Anda di halaman 1dari 22

BAB II

PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI


1. Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Secara singkat akan diuraikan mengenai pokok-pokok pemikiran dari awal
sebelum ekonomi berkembang sebagai suatu ilmu , yaitu sebagai berikut :
a. Para ahli filsafat , misalnya Socrates, Plato, Aristoteles ; beberapa subyek
yang diperdebatkan :
- Mulai dibahas persoalan nilai yaitu nilai tukar dari barang-barang.
- Nilai etis dari perluasan ekonomi , yaitu dalam mencari laba yang sebesar-

besarnya.
Nilai etis dari keinginan manusia untuk mencapai hak kekuasaan atas

benda-benda (yang seharusnya ditentang


).
Bunga uang adalah tidak wajar (yang ini ditunjang pula oleh kaum

gereja).
b. Kaum Merkantilis : mulai melihat perekonomian dari sudut perniagaan
politik ekonomi -- kemakmuran dan uang.
Muncul di antara zaman pertengahan dan zaman kegemilangan laissez-faire
didorong oleh kepesatan

perdagangan terutama selepas tahun 1500.

Ia

merupakan usaha pertama yang mencoba merumuskan teori ekonomi khusus


yang berdasarkan teori nilai yang berhubungan erat dengan pasar.
Perkembangan perdagangan (domestik dan negara) telah menyebabkan
peningkatan

dalam

penggunaan

uang

secara

langsung

membawa

perkembangan Bandar-bandar dan membawa perubahan masyarakat feodal


mampu diri kepada masyarakat kapitalisme pedagang.

Mereka berpandangan :
- Kekayaan identik dengan uang.
Kekayaan dan kuasa adalah berdasarkan banyaknya jumlah billion dan
perdagangan yang menggunakan mata uang.

Negara yang mempunyai neraca perdagangan yang positif ialah negara


yang kaya (ekspor lebih besar dari impor).
Bebas cukai untuk bahan mentah import, perlindungan untuk barang
perkilangan dan bahan mentah domestik dan kawalan eksport terhadap
bahan-bahan mentah.

Dalam persoalan tukar-menukar maka salah satu akan untung sedangkan

lainnya rugi.
Perniagaan ditujukan untuk mencari keuntungan.
Aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh sektor swasta untuk meningkatkan
selagi keuntungan melalui penguatkuasaan undang-undang dan regulasi
daripada kerajaan.
Dalam keadaan ini, undang-undang tersebut termasuk geran untuk status
monopoli, larangan ke atas import, undang-undang yang menyebabkan
pengeluar baru merasa kesukaran untuk bersaing dengan syarikat yang
sedia ada.
Definisi Bullion.
Sumbangan penting merkantalisma terutama dalam membuat pembayaran
urusan niaga perdagangan antarabangsa sebelum perkembangan sistem
keuangan antara bangsa dan perdagangan multilateral.

c. Kaum Fisiokrat :
Latar belakang kumpulan Fisiokratik.
Muncul di Perancis pada akhir zaman Merkantalisma (sekitar 1756-1776),
tindak balas terhadap kerajaan Perancis yang bercirikan feudal dan
merkantalisma.
Teori-teori utama Fisiokratik
1. Peraturan semula jadi (Natural Order)

Ide ini menyatakan undang-undang semula jadi akan mentadbir


masyarakat dan natural law akan mengharmonikan semua aktiviti manusia.
Dari sudut ekonomi, law of natural ini memberikan setiap individu hakhak semula jadi untuk menikmati hasil kerja mereka sama seperti hak
individu lain.
Terdapat undang-undang semula jadi yang mengawal masyarakat manusia
sebagaimana dijumpai oleh Newton dalam tarikan graviti yang mengawal
benda-benda di dunia. Dari masa ke semasa semua aktiviti manusia akan
menuju ke arah keharmonian dengan undang-undang semula jadi ini.
2. Laissez-faire (Bebas)
Orang ramai bebas melakukan aktiviti ekonomi tanpa campurtangan
kerajaan. Kerajaan tidak boleh menganggu ekonomi kecuali apa yang
minima dibenarkan kepadanya.
3. Kepentingan sektor pertanian
sektor perkilangan adalah tidak produktif kerana ia hanya menyediakan
nilai dari bahan mentah yang diproses sahaja.
Hanya sektor pertanian sahaja yang produktif kerana ia menghasilkan
lebihan yang mempunyai nilai yang tinggi dalam pengeluaran.
4. Cukai kepada tuan tanah
Hanya pertanian yang membuahkan lebihan oleh kerana tuan tanah yang
menerima sewa, maka hanya tuan tanah sahaja yang dicukai.
5. Hubungan dalam ekonomi
Ahli fisiokratik secara umumnya menganalisis pergerakan makanan dan
uang dalam ekonomi dengan mengwujudkan keseimbangan diantara
keduanya.

Pertanian merupakan sumber kekayaan karena mereka beranggapan

bahwa tanahlah yang bersifat produktif (hanya satu-satunya).


Hasil-hasil dari tanah yang kemudian diproses untuk produksi.
Mulai memikirkan adanya arus dari barang-barang ekonomi.
Golongan yang mendapat faedah daripada sistem fisiokratik :
1. Kumpulan pertanian (Bukan Pemilik tanah)
Kumpulan ini mendapat kebaikan dan kebebasan dengan sistem
laissez faire yang

diamalkan.

2. Pekilang-pekilang
Tiada cukai dikenalkan.
Idea ini secara langsung merangsang perdagangan bijirin internal
secara

bebas

dan

eksport

produk-produk

perladangan

dan

pengimport barangan perkilangan.


Kritikan Terhadap Fisiokratik
1. Tanggapan bahawa sektor perindustrian dan perdagangan tidak
produktif adalah salah.Dimana perkembangan dan pembangunan
perindustrian dan perdagangan di Perancis menonjolkan kelemahan
ini. Pandangan bahawa hanya tuan tanah sahaja yang perlu dikenakan
cukai juga tidak tepat, pengusaha industri yang kaya akan terkecuali
dalam cukai adalah tidak adil.
2. Pandangan yang menyatakan hanya sektor pertanian sahaja yang
penting adalah salah, Sektor industri menjadi semakin dominan
berbanding

sektor

pertanian

disebabkan

pelepasan cukai. Oleh itu, peranan sektor perindustrian juga penting.


Sumbangan Kumpulan Fisiokratik

1. Melihat masyarakat secara keseluruhan dan menganalisis peraturan/


hukum yang dapat mentadbir pusingan barang dan kekayaan. Ekonomi
Table oleh Quesnay telah menjadi forerunner untuk ekonomi moden.
2. Mengasaskan hukum pulangan bertambah kurang
d. Kaum Klasik :
Latar belakang kumpulan klasikal.
Bermula pada tahun 1776 apabila adam smith mencetak bukunya WealthOf
Nation.
Terdapat 2 revolusi yang dipelopori oleh Lsaac Newton telah mempengaruhi
perkembangan pemikiran ekonomi klasik:
1. Revolusi Saintifik
Mempunyai 3 aspek penting:
I. Ahli sains ini bergantung kuat ke atas bukti eksperimen, Newton dan
rekan kontemporarinya tidak percaya dengan pengetahuan yang
bergantung pada pengalaman.
II.Newton mempopularkan idea yang sudah wujud bahawa universe
tertakluk dengan undang-undang semula jadi.
III. Sistem Newton adalah pandangan statik mengenai universe. Ruang ,
masa dan keadaan adalah bebas, tidak ada yang berubah melalui masa.
Ketuhanan telah mencipta mekanisma yang berjalan dengan harmoni
dan automatic tanpa gangguan, maka laissez faire adalah bentik
wisdom paling penting dalam perjalanan sosial. Undang-undang
semula jadi akan memandu system ekonomi dan tindakan orang ramai.
Oleh itu, adalah lebih baik bagi masyarakat jika orang ramai bebas
untuk mengikut undang-undang semula jadi kepentingan diri sendiri.
2. Revolusi Perindustrian

Bermula pada tahun 1776 dan seiringi dengan tahun England muncul
sebagai Negara perindustrian paling berkuasa dan cekap, serta mendapat
faedah besar dari perdagangan bebas antarabangsa.
Kedudukan dan pengaruh pengusaha-pengusaha English semakin kukuh
dan tidak lagi perlu bergantung kepada subsidi, keutamaan monopoli dan
perlindungan tarif dari kerajaan.
Persaingan semakin boleh digunakan untuk memastikan eujudnya harga
berpatutan dan kualiti barangan. Tenaga buruh bebas mudah bergerak,
bayaran murah dan bekerja kuat muncul. Keadaan penawaran dan
permintaan buruh menjadikan upah rendah kerana ditentukan pasaran.
Berlaku lebihan penawaran buruh kesan daripada peningkatan populasi
serta kemasukan petani dari Ireland.
Hak milik persendirian dan menggalakkan pertanian skala lebih besar dan
berintensifkan modal.
Teori-teori utama Klasikal
1. Penglibatan minimum kerajaan
Ekonomi dikatakan mengubah dari sendiri dan cenderung kepada guna
tenaga penuh tanpa campurtangan kerajaan. Aktiviti kerajaan
sepatutnya

dihadapkankan

kepada

melaksanakan

hak

harta,

mengadakan pertahanan negara dan member pendidikan awam.


2. Kelakuan ekonomi kepentingan diri sendiri
Ahli ekonomi Klasikal mengandaikan bahawa kelakuan pentingkan diri
sendiri adalah asas semulajadi manusia.
Pengeluar mengeluarkan barangan untuk keuntungan
Pekerja berkerja untuk mendapatkan upah
Pengguna berbelanja untuk tujuan memuaskan kehendak mereka

3. Minat harmoni
Menekankan kepada minat harmoni semulajadi dalam ekonomi pasar
Dengan mengejar minat individu sendiri, orang ramai berkhidmat untuk
kepentingan masyarakat. Kepentingan kesemua sumber ekonomi dan
aktiviti
Kesemua sumber ekonomi seperti tanah, buruh, modal dan kebolehan
keusahawan
perdagangan,

serta

kesemua

pengeluaran

aktiviti
dan

ekonomi

pertukaran

seperti

antarabangsa

pertanian,
penting

menyumbang kepada kekayaan negara.


5. Undang-undang ekonomi
Menumpukan analisis berdasarkan teori ekonomi eksplisit atau undangundang.
Ahli ekonomi Klasikal percaya bahawa hukum ekonomi adalah universal
dan tidak boleh diubah.
Golongan yang mendapat faedah daripada sistem Klasikal
Memberi manfaat kepada semua orang dalam masyarakat kerana aplikasi
teorinya mempromosi pengumpulan modal dan pertumbuhan ekonomi.
Golongan pedagang diberikan status dan martabat sebagaip rom o ter
kekayaan negara.
Bagaimana kumpulan klasikal berguna atau benar pada masanya
Dengan menolong menghapus saki baki sistem feudal, ekonomi klasikal
mempromosi perusahaan perniagaan.

Ahli ekonomi klasikal dan mereka yang menyokongnya telah


menjadikan pasaran lebih besar bukan sahaja melalui pencapaian
perdagangan antarabangsa lebih bebas tetapi juga dengan mempromosi
tenaga buruh bandar.
Peladang sara hidup sendiri akan mengguna kebanyakan dari
pengeluaran mereka sendiri sementara membeli sedikit sahaja dari
pasaran.
Perluasan pasaran tidak hanya melalui perdagangan antarabangsa tetapi
juga melalui usaha mempromosi dan mewujudkan tenaga buruh sektor
bandar. Hal ini disebabkan peladang sara hidup sendiri akan mengunakan
kebanyakan

dari

pengeluaran

untuk

sendiri

sementara membeli sedikit sahaja dari pasaran, sebaliknya buruh bandar


membeli makanan dari pasaran.
yang mengatakan Sumbangan berkek

alan kumpulan klasik


I. Hukum pulangan berkurangan
II. Hukum faedah berbanding
III. Pendapat pengguna adalah raja
I V. Kepentingan pengumpulan modal terhadap pertumbuhan ekonomi
V. Pasaran sebagai mekanisme menyelaras kepentingan individu dan
masyarakat

Mulai dari masa inilah pengetahuan ekonomi menjadi suatu Ilmu


Ekonomi dan fenomena ekonomi dipelajari secara sistematis ilmiah.
Kaum klasik ini sebenarnya masih dipengaruhi oleh Kaum Fisiokrat.
- Pandangannya ialah adanya penyesuaian antara penawaran

dan

permintaan.
Tercermin dalam Hukum Say : Supply creates its own demand.
-

Sedangkan mekanisme yang mengaturnya ialah The Invisible Hands


Teori harga berdasarkan atas penawaran dan permintaan pasar.
Bentuk pasar ialah suatu Pasar Bebas (Free competition) dan keadaan

ini merupakan titik tolak dari perekonomian.


e. Perekonomian Aliran Baru : dimulai sejak zamannya J.M Keynes.
Mashab klasik runtuh pada tahun 1880 karena beberapa faktor yaitu :
1. Meluasnya revolusi industri
2. Meningkatnya tarif-tarif
3. Munculnya imperialisme
4. Mulai kaburnya perbedaan antara ekonomi dengan politik
5. Tumbuhnya neo-merkantilisme
6. Terbentuknya serikat-serikat buruh
7. Pembentukan kartel-kartel dan trust-trust
8. Pemerintah mempunyai peranan yang lebih pada persoalan ekonomi
9. Ajaran klasik tidak sesuai lagi dengan kejadian-kejadian perekonomian
dalam kenyataannya.
Demikianlah kemudian ajaran klasik mulai ditinggalkan orang, walaupun beberapa
teori dasar masih juga dipakai sebagai titik tolak dari beberapa teori aliran baru.
Secara garis besarnya teori ekonomi baru berkisar pada persoalan perekonomian
Negara atau Makro, mempelajari beberapa aspek dari perkembangan industri,
keuangan, hubungan perdagangan internasional dan yang terpenting ialah peranan
pemerintah dalam perekonomian. Masalah yang aktuil yaitu mengenai kesempatan
kerja , investasi modal , dan pertumbuhan ekonomi.
Kelanjutan dari teori ekonomi aliran baru ini ilalah yang disebut dengan teori
modern, yang mempelajari perekonomian yang sedang berkembang dikaitkan dengan
laju perkembangan yang pesat dari negara maju, interdependensi, resesi, alokasi,
sumberdaya dan persoalan polusi.

2. Denah Pohon dari Ekonomi (Family Tree)


Setelah di muka kita mempelajari mengenai Ilmu Ekonomi, sedikit perkembangan
pemikiran ekonomi, maka selanjutnya akan dibicarakan secara singkat Denah
pohon dari para ahli ekonomi dengan penunjuk ajaran-ajarannya.
Dari denah pohon ini akan dapat dilihat secara sepintas dari perkembangan ilmu
ekonomi seperti apa yang telah diuraikan diatas.
Dari beberapa ahli ekonomi pada denah pohon tersebut dibawah telah dicetuskan
teori-teori ekonomi yang kemudian menjadi dasar pemikiran dari teori-teori
berikutnya, dan yang kemudian sampai kepada teori-teori ekonomi modern. Bagi para
ahli tersebut yang pada denah digambarkan sebagai segitiga, akna diuraikan sedikit
mengenai riwayatnya, pada bab-bab selanjutnya.

Denah Pohon dari Ekonomi (Family tree)


(Sumber : P.A. Samuelson)

Philosophers
Aristotle

Practitioners
Bussinessmen
And
Pamphloters

Bible

350 DC

Schoolmen

Mercantilis

St. Th. Acquinas


1270

J.B.Colbert
Th. Miles
17 th & 18 th

Physiocrats

Classical school
Adam
Smith
1776

Quesnay
1758

T.R.Mal
thus
1791

David Ricardo
Socialists

1817
J.S.Mil
l 1848

Karl
marx
1867

Alfred marshall

V. Lenin

1890

1867

J.M.Key
USSR
RRC
nes Ahli Ekonomi Terpenting dengan Pemikirannya
3. Sejarah
1936
Setelah mengetahui ilmu ekonomi secara umum, ada baiknya juga jika
New
kemudian meninjau secara sepintas ahli-ahli ekonomi dengan kondisi yang ada
Econo
pada zamannya.
mica
Sebelum mulai dengan para ahlinya, ada beberapa istilah yang perlu
untuk dijelaskan ialah :
-

Sejarah Para Ahli Ekonomi

Sejarah Ekonomi

Sejarah Perekonomian
Sejarah para ahli ekonomi menitikberatkan pada para ahlinya, teori-teori

apa yang telah ditemukan, cara hidup dan kondisi lingkungan pada zamannya
(termasuk juga latar belakang timbulnya teori tersebut).

Sejarah ekonomi menitikberatkan pada ekonomi sebagai suatu ilmu


pengetahuan. Jadi pembicaraan akan berkisar tentang mashab-mashab atau
aliran, misalnya Fisiokrat, Klasik, Historis dan sebagainya.
Sejarah perekonomian menitikberatkan pada aspek-aspek dari ekonomi,
biasanya untuk suatu negara, dan sebagainya.
Dalam uraian ini akan disinggung beberapa para ahli teori ekonomi yang
dianggap penting, yaitu :
-

Adam Smith (1723-1790)

Thomas Robert Maltus (1766-1834)

Para Utopians (Robert Owens, Charles Fourier, John Stuart Mill)

Karl Marx (1818-1883)

John Maynard Keynes (1883-1946)

Teori ekonomi Modern (M.Friedman, Hickn, H.Domar, Duessenberry).


Dalam uraian di bawah ini, kecuali orang-orangnya juga yang penting

ialah PANDANGAN-PANDANGAN dari orang (para ahli) tersebut terhadap


teori ekonomi.
Adam Smith (1723-1790):
Adam Smith adalah seorang Inggris yang kenampakannya tidak begitu
meyakinkan; berbicara agak gagap dan seorang professor yang benar-benar pelupa.
Pelupanya ini akan muncul jika sedang memikirkan sesuatu atau berbicara kepada
orang lain. Walaupun seorang ahli dalam teori ekonomi, tetapi dia sendiri adalah
seorang yang miskin.
Pada zaman tersebut (mulai dari sebelum jaman tersebut) Inggris adalah suatu
negara yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian. Ini dapat dilihat pada kehidupan
seperti yang diungkapkan pada karangan-karangan Shakespeare.
Kemudian muncul suatu era baru, yaitu timbulnya perusahaan-perusahaan dan
industri-industri. Oleh karena itu ada perubahan dalam nilai-nilai kehidupan

masyarakatnya. Suatu kehidupan pertanian yang tenang telah secara berangsur


berubah menjadi suatu bentuk kehidupan bersaing.
Para petani banyak yang menjadi buruh di industri, ini menjadikan suatu
kelas baru, yaitu kelas buruh. Di pihak lain para pengusaha juga menjadi suatu
bentuk kelas baru yaitu kelas kapitalis (kapital = mode). Akibatnya adalah adanya
suatu perubahan dari masyarakat yang tenang ke masyarakat yang bersaing,
sehingga timbul adanya keresahan dan ketegangan, sedangkan perekonomiannya
tampak kacau (semrawut), karena belum ada peraturannya.
Kemudian Adam Smith, melihat ada sesuatu di dalam keresahan ini, yaitu
bahwa keresahan tersebut sebenarnya hanya bertumpu pada DUA kekuatan, yaitu satu
pihak Penjual dan di lain pihak ialah Pembeli.
Dua kekuatan ini dikendalikan oleh HARGA.
Semua keterangannya mengenai ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul :
WEALTH OF NATIONS.
Jadi pada pokoknya ialah bahwa perubahan nilai tersebut bermula dari masyarakat
petani yang tenang menjadi suatu masyarakat industri dimana keuntungan menjadi
tujuan,
kompetisi menjadi pembatas (contraint) sedangkan Harga adalah mekanismenya.
Sedangkan mekanisme harga ini, pada zaman tersebut berhubung masih terbatasnya
teori ekonomi, biasanya dinyatakan sebagai diatur oleh : The Invisible hands.
Masyarakat industri ini merupakan awal dari adanya kapitalisme.Adam Smith
meramalkan bahwa dunia akan berkembang dan berkembang terus sesuai dengan
nilai-nilai yang diajarkan.

Thomas Robert Malthus (1766-1834)


Malthus mempunyai pendidikan sebagai seorang pendeta. Semasa hidupnya ia
dibenci dan dimusuhi terutama justru oleh para kaum beragama. Hal tersebut ialah
karena ide-idenya saat itu telah menggemparkan , khususnya kaum beragama.

Ide-idenya pada pokoknya ialah mengenai persoalan kependudukan yang


bertambah berlipat, padahal ide tersebut dilontarkan pada masyarakat yang saat
tersebut masih biasa dengan keluarga yang besar ( banyak mempunyai anak).
Sebenarnya pemikiran Malthus ini masih merupakan kelanjutan dari
pemikiran Adam Smith mengenai pertumbuhan dunia ini, hanya Malthus memikirkan
dari segi sumber dayanya.
Malthus mengemukakan bahwa penduduk akan berkembang bijak secara
Geometris, yaitu 2,4,8,16,32,64 dan seterusnya, sedangkan sumberdaya (khususnya
pertanian ) akan berkembang dengan secara Aritmetik yaitu 1,2,3,4,5 dan
seterusnya.
Akhirnya nanti dunia ini akan penuh sesak dengan manusia sedangkan bahan
makanan (sumber daya) akan habis. Dari idengya inilah ilmu ekonomi mendapat
julukan sebagai suatu Dismal Science oleh pengarang Carlyle.
Ternyata ramalan Malthus tersebut tidak terjadi di Eropa atau Negara yang
berkembang, tetapi justru cenderung terjadi di Negara- Negara yang sedang
berkembang (missal-nya Afrika, Asia dan beberapa Amerika Latin).
Ada suatu pendapat bahwa sebenarnya industrialisasi dan perkembangan teknologi itu
sendiri dapat bertindak sebagai rem yang menahan lajunya kenaikan pertambahan
penduduk.
Para Utopian ( Robert Owens, Charles Fourier, John Stuart Mill )
Kembali ke zamannya Adam Smith, pada saat industrialisasi, situasi pada saat
tersebut cukup rawan. Hal ini disebabkan karena pekerjaannya juga kanak-kanak,
upah buruh yang rendah sehinggga kesejahteraan buruh menyedihkan. Pada saat
tersebut Adam Smith telah mencoba memberikan pemikitan baru dengan adanya
Nilai, Keuntungan dan Kompetensi. Namun demikian, nasib buruh itu sendiri belum
terfikirkan.

Kemudian Robert Owens (1771-1858) dengan kehendak sendiri ingin


menciptakan dunia yang ideal, yaitu dunia orang- orang utopia. Untuk ini dia
pergi ke Amerika dan membangun suatu pemukiman sendiri.
Juga

Charles Fourier (1772-1837) membentuk suatu masyarakat yang

utopia.
Berbeda dengan dua rekannya di atas, walaupun dengan titik tolak yang sama,
John Stuart Mill (1806-1873) bukannya membuat suatu pemukiman baru, tetapi
dengan mengemukakan suatu teori baru John Stuart Mill ialah seorang yang amat
pandai, telah menguraikan suatu teori baru yang intinya ialah penilaian terhadap para
buruh. Jadi buruh- buruh tersebut hendaknya dinilai berdasarkan atas hasil yang telah
dia curahkan untuk menghasilkan produksi, atau upahdidasarkan atas bagian dari
output.
Dengan teorinya ini dia telah dapat menghindarkan atau menerangkan yang keruh
tersebut.

Jadi industrialisasi bukan hanya ditunjukkan kepada para pengusaha


(kapitalis) saja tetapi juga untuk kesejahteraan dari para buruhnya.
Karl Marx (1818-1883)
Seorang Jerman, berjenggot lebat, dan mempunyai sifat penaik darah (lekas
marah). Karl Marx mula-mula belajar filosofi tetapi kemudian tertarik kepada
persoalan yang ada di masyarakat. Bertitik taolak pada keadaan yang menyedihkan
pada masa revolusi industri. Dia berpangkal pada teori nilai lebihnya yang
menyatakan bahwa para buruh dieksploitasi oleh para pemilik modal (kapitalis). Dia
memandang bahwa system kapitalis pada suatu saat akan tumbang, baik karena
sifatnya yang bertambah lama bertambah besar sehingga tidak akan ada lagi yang
dapat mengadakan pengontrolan; disamping juga karena eksploitasi buruh, merka

pada saat yang baik akan mengadakan suatu revolusi, dan merebut kekuasaan politik
dan ekonomi. Karl Marx sendiri pada tahun 1848 dari keuelen menggerakkan suatu
pemberontakan untuk daerah industry rijn-bawah, tetapi pemberontakan ini gagal dan
dia terpaksa melarikan diri keluar Jerman.

John Meynard Keynes (1883-1946)


Seseorang sarjana ekonomi yang terkenal dan pandai, berpembawan yang
baik, berapi-api, gembira, dan penuh pengharapan. Dia adalah seorang ahli ekonomi
yang membawa aliran baru.
Suatu hal yang menyebabkan dia berfikir adalah melihat keadaan di dunia ini :
mengapa banayak terdapat unemployment (pengangguran)?.
Juga adanya situasi pada suatu saat dimana perkembangan perekonomian menjadi
berhenti.
Dia juga mulai menggabungkan antara investasi, harga, dan pengangguran.
Bukunya yang paling
paling terkenal ialah: The General Theory of Money, Interest and
Emploiment (1936).
Di dalam bukunya ini Keynes telah mengupas segala hal yang berhubungan dengan
perkembangan ekonomi, investasi modal dan juga pengangguran.
Dalam teori ekonomi makro kita akan bertemu lagi dengan Keynes ini.
Dalam perkenbangan selanjutnya, akhir-akhir ini, teori-teori dari Keynes ini
memang dapat dipakai untuk menerangkan masalah dan sebab-sebab perekonomian
khususnya untuk Negara yang maju (berkembang = developed) tetapi masih juga
belum memuaskan jika dipakai untuk Negara-negara yang belum maju (developing =
sedang berkembang).
Era Teori Ekonomi Modern
Perkembangan teori ekonomi setelah Keynes menunjukkan perkembangan
yang pesat kea rah teori ekonomi makro

Perkembangan ini khususnya pada bidang-bidang teori konjungtur, orde ekonomi,


politik ekonomi dan perniagaan internasional (disamping itu juga tidak boleh
dilupakan tentang teori-teori pembangunan ekonomi).
Dfalam bidang teoriekonomi mikro, perkembangan khususnya mengenai teori harga
(yang dikembangkan antara lain oleh hicks).
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam teori ekonomi modern adalah
mengenai pertumbuhan ekonomi pada Negara-negara yang sedang berkembang,
persoalan investasi modal, bentuk-bentuk baru dalam monopoli dan monopsoni
(yaitu bentuk campuran dari jenis-jenis yang ada).
4. Sistem Perekonomian
Setelah diuraikan mengenai perkembangan mengenai pemikiran ekonomi
(teori) dengan selintas para ahlinya, maka perlu juga ditinjau bagaimana suatu sistem
ekonomi itu dapat terbentuk dan dianut oleh suatu negara.
Secara singkat arti dari sistem ialah kumpulan dari elemen-elemen yang saling
berhubungan menurut pola tertentu; yang mereka secara bersama-sama ditunjukan ke
arah pencapaian sasaran-sasaran umum yang tertentu.
H. P. Fairchild mengatakan system an aggregate of

related interests or

activities. There is the assumption of an organization of parts or phases in orderly


arrangement.
A philosophy in all its related phases my be so regarded; also a communication or
transportation system; or an economic system.
What ever the system, its related character is identified by harmony in operatin and
the integration of its structure
Pada umumnya elemen-elemen dari sistem ialah: lembaga ekonomi, lembaga
sosial, lembaga politik, dan lembaga ide.
Oleh karena itu suatu sistem ekonomi dipengaruhi oleh:
-

Sumber-sumber historis, kulturasi, keinginan, aspirasi, cita-cita dan sikap

penduduknya
-

Sumber-sumber daya yang domelike (termasuk iklimnya)

Falsafah yang dianut

Teori-teori dan tingkat Karajan teknologi dan pengetahuan yang telah dilakukan;
menurut perkembangannya

Usaha-usaha dan hasil-hasil yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian


tujuan yang diinginkan (sebagai suatu Trial and Error).
Kegunaan dari pengetahuan sistem perekonomian sistem perekonomian ini

adalah sangat penting karena :


a. Semua jenis sistem ekonomi ditujukan dalam menghadapi masalah-masalah
kelangkaan dari suatu negara, yaitu bagaimana harus mengambil keputusan
dalam mengalokasikan barang-barang yang langka tersebut.
Sistem ekonomi juga diarahkan untuk dapat menghadapi problema inflasi,
defisit, pengangguran, tingkat pertumbuhan yang rendah dan sebagainya.
Jadi dengan mempelajari sistem ekonomi tersebut kita dapat menarik
pelajaran bagaimana sistem-sistem ekonomi yang berbeda-beda dapat
memecahkan masalah-masalah yang relatif sama dengan cara yang berbeda
dan tentunya dengan hasil akhir yang berbeda pula.
b. Dengan memperhatikan asumsi-asumsi yang digunakan dan kondisi-kondisi
yang terdapat dalam dunia nyata (real world) maka analisa tentang sistem
akan dapat merupakan pengujian terhadap teori-teori ekonomi yang ada.
c. Sistem ekonomi dalam dunia nyata tidaklah setajam dari bunyi teori yang
bersifat murni, baik yang dianut oleh Amerika Serikat maupun oleh Soviet.
Pada perkonomian di negara yang maju terlihat adanya kecenderungan
konvergensi pada mekanisme ekonominya.
Misalnya pada perekonomian yang diatur oleh pemerintah dengan
berlangsungnya waktu, telah diintroduksikan juga adanya mekanisme pasar
(teori harga).
Pada negara dengan mekanisme pasar, dengan berjalannya waktu,
dimasukkan juga campur tangan pemerintah dengan lebih intensif.

Namun demikian perbedaan-perbedaan yang pokok tetap masih ada,


karena azas dasr yang melandasi perekonomian tersebut adalah berbeda.
Dibawah ini akan diuraikan azas-azas dasar dan hubungan
fundamental dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan sistem
ekonomi.
Sebagai azas dasar ialah :
a. Kollektivisme
b. Kapitalisme
c. Anarkisme

a. Kollektivisme dapat mencapai bentuk :


Komunisme : dimana pada teorinya

masyarakat

memiliki

dan

mengendalikan semua kekayaan negara.


Pada prakteknya : pemerintah, daalm hal ini pimpinan dan anggota teras dari
partai yang mengendalikan dan bahkan anggota teras dari partai yang
-

mengendalikan dan bahkan memilki semua barang-barang modal.


Sosialisme : dimana alat-alat produksi pokok saja yang dimiliki serta

dikendalikan oleh pemerintah.


Fasisme : dimana pemerintah mengendalikan proses dan produksinya
sedangkan kekayaan dapat dimiliki oleh swasta.

b. Kapitalisme : dengan suatu pandangan bahwa :


Hak milik privat atas barang-barang modal dan jasa.
Adanya kebebasan dalam membuat perjanjian-perjanjian dan berproduksi.
Kesejahteraan ekonomi yang tergantung pada :
(lihat diagram pada halaman seterusnya).
c. Anarkisme : Suatu faham yang tak menghendaki adanya hukum,
pemerintahan

dan

hak

milik

pribadi.

Faham

menghendaki/menganjurkan kekerasan dalam mencapai suatu tujuan.

ini

Kesejahteraan Ekonomi
tergantung:

Mekanisme pertukaran
Sistem Moneter

Sistem Kredit

PRODUKSI
Jumlah

Jenis

Sumberdaya
Alam

Guna:
Waktu
Bentuk
Tempat

Tenaga
Kerja

Manusia

Distribusi
Pendapatan
Nasional
SISTEM
HARGA

Jasa
perorangan

Pilihan perorangan
Hak
milik:
tanah
modal

Sistem Pajak
Populasi

Manajemen
Modal

5. Teori Ekonomi Mikro dan Makro


Setelah kira-kira tahun 1930-an teori ekonomi tampaknya berkembang dalam
dua arah, yaitu yang kemudian dikenal dengan teori ekonomi mikro dan teori makro.
Teori ekonomi mikro secara mudahnya dikatakan memandang ekonomi dalam
pandangan Worms eyes view.
Dalam teori ekonomi mikro dipelajari persoalan-persoalan mengenai bekerjanya
sistem harga, teori permintaan, teori penawaran, teori pasar dan semuanya yang
berhubungan dengan perusahaan dan industri.
Teori ekonomi makro secara mudahnya dikatakan memandang ekonomi
dalam pandangan Birds eyes view.
Teori ini pada awalnya mempelajari ekonomi secar agregatif dan yang kemudian
berkembang dalam mempelajari teori Konsumsi, Pendapatan Nasional, konjungtor,
orde ekonomi, perdagangan internasional dan semuanya yang bersifat Nasional.
Dalam perkembangannya sampai sekarang sebenarnya batas-batas yang tegas
dari kedua teori ekonomi ini dapat bertambah kabur, sehingga pembagian tersebut
hanyalah secara global saja.
Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan
mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Tujuan ilmu
ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa/fenomena ekonomi dan untuk
memperbaiki kebijakan ekonomi. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro
adalah hubungan kasual antara variabel-variabel aggregatif(keseluruhan).
Ekonomi Mikro khususnya mempelajari perilaku individu manusia dalam
rangka memenuhi kebutuhannya, dan aspek analisanya di antaranya: analisa

biaya/manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar,


industri, teori harga, teori produksi dll