Anda di halaman 1dari 3

BIBLIOGRAFI

BUKU
Ahmad Subki, (2013). Guru dan Cabaran Semasa. Institut Pendidikan Guru Kampus
Ilmu Khas: Penerbitan Multimedia.
Al. Ramaiah, (1992). Kepemimpinan Pendidikan Cabaran Masa Kini. IBS Buku Sdn
Bhd, Kuala Lumpur.
Azis Yasin, (2001).

Kepemimpinan Dalam Pengembangan Organisasi. Fakulti

Ekonomi Universiti Brawijaya.


Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Noriati A. Rashid, (2010). Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional Guru.
Selangor: Oxford Fajar.

ARTIKEL/ RENCANA/ MAJALAH


Noor Hamzah, (2012). Guru Lebih Stress. Utusan Malaysia: 24 April 2012.
Nordin Tahir (2011). Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru. Institut
Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Perak. (Slaid pembentangan).
Nurul Farhana, (2012). Isu Kepedulian Guru. Dewan Masyarakat.
Pendidik, (2009). Hukuman Budak Biar Setimpal Dengan Kesalahan. Majalah
Pendidik, Selangor: Widad Publications Sdn. Bhd.
Rizuan Khamis, (2012). Cabaran Profesion Keguruan. Dewan Masyarakat.
Roslee Talip, (2012). Cabaran Guru Dalam Memperkasa Profesionalisme Keguruan
Era K-Ekonomi. Dewan Masyarakat.

19

JURNAL
Anuar Rahman, (2008). Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Disiplin Dalam
Menjalankan Tugas Di Sekolah Rendah Daerah Segamat. Fakulti Pendidikan:
Universiti Teknologi Malaysia, Johor.
Azizan Bahari, (2009). Menjadi pemimpin. Fakulti Pendidikan: Universiti Teknologi
Malaysia, Johor.
Fauzi Mohamed, (1997). Pendemokrasian Pendidikan: Suatu Pentafsiran Dan
Tinjauan Mengenai Pendekatan Serta Pelaksanaannya Dalam Sistem
Pendidikan Di Malaysia. Universiti Utara Malaysia; Sintok, Kedah.
Wasielewski, P. L. (1985). The emotional basis of charisma. Symbolic
Interaction, 8, 207-222.

AKHBAR
Berita Harian, (2005, Februari 2). Wujudkan Undang Khas Lindungi Guru.
Berita Harian, (2011, Januari 16). Rencana: PIBG Bukan Persatuan Ibu Bapa Bantai
Guru.
Muhd Rushdan, (2011, Oktober 22). Kesan Negatif Tampar Muka Budak. Berita
Harian
Utusan Malaysia, (2007, Julai 23). Artikel: Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi.

20

INTERNET
Hans Selye, (1936). What Is Stress?. http://www.stress.org/what-is-stress/ dirujuk
pada 28 Ogos 2014.
PIBG SMK Convent Bukit Nanas (2011). Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK
Convent Bukit Nanas. http://cbn.edu.my/pibg/peraturan-peraturan-pibg/
dirujuk pada 24 Ogos 2014.
Rafidah Shapuan, (2008). Guru Dan Minat.
http://ychuchai.blogspot.com/2012/09/.html dirujuk pada 25 Ogos 2014.

21