Anda di halaman 1dari 1

ASSALAMMUALAIKUM WR.

WB
Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nastainu ala umuriddunya waddin wassalaatu
wassalamu ala syaidina Muhammadin waala alihi washohbihi ajmain amma badu.
Para Ibu-ibu yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang
mana pada hari ini kita dapat bertemu kembali di Majelis yang bahagia dan penuh dengan
berkah dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini hanyalah karunia dan rahmat dari Allah
SWT semata.
Yang kedua sholawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad
SAW.
Yang ketiga tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih pada ibu,... yang telah bersedia
menyediakan tempat dengan segala fasilitasnya.
Dan kami sebagai wakil dari shohibul hajjat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran
ibu-ibu dalam undangan kami yang tepat pada waktunya.

Dan apabila nanti ada kekurangan dari suatu apapun baik kata-kata, tempat, maupun
panyajian yang kurang berkenan dihati para undangan, kami sebagai manusia biasa mohon
maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sebelum acara pembacaan yasin dan tahlil, marilah kita
awali dengan membaca Suratul Fatihah.

ILA HADRATIN NABIYIL MUSTOFA ROSULILAH SAW AL-FATIHAH......

PENUTUP
Demikian tadi pembacaan sholawat nabi, semoga pembacaan sholawat kita dari awal
sampai akhir mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dijadikan amal yang sholeh bermanfaat
bagi kita semua. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
terjadi kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Akhirnya WABILAHITAUFIK
WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WR.WB