Anda di halaman 1dari 8

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

: 1 _______________

BAND 1
B1D11E1

Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.

1. Orang yang bersikap rasional dapat membuat sesuatu keputusan


dengan wajar.

2. Aktiviti menyebarkan khabar angin oleh pihak tertentu melalui internet


adalah digalakkan.

3. Sesuatu maklumat yang disampaikan perlulah tepat tanpa ada berlakunya


tokok tambah.

4. Selain memudahkan perolehan ilmu yang banyak dan cepat, internet juga
mendatangkan banyak keburukan.

B1D11E1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

Boleh menyatakan cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

BAND 2

: 1 _______________

B2D11E1

Berdasarkan gambar di bawah, pilih dan tandakan ( ) bagi tindakan rasional yang patut
diambil oleh pelajar semasa melayari internet

Melayari internet sehingga larut malam

Menggunakan internet untuk mencari maklumat berfaedah

Menghantar e-mail kepada pengguna lain

Melayari laman web lucah dan tidak berfaedah


B2D11E1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

Boleh menjelaskan kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

BAND 3

: 1 _______________

B3D11E1

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

mudah dipengaruhi

bukti yang nyata

perlakuan

rasional

kesahihah maklumat

1. Individu yang bersikap _________________________ sentiasa mampu berfikir dengan


logik dan munasabah.
2. Orang yang rasional akan menilai ____________________ berasaskan bukti-bukti kukuh
dan nyata tanpa dipengaruhi emosi.
3. Individu yang rasional tidak akan ___________________ oleh orang lain dalam
melakukan sesuatu perkara.

4. Orang yang mengambil tindakan terburu-buru tanpa ___________________akan


merugikan diri sendiri atau kebajikan orang lain.

5. Kita harus mengamalkan sikap rasional dalam pemikiran, __________________ dan


tindakan dengan membuat pertimbangan yang sewajarnya.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

B3D11E1
Boleh menunjukkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

: 1 _______________

BAND 4
B4D11E1

Baca petikan di bawah. Kemudian gariskan pada pernyataan yang menunjukkan tindakan
yang rasional.
Anda tinggal di rumah bersama adik anda. Ayah dan ibu menghantar kakak
anda pulang ke asrama. Tiba-tiba anda mendapat panggilan telefon mengatakan
bahawa keluarga anda mengalami kemalangan dan sebuah kereta akan datang
untuk membawa anda ke hospital.

Mengabaikan panggilan yang diterima

Menelefon pihak polis untuk bertanyakan sekiranya ada kemalangan

Menghubungi saudara atau jiran terdekat

Bersiap sedia untuk mengikut kereta itu ke hospital

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

B4D11E1
Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan
peraturan

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

: 1 _______________

BAND 5
Tuliskan tindakan rasional yang perlu diambil untuk pernyataan di bawah.

Seorang jurujual datang ke rumah anda dan anda telah diberitahu


olehnya bahawa anda memenangi cabutan bertuah dan akan menerima
hadiah sebuah motosikal. Jurujual itu kemudiannya meminta anda
membayar wang pendahuluan sebanyak RM300 sebelum anda
menerima hadiah itu.

1.

_________________________________________________________

2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

B5D11E1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

B5D11E1
Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti berlandaskan
peraturan dan norma masyarakat

Nama

: ________________________

Tarikh

: ________________________

Tingkatan

BAND 6

: 1 _______________

B6D11E1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

B6D11E1

Boleh mengamalkan perlakuan menilai kesahihan sesuatu maklumat dengan teliti


berlandaskan peraturan dan norma masyarakat dalam situasi tertentu serta boleh
diteladani
Jawapan.
BAND 1
1.
2.
3.
4.

BAND 2
Menggunakan internet untuk mencari maklumat berfaedah
Menghantar e-mail kepada pengguna lain

BAND 3
1. rasional
2. kesahihah maklumat
3. mudah dipengaruhi
4. bukti yang nyata
5. perlakuan

BAND 4
Menelefon pihak polis untuk bertanyakan sekiranya ada kemalangan
Menghubungi saudara atau jiran terdekat

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS )

Penilaian Prestasi Pendidikan Moral KBSM


Tingkatan 1
UNIT 11 : RASIONAL

BAND 5
Tidak akan membayar wang pendahuluan
Menolak tawaran jurujual dengan baik.

Anda mungkin juga menyukai