Anda di halaman 1dari 7

Doa ini Memohon Tambahan Ilmu, Rezeki, Dan Kesehatan.

"Allahumma inni as-alukaalman nafian, wa rizqan wa sian, wa syifa-an min kulli da-in.
Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang luas,
dan kesembuhan dari segala rupa penyakit.

doa ini agar diberi kemudahan menjemput rizki,


"Allahuma yassir wa laa tu'assir" Ya Allah, mudahkanlah jangan dipersulit."

doa ini pembuka pintu rizki, kesehatan, kenikmatan & perlindungan.


"Allahuma innii ashbahtu minka fii ni'mati wa'aafiyati wasitrin fa-timma 'alayya ni'mataka wa'aafiyataka wa
sitraka fiddunya wal aakhirah"
Ya Allah, aku dipagi hari memohon dariMu dlm kenikmatan, kesehatan & perlindungan, maka untukku
kenikmatan, kesehatan & perlindunganMu di dunia & akhirat."

Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda : "Barangsiapa setelah sholat Magrib dan Shubuh
membaca Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa
huwa 'alaa kulli syai'in Qodir' 10x, maka, ALLAH akan tulis setiap 1x nya 10 kebaikan, dihapus 10
kejelekan, diangkat 10 derajat, ALLAH lindungi dr setiap kejelekan, dan ALLAH lindungi dari godaan
syaitan" (HR. Ahmad IV/227, Tirmidzi no.3474)

DOA MOHON NUR PENERANG HATI & BERBAGAI AMALAN HABAIB Sholawat Ummiyyah
Allohumma sholli ala muhammadinin Nabiyyil Ummiyyi
Allohumma

sholli ala muhammadinin Nabiyyil Ummiyyi (Sebanyak 1000 X) Diterangkan dalam kitab
Khoshoisul Ummah : Muhammadiyyah Karya Abuya Assyyid Muhammad bin Alalwy Al Maliky
Al Hasany Pada Bab fawaidus sholah alan Nabiy. Hal. 248 cetakan pertama thm 1420
H./1999 M. Amalan tersebut merupakan amalan ulama salaf, Sayyidinal Imam Ibnu Masud
berkata kpd Yazid bin Wahb, jangan kau tinggalkan ketika hari jumat {tiba} bacalah
sholawat atas nabi 1000X, ucapkanlah ALLOHUMMA SHOLLI ALA MUHAMMADIN ANNABIYYIL
UMMI. Wallohu Alam. Mengenai hadits anjuran tentang sholawat sangat banyak sekali
dengan balasan pahala setimpal. Sedangkan mengenai anjuran bacaan sholawat di hari
jumat juga banyak. Berikut ini kami cantumkan mengenai anjuran sholawat di hari/malam
jumat: 1. Dari Aus bin Aus Rasul bersabda: sesungguhnya diantara hari-hari yang paling

utama adalah hari jumat. Pada hari itu Alloh ciptakan & wafatkan Nabi Adam, trompet
ditiup, dan akan terjadi suara keras, maka perbanyaklah kalian bersholawat kepadaku di
hari itu karena bacaan kalian hari itu akan diperlihatkan kepadaku {Almundziri berkata,
Hadist ini diriwayatkan Abu daud,nasai,ibnu majah,ibnu hibban dlm shohihnya & Ahmad}
2. Dari Abu Darda bahwa ia berkata: Rasul bersabda: Perbanyaklah membaca sholawat
untukku pada hari jumat karena itu akan disaksikan Malaikat & sesungguhnya seseorang
tidak membaca sholawat untukku kecuali akan diperlihatkan kepadaku hingga ia selesai
mengerjakannya. Saya{ABU DARDA} berkata: apakah{juga brlaku} setelah engkau meninggal
dunia wahai Rasululloh? Jawab Rasul: sesungguhnya Alloh mengharamkan bumi memakan
jasad para Nabi. Semoga keberkahan dan keselamatan atas mereka. {HR. Ibnu Majah dgn
sanad jayyid/baik} 3. Imam Baihaqi & yg lain juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi
beliau bersabda: perbanyaklah membaca sholawat untukku pada malam yang bagus dan
hari yg bersinar, yaitu malam Jumat dan hari jumat. {HR. Nasai & Albaihaqi scr Marfu}.
Sebagian ulama berpendapat bahwa batas terkecil dari memperbanyak sholawat adalah
300/400X. Jadi intinya amalan 1000X sholawat diatas ada anjuran Nabi yaitu kalimat
PERBANYAKLAH bisa 1juta, 2juta/lebih, dan itu diamalkan oleh Shohabat Ibnu Masud
yang mana beliau termasuk orang yang disebut Rasul sebaik-baik generasi. WALLOHU ALAM.
Sumber disini DOA MOHON NUR PENERANG Bismillahirrahmannirrahiim Allahummajalli
nuuran fii qalbii, wa nuuran fi qabrii, wa nuuran fi samii, wa nuuran fi basharii, wa nuuran
fi syarii, wa nuuran fi basyirii, wa nuuran fi lakhmii, wa nuuran fii damii, wa nuuran fii
idhamii wa nuuran min baiini ya dayya wa nuuran min khalfii, wa nuuran an ya miinii wa
nuuran an simaalii, wa nuuran min fawqii, wa nuuran min yakhyii. Allahummazidnii nuuran
wa athinii nuuran waj al lii nuuran waalnii nuuran. Arti : Ya Allah! berikanlah cahaya
dalam hatiku dan cahaya dalam kuburku. dan cahaya pada pendengaranku, dan cahaya
pada penglihatanku dan cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulitku dan cahaya pada
darahku, dan cahaya pada dagingku, dan cahaya pada tulangku dan cahaya di hadapanku,
dan cahaya di belakangku dan cahaya di kananku, dan cahaya di kiriku dan cahaya di
atasku, dan cahaya di bawahku dan dengan belas kasihanMu kerana sesungguhnya
Engkaulah Tuhan Yang Maha Pengasih Sumber disini Habib Hasan Baagil : Keutamaan
Amalan dengan Al Quran SURAT YASIN Diriwayatkan dari Anas R.A. sesungguhnya setiap
sesuatu memiliki hati . Dan hati al-quran di surat yasin. Barang siapa yang membacanya,
Allah akan menulis baginya pahala seperti membaca al-quran sepuluh kali.
. SURAT ALWAQIAH Dari Ibnu Umar R.A. Bacalah kalian surat al-waqiah . Dan ajarkanlah kepada
anak-anak mu. Karena dengan membacanya mereka tidak akan faqir. .
SURAT ADDHUKHON Dari Abu Hurairoh R.A. Barang siapa yang membaca surat Ad-dhukhon malam
hari. Niscaya keesokan harinya, tujuh puluh ribu malaikat memintakan ampunan baginya. .
SURAT AL-MAARIJ Barang siapa membacanya ketika mau tidur, niscaya akan aman dari
junub dan mimpi buruk . Dikutib dari kitab Al-Wasail . SURAT AL-MUZAMMIL Barang siapa
ingin berjumpa dengan nabi Muhammad S.A.W. dalam mimpi. Maka bacalah surat AlMuzammil empat puluh satu kali . Dikutib dari kitab Al-Wasail . ALAM NASYROH Al-Imam
Syafii Rahimahullah berkata Barang siapa ingin merasa kenyang dan sabar dari rasa lapar
, maka bacalah surat Alam Nasyroh tujuh kali. Dan barang siapa ingin marahnya menjadi
santun, maka bacalah surat Alam Nasyroh setiap hari satu kali. Dan barang siapa ingin
merasakan tidur yang sedikit merasa cukup baginya, Maka bacalah surat Alam Nasyroh tiga
atau tujuh kali ketika hendak tidur. Dan barang siapa ingin kesulitannya dipermudahkan
oleh Allah, Maka bacalah surat alam nasyroh tiga kali setiap selesai sholat lima waktu. .
SURAT AL-QODR Barang siapa membacanya diwaktu setelah sholat isya sebanyak tujuh
kali, niscaya Allah akan melindunginya dari segala bala yang diturunkan pada malam itu,

sampai pagi hari. Dan barang siapa membacanya satu kali setiap selesai sholat lima waktu,
niscaya Allah akan menghapuskan kesedihan dan kesumpekannya, serta membawa
keberkahan bagi rumahnya. Dan barang siapa membacanya tujuh kali ketika diatas kapal
laut, tidak akan tenggelam dengan seizin Allah. Dan barang siapa yang membacanya setelah
sholat jumat, insya Allah akan diringankan hutangnya. Dikutib dari kitab Ghoyatul Murtah .
SURAT LAM YAQUNIL Rosulullah S.A.W. bersabda Kalau seandainya manusia tahu apa yang
ada didalam kandungan surat lam-yaqunil, maka mereka akan meninggalkan keluarga dan
hartanya untuk belajar surat lam-yaqunil, tidaklah seorang hamba membacanya melainkan
Allah mengirimkan kepadanya malaikat untuk menjaga dirinya, agama dan hartanya. Dan
jika ditulis didalam sebuah wadah untuk orang yang sulit baginya mencari jodoh, kemudian
dihilangkan dengan air dan di siramkan ke seluruh badan. insya Allah akan dipermudahkan
jodohnya. Dengan syarat salah satu dari hurufnya tidak terhapus atau hilang. .
KEISTIMEWAAN BEBERAPA SURAT AL-QURAN Barang siapa membaca surat Idza dzul ,
maka seakan-akan membaca separoh Al-Quran. Dan barang siapa membaca surat Qulya ,
maka sama dengan membaca seperempat Al-Quran. Barang siapa membaca surat
Al-adiyat, waktu dalam keadaan kesulitan ekonomi, insya Allah akan dilapangkan
rezekinya dari jalan yang tidak terduga Barang siapa yang membaca surat Al-Qoriah,
kelak akan diberatkan timbangan kebaikannya. Diriwayatkan dari Umar R.A. berkata,
Rosulullah bersabda Barang siapa membaca dalam satu malam seribu ayat. kelak ia akan
berjumpa dengan Allah dan Dia { Allah} senyum gembira kepadanya. Sayidinah Umar
berkata, wahai Rosulullah siapa yang kuat membacanya seribu ayat ? Maka Rosulullah
S.A.W. membaca surat Al-Haqumut takastur , kemudian beliau berkata, Sungguh demi
jiwaku yang ada digenggamannya, sesungguhnya surat Al-Haqumut takastur sama dengan
membaca seribu ayat. Barang siapa membaca surat Quraisy akan dihilangkan beban
pikirannya, kesedihan, was-was dan dilindungi dari segala kejahatan. Dan kalau dibaca pada
suatu makanan, maka akan dihilangkan oleh Allah bahaya dari makanan itu. Surat Al-Fiil,
membacanya seratus kali akan terlihat suatu yang mengherankan bagi musuh dan orang
yang iri hati. Surat ini baik dibaca bagi orang yang memusuhinya atau hasud. Surat Qulya
dengan Al-Ikhlas disunahkan dibaca di dalam dua rokaat sholat istikhoro, tahiyatul
masjid, sholat musafir, qobliyah subuh, sholat witir, sesudah towaf, sholat maghrib pada
malam jumat, dan sholat badiyah maghrib. Barang siapa membacanya didalam hajat
sepuluh kali, insya Allah akan dikabulkan. Dan begitu pula dengan surat An-Nasr
membacanya sama dengan membaca seperempat Quran. . SURAT AL-IKHLAS Diriwayatkan
dari Rosulullah S.A.W. bersabda Apakah kalian tidak dapat dalam semalam membaca
sepertiga Al-Quran ? , sahabat bertanya, Bagaimana caranya ya Rosulullah ? , bacalah
surat Al-Ikhlas , oleh karena membacanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dan
diriwayatkan dari Anas R.A. barang siapa yang hendak mau tidur maka tidurlah dengan
berbaring dengan rusuk yang sebelah kanan, kemudian bacalah surat Al-Ikhlas seratus kali.
maka jikalau datang hari kiamat, akan berkata kepadanya Wahai hambaku masuklah kamu
dalam surga dari sebelah kanan. Dan barang siapa membacanya setiap hari lima puluh kali,
kelak dipanggil pada hari kiamat dalam kuburannya, Wahai orang yang berbuat baik
terhadap Allah , bangkitlah dan masuklah ke surga. Diriwayatkan dari Sahl bin Saad R.A.
berkata, seorang laki-laki datang kepada Rosululllah S.A.W. kemudian mengeluh
kepadanya akan ekonomi rumah tangganya, dan pekerjaannya. Lalu Rosulullah S.A.W
berkata, kalau kamu masuk kerumahmu, ucapkan salam kepada orang yang berada di
rumah maupun tidak ada dirumah, kemudian bersholawatlah kepadaku dan bacalah surat
Al-Ikhlas sekali. lalu orang itu mengerjakan apa yang telah dikatakan oleh Rosululllah
S.A.W. Tak lama kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya berlimpa ruah sampai-

sampai kepada para tetangganya. Diriwayatkan dari Said ibnu Musayib, Dari Rosulullah
S.A.W. bersabda, Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebelas kali, niscaya Allah akan
membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Dan barang siapa membacanya dua puluh
kali niscaya Allah akan membangunkan kepadanya dua istana dalam surga. Dan barang siapa
membacanya tiga kali, niscaya Allah akan membangunkannya tiga istana didalam surga.
Sayidina Umar berkata, Wahai Rosulullah ? kalau begitu istana kami sangat banyak di
surga, Maka Nabi Muhammad S.A.W. berkata, wahai umar, sesungguhnya kekuasaan dan
surga Allah lebih luas dari pada istana-istana itu. ASMAUL HUSNA Ya Allah jika dibaca
akan menambah keyakinan. Dan orang yang selalu membacanya setiap hari seribu kali, akan
diberi kekuatan keyakinan dalam hatinya. Dan siapa yang membacanya pada hari jumat
sebelum sholat dengan keadaan bersuci dari hadats dan bersih badan dari kotoran dengan
duduk sendirian membacanya dua ratus kali, insya Allah akan dimudahkan keinginannya.
Sumber Habib Hasan Baagil Habib Jamal Baagil : Mengamalkan Shalawat Nur dari Habib
Umar bin Hafidz Setiap habib atau ulama pasti memiliki amalan bacaan atau wirid, begitu
juga dg hb. Jamal. Saya paling senang mengamalkan Shalawat Nur, yg digubah Habib Umar
bin Hafidz, guru saya, ujarnya. Dia membaca Shalawat Nur sebanyak 10 kali pada usai
waktu shalat wajib, dan begitu juga ketika malam menjelang tidur. Dalam mengamalkan
bacaan Shalawat itu, Habib Jamal merasakan ketenangan bathin. Pikiran yg semula ruwet
menjadi terang. Dan karena Shalawat ini sudah dinyatakan Habib Umar sebagai amalan yg
bisa dilaksanakan semua orang, ia sudah memberikan ijazah ammah, setiap orang boleh
mengamalkannya. Selain itu fadhilah lain membaca Shalawat ini adalah selalu mempunyai
ikatan dan hubungan erat dengan Rasulullah SAW. Inilah bacaan Shalawat Nur Allahumma
shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nuuri-kas saari wa madaadikal jaari wajmanii
bihi fi kulli athwaari wa ala alihi wa shahbihi yannuur Artinya: Ya Allah, limpahkanlah
shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, sang cahaya-Mu yang selalu
bersinar dan pemberian-Mu yang tak kunjung putus, dan kumpulkanlah aku dengan
Rasulullah di setiap zaman, serta shalawat untuk keluarganya dan sahabatnya, wahai Sang
Cahaya. Hukum menyentuh al quran terjemahan tanpa wudlu Pertanyaan Saya mau
bertanya, apa hukum menyentuh al quran terjemahan yang sempurna 30 juz? Bolehkah
disentuh oleh mukallaf yang dalam kondisi berhadatas? Maksud saya kitab al quran yang
dilengkapi dengan transliterasi dan terjemahannya dan lengkap 30 juz dalam satu jilid.
Apakah hukumnya sama dengan mushaf (yang tulisan arab saja)? Jawaban Habib Munzir Al
Musawwa boleh disentuj tanpa wudhu, karena para fuqaha menghukumi jika jumlah kalimat
tafsir lebih banyak dari Alquran nya maka ia sudah boleh disentuh walau tanpa wudhu,
demikian juga terjemah, karena terjemah pastilah lebih banyak dari kalimat aslinya, karena
banyak kalimat Alquran yg terjemahnya tidak bisa satu kalimat/kata, tapi karena
perpindahan bahasa maka perlu diperjelas maknanya, maka itu sudah merupakan jaminan
bahwa kalimat kalimatnya lebih banyak dari Kalamullah nya, maka ia boleh disentuh tanpa
harus berwudhu. Sumber Habib Munzir Al Musawwa Habib Munzir : Keutamaan Dzikir
Subhanallahi wabihamdih Subhanallahi wabihamdih, 100X saja setiappaginya, dalami makna
kesucian Dzat Allah swt dalam dzikir ini,maka semua dosa anda akan lebur, sebagaimana
janji Rasulullah saw : Barangsiapa yg membaca subhanallahi wabihamdih 100X setiap
harinya, maka berjatuhanlah dosa dosanya walau sebanyak buih dilautan(Shahih Bukhari),
juga sabda Rasulullah saw : Kalimat yg paling dicintai Allah adalah Subhanallahi
wabihamdih (Shahih Muslim).maka pada kalimat itu tersimpan seluruh cahaya keagungan
Allah, dan Cahaya Kesucian Allah swt, dan cahaya pengampunan Allah swt,amalan itu sangat
menyejukkan jiwa, menenangkan hati, dan membuka banyak kemudahan dalam kehidupan
kita. saudaraku, dzikir subhanallahi wabihamdih adalah dzikir yg paling dicintai Rasul saw,

dan dzikir subhanallahi wabihamdih adalah shalatnya para malaikat, dan dengan dzikir itu
Allah memberi rizki pada seluruh makhluk Nya.ia adalah dzikir jasad, hati, dan ruh, makin
seseorang mendalami maknanya maka ia akan semakin suci jasadnya, hatinya, dan ruh nya,
karena dzikir itu membuka cahaya kesucian Allah swt.. Sumber Habib Munzir Al Musawwa
KEUTAMAAN SHALAWAT (BASYAIRUL KHAIRAT Syeikh Abdul Qadir Al Jilani QS) Telah
diriwayatkan dari leluhur umat, pemimpin para wali Syeikh abdul Qadir Al-Jailani, bahwa
beliau berkata pada sebagian temannya : Terimalah sholawat ini dariku, sesungguhnya aku
menerimanya melalui ilham dari Allah, kemudian aku kemukakan kepada Nabi saw. Aku
ingin menanyakannya pada beliau, maka beliau memberitahu padaku tentang fadhilahnya
sebelum aku menanyakannya. Nabi saw bersabda : Sesungguhnya sholawat itu mempunyai
keutamaan yang tak terbilang keagungannya. Sholawat ini mengangkat orang yang yang
membacanya ke derajat yang mulia dan mengantar mereka meraih cita-cita yang tinggi.
Barang siapa membacanya untuk suatu urusan, dia tidak akn kembali dengan tangan hampa
(hajatnya dikabulkan) dan tidak akan sirna harapannya, serta tidak ditolak doanya. Barang
siapa membaca sholawat ini walau sekali saja, maka Allah akan memberi ampunan
kepadanya. Saat ajalnya telah tiba, maka akan hadir disisinya empat malaiikat rahmat ;
yang pertama mencegah syaitan darinya, yang kedua membisikan kalimat syahadat, yang
ketiga memberinya air dari telaga Al-Kautsar dan keempat memberitahukan kepadanya
tentang kedudukannya di surga sambil mengatakan : Bergembiralah wahai hamba Allah,
lalu hamba itu melihatnya, maka terlihat surga dengan kedua matanya sebelum Ruhnya
keluar. Dia akan masuk ke dalam kuburnya dengan aman, senang dan gembira, tidak
merasakan kesepian dan kesempitan di dalamnya. Akan dibuka untuknya empat puluh pintu
rahmat dan empat puluh cahaya. Saat dibangkitkan pada hari kiamat akan ada malaikat
disisi kanannya yang memberi berita gembira, sementara disisi kirinya ada malaikat yang
menenangkannya. Tiada kerugian dan penyesalan baginya, dan dia akan dihisap dengan
hisap yang ringan. Saat dia melewati jembatan sirath, berkata neraka kepadanya :
Lewatlah dengan cepat dan selamat wahai hamba yang dibebaskan Allah, sungguh aku
dilarang menyentuhmu. Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa saat malam isra miraj,
Allah saw berfirman : Bumi ini milik siapa wahai Muhammad ? Beliau menjawab : Milik-Mu
wahai Tuhanku. Kemudian Allah swt berfirman : Lapisan-lapisan alam ini milik siapa wahai
Muhammad ? Beliau menjawab : Miliki-Mu wahai Tuhanku . Kemudian Allah swt berfirman :
Al-Kursi milik siapa wahai Muhammad ? Beliau menjawab : Milik-Mu wahai Tuhanku.
Kemudian Allah swt berfirman : Engkau milik siapa wahai Muhammad ? maka paada saat
itu Nabi saw bersujud. Beliau malu untuk mengatkan sesuatu, maka Allah yang Maha Agung
berfirman : Engkau adalah milik orang yang bersholawat atas dirimu, maka bertambahlah
kemuliaan dan keagungan Beliau. Berkata Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani ; Sholawat inilah
yang sesuai dengan hadist tersebut. Sesungguhnya sholawat ini membuka tujuh puluh pintu
rahmat, menampakkan keajaiban_2 dari jalan surga, lebih baik daripada memerdekakan
seribu budak, berkorban seribu onta, bersedekah dengan seribu dinar, berpuasa seribu
bulan. Tersimpan didalamnya rahasia, memudahkan datangnya rezeki, menjadikan budi
pekerti luhur, terkabulnya hajat, terangkatnya derajat, terhapusnya dosa_2, tertutupnya
aib dan noda, serta menjadikan mulia orang yang hina. Jika si pembaca dihadapkan
kepada suatu masalah, maka setiap satu sholawat akan menjadi wasilah disisi Nabi saw
yang mulia, dan setiap satu ayat akan menjadi syafaat untuknya disisi Allah. Dia
sholawatnya para Mushollin, nasehat bagi mereka yang mau menerima nasehat dan wasilah
bagi orang_2 yang bertawassul. Inilah sholawat dengan Al-Quran yang mulia, aku berikan
nama BASYAIRUL KHOIROT ( Kabar gembira tentang berbagai kebaikan). Silahkan download
shalawat basyairul khairat dibawah ini Download Shalawat Basyairul Khairat Syekh Abdul

Qadir Al Jilani QS. Sumber http://www.facebook.com/notes/syarifah-safinashahab/keutamaan-sholawat-basyairul-khoirot/391163183656 Download Ekslusif Video


Makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jilani Al Hasani Bacaan mawlid dapat juga untuk
mengusir jin (Kisah nyata khasiat bacaan kitab mawlid oleh Habib Anis AlHabsy Solo dan
Habib Munzir) Published on March 2, 2010 in Mencintai Rasullullah dan Ahlul Bait, Amalan
para Habaib, Bulan Mawlid / Rabiul Awal, Doa / Amalan, Artikel Islam, Tariqah, Habib,
Makrifat, Manaqib and Renungan. 4 Comments kejadian di solo, ketika sebuah rumah tua
akan dijual oleh pemiliknya namun terlalu banyak jin jahat didalamnya, siapapun masuk
akan kesuurpan, dan ada satu kamar yg berisi gamelan dlsb, siapa yg masuk kesana akan
mati. maka Hb Anis Alhabsyi solo memerintahkan pemilik rumah membuka semua pintu dan
jendela, lalu masuk bersama sama sambil bershalawat pada nabi saw, lalu dihadapan kamar
yg paling berbahaya itu membaca maulid nabi saw, maka saat asyraqal (berdiri untuk mahal
qiyam) maka terdengar suara hiruk pikuk dari dalam kamar itu dan pintunya terbuka dan
terdengar suara menjerit jerit makhluk tak terlihat keluar dari dalamnya, maka setelah itu
rumah itu aman ketika salah seorang murid saya (Habib Munzir) ke Kuningan untuk
menembus wilayah itu, konon wilayah yg akan dikunjungi penuh dg santet dan dukun dukun
jahat, saya (Habib Munzir) katakan sudahlah baca maulid nabi saw bersama disana, semua
jin akan menghindar. benar saja, ketika mereka sedang membaca maulid mereka melihat
bola bola api berdatangan mendekati rumah dan meledak sebelum sampai ke pagar rumah,
lalu suara hiruk pikuk seperti orang orang yg menjerit jerit keluar dari rumah itu tanpa ada
wujudnya, sejak itu maka tak satupun dukun yg mengganggu. kejadian lain di wilayah Beji
depok, ada seorang dukun yg konon memiliki banyak jin peliharaan, ia konon memiliki
macan jadi jadian yg selalu menjaganya, suatu malam ia kehilangan semua macan
jejadiannnya, ia mencarinya kemana mana, lalu ia temukan macan macan jin nya itu
sedang bersimpuh tunduk didepan masjid saat kami membaca maulid, maka dukun itu
masuk islam dan tobat. Sumber Habib Munzir AlMusawwa Panduan / Tata cara dari Habib
Munzir tentang shalat hajat yg sangat mujarab berikut salah satu shalat hajat yg sangat
mujarab yaitu shalat sunnah hajat dua rakaat,lalu bertawassul kepada nabi saw, berikut
riwayatnya : telah datang kepada utsman bin hanif ra seorang yang mengadukan bahwa
Utsman bin Affan ra tak memperhatikan kebutuhannya, maka berkatalah Utsman bin Hanif
ra : berwudulah, lalu shalat lah dua rakaat di masjid, lalu berdoalah dengan doa : :
Wahai Allah, Aku meminta kepada-Mu, dan Menghadap kepada-Mu, Demi Nabi Mu Nabi
Muhammad, Nabi Pembawa Kasih Sayang, Wahai Muhammad, Sungguh aku menghadap demi
dirimu (Muhammad saw), kepada Tuhanku dalam hajatku ini, maka kau kabulkan hajatku,
wahai Allah jadikanlah ia memberi syafaat hajatku untukku (doa yang sama dengan
riwayat diatas), nanti selepas kau lakukan itu maka ikutlah dengan ku kesuatu tempat.
Maka orang itupun melakukannya lalu utsman bin hanif ra mengajaknya keluar masjid dan
menuju rumah Utsman bin Affan ra, lalu orang itu masuk dan sebelum ia berkata apa apa
Utsman bin Affan lebih dulu bertanya padanya : apa hajatmu?, orang itu menyebutkan
hajatnya maka Utsman bin Affan ra memberinya. Dan orang itu keluar menemui Ustman bin
Hanif ra dan berkata : kau bicara apa pada utsman bin affan sampai ia segera
mengabulkan hajatku ya..??, maka berkata Utsman bin hanif ra : aku tak bicara apa apa
pada Utsman bin Affan ra tentangmu, Cuma aku menyaksikan Rasul saw mengajarkan doa
itu pada orang buta dan sembuh. (Majmu zawaid Juz 2 hal 279). berikut lafadz doanya,
boleh dialafdzkan dg bahasa arabnya, atau hanya dg artinya, karena Allah swt melihat
getaran hati kita, bukan bahasa, namun jika dipadu yaitu dibaca bahasa arabnya yg
diajarkan Rasul saw dg memahami maknanya afdhal :
Wahai Allah,

sungguh aku memohon pada Mu, dan menghadap dan mengemis pada Mu demi Nabi Mu
Muhammad (saw) Nabi Rahmat, wahai Muhammad sungguh aku menghadap denganmu
kepada Tuhanku tentang hajatku ini, maka hingga engkau mengabulkannya, Wahai Allah
jadilah beliau saw membantuku dan jadikan aku dikelompok orang orang yg dibantu oleh
beliau (saw). (tanda titik titk adalah sebutkan hajat anda dalam hati) Kemudian para
sahabat terus mengajarkan membaca doa ini jika ada yg mempunyai hajat, mereka terus
mengamalkan dan membacanya walau Rasul saw sudah wafat.
Source: http://ahlulbaitrasulullah.blogspot.com/2013/01/doa-mohon-nur-peneranghati.html
Mohon dishare yah