Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN ANTAH

71550 SERI MENANTI, NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA
PROGRAM
SELEPAS
UPSR 2014

Pembentang Kertas Kerja

Azwiah binti Mohd Nor


Penyelaras Program

A. PENDAHULUAN
Setiap tahun pihak sekolah dengan kerjasama Jawatankuasa Tahun Enam Sekolah ini
telah merangka dan menjalankan aktiviti untuk murid-murid Tahun Enam. Aktiviti-aktiviti
yang dikelolakan saban tahun adalah sebagai wadah bagi mengisi masa yang berfaedah untuk
murid-murid setelah mereka menjalani UPSR. Setiap aktiviti yang dirancang menjurus
kepada kesesuaian aktiviti murid yang menepati Falsafah Pendidikan Negara. Dua pengisian
besar yang dimurnikan dalam program tersebut iaitu melibat Aktiviti Dalaman dan Aktiviti
Luaran.
B. RASIONAL

Melalui program ini diharap dapat melahirkan insan yang harmonis dan seimbang
dalam mencapai hasrat agar mereka bersedia dari segi jasmani dan mental sebelum
melangkah ke alam sekolah menengah. Justeru itu, keperibadian mulia perlu dipupuk dan
diterap seawalnya agar sikap berketrampilan yang ada pada murid dapat dikembangkan untuk
menjadi insan yang mempunyai matlamat dan berwawasan.

C. OBJEKTIF
1.

Mengisi masa lapang yang berfaedah dan mengelakkan gejala ponteng sekolah

2.

Menyedari bahawa anak-anak adalah generasi yang perlu disemai mengikut peredaran
zaman agar mereka tidak lari daripada landas- landas agama

3.

Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang menarik dan menggalakkan interaksi sosial
secara lebih positif.

4.

Memupuk semangat bekerjasama dan setiakawan dalam kumpulan di dalam masa yang
sama menerapkan gaya kepimpinan.

5.

Memberi pengalaman baru, mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti serta kemahiran
yang terpendam.

D. TEMPOH MASA
Sepanjang bulan Oktober dan November 2014.
E. SASARAN
Murid-murid Tahun 6
F. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA

1. PENGERUSI

Memantau program
Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat

2. SETIAUSAHA

Menguruskan surat menyurat


Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat
Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa

3. PENYELARAS PROGRAM
1

Menyusun dan menyelaras program


Menyediakan laporan penuh program

4. PENYELARAS AKTIVITI

Menjadi Ketua Fasilitator Aktiviti


Membentuk jawatankuasa kecil di kalangan guru untuk membantu aktiviti.
Membahagikan kumpulan murid
Menjalankan aktiviti dengan lebih menarik serta mampu memberikan keseronokan
kepada murid untuk mencapai objektif.

5. BENDAHARI
Pengerusi
: Pn. Ruslah binti Mohd Yusof (GB)
Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa
N. Pengerusi
: En. Mohd Rosli b. Nordin (GPK1)
Mengurus dan menyelia perolehan serta perbelanjaan
Menyediakan laporan perbelanjaan
En. Abd Razak b. Hussin (GPK HEM)
6. GURU-GURU TAHUN 6

En. Nor Razali b. Salam

(GPK KO)

Penyelaras
Program dan:memberi
Pn. Azwiah
bt. Mohd
Nor Penyelaras Aktiviti.
Sentiasa membantu
kerjasama
kepada
Sentiasa berbincang dan: melahirkan
pandangan
untuk memurnikan lagi aktiviti agar
Setiausaha
En. Mohd Rezani
b. Nawi
kelihatan teratur dan menarik.
Bendahari
: Pn. Muslihah bt. Arbak

PENYELARAS AKTIVITI

Permainan Dalaman

: En. Mohd Rezani b. Nawi

Keceriaan Sekolah dan Mural

: Pn Muslihah bt. Arbak

Sukan

: En Mohd Rezani b. Nawi

Akademik

: Pn. Azwiah bt. Mohd Nor

Teknologi Maklumat
G. JAWATANKUASA
Kaunseling

: Cik Siti Fatimah bt. Sidek


: En. Abdullah Naim b. Bohari

H. JADUAL PROGRAM
MINGGU PERTAMA
Tarikh / Hari

Masa
7.45-10.15

Isnin
(13.10.2014)

Aktiviti
Aktiviti melukis mural

Penyelaras
Pn. Muslihah

10.15-10.35

Rehat

10.35-11.35

Aktiviti melukis mural

Pn. Muslihah

11.35-1.35

Latihan permainan Dam Aji dan permainan


Karom

En.Mohd Rezani

7.45 10.15
Selasa
(14.10.2014)

Aktiviti melukis mural

10.15 10.35
10.35 11.35

Pn. Muslihah
Rehat

Aktiviti melukis mural

Pn.Muslihah

11.35-1.35

Latihan permainan Dam Aji dan permainan


Karom

En. Mohd Rezani

8.45-10.15

Aktiviti melukis mural

Pn. Muslihah

Rabu

10.15-10.35

(15.10.2014)

10.35-11.35

Aktiviti melukis mural

Pn. Muslihah

11.35-2.05

Latihan permainan dam aji dan karom

En. Mohd Rezani

8.45-10.15

Aktiviti melukis mural

10.15-10.35

Rehat

10.35-11.35

Aktiviti melukis mural

11.35-2.05

Latihan permainan dam aji dan karom

Khamis
(16.10.2014)

Rehat

Pn. Muslihah

Pertandingan Dam Aji dan Karom

7.45-10.15
Jumaat

En. Mohd Rezani

En. Mohd Rezani

10.15-10.35

Rehat

(17.10.2014)
10.35-12.05

Pertandingan dam aji dan karom

Semua guru tahun 6

MINGGU KEDUA
Tarikh / Hari
Isnin
(20.10.2014)

Masa

Aktiviti

Penyelaras

Kuiz Matematik

7.45-10.15
10.15-10.35

Pn. Azwiah
Rehat

10.35-1.35

Kuiz Sains

Pn. Muslihah

Selasa
(21.10.2014)

7.45-10.15

Kursus Mencanting Batik

10.15-10.35

Rehat

Semua guru tahun 6

10.35-1.35

Kursus Mencanting Batik

Semua guru tahun 6

MINGGU KETIGA
Tarikh / Hari

Masa

Isnin

7.45-10.15

27.10.2014

10.15-10.35

Aktiviti

Penyelaras

Ulangkaji peperiksaan akhir tahun


Rehat

10.35-1.35

Ulangkaji peperiksaan akhir tahun

Selasa

7.45-10.15

Peperiksaan akhir tahun

28-30.10.2014

10.15-10.35

Jumaat
31.10.2014

Semua guru tahun 6

semua guru tahun 6

Rehat

10.35-1.35

Peperiksaan akhir tahun

Semua guru tahun 6

7.45-10.15

Latihan permainan badminton

En. Mohd rezani

10.15-10.35
10.35-12.05

Rehat
Latihan Permainan Badminton

En. Mohd rezani

MINGGU KEEMPAT
Tarikh / Hari

Masa

Isnin

7.45-10.15

(03.11.2014)

10.15-10.35

Selasa

Aktiviti

Tindakan

Latihan permainan badminton

En. Mohd rezani


Rehat

10.35-1.35

Program frog vle

Semua guru tahun 6

7.45-10.15

Latihan permainan badminton

En. Mohd rezani

10.15-10.35

Rehat

(04.11.2014)

Rabu
(05.11.2014)

Khamis
(06.11.2014)

10.35-1.35

Program frog vle

Semua guru Tahun


6

7.45-10.15

Latihan permainan badminton

En. Mohd rezani

10.15-10.35

Rehat

10.35-2.05

Kursus Asas Microsoft excel

Cik Siti Fatimah

7.45-10.15

Latihan permainan badminton

En mohd rezani

10.15-10.35

Rehat

10.35-2.05

Kursus Asas Microsoft power point

Cik siti Fatimah

Jumaat
(07.11.2014)

7.45-10.15

Pertandingan permainan badminton

Semua guru tahun 6

MINGGU KELIMA
Tarikh / Hari

Masa

Aktiviti

7.45-10.15
Isnin
(10.11.2014)

Selasa
(11.11.2014)

Rabu
(12.11.2014)

Khamis
(13.11.2014)

Jumaat

Penyelaras

Latihan permainan futsal

10.15-10.35

En. Mohd rezani


Rehat
Pn. Muslihah

10.35-1.35

Program keceriaan pusat sumber

7.45-10.15
10.15-1035

Latihan permainan futsal

10.35-1.35

Program keceriaan pusat sumber

8.45-10.15

Latihan permainan futsal

10.15-10.35

Rehat

10.35-2.05

Program Motivasi Awal Remaja

Semua guru tahun 6

Lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur

En. Ahmad Hafizan

7.45-10.15

Pertandingan permainan futsal

En. Mohd rezani

10.15-10.35

Rehat

10.35-12.05

Program keceriaan pusat sumber

En. Abdullah Naim


En. Mohd rezani

Rehat

7.45 pagi hingga 6.00


petang

Pn. Muslihah
En. Abdullah Naim
En. Mohd rezani

(14.11.2014)

Pn. Muslihah
En. Abdullah Naim

MINGGU KEENAM
Tarikh / Hari

Masa
7.45-10.15

Isnin
(17.11.2014)

Selasa

Aktiviti

Penyelaras
Cik siti fatimah

Program membina buku skrap

10.15-10.35

Rehat

10.35-1.35

Program membina buku skrap

Cik siti fatimah

7.45-10.15

Program membina buku skrap

Pn. Azwiah

(18.11.2014)

Rabu
(19.11.2014)

Khamis
(20.11.2014)

10.15-10.35

Rehat

10.35-1.35

Program membina buku skrap

Pn. Azwiah

8.45-10.15

Latihan kebudayaan untuk Hari Kualiti


SKYA

Semua guru tahun 6

10.15-10.35

Rehat

10.35-2.05

Latihan kebudayaan
untuk Hari KualitiPeringkat Kumpulan
Pertandingan
Semua guru tahun 6
SKYA

7.45-10.15

Pertandingan
Hari Kualiti SK
Yamtuan Antah

10.15-10.35
10.35-2.05

Jumaat
(21.11.2014)

7.45-10.15

Futsal
Semua guru
Pertama
1X RM 20.00
Rehat
20.00
Kedua
1 X semua
RM 15.00
Sambungan program
hari kualiti
guru
RM 15.00
Jamuan akhir tahun

_______

Semua guru

RM 35.00
10.15-10.35

Rehat

10.35-12.05

Mengemas kelas

I. SENARAI BAJET HADIAH

Pertandingan Individu Terbuka(L&P)


Dam Aji
Pertama
Kedua
Ketiga

RM

1 X RM 7.00
RM 7.00
1 X RM 5.00
RM 5.00
1 X RM 3.00
RM 3.00
________
RM 15.00
7

Semua guru

Karom
Pertama
Kedua
Ketiga

1 X RM 7.00
RM 7.00
1 X RM 5.00
RM 5.00
1 X RM 3.00
RM 3.00
________
RM 15.00

Kuiz M3
Pertama
Kedua
Ketiga

1X RM 7.00
RM 7.00
1 X RM 5.00
1 X RM 3.00
________
RM 15.00

RM 5.00
RM 3.00

Kuiz Sains
Pertama
Kedua
Ketiga

1X RM 7.00
RM 7.00
1 X RM 5.00
1 X RM 3.00
________
RM 15.00

RM 5.00
RM 3.00

Pertandingan Badminton
Pertama
Kedua
Ketiga

2XRM 7.00
RM 14.00
2XRM 5.00
RM
2XRM 3.00
RM
________
RM 30.00
________

10.00
6.00

J. ANGGARAN KESELURUHAN PERBELANJAAN


B

PERKARA

AMAUN

Hadiah Pertandingan

RM

125.00

Bahan dan Peralatan kursus

RM

300.00

Rencam

RM

50.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 475.00

Jumlah Kesluruhan Perbelanjaan ialah RM 475.00

K. RUMUSAN
Sokongan yang padu oleh pihak pentadbir dan guru-guru diharap akan dapat melicinkan
tugas jawatankuasa yang mengelola program ini. Kewangan yang ada serta perancangan yang
teliti, InsyaAllah akan dapat dijalankan dengan jayanya hasil daripada komitmen yang tinggi
oleh semua pihak.

MURID DIDAHULUKAN KECEMERLANGAN DIUTAMAKAN

Disediakan oleh

Disahkan oleh

..

..

Pn. Azwiah bt. Mohd Nor


Penyelaras Program Selepas UPSR 2014
SK Yamtuan Antah

Pn. Ruslah Bt. Mohd Yusof


Guru Besar
SK Yamtuan Antah