Kamaruddin • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan Kajian beberapa adat istiadat perkahwinan Komprehens seperti pakaian, permainan dan sajian if Hikayat dan kemudian dibentangkan dengan Awang menggunakan OHP. Kamaruddin • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan (Rozaiman tentang persamaan dan perbezaan adat Makmun) istiadat perkahwinan masa dahulu (merujuk Hikayat Awang Kamaruddin) dengan masa sekarang. Hikayat • Menulis dan melengkapkan biodata Awang watak untuk ditampal di papan Kamaruddin kenyataan kelas. Kajian • Setiap pelajar dikehendaki untuk melakar Komprehens wajah watak-watak yang dipilih mengikut if Hikayat gambaran masing-masing. Lakaran Awang tersebut dipamerkan di dalam kelas. Kamaruddin • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan (Rozaiman dan membentangkan watak dan Makmun) perwatakan dengan menggunakan OHP. • Pelajar mencari perwatakan watak-watak yang dipilih. Kemudian, hasil yang

37

28

A. BUNGA RAMPAI MELAYU KUNO a. CERITA LEBAI MALANG

• Menjelaskan aspek kajian.

aspek-

Bunga Rampai Melayu Kuno Pelbagai sumber seperti Internet.

diperolehi dikemukakan secara individu. Jawapan pelajar tersebut dicatat oleh guru di papan tulis untuk disalin semula. • Membahaskan sikap Lebai Malang. • Mencatatkan peristiwa-peristiwa penting di papan tulis. • Latihan bertulis.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

b. ABU NAWAS

• Menjelaskan aspek kajian.

aspek-

Bunga Rampai Melayu Kuno

• Menceritakan semula di hadapan kelas tentang kejadian yang berlaku ke atas Saudagar Masir. i) Perihal Saudagar Masir ii) Mimpi Saudagar Masir iii) Tindakan Tuan Kadi iv) Tindakan Abu Nawas • Mengisikan LPG - Perwatakan. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Menonton vcd Panji Semirang. • Melakonkan watak: Galoh Cendera Kirana dan Galoh Ajeng, Permaisuri dan Paduka Liku. • Bersoal jawab mengenai sikap Sang Ratu dan Paduka Liku.

28

B. BUNGA RAMPAI MELAYU KUNO a. HIKAYAT PANJI SEMIRANG

• Menjelaskan aspek kajian

aspek-

Bunga Rampai Melayu Kuno

38

b. HIKAYAT RAMA

SERI

• Menjelaskan aspek kajian

aspekBunga Rampai Melayu Kuno

• Latihan bertulis soalan konteks. • Menggambarkan watak-watak antagonis seperti: (i) Paduka Liku (ii) Galoh Ajeng (iii) Menteri • Aktiviti berkumpulan – Mengumpulkan maklumat tentang nilai-nilai baik dan jahat untuk didengarkan kepada semua pelajar. • Pelajar menulis peristiwa penting setelah melihat beberapa keping kad tayang hikayat ini. Contoh: i. Asal Usul Seri Rama ii. Maharaja Rawana memperdaya Sita Dewi iii. Seri Rama masuk ke Hutan iv. Sita Dewi dilarikan oleh Maharaja Rawana.
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

• Melengkapkan LPG mengenai usaha Maharaja Rawana menyusahkan hidup Seri Rama.
Muslihat 1. Jelmaan kijang emas dan perak Akibat 1. Sita Dewi mahu memiliki kijangkijang itu. 2. Seri Rama pergi ke hutan. 3. Siti Dewi ditinggalkan.

28

39

• Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan masing-masing diarahkan mengumpulkan maklumat tentang pengajaran dan nilai-nilai. • Membincangkan dan membentangkan tema hikayat berserta contoh peristiwanya. • Latihan bertulis. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. A. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “NELAYAN TUA PERAHU TUA” KARYA NORDIN H.T • Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” • Aktiviti berkumpulan – Membuat sketsa. Setiap kelompok itu akan melakonkan aksi nelayan di laut berdasarkan apa yang terdapat dalam rangkap sajak itu. • Pelajar mendeklamasi sajak dengan iringan muzik yang bersesuaian. • Melengkapkan LPG - Makna rangkaikata sajak. • Perbincangan dan pembentangan maksud sajak secara berkumpulan. CADANGAN AKTIVITI • Mengenal watak Peter dalam Novel “Pengabdian”. Beliau merupakan seorang peniaga asing yang memonopoli dunia perniagaan di Brunei. • Teks prosa yang dikosong-kosongkan dipancarkan melalui LCD projektor

29

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CATATAN

b. KAJIAN “NENEKKU ZAMAN” NORDIN H.T

SAJAK MENITI KARYA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

40

kepada papan interaktif. Kemudian, pelajar diarahkan untuk menulis jawapan pada tempat-tempat kosong. • Aktiviti perbincangan – Membincangkan tentang corak, aliran dan nada berserta huraian/bukti dan contoh. ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

29

B. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “KEMARAU” KARYA NORSIAH HAJI NAYAN b. KAJIAN SAJAK “BILA PENANTIAN BERLARUTAN” KARYA NORSIAH M.S

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber.

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber.

• Melayari internet dan mencari isu tentang kemarau. • Sumbang saran – Perbincangan tentang akibat atau kesan kemarau. • Aktiviti mendeklamasi sajak secara individu. • Latihan bertulis – Corak, Aliran, Nada dan Perutusan Sajak. • Peraduan mencipta sajak tentang kemarau. • Bersoal jawab dengan pelajar tentang kenyataan “Penantian itu satu penyeksaan”. • Cetusan minda bagi maksud tajuk sajak. • Menonton filem yang bersesuaian. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

41

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Banding Beza Watak

• Menyatakan persamaan perbezaan dalam hikayat

dan watak

Hikayat • Pelajar menyatakan dua watak yang Awang mempunyai ciri-ciri persamaan dan Kamaruddin perbezaan untuk dibincangkan dan Kajian kemudian mengemukakan hasil dapatan Komprehens masing-masing. if Hikayat • Berbincang tentang dua watak yang Awang dipilih untuk melengkapkan LPG Banding Kamaruddin Beza. Contoh: (Rozaiman Makmun) BANDING
BEZA

30

Lamang Labai

Anggaya n Damit

PERSAMAAN

1. Gagah
2. Berani 3. Berilmu

PERBEZAA N

1. 2. 1. 2. 1. 2.

Fizikal Status Sosial Sikap

1. 2. 1. 2. 1. 2.

42

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. BUNGA RAMPAI MELAYU KUNO a. HIKAYAT HAMZAH AMIR

• Menjelaskan aspek kajian.

aspek-

Bunga Rampai Melayu Kuno

• Menjelaskan tingkah laku Amir Hamzah sewaktu zaman kanak-kanak. • Melakar wajah watak-watak dan mempamerkannya di dalam kelas. • Membincangkan jenis-jenis kesalahan dan hukumannya. • Mengisikan LPG: Jenis Kesalahan dan Hukumannya.
JENIS KESALAHAN DAN HUKUMAN JENIS KESALAHAN HUKUMAN

30

b. UNDANG-UNDANG MELAKA

• Menjelaskan aspek kajian.

aspekBunga Rampai Melayu Kuno

ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Pelajar mendeklamasi sajak dengan iringan muzik instrumental yang bersesuaian dengan bunyi di sawah padi. • Menggunakan LCD Projektor untuk menayangkan gambar di sawah padi ke slaid. • Guru membawa kostum-konstum yang bersesuaian. • Melengkapkan LPG makna rangkai kata.

31

A. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “SARJANA DI PUNCAK SALJU” KARYA PATANI

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

43

b. KAJIAN “SENJA” PATANI
MINGGU/ TARIKH

SAJAK KARYA

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

• Latihan memprosa sajak. • Permainan menghuraikan bentuk sajak. • Memaparkan contoh keruntuhan akhlak melalui Projektor LCD. CADANGAN AKTIVITI • Lakonan seorang ayah yang sedang bersembahyang tetapi anaknya sedang sibuk meniup lilin di acara sambutan hari ulang tahunnya. Waktu itu azan sedang berkumandang. • Aktiviti berkumpulan – Berkongsi pengalaman tentang sambutan hari ulang tahun. Membincangkan perkara yang tidak elok dilakukan oleh orang Islam dalam menyambut Hari Ulang Tahun. • Latihan membuat 3 perutusan bagi sajak berkenaan. Teks prosa yang antaranya dikosongkan diedarkan. ATAU

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CATATAN

31

B. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “ANAK-ANAK MENUJU SEKOLAH” KARYA PATANI b. KAJIAN SAJAK

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber.

• Menjelaskan

aspek-

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • .Soal jawab. • Memaparkan bermacam-macam profesi dan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh anak tempatan. • Membincangkan tentang persoalanpersoalan yang dikeluarkan dalam setiap rangkap sajak. • Latihan dalam kelas – Menghurai corak, aliran, nada dan perutusan sajak.

44

“NOSTALGIA” KARYA PUASHA

aspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber • Menayangkan video klip lagu “Balik Kampung” dendangan Sudirman atau drama tentang remaja yang di perantauan balik ke kampung dengan perasaan riang gembira disambut oleh ibu bapa tercinta. • Pelajar melakonkan adegan balik kampung setelah lama berada jauh dari keluarga. • Memperdengarkan deklamasi sajak sama ada pelajar mendengar radio atau melakukannya sendiri. • Melengkapkan LPG Unsur Gaya Bahasa.
CADANGAN AKTIVITI CATATA N

MINGGU / TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

Gaya Bahasa Asonansi Aliterasi Repitasi Personifikasi

Contoh Dipetik Dari Sajak

31
A. BUNGA RAMPAI MELAYU KUNO • Menerangkan erti pantun, jenis-jenis Bunga Rampai

• Latihan menghurai bentuk sajak. ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Membincangkan rangkap pantun dari pelbagai segi.

45

a. PANTUN MELAYU

32

pantun, ciri-ciri pantun dan keindahan pantun. • Membaca dan memahami maksud pantun

Melayu Kuno

• Mencari isi/maksud pantun. • Berkarya menulis pantun sama ada berkumpulan atau individu. • Mencatatkan ciri-ciri pantun di dalam LPG.
CIRI-CIRI PANTUN Jenis Bait Golongan Sukukata Rima Akhir

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

b. SYAIR MELAYU

• Menerangkan tentang konsep “syair”, ciri-ciri syair dan perbezaaan syair dengan pantun. • Maksud Syair Bidasari

Bunga Rampai Melayu Kuno

• Mendengar rakaman syair dengan berlagu. • Menuliskan maksud syair di kertas manila/tranparencydan ditayangkan melalui projektor OHP. • Membaca dan memahami maksud dari rangkap ke rangkap. • Menceritakan semula kisah dalam syair itu. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

46

B. BUNGA RAMPAI MELAYU KUNO

32

a. ABDULLAH

• Mencatatkan darihal Tuan Raffle dari segi penampilan, kegemaran, sikap dan pekerjaan. • Menyenaraikan namanama tempat dan menuliskan peristiwa yang berlaku di tempat itu. • Menjelaskan pengajaran dari segi sikap masyarakat Melayu dalam kehidupan mereka. • Menyenaraikan dan menghuraikan nilainilai murni. • Menghuraikan persoalan-persoalan.

Bunga Rampai Melayu Kuno

• Menjawab soalan bertulis. • Mengisikan LPG mengenai perbandingan kelakuan isteri Tuan Raffles dengan isteri pembesar Melayu.
Bil. 1. 2. 3. Isteri Tuan Raffles Isteri Pembesar Melayu

• Sumbang saran: Soal jawab tentang kehidupan orang Melayu dengan bangsa lain yang bernilai murni dan boleh menjadi teladan. • Menyenaraikan dan membentangkan sikap masyarakat Melayu dengan Tuan Raffles dari pelbagai aspek.
Perbezaan Orang Melayu Orang Asing

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

b. INSKRIPSI KEDUKAN BUKIT

• Maksud Inskripsi. • Nama-nama Tempat • Kepentingannya.

• Membincangkan persoalan mengenai sikap orang Melayu dengan orang asing. • Melayari laman web mengenai Hikayat Abdullah. • Mengisikan LPG - Jenis Batu Bersurat, tempat dan tarikh menjumpainya.

47

32

Nama Batu

Tempat

Tarikh

• Latihan bertulis. • Kuiz berkumpulan/Kelas. • Melayari laman web. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Menunjukkan beberapa kata-kata hikmat yang dilengkapi dengan grafik-grafik yang menarik. • Berbincang tentang perutusan yang boleh diambil dari sajak ini. Hasil perbincangan dituliskan di dalam transparensi. • Lakonan pelajar yang telah menghadapi kegagalan dalam pelajaran dan dalam hidup. Semasa lakonan ini berjalan, guru memaparkan perutusan-perutusan tadi melalui LCD Projektor. Salah seorang pelajar disuruh membacakannya dengan penuh penghayatan. • Pelajar menuliskan prosa bagi setiap rangkap di papan interaktif dengan menggunakan pen khas. Kesalahankesalahan yang dilakukan oleh pelajar akan dibetulkan
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

33

A. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “HARI INI” KARYA RAHIM M.S

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai Sumber

MINGGU/

TAJUK/

HURAIAN

RUJUKAN

48

TARIKH

PERKARA

PEMBELAJARAN

pada waktu itu juga oleh guru. • Latihan bertulis tentang tema persoalan dan bentuk sajak. b. KAJIAN SAJAK “PENGABDIAN” KARYA RAHIM M.S • Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

dan

• Mendeklamasikan sajak dengan iringan muzik. • Memainkan lagu yang berkaitan dengan pengabdian diri kepada Tuhan Yang Esa. • Cetusan minda – Maksud tajuk sajak akan dibincangkan. • Latihan bertulis untuk melihat tema dan persoalan, perutusan, gaya bahasa dan bentuk sajak. • Memprosa sajak. ATAU

33
B. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “PENDAKI HARAPAN” KARYA ROHAIDAH KINCHAI • Menjelaskan aspekaspek kajian sajak. Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai Sumber

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.
• Memperlihatkan gambar-gambar orang mendaki Gunung Everest, Gunung Kinabalu dan lain-lain. • Teknik sumbangsaran – Guru bertanya sama ada pelajar pernah mempunyai pengalaman mendaki gunung atau sebaliknya. Jika tidak pun, adakah mereka pernah mendaki bukit? • Aktiviti berkumpulan – Menemuramah orang yang pernah mendaki gunung. Jika pelajar ingin membuat rakaman, harus diberitahu lebih awal sebelum minggu pengajaran sampai.

49

• Mengaplikasikan pengalaman tadi dengan kegigihan dalam pelajaran. • Mendeklamasi sajak secara berkumpulan dengan iringan muzik. • Latihan menghuraikan bentuk.
MINGGU/ TARIKH TAJUK/ PERKARA HURAIAN PEMBELAJARAN RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

b. KAJIAN SAJAK “MONOLOG PADA DIRI” KARYA ROHAIDAH KINCHAI

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

33

• Mempertontonkan filem yang berkaitan dengan anak yang mensia-siakan pengorbanan ibu bapa mereka dalam membiayai perbelanjaan sekolah. Anak itu ponteng sekolah dan tidak belajar dengan bersungguh-sungguh. • Lakonan pendek juga boleh dilakukan oleh pelajar. Guru perlu menyediakan skrip lebih awal. • Pelajar menyenaraikan unsur-unsur pengajaran yang dapat diambil dari tontonan filem itu. • Cetusan minda mengenai maksud tajuk sajak. • Latihan bertulis – memprosa sajak. ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful