Anda di halaman 1dari 16

PATOK UTAMA

I. SUDUT
A. Sudut Dalam (SDn)
SDn
SD1

= SD belakang SD depan
= (P1 P6) (P1 P2)
= 227 119 = 108

SD2

= (P2 P1) (P2- P3)


= 302 152 = 150

SD3

= (P3 P2) (P3 P4)


= 326 240 = 86

SD4

= (P4 P3) (P4 P5)


= 67 283 = - 216 + 360 = 144

SD5

= (P5 P4) (P5 P6)


= 106 326 = -216 + 360 = 140

SD6

= (P6 P5) (P6 P7)


= 144 49 = 95

B. Koreksi Sudut Dalam (KSDn)


KSD

= SDN (n 2) x 180o
= (108 + 150 + 86 + 144 + 140 + 95) (6 2) x 180o
= 723 4 x 180o
= 723 720 = 3o

C. Faktor Koreksi Sudut Dalam (FKSDn)


SDn
SDn
FKSDn =
xx KSDn

108
FKSD1 =723

x 3 = 0.44813278

150
FKSD2 = 723

x 3 = 0.622406639

86
723

x 3 = 0.356846473

144
FKSD4 = 723

x 3 = 0.597510373

140
FKSD5 = 723

x 3 = 0.580912863

95
FKSD6 = 723

x 3 = 0.394190871

FKSD3 =

D. Sudut Dalam Terkoreksi (SDTn)


SDTn

= SDn + FKSDn

SDTn = (n-2) x 180o


SDT1 = 108 0,44813278
= 107,5518672
SDT2 = 150 0,622406639
= 149,3775934
SDT3 = 86 0,356846473
= 85,64315353
SDT4 = 144 0,597510373
= 143,4024896
SDT5 = 140 0,580912863
= 139,4190871
SDT6 = 95 0,394190871

= 94,60580913
SDTN = (n - 2) x 180o
720

= (6 2) x 180o

720

= 720

E. Sudut Dalam Patok Detail (SDPDn)


SDPDn

= Sd depan Arah Detail, atau Arah Detail Arah Depan

SDPD1

= (P6 PD1) (P6 P1)


= 94,1 49 = 45,1

SDPD2

= (P1 PD2) (P1 P2)


= 165 119 = 46

SPD3

= (P3 PD3) (P3 P4)


= 275 240 = 35

II. SLOPE
A.Koreksi Slope
[Slope ]
[Slope]

(-7,166666667) + (-10,08333333) + (-3,083333333) + 4 + 3 + 1,66666667)


29

11,66666666
29

0,40229885

B. Faktor Koreksi Slope (FKSn)


FKSn

[Slope]
= [Slope]

x Sn

FKS1 = 0,40229885 x (-7,166666667)

= -2,883141758

FKS2 = 0,40229885 x (-10,08333333)

= -4,056513403

FKS3 = 0,40229885 x (-3,083333333)

= -1,240421454

FKS4 = 0,40229885 x

= 1,6091954

FKS5 = 0,40229885 x

= 1,20689655

FKS6 = 0,40229885 x 1,66666667

= 0,670498084

C. Slope terkoreksi
STn

= Sn + FKSn

ST1

= -7,166666667 + (-2,883141758) = -10,04980843

ST2

= -10,08333333 + (-4,056513403) = -14,13984673

ST3

= -3,083333333 + (-1,240421454) = -4,323754787

ST4

+ 1,6091954

= 5,6091954

ST5

+ 1,20689655

= 4,20689655

ST6

= 1,66666667

+ 0,670498084

= 2,337164754

III. JARAK
A Jarak Horizontal (JHn)
JHn

= Jarak lapangan x Cos STn

JH1

= 22,8 x Cos (-10,04980843)


= 22,45016649

JH2

= 14,6 x Cos (-14,13984673)


= 14,15765441

JH3

= 21,7 x Cos (-4,323754787)


= 21,63824097

JH4

= 23,08 x Cos 5,6091954

= 22,96948664
JH5

= 13,85 x Cos 4,20689655


= 13,81268332

JH6

= 36,4 x Cos 2,337164754


= 36,36972079

B. Jarak Horizontal Patok Detail (JHPDn)


JHPDn

= Jarak lapangan x Cos Slope

JHPD1

= 15,80 x Cos -3

(P6 Pd1)
= 15,80 x 0,998629534
= 15,77834665
JHPD2

= 14,7 x Cos -3,083333333

(Pd1Pd2)
= 14,67871968
JHPD3

= 12,9 x cos 4,166666667


= 12,86590423

C. Jarak Vertikal (JVn)


JVn

= Jarak Lapangan x Sin STn

JV 1-2

= 22,8 x Sin -10,04980843


= -3,978696355

JV 2-3

= 14,60 x Sin 14,13984673


= -3,566626068

JV 3-4

= 21,7 x Sin -4,323754787


= -1,636009711

JV 4-5

= 23,08x Sin 5,6091954


= 2,255899729

JV 5-6

= 13,85 x Sin 4,20689655

= 1,016011636
JV 6-1

= 36,4x Sin 2,337164754


= 1,484388681

D. Faktor Koreksi Jarak Vertikal (FKJVn)


[JVn]
[JVn]

= 3,978696355 (3,566626068) ( 1,636009711) 2,255899729 1,016011636 1,48


13,93763218

= 0,31748808
E. Koreksi Jarak Vertikal
[JVn]
JVn

KJV1

x [JVn]

= 0,31748808 x 3,978696355
= 1,263188667

KJV2

= 0,31748808 x 3,566626068
= 1,132361262

KJV3

= 0,31748808 x 1,636009711
= 0,519413582

KJV4

= 0,31748808 x 2,29534705
= 0,716221273

KJV5

= 0,31748808 x 1,016011636
= 0,322571583

KJV6

= 0,31748808 x 1,484388681
= 0,471275712

F. Jarak Vertikal Terkoreksi (JVTn)

JVTn

= JVn + KJVn

JVT1

= -3,978696355 + 1,263188667
= -2,715507688

JVT2

= -3,566626068 + 1,132361262
= -2,434264806

JVT3

= -1,636009711 + 0,519413582
= -1,116596129

JVT4

= 2,255899729 + 0,716221273
= 2,972121002

JVT5

= 1,016011636 + 0,322571583
= 1,338583219

JVT6

= 1,484388681 + 0,471275712
= 1,955664393

Jadi, JVTn = 0,000000009


G. Jarak Vertikal Patok Detail (JVPDn)
JVPDn

= Jarak Lapangan x Sin slope

JVPD1

= 15,80 x Sin (-3)

(P6-PD1) = 15,80 x (-0,052335956)


= -0,826908108
JVPD2

= 14,72 x Sin (-3,083333333)


= -0,791764484

JVPD3

= 12,9 x Sin 4,166666667


= 0,937287822

Jadi JVPD tot = -0,68138477


IV. Tinggi Patok
F. Tinggi Patok Utama

Tn

= Tn 1 + JVTn -1

T1

= 36

T2

= 36 + JVT1
= 36 + (-2,715507688)
= 33.28449231

T3

= T2 + JVT2
= 33.28449231+ (-2,434264806)
= 30.8502275

T4

= T3 +JVT3
= 30.8502275 + (-1,116596129)
= 29.73363137

T5

= T4 +JVT4
= 29.73363137 + 2,972121002
= 32.70575237

T6

= JVT5 + T5
= 32.70575237 + 1,338583219
= 34.04433559

G. Tinggi Patok Detail (TDn)


TDn

= Tn + JVPDn

TD1

= 34.04433559+ (-0,826908108) = 33.21742748

TD2

= 36+ (-0,791764484) = 35.20823552

TD3

= 30.8502275+ 0,937287822 = 31.78751532

V. AZIMUTH
H. Perhitungan Azimuth Patok Utama (Azn)
Azn

= Azn-1 180 SDTn

AZ1

= Arah P1 ke P2 119

AZ2

= 119 180 -149,3775934 + 360


= 149,6224066

AZ3

= 149,6224066 180 85,64315353 + 360


= 243,9792531

AZ4

= 243,9792531 180 143,4024896 + 360


= 280,5767635

AZ5

= 280,5767635 180 139,4190871 + 360


= 321,1576764

AZ6

= 321,1576764 180 94,60580913 + 360


= 46,55186727

I. Penentuan Azimuth Detail (AZDn)


AZDn

= Azn + SDPDn

AZD1

= AZ6 +SDPD1
= 46,55186727 + 45,1 = 91,55186727

AZD2

= AZ1 + SDPD2
= 119 + 46 = 165

AZD3

= AZ3 + SDPD2
= 243,9792531 + 35 = 278,9792531

VI. KOORDINAT X
A. Perhitungan Koordinat x (KXn)
KXn

= JHn x Sin Azn

KX1

= 22,45016649 x Sin 119 = 19,63535804

KX2

= 14,15765441 x Sin 149,6224066 = 7,159475195

KX3

= 21,63824097 x Sin 243,9792531 = -19,44488614

KX4

= 22,96948664 x Sin 280,5767635 = -22,57923209

KX5

= 13,81268332 x Sin 321,1576764 = -8,663029422

KX6

= 36,36972079 x Sin 46,55186724 = 26,4043158

B. Faktor Koreksi Koordinat X (FKXn)

Xn

FKXn

FKX1

= 0,024180295 x 19,63535804 = 0,474788749

FKX2

= 0,024180295 x 7,159475195 = 0,173118222

FKX3

= 0,024180295 x 19,44488614 = 0,470183083

FKX4

= 0,024180295 x 22,57923209 = 0,545972492

FKX5

= 0,024180295 x 8,663029422 = 0,209474607

FKX6

= 0,024180295 x 26,4043158 = 0,638464145

Xn

x [Xn] = 0,024180295

C. Koordinat x Terkoreksi (KXTn)


KXTn

= Xn + KXn

KXT1

= 19,63535804 0,474788749 = 19,16056929

KXT2

= 7,159475195 0,173118222 = 6,986356973

KXT3

= -19,44488614 0,470183083 = -19,91506922

KXT4

= -22,57923209 0,545972492 = -23,12520458

KXT5

= -8,656984336 0,209474607 = -8,872504029

KXT6

= 26,41514492 0,0638464145 = 25,76585166

XTn
= 0,000000085
D.Koordinat x
Xn

= Xn-1 + KXTn-1

X1

=0

X2

= 0 + 19,16056929 = 19,16056929

X3

= 19,16056929 + 6,986356973 = 26,14692626

X4

= 26,14692626 + (-19,91506922) = 6,231857043

X5

= 6,231857043 + (-23,12520458) = -16,89334754

X6

= -16,89334754 + (-8,872504029) = -25,76585157

E. Koordinat x Patok Detail (KXPDn)


KXPDn = JHPDn X Sin AZDn
KXPD1 = 15,77834665 X Sin 91,55186727 = 15,77255945
(P6-Pd1)
KXPD2 = 14,67871968 X Sin 165 = 3,799132211
(Pd1-Pd2)
KXPD3 = 12,86590423 x Sin 278,9792531 = -12,70846706
F. Koordinat X
X PDn

= Xn + XPDn

XPD1

= -25,76585157 + 15,77255945 = -9,99329212

XPD2

= 0 + 3,79913211 = 3,799132211

XPD3

= 26,14692626 + (-12,70846706) = 13,4384592

VII. KOORDINAT Y
A.Perhitungan Koordinat Yaitu
KYn

= JHn x Cos Azn

KY1

= 22,45016649 x Cos 119


= 22,45016649 X (-0,48480962) = -10,88405669

KY2

= 14,15765441 x Cos 149,6224066


= 14,15765441 x (-0,862711497) = -12,21397123

KY3

= 21,63824097 x Cos 243,9792531


= 21,63824097 x (-0,438696572) = -9,492622157

KY4

= 22,96948664 x Cos 280,5767635


22,96948664 x 0,183552702 = 4,216111336

KY5

= 13,81268332 x Cos 321,1576764


= 13,81268332 x 0,778874888 = 10,75835218

KY6

= 36,36972079 x Cos 46,55186727


= 36,36972079 x 0,687697645 = 25,01137134

[Yn]

== (-10,88405669) + (-12,21397123) + (-9,492622157) +


4,216111336 + (10,75835218) + (25,01137134)
= 7,395184779

[Yn] = 72,57648493
[Yn]
[Yn]

= 0,101895053

B.Koreksi Koordinat Y (KKYn)


KKYn

[Yn]
= [Yn]

KKY1

= 0,101895053 x 10,88405669 = 1,109031533

KKY2

= 0,101895053 x 12,21397123 = 1,244543246

KKY3

= 0,101895053 x 9,492622157 = 0,967251237

KKY4

= 0,101895053 x 4,216111336 = 0,429600888

KKY5

= 0,101895053 x 10,75835218 = 1,096222866

KKY6

= 0,101895053 x 25,01137134 = 2,548535008

x [Yn]

C.Koordinat Y Terkoreksi (KYTn)


KYTn

= Yn + KKYn

KYT1

= Y1 KKY1
= -10,88405669) (1,109031533) = -11,99308822

KYT2

= (-12,21397123) (1,244543246) = -13,45851448

KYT3

= (-9,492622157) (0,967251237) = -10,45987339

KYT4

= (4,216111336) (0,429600888) = 3,786510448

KYT5

= ( 10,75835218) (1,096222866) = 9,662129314

KYT6

= 25,01137134 2,548535008 = 22,46283633

D.Koordinat Y
Yn

= Yn-1 + KYTn-1

Y1

=0

Y2

= 0 + (-11,99308822) = -11,99308822

Y3

= -11,99308822 + (-13,45851448) = -25,4516027

Y4

= -25,4516027 + (-10,45987339) = -35,91147609

Y5

= -35,91147609 + 3,786510448 = -32,12496564

Y6

= -32,12496564 + 9,662129314 = -22,46283633

E.Koordinat Y Patok Detail (KYPDn)


KYPDn = JHPDn x Cos AZDn
KYPD1 = JHPD1 x Cos AZD1
= 15,77834665 x Cos 91,55186727
= -0,42730732
KYPD2 = JHPD2 x Cos AZD2
= 14,67871968 x Cos 165
= -14,17855444
KYPD3 = JHPD3 x Cos AZD3
= 12,86590423 x Cos 278,9792531
= 2,008069305
F. Koordinat Y

YPD1

= -22,46283633 + (-0,42730732) = -22,89014365

YPD2

= 0 + (-14,17855444) = -14,17855444

YPD3

= -25,4516027+ 2,008069305 = -23,4435334

KOORDINAT PATOK UTAMA


31.78751532
Pn

= (Xn,Yn,Tn)

P1

= 0 ; 0 ; 36

P2
P3
P4
P5
P6

= 19,16 ; -11,99 ; 33.28


= 26,14 ; -25,45 ; 30.85
= 6,23 ; -35,91 ; 29.73
= -16,89 ; -32,12 ; 32.70
= -25,76 ; -22,46 ; 34.04

KOORDINAT PATOK DETAIL


PDn

= (Xn ; Yn ; Tn)

PD1

= (-9,908 ; -23,074 ; 35.20)

PD2

= (3,799 ; -14,178 ; 33.22)

Perhitungan Koreksi Gambar


P1 ke P2

P12
= Ptot

x 4,6

22,62
= 131,9

x 4,6

= 0,79
P2 ke P3

P23
= Ptot

x 4,6

14,37
= 131,9

x 4,6

= 0,5

P3 ke P4

P34
= Ptot
21,67
= 131,9

x 4,6
x 4,6

= 0,76
P4 ke P5

P45
= Ptot

23,02
= 131,9

x 4,6

x 4,6

= 0,76
P5 ke P6

P6 ke P1

P56
=Ptot

x 4,6

13,83
=131,9

x 4,6

P61
= Ptot

36,39
131,9

= 1,27

x 4,6

x 4,6