Anda di halaman 1dari 1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

JAWAPAN
JAWAPAN
SOALAN-SOALAN LATIHAN MATEMATIK UPSR
3720 M
3 MARKAH
8cm x 8xm = 64 cm
10cm + 10cm + 5cm + 5cm =30cm
RM4 + RM 15 = RM 19
RM19.00-RM12.90=RM6.10
1500ML 780ML
=720ML
136-93=43
2.12m
16.17-5.23+11.3
= 22.24
(7CM X2CM)X3=
14CM X 3=42CM
(5CM +2CM + 7CM+7CM+2CM)
=23CM
1400g-780g
=620g
(1000 cm -780cm)=220 m
3500ml 5 =700ml
(90 +100+80)=270
270 3 =90
a) 1.9 L x 1000
=1900ml
b) 2.4m x3 = 7.2m
7.2m x 100 720 cm
2006 +1200 =3206
32062 = 1603
3/4 x 140 = 105
140 -105=35
(56 x 3)=168
240-168=72
1.6kg + 0.25kg +2.75kg
=4.6kg/4600g
6cm +10cm +3cm+3cm
+3cm+3cm+10cm = 38 cm
RM 10.00- RM 3.60 = RM 6.40
RM 6.40 4 =RM 1.60
14.3M 2 =7.15M
7.15M X 100=
715CM
76+46 +118=240
2403=80
(35 +35+7 18)=59
6cm x8cm = 48cm
192 48 = 4cm
8cm+ 4cm+8cm+4cm =24cm
(RM 8 X3)+(RM5 X4 )=RM 44
0.85km + 2.86km = 3.71 km
1.8L= 1800 ml
1800ml 3= 600ml
(70 +28 ) = 98
140-98 =42
4cm x 4cm x 10cm =160cm
4cmx4cmx4cm=64cm
160cm+64cm=224cm
RM 50 4=RM12.50
RM12.50 X 3 =RM 37.50
2 X RM 18 =RM 36