Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM LINUS & PROTIM

APA MAKSUD PROGRAM LINUS?


Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening Saringan). Jadi
maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi.
Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M),
memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010menguasai asas membaca, menulis dan
mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011.

DEFINISI LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.
KEMAHIRAN ASAS LITERASI
TAHUN 1 Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat
mudah.
TAHUN 2 Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat
mudah menggunakan kata sendi.
TAHUN 3 Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan
ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan.
DEFINISI NUMERASI
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang
mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan
harian.
KEMAHIRAN ASAS NUMERASI
TAHUN 1
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 50.
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah dan tolak
- Aplikasi : Mengira wang hingga RM 10, memahami masa dan ukuran asas
TAHUN 2
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira turutan nombor hingga 100
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
-Aplikasi : Mengira wang hingga RM 50, memahami waktu dalam jam dan mengukur
panjang/pendek objek
TAHUN 3
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 1000.
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
- Aplikasi : Mengira wang hingga RM 100, memahami waktu dalam jam dan minit serta
mengukur objek dalam unit piawai

LINUS
Semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk
menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada
akhir 2012
Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan
KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian
guru pemulihan
PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha
memulihkan kemahiran literasi dan numerasi
LATAR BELAKANG

* Satu daripada National Key Result Area (NKRA)


semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk
menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada
akhir 2012.
(NKRA = Bidang Keberhasilan Utama Negara)
* Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort
Pertama).
* Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui
usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah.
Rasional
* Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan
khas di sekolah masing-masing.
* Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk
murid Tahap II.
Masalah murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum menguasai
kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM
telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:
Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak
NKRA.
* KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah
3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang
serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang
berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.
* Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid
yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai
kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Saringan Literasi
dan Numerasi (LINUS).
Matlamat LINUS
- Celik huruf
- Celik nombor
Strategi Pelaksanaan Di Sekolah
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK.
Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1, 2, 3):
Saringan 1 (Mac)
Saringan 2 (Jun)
Saringan 3 (September)
Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap
penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.

Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.


Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.
PROTIM ( PROGRAM PEMULIHAN 3M)
PROTIM adalah satu program pembangunan yang dilaksanakan ke atas murid tahun 4, 5
dan 6 di setiap sekolah di mana murid-muridnya menghadapi masalah penguasaan asas
membaca, menulis dan mengira atau lebih dikenali dengan masalah 3M. Sebelum PROTIM
diperkenalkan, Guru Pemulihan bertanggungjawab sepenuhnya mengajar murid yang
bermasalah ini.
PROTIM pula adalah sebahagian daripada sejarah hidup Program PEMULIHAN. PROTIM
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan PEMULIHAN.
Aras modul dalam program PROTIM ini sedikit berbeza dengan aras modul dalam program
PEMULIHAN. Ini kerana modul PROTIM melibatkan penguasaan sistem bahasa. Gambar
masih menjadi pilihan utama dalam modul ini untuk membantu pemahaman murid.
Berbanding program PEMULIHAN, program PROTIM mahukan murid menyelesaikan
banyak latih tubi dalam satu-satu masa yang ditetapkan.
Aras soalannya sederhana sukar kerana kebanyakan murid dalam program PROTIM sudah
menguasai asas 3M. Murid dalam program PROTIM sudah ramai yang tahu membaca.
Cuma yang menjadi masalah adalah, murid seringkali melakukan kesilapan semasa
menulis.
Gambar yang sepatutnya ditulis sebagai :
SELIPAR murid tulis SIPE
LOCENG ditulis LONCENG
SELUAR ditulis SUAR dan banyak lagi.
Sesetengah sekolah melaksanakan PROTIM dalam dua sesi iaitu, pagi sebelum rehat untuk
mata pelajaran Bahasa Melayu dan selepas rehat untuk mata pelajaran Matematik.
Kedua-dua program ini akan melepaskan murid mereka setelah didapati cemerlang dalam
ujian penilaian yang dijalankan. Semoga, coretan ini dapat memberi maklumat berguna
untuk semua.
PROTIM dilaksanakan di sekolah bagi murid yang juga menghadapi masalah 2M dalam
kategori aras rendah. Sasaran program PROTIM ini adalah untuk murid tahun 4, 5 dan 6
pada mulanya. Di bawah modul yang sama, murid dikehendaki menjalani satu ujian
tapisan. Murid yang gagal mencapai sekurang-kurangnya 90 daripada 100 markah akan
terlibat dalam program PROTIM ini. PROTIM bagi Tahun 6 pula dijalankan selepas muridmurid selesai menduduki peperiksaan UPSR.