Anda di halaman 1dari 4
SMK SERENDAH KERTAS KERJA PROGRAM KECERIAAN MAKMAL KOMPUTER (PEMASANGAN LANGSIR) PELAKSANA UNIT ICT SMK SERENDAH
SMK SERENDAH
KERTAS KERJA
PROGRAM KECERIAAN
MAKMAL KOMPUTER
(PEMASANGAN LANGSIR)
PELAKSANA
UNIT ICT
SMK SERENDAH
1111

1.1.1.1.

Rasional:Rasional:Rasional:Rasional:

a. Mempertingkatkan keceriaan makmal komputer sekolah.

b. cahaya

Menampan

luar

tingkap

bagi

paparan

LCD

projektor

yang

optimum.

c. Mewujudkan persekitaran pembelajaran ICT yang kondusif.

2.2.2.2. Objektif:Objektif:Objektif:Objektif:

a. Para pengguna makmal akan dapat melihat dengan jelas paparan dari LCD projektor bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

b. Para pengguna makmal akan dapat melakukan tugasan di dalam suasana yang ceria dan kondusif.

c. Para pengguna makmal akan dapat merasai persekitaran yang selesa dan tenang sepanjang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dijalankan.

3.3.3.3. Tarikh:Tarikh:Tarikh:Tarikh: Sepanjang masa

4.4.4.4. Sasaran:Sasaran:Sasaran:Sasaran: Pengguna Makmal Komputer

5.5.5.5. Tempat:Tempat:Tempat:Tempat: Makmal Komputer

6.6.6.6. PerPerbelanjaanPerPerbelanjaanbelanjaan:belanjaan (Lampiran)

7.7.7.7. SumberSumberSumberSumber Kewangan:Kewangan:Kewangan:Kewangan: Sekolah

8.8.8.8. Penutup:Penutup:Penutup:Penutup:

Pemasangan langsir bagi tujuan keceriaan makmal ini bertujuan menceriakan makmal di samping mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif dan ceria. Selain itu ia juga merupakan satu daripada elemen- elemen pemantauan yang akan dinilai oleh para pemantau dari Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

2222

JAWATANKUASA INDUK

PENASIHATPENASIHATPENASIHATPENASIHAT Pengetua Pn. Hajah Mazlah bt Hussein

PENGERUSIPENGERUSIPENGERUSIPENGERUSI GPK Kurikulum Tn. Haji Abdul Halim bin Reduan

GPK Hal Ehwal Murid Tn. Haji Ali bin Daud

GPK Ko-Kurikulum Pn. Kamariah bt. Mursyid

PENYELARASPENYELARASPENYELARASPENYELARAS ICTICTICTICT En. Mohd Faisal Farish bin Ishak

SETIAUSAHASETIAUSAHASETIAUSAHASETIAUSAHA En. Mohd Faisal Farish bin Ishak

BENDAHARIBENDAHARIBENDAHARIBENDAHARI Pn. Ong Bee Yen

AJKAJKAJKAJK En. Mohd Faisal Farish bin Ishak Pn. Ong Bee Yen

Disediakan Oleh:

Disahkan Oleh:

……………………………………………………. (MOHD FAISAL FARISH BIN ISHAK)

… ……….…………………………………… (HAJAH MAZLAH BT. HUSSEIN)

Setiausaha,

Pengetua,

Program Keceriaan Makmal Komputer SMK Serendah

SMK Serendah

3333

(LAMPIRAN)

ANGGARAN PERBELANJAAN:

BILBILBILBIL

PERBELANJAANPERBELANJAANPERBELANJAANPERBELANJAAN

JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH

1.

Kain Langsir (30 meter x RM 6.00)

RM 180.00

2.

Rel Langsir (680” @ 57’) x RM 2.00

RM 114.00

3.

Pin Penyangkut Langsir (1 Kotak)

RM 15.00

4.

Upah 30 meter x RM 4.00

RM 120.00

 

JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH

RMRMRMRM 429429.00429429.00.00.00

 

4444