Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN C(i)

Kemahiran : Frasa
Nama : _____________________________ Tarikh : ________ Kelas : ________
Arahan : Tampalkan gambar mengikut tajuk yang diberi.

roti

62

LAMPIRAN C(i)

Kemahiran : Frasa

63

LAMPIRAN C(i)
Nama : _____________________________ Tarikh : ________ Kelas : ________
Arahan : Isi tempat kososng berdasarkan gambar yang diberi.

roti
telur
gandum
kaya
coklat

Arahan : Tulis semula frasa berdasarkan gambar di atas.


1.

_____________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________

4.

_____________________________________________________________

64