Anda di halaman 1dari 34

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM ,
08000 SUNGAI PETANI,KEDAH.
NAMA

:
MOHAMAD
ZAIN BIN DAHMAN

NOMBOR KAD PENGENALAN

:
711216-02-5313

KELAS

: 6H
PSV

TAJUK KURSUS

BINA
: INSAN GURU

KOD SUBJEK

: 3143
WAJ

PENSYARAH

EN :RUSLAN BIN HUSSEIN

TARIKH HANTAR

27 SEPT 2014

Pendahuluan.

Alhamdulilah bersyukur saya kepada tuhan di atas rahmat kurniaanNya kerana memberi
keizinan kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini.Mencari ilmu merupakan suatu
kewajipan,namun begitu bagi menjamin kesempurnaan kita memerlukan masa yang lebih
selesa dan tekanan yang minima agar proses pembelajaran ini akan lebih memberi kesan
positif.
Namun begitu jika sebaliknya,terpaksalah kita lalui sebagai satu cara pengorbanan dalam
menuntut ilmu dan melaksanakan suatu tugasan yang telah disusun sebagai kemestian,dan
setiap hasil pembelajaran yang diperolehi amat berkait rapat dengan masa
pelaksanaannya.Oleh yang demikian apa yang ingin saya katakan di sini ialah saya
melaksanakan tugasan ini dalam keadaan masa yang amat terhad kerana terpaksa
membahagikan masa saya sebagai pendidik,pengawas peperiksaan,sebagai bapa,sebagai anak
dan sebagai ahli komuniti.
Namun begitu saya bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada para pensyarah yang
terlibat dalam memberi bimbingan dan yang paling penting motivasi yang telah diterapkan bagi
mengujudkan keyakinan kepada saya bagi melaksanakan tugasan ini.Terima kasih yang tidak
terhingga juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi panduan
dan buah fikiran disepanjang pertemuan dan perhubungan bagi melaksanakan tugasan
ini.Meskipun pada semester ini terasa sedikit tertekan dengan tugasan yang agak banyak,dan
ianya turut memberi kesan kepada saya dari segi pengurusan masa harian.
Namun begitu saya terima semua ini sebagai satu cabaran untuk memotivasikan diri saya
sendiri dan juga anak-anak yang saya kasihi.Terima kasih sekali lagi kepada keluarga, pensyarah
dan rakan-rakan yang turut berkorban masa dan tenaga untuk tujuan murni ini.Semoga kita
semua diberkati olehNya dalam menjalani kehidupan yang semakin mencabar ini.Terima kasih
untuk segalanya.