Anda di halaman 1dari 44

PANDUAN SISWA BAHARU

SIDANG AKADEMIK 2014/2015

KANDUNGAN
LATAR BELAKANG

MISI DAN VISI UNIVERSITI

UNIVERSITI DALAM TAMAN

KAMPUS SEJAHTERA

PERSEDIAAN SISWA

Syarat Tawaran Kemasukan

Penyediaan Kad Siswa

Laporan Pemeriksaan Perubatan

Maklumat Siswa (Rekod)

PERATURAN BAYARAN UNIVERSITI


9

Yuran Universiti

Kaedah Pembayaran

10

Siswa yang Mendapat Tajaan atau Bantuan Kewangan

10

PENGINAPAN DALAM KAMPUS

Desasiswa

11

Lapor Diri di Desasiswa

11

PROGRAM SISWA LESTARI

Pendaftaran Diri

11

Penyemakan Sijil

12

Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015


KAMPUS KESIHATAN,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGECUALIAN UNIT

Takrifan

12

Kelayakan Memohon

12

Peraturan dan Pelaksanaan

13

Jumlah Pengecualian Semester

14

Prosedur Permohonan

14

PENDAFTARAN KURSUS

14

BANTUAN KEWANGAN

Maklumat Paparan / Laman Web

15

PAKAIAN DAN PENAMPILAN

Pakaian Majlis Sambutan Siswa

15

Etika Pakaian Siswa di Pelbagai Lokasi dalam Kampus Sepanjang


Pengajian

16

PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

ID Pengguna

18

Fasiliti E-Mel Pelajar

18

Fasiliti Rangkaian

18

Fasiliti Sokongan ICT USM

19

PERATURAN KENDERAAN BERMOTOR

19

PERLINDUNGAN INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK

19

KEMUDAHAN DALAM KAMPUS

20

PERTANYAAN

21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

24

Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015


KAMPUS KESIHATAN,
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

LATAR BELAKANG
Penubuhan USM bermula dengan persetujuan yang dicapai terhadap resolusi yang diluluskan di
Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada tahun 1962, yang mencadangkan agar sebuah kolej

universiti ditubuhkan di negeri ini. Sebidang tanah telah diperolehi di Sungai Ara, disusuli dengan
perletakan batu asas oleh Perdana Menteri Malaysia Y.T.M Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 7
Ogos 1967.
Walau bagaimanapun, melihat kepada keperluan kampus yang lebih luas dan kondusif sesuai
dengan keperluan guna tenaga negara pada masa depan, pada tahun 1969, sebuah universiti
sepenuhnya ditubuhkan dengan nama Universiti Pulau Pinang.
Pada bulan April 1969, Profesor Hamzah Sendut telah dilantik sebagai Naib Canselor. Kampus yang
sepatutnya bertempat di Sungai Ara telah ditukarkan ke Minden pada tahun 1971, sebuah kawasan
yang cantik seluas 500 ekar, dengan kehijauan dan lokasinya di tanah tinggi dan pemandangan
lautan yang mempersonakan. USM mempunyai dua (2) buah kampus cawangan iaitu Kampus
Kejuruteraan di Nibong Tebal dan Kampus Kesihatan di Kubang Kerian, Kelantan.
Kehijauan kampus USM memberi ilham kepada konsep Universiti dalam Taman yang menunjukkan
hubungan akrab di antara peranan dan fungsinya sebagai institusi pengajian tinggi dalam
persekitaran taman yang segar.
Pada September 2008, USM terpilih pula sebagai universiti

berstatus APEX (Program Pemacuan untuk Kecemerlangan) dan


diberi

mandat

untuk

membentuk

semula

masa

depan

pendidikan tinggi di Malaysia. Pemilihan ini berasaskan kepada


kesediaan USM untuk meneroka masa hadapan berteraskan
kepada kelestarian hari esok. USM akan menjadi penanda aras
di peringkat dunia dalam bidang pengajian tinggi. Pengiktirafan
ini menjadi satu cabaran buat warga USM untuk terus bergiat
aktif dalam merencanakan sesuatu yang berguna untuk
universiti agar terus berdaya saing di peringkat nasional dan
global amnya.

1
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Sebagai

satu

daripada

empat Institusi

Pengajian

Tinggi

yang

diiktiraf

sebagai

Universiti

Berintensifkan Penyelidikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, USM turut menawarkan peluang
pendidikan dan penyelidikan kepada pelajar dan staf. Satu daripada elemen utama dalam
pembangunan

kecemerlangan

akademik

di

USM

adalah

penubuhan

pusat

dan

unit

penyelidikan. Hal ini selaras dengan hakikat bahawa universiti sememangnya sedar akan keperluan
bidang penyelidikan dan pendidikan yang harus sentiasa terbuka terhadap permintaan masyarakat.
Melalui penubuhan pusat dan unit ini, akan membuka

peluang yang lebih baik ke arah

penyepaduan dan pembentukan jaringan.


USM menawarkan program sarjana dan pascasarjana yang merangkumi pusat pengajian seperti
berikut :-

KAMPUS INDUK

KAMPUS KEJURUTERAAN

Sains Gunaan
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan
dan Perancangan
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Pusat Pengajian Sains Farmasi
Pusat Pengajian Sains Komputer

Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik


Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber
Mineral
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Sastera Gunaan
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Pusat Pengajian Pengurusan
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan
dan Perancangan
Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan
Pusat Pengajian Komunikasi
Pusat Pengajian Seni

KAMPUS KESIHATAN
Pusat Pengajian Sains Pergigian
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
Pusat Pengajian Sains Perubatan

Sastera Tulen
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan
Terjemahan
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Sains Tulen
Pusat Pengajian Sains Biologi
Pusat Pengajian Sains Kimia
Pusat Pengajian Matematik
Pusat Pengajian Sains Fizik
Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang www.usm.my

2
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

LATAR BELAKANG KAMPUS KESIHATAN


Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Kubang Kerian, Kelantan ditubuhkan pada Ogos
1983 khusus untuk bidang perubatan dan separa perubatan. Kedudukannya lima (5) km dari pusat
bandar Kota Bharu menjadikan ia senang dikunjungi samada dengan menggunakan perkhidmatan
awam mahu pun kenderaan sendiri. Bermula dengan wujudnya bangunan hospital yang secara
rasminya diserahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada penghujung tahun 1982 untuk
dijadikan salah satu kemudahan pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar perubatan, kampus ini
berkembang pesat setelah Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP) dipindahkan dari Kampus Induk,
Pulau Pinang ke kampus ini yang seluas 72.84 hektar. PPSP secara keseluruhannya telah berpindah ke
kampus ini pada Jun 1990 yang merupakan detik permulaan kepada pentadbiran Kampus
Kesihatan.
Kompleks Pusat Pengajian, desasiswa, asrama siswa dan jururawat, perpustakaan perubatan,
kompleks sukan dan rumah haiwan telah dibangunkan dalam projek pembangunan Fasa I. Pada
awalnya hanya terdapat Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP) tetapi kini kampus ini telah
berkembang pesat dengan dilengkapi kemudahan penyelidikan perubatan dan kesihatan yang
bertaraf dunia. Dua (2) buah Pusat Pengajian lagi telah dibangunkan menjadikan hari ini Kampus
Kesihatan (USM) mempunyai tiga (3) buah Pusat Pengajian iaitu: Pusat Pengajian Sains Perubatan
Pusat Pengajian Sains Pergigian
Pusat Pengajian Sains Kesihatan

3
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

"Mentransformasikan Pengajian Tinggi Untuk KelestarianHari


Esok"

USM ialah universiti perintis, berintensifkan penyelidikan rentas bidang yang


memperkasakan bakat masa hadapan dan mengupayakan golongan
terkebawah demi mentransformasikan kesejahteraan sosioekonomi mereka

Kualiti, kesamaan, ketersediaan, ketercapaian,


ketersanggupan dan kesesuaian

Keilmuan, Masa hadapan, Keunikan (kelainan), Kelestarian,


Kemanusiaan, Kesejagatan, Perubahan, Pengorbanan,
Kesejahteraan

4
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Konsep Universiti
Dalam Taman
yang
diadunkan oleh USM ini menunjukkan
hubungan akrab di antara peranan dan
fungsinya sebagai institusi pengajian tinggi
dalam persekitaran taman yang segar. Unsur
flora, fauna, air dan ciptaan-ciptaan lain
merupakan hubungan yang dinamik dalam
penerokaan kehidupan selanjutnya. Konsep
ini mengajak kita untuk mengekalkan
kehijauan kampus sebagai sebahagian
daripada usaha membangunkan dunia
intelek. Kita perlu semarakkan semangat dan
amalan
dalam
menjaga
persekitaran
kampus, malah terus menyayangi dan
menghargai alam semulajadi dan ekologi
yang dianugerahkan Tuhan di hati dan
pemikiran pada setiap warga kampus.
Untuk menyedarkan semua pihak terhadap
usaha ini, pelbagai unsur perlu diberikan
perhatian. Unsur-unsur ini adalah nisbah di
dalam
pemajuan
tanah
yang
ada,
keindahan flora dan fauna, tasik dan
keindahan yang berkaitan, reka bentuk dan
seni bina serta amalan seluruh warga kampus.
Usaha murni ini memberikan keindahan yang
tiada taranya, menggambarkan kampus
yang sungguh menarik, nyaman dan kaya
dengan semangat kemanusiaannya. USM
menjadi model kehidupan universiti dalam
taman yang patut dicontohi dan dicemburui.
Ia
merupakan
gabungan
harmoni
persekitaran kampus dalam taman yang
menyediakan medan wacana intelek dalam
menerokai akal budi siapa kita, bagaimana
kita mengetahui dan bagaimana kita patut
meneruskan kehidupan selanjutnya.

Konsep Kampus Sejahtera timbul dari


kesedaran terhadap faktor utama untuk
meningkatkan pembelajaran, iaitu kualiti
kesejahteraan dan kesihatan siswa dalam
konteks yang lebih luas. Penekanan
diberikan terhadap aspek kerohanian,
sosial,
fizikal,
emosi,
mental
dan
persekitaran.
Program Kampus Sejahtera yang telah
dimulakan pada tahun 2000, berasaskan
lima (5) ciri utama:
o

Kesukarelaan

Kerja berpasukan

Data dan maklumat

Berdikari

Dokumentasi yang lengkap

Program ini juga menekankan gaya hidup


sihat sebagai kunci kepada penguasaan
pengetahuan.
Sumber
maklumat
diutamakan
dalam
penyediaan
perkhidmatan
yang
berintegrasi.
Sehubungan dengan itu sebuah Portal
telah dibangunkan, dinamakan sebagai
Portal
Campus
Online
(https://campusonline.usm.my)
yang
mengutamakan capaian umum kepada
semua maklumat aktiviti dan dokumentasi
berkaitan
dengan
kesejahteraan,
akademik dan profil siswa. Maklumat
berkaitan disediakan dan dapat dicapai
atau dimuat turun pada bila-bila masa.

5
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

1.0 SYARAT TAWARAN KEMASUKAN


Tawaran ini tertakluk kepada syarat dan peraturan di bawah :
1.1

Sebagai Siswa Berdaftar USM anda tertakluk kepada peraturan dan undang-undang
berikut:
1.1.1

Dikehendaki patuh kepada :


a.

Undang-undang Negara

b.

Undang-undang dan Perlembagaan Universiti Sains Malaysia seperti yang


termaktub dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) Pindaan 2009.

c.

Kaedah-kaedah Universiti Sains Malaysia (Disiplin dan Tatatertib Siswa-siswa).

d.

Statut-statut Universiti, Akta-akta serta Peraturan-peraturan


sebagainya (Pencalonan Pilihanraya Majlis Perwakilan Siswa).

e.

Keputusan-keputusan Lembaga Gabenor Universiti, Senat Universiti dan MajlisMajlis Pusat Pengajian yang berkenaan.

Universiti

dan

1.1.2

Mestilah bersedia membayar semua yuran pengajian dan yuran-yuran lain tertakluk
kepada Peraturan Kewangan Universiti .

1.1.3

Dikehendaki sentiasa berpakaian kemas dan sesuai dengan keperluan Program


Pengajian yang diiikuti (Rujuk etika kod pakaian).

1.1.4

Dikehendaki mengambil bahagian dalam kegiatan akademik, kebudayaan, sukan,


sosial serta khidmat masyarakat yang dilaksanakan oleh Universiti bagi memastikan
keseimbangan sahsiah dan akademik.

1.2

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test


(MUET) mengikut program-program tertentu.

1.3

Pemeriksaan Kesihatan - Laporan Pemeriksaan Kesihatan adalah tertakluk kepada


pengesahan Pegawai Perubatan USM.

1.4

Sekiranya anda sedang bekerja, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk


mendapatkan kebenaran majikan bagi mengikuti Program Pengajian yang ditawarkan.

1.5

Dilarang menggunakan kenderaan bermotor di dalam Kampus Induk Pulau Pinang kecuali
di Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan, USM.

1.6

Sekiranya anda didapati dan dibuktikan telah atau sedang melakukan sebarang perkara
yang bertentangan dengan syarat-syarat di atas, tindakan yang termaktub akan diambil.

1.7

Anda juga hendaklah mengisytiharkan apa-apa penglibatan anda di dalam mana-mana


persatuan, parti politik, kesatuan sekerja atau mana-mana perkumpulan semasa. Pada
masa anda menjadi Siswa Berdaftar, anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang
termaktub di bawah perkara 1.1.1 (b) di atas.

1.8

Sekiranya anda menerima tawaran kemasukan dan menarik diri selepas mendaftar diri
sebagai Siswa Berdaftar Universiti, Yuran Tidak Berulang akan diluputkan.

6
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

1.9

Anda diwajibkan mengikuti Kursus PIMPIN SISWA yang dianjurkan oleh pihak Universiti.
Tarikh dan tempat akan dimaklumkan kemudian oleh Bahagian Hal Ehwal dan
Pembangunan Pelajar, Jabatan Canselori.

1.10 Nama anda akan digugurkan atau dibatalkan, sekiranya anda didapati menjadi Siswa di
mana-mana IPT lain.
1.11 Anda diwajibkan mengambil bahagian dalam semua aktiviti Program Siswa Lestari.
Semua siswa Tahun 1 diwajibkan tinggal di desasiswa sepanjang pengajian Tahun 1.
1.12 Pihak Universiti berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran masuk atau
mengarahkan anda keluar dari Universiti Sains Malaysia dan penaja berhak menarik
kembali tawaran biasiswa atau pinjaman pada bila-bila masa sekiranya mana-mana
keterangan atau salinan sijil-sijil yang dikemukakan adalah tidak benar.
1.13 Anda dikehendaki mendaftar diri sebagai Siswa pada tarikh yang ditetapkan. Sekiranya
anda gagal berbuat demikian, kebenaran hendaklah diperolehi terlebih dahulu
daripada Pendaftar secara bertulis. Sekiranya pihak Universiti tidak menerima sebarang
maklumbalas daripada anda dalam tempoh dua (2) minggu, penawaran ini secara
automatik ditarik semula.
PERINGATAN
Pihak Universiti tidak akan menghantar sebarang peringatan kepada anda mengenai tawaran
kemasukan. Tawaran ini akan ditarik balik jika anda gagal memenuhi syarat tersebut di atas.

2.0 PENYEDIAAN KAD SISWA


LAMPIRAN A
Kad Siswa merupakan kad pengenalan rasmi siswa USM. Siswa diwajibkan memakai dan
mempamerkan kad ini sebagai pengenalan diri sepanjang masa ketika berada di dalam kampus
dan untuk semua urusan rasmi dengan pihak Universiti. Kad Siswa tidak boleh dipindah milik atau
diberikan untuk kegunaan pihak lain. Permohonan Kad Siswa tebahagi kepada beberapa kategori
berikut:
A.

Pelajar Baru Mendaftar : Anda dikehendaki mengambil foto untuk penyediaan kad siswa
seperti yang dijadual dalam Program Siswa Lestari. Siswa tidak dibenarkan memakai baju /
tudung berwarna putih semasa sesi bergambar. Sila lengkapkan dan serah Lampiran A semasa
sesi bergambar.

B.

Kes Kehilangan Kad : Siswa perlulah membuat laporan ke pejabat Jabatan Keselamatan
sebelum mengemukakan Borang Permohonan Kad Siswa Baharu
bersama laporan
kehilangan.

C. Permohonan Baharu : Bagi kes kerosakan kad atau pertukaran Kursus, siswa perlu menyerahkan
kad siswa sedia ada bersama borang Permohonan Kad Siswa Baharu.
Borang Permohonan Kad Siswa Baharu boleh didapati di Pejabat Pendaftar, Kampus Kesihatan,
Kelantan. Kesemua Borang Permohonan Kad Siswa Baharu yang telah lengkap diisi mestilah
dikemukakan semula ke Pejabat Pendaftar.

Permohonan Kad Siswa Baharu bagi kategori B dan C akan dikenakan bayaran sebanyak RM60.00
di Kaunter Hasil, Jabatan Bendahari.

7
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

3.0 LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN


LAMPIRAN B
Siswa dikehendaki melaksanakan perkara-perkara berikut :
a.

Membuat Pemeriksaan Perubatan dan x-ray dada di dimana-mana hospital atau klinik atau
pusat kesihatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia SAHAJA. Sila gunakan
Borang Laporan Pemeriksaan Perubatan LAMPIRAN B untuk tujuan tersebut.

b.

Melengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan sepenuhnya di LAMPIRAN B dan serahkan


sendiri semasa pemeriksaan perubatan dijalankan di mana mana hospital atau klinik atau
pusat kesihatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

c.

Laporan Pemeriksaan Perubatan dan filem X-ray dada akan menjadi hak milik Universiti.
Namun demikian, sekiranya siswa menarik diri atau bertukar universiti, siswa boleh
mendapatkan Laporan Pemeriksaan Perubatan dan filem X-ray dada siswa di Pusat
Kesejahteraan Pelajar, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian.
Jika perlu, pihak berkuasa Universiti akan membuat Pemeriksaan Perubatan ke atas diri siswa
di Hospital yang dipilih oleh pihak Universiti selepas mendaftar diri sebagai siswa. Jika ini
berlaku, siswa mungkin dikehendaki membiayai perbelanjaan rawatan tertentu yang tidak
ditanggung oleh Universiti

d.

Bagi para siswa Kampus Kesihatan, siswa turut dikehendaki untuk menjalani ujian saringan HIV,
Anti Hbs, Hepatitis B dan C. Sila gunakan borang seperti LAMPIRAN B1 untuk kebenaran
pengambilan sampel darah bagi ujian berkenaan.

e.

Sebarang bayaran yang dikenakan semasa menjalani pemeriksaan perubatan adalah


dibawah tanggungan siswa sendiri.

4.0 MAKLUMAT SISWA

(SEKSYEN DATA & REKOD PELAJAR)

Siswa perlu menyediakan satu (1) salinan kad pengenalan dan sila tuliskan nama program yang
ditawarkan di atas sampul surat sendiri. Sila poskan sampul surat tersebut sebelum 1 September
2014 ke alamat seperti berikut :
SEKSYEN DATA DAN REKOD PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar, Aras 1, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang

8
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

5.0 PERATURAN BAYARAN YURAN UNIVERSITI


LAMPIRAN D
5.1

YURAN UNIVERSITI

Yuran Universiti terbahagi kepada tiga (3) komponen berikut :


a.

Yuran Tak Berulang


Dikenakan sekali sahaja kepada siswa baharu. Sila rujuk jadual berikut untuk
maklumat terperinci.
KATEGORI SISWA
YURAN

WARGANEGARA
(IJAZAH SARJANA
MUDA)

BUKAN
WARGANEGARA
(IJAZAH SARJANA
MUDA)

DIPLOMA
KEJURURAWATAN

(RM)

(RM)

(RM)

Kegiatan Pemajuan Siswa

200.00

200.00

200.00

Minggu Suaikenal

100.00

100.00

100.00

Tunas Alumni*

100.00

100.00

100.00

60.00

60.00

60.00

100.00

300.00

100.00

1,900.00

560.00

2,660.00

560.00

Kad Siswa
Pendaftaran
Bon Persendirian (Deposit)

Jumlah

* Bayaran termasuk Perlindungan Insurans Kemalangan Berkelompok sepanjang


pengajian
Nota : Siswa tahun akhir akan dikenakan Yuran Konvokesyen (sekali sahaja) sebanyak
RM120.00
b.

Yuran Berulang
Perlu dibayar sebelum / awal setiap semester. Jadual Bayaran Yuran di Lampiran D &
D1 menunjukkan secara terperinci jumlah pecahan yuran berulang mengikut kategori
siswa untuk semua Program Pengajian Ijazah Pertama dan Diploma Kejururawatan.

c.

Yuran Desasiswa
Perlu dibayar sebelum / awal setiap semester sekiranya siswa menginap di Desasiswa
yang disediakan. Yuran Desasiswa seperti di Lampiran D2.
Bagi tujuan pendaftaran sebagai Siswa Universiti Sains Malaysia, jumlah bayaran yang
perlu dijelaskan mengikut Program Pengajian yang telah ditawarkan adalah seperti di
Bil Bayaran Yuran Pengajian. Bil ini boleh diperolehi melalui portal
https://pohon.usm.my. Jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Siswa mengikut
Program Pengajian yang ditawarkan adalah :

9
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

5.2

KAEDAH PEMBAYARAN

Sebelum sebarang pembayaran dibuat, sila pastikan segala butiran yang terkandung
dalam Bil Bayaran Yuran Pengajian adalah tepat. Berikut disenaraikan cara pembayaran
yang boleh digunakan dalam menjelaskan bayaran yuran dan langkah susulan yang perlu
diambil semasa hari pendaftaran nanti.
a. Pembayaran secara tunai di kaunter Bank Islam (M) Berhad di mana-mana
cawangannya di Malaysia. Slip Pembayaran Bil perlu dilengkapkan dengan maklumat
siswa sebelum membuat bayaran. Pastikan satu salinan Slip Pembayaran Bil disimpan
sebagai bukti pembayaran. Contoh slip boleh dirujuk di Lampiran D3.
b. Pembayaran secara online (pindahan tunai atau kad kredit) melalui portal ePayment@
USM. Kemudahan ini ada disediakan bersama paparan Bil Bayaran Yuran Pengajian.
Untuk maklumat lanjut bagi mod pembayaran ini, sila layari tatacara pembayaran
disediakan bersama paparan bil atau laman web Jabatan Bendahari Universiti Sains
Malaysia. Pastikan satu salinan transaksi bayaran dicetak sebagai bukti pengesahan
pembayaran.
Sila pastikan bahawa pembayaran dibuat semasa menerima tawaran atau selewatlewatnya sehari sebelum tarikh pendaftaran. Salinan transaksi bayaran hanya untuk
simpanan dan tidak perlu dikemukakan pada hari pendaftaran.
SILA AMBIL PERHATIAN
Siswa adalah dinasihatkan agar TIDAK membawa wang tunai dalam jumlah yang besar
semasa Program Minggu Siswa Lestari.

5.3

SISWA YANG MENDAPAT TAJAAN ATAU BANTUAN KEWANGAN

Siswa yang mendapat tajaan biasiswa, pinjaman atau bantuan kewangan dikehendaki
mengemukakan salinan asal surat tawaran berkenaan kepada Unit Kewangan Pelajar,
Jabatan Bendahari pada waktu pejabat.
SILA AMBIL PERHATIAN

Wang pendahuluan diri yang diperoleh daripada pihak Perbadanan Tabung Pendidikan
Tinggi Nasional (PTPTN) tidaklah bermaksud siswa telah mendapat bantuan kewangan
daripada badan tersebut. Wang tersebut merupakan pendahuluan kepada siswa yang
bertujuan untuk menjelaskan yuran universiti semasa pendaftaran diri dan bukan jaminan
bagi siswa mendapatkan pinjaman sepanjang tempoh pengajian. Setiap siswa hanya
diperuntukkan satu sahaja pendahuluan ini. Seandainya siswa mendapat lebih dari satu
waran/cek pendahuluan ini, pastikan hanya satu sahaja ditunaikan. Ini bagi mengelakkan
sebarang masalah pada masa akan datang.

10
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

6.0 PENGINAPAN DALAM KAMPUS


6.1

DESASISWA

Semua siswa baharu yang mendaftar akan disediakan tempat penginapan di Desasiswa
(asrama) dalam kampus, Desasiswa Murni atau Nurani. Semua siswa WAJIB menginap di
Desasiswa sepanjang Program Siswa Lestari dan juga sepanjang Semester I Sidang
Akademik 2014/2015.
6.2

LAPOR DIRI DI DESASISWA

a) Pada 01/09/2014 siswa dikehendaki mendaftarkan diri di desasiswa seperti yang


tertulis di dalam surat tawaran. Sila rujuk Program Minggu Siswa Lestari, Sidang
Akademik 2014/2015 bagi mengetahui tarikh dan waktu aktiviti tersebut.
b) Sila sediakan dua keping gambar terbaru berukuran pasport dan serahkan semasa
mendaftar diri di Desasiswa masing-masing.
c) Sepanjang tempoh penginapan di Desasiswa, siswa dikehendaki membawa sendiri
bantal, sarung bantal dan cadar. Pihak Universiti tidak menyediakan kemudahan ini.
Namun begitu siswa mempunyai pilihan untuk membeli keperluan tersebut di kedaikedai yang terdapat di dalam kampus.

d) Bagi memudahkan urusan pendaftaran siswa dan juga memastikan aliran trafik di
dalam kampus berjalan lancar, sila pastikan kenderaan keluarga siswa dilekatkan
dengan tanda nama Desasiswa yang dilampirkan sebelum memasuki kampus.

7.0 PROGRAM SISWA LESTARI


LAMPIRAN C
Semua siswa baharu WAJIB mengikuti semua aktiviti Program Siswa Lestari sebagaimana
yang terdapat di dalam jadual yang disertakan.
Aktiviti peloncoan (ragging) dengan apa cara pun DIHARAMKAN. Sila laporkan ke
Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar atau pihak pengurusan Desasiswa sekiranya
perkara seperti itu dilakukan terhadap siswa.
7.1

PENDAFTARAN DIRI (LAMPIRAN H)

Semua siswa baharu DIWAJIBKAN mendaftar diri di desasiswa yang ditetapkan. Siswa
dengan rasminya menjadi siswa berdaftar Universiti setelah melalui aktiviti pendaftaran di
desasiswa.

11
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

7.2
7.2.1

7.2.2

PENYEMAKAN SIJIL
Hanya siswa dari kategori Saluran
Alternatif
dan
Diploma/Setaraf
sahaja yang perlu mengemukakan
SIJIL-SIJIL ASAL dan salinan yang
telah
disahkan
untuk
tujuan
penyemakan
semasa
aktiviti
Pendaftaran Diri dijalankan. Sila
rujuk Program Siswa Lestari, Sidang
Akademik
2014/2015
yang
disertakan bagi mengetahui tarikh
dan waktu aktiviti tersebut.
Siswa
juga
dikehendaki
menyediakan 8 keping gambar
peribadi
berukuran
pasport
(gambar terbaru) bagi tujuan
pendaftaran
kursus
dan
pendaftaran lain.

NOTA : Sijil-Sijil Yang Diperlukan

Kad Pengenalan

Sijil Lahir

Sijil Kewarganegaraan (jika ada)

Surat Tawaran Rasmi

Sijil SPM/SPVM

Sijil SPM Bahasa Malaysia Julai (jika


ada)

Sijil STP/STPM/HSC

Diploma/Sijil Sijil (termasuk transkrip)

Sijil/Keputusan Matrikulasi

Sijil MUET

Sijil-sijil lain yang digunakan semasa


membuat permohonan

8.0 PENGECUALIAN UNIT


LAMPIRAN F
8.1

TAKRIFAN

Pengecualian Unit ditakrifkan sebagai jumlah unit yang diberikan kepada pelajar
yang mengikuti kursus di USM yang dikecualikan daripada keperluan pengijazahan.
Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi tujuan
pengijazahan, kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di USM
sahaja yang diambilkira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi
tujuan pengijazahan.
8.2

KELAYAKAN MEMOHON

Pengecualian Unit hanya DIBERIKAN ATAU LAYAK kepada siswa berikut:


a.

Siswa Lepasan Diploma yang diiktiraf

b.

Siswa dari IPTA/IPTS yang diiktiraf sama ada dari dalam atau luar Negara yang
memohon
melanjutkan pengajian di USM di peringkat pengajian yang sama

c.

Pelajar-pelajar lepasan Diploma IPTS program kawal selia/luaran USM

12
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

PERATURAN DAN PELAKSANAAN


SISWA LEPASAN DIPLOMA
a.

Pengecualian unit hanya boleh diberikan kepada kursus-kursus yang diperolehi di


peringkat DIPLOMA SAHAJA DAN SETARA dengan kursus-kursus yang ditawarkan di
USM (sekurang-kurangnya 50% kandungan kursus adalah sama).

b.

Kursus di peringkat diploma mestilah SETARA NILAI UNIT dan boleh digabungkan
(meliputi dua atau lebih).

c.

Kursus-kursus yang diikuti semasa bekerja


dipertimbangkan untuk pengecualian unit.

d.

Pencapaian minimum dalam peperiksaan mestilah sekurang-kurangnya GRED C atau


2.00 atau SETARA.

e.

Jumlah pengecualian semester yang diberi tidak melebihi dua (2) semester.

f.

Pengecualian unit Latihan Industri, mestilah mempunyai pengalaman bekerja


berterusan selama sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang yang
berkenaan atau telah menjalani Latihan Industri semasa di peringkat Diploma dan
perlu mempunyai pengalaman bekerja selama satu (1) tahun. Laporan tentang
tahap kerja dan jenis kerja yang dilakukan perlu dikemukakan bersama permohonan.
Pengecualian unit latihan industri tidak diambilkira untuk pengecualian semester.

g.

Pengecualian unit bagi kursus-kursus Universiti dan Opsyen hanya boleh diberi kepada
kursus-kursus seperti Bahasa Malaysia (LKM 400), Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan
Tamadun Asia serta Ko-Kurikulum.

(dalam

perkhidmatan)

tidak

SISWA DARI IPTA/IPTS YANG DIIKTIRAF SAMA ADA DARI DALAM ATAU LUAR NEGARA YANG
MEMOHON MELANJUTKAN PENGAJIAN DI USM DI PERINGKAT PENGAJIAN YANG SAMA
a.

Kursus-kursus yang telah diikuti di IPTA atau IPTS terdahulu adalah setara (sekurangkurangnya 50% kandungan kursus adalah sama) dengan kursus-kursus yang
ditawarkan di USM.

b.

Bagi siswa yang mengikuti pengajian di peringkat Diploma Lanjutan di IPT lain yang
diiktiraf setaraf dengan kursus Ijazah Pertama di USM boleh dipertimbangkan
pengecualian unit.

c.

Jumlah maksimum pengecualian unit yang dibenarkan tidak melebihi 1/3 daripada
jumlah keperluan unit pengijazahan (minimum gred C).

d.

Pengecualian Unit hanya diberikan untuk kursus Universiti atau kursus wajib yang tidak
boleh diganti kepada pelajar FO dan berijazah yang diterima masuk untuk
melanjutkan pembelajaran di USM. Pengecualian Unit juga tidak boleh diberi untuk
keperluan major/minor yang sama untuk mengurangkan tempoh pengajian dan
tidak dibenarkan mengulangi kursus kecuali kursus bahasa.

PELAJAR-PELAJAR LEPASAN DIPLOMA IPTS PROGRAM KAWAL SELIA/LUARAN USM


Siswa lepasan Diploma IPTS Program Kawal Selia/Luaran USM diberi pengecualian unit
mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh sesuatu program pengajian. Lazimnya
pengecualian unit bagi pelajar dalam kategori ini adalah secara blok mengikut perjanjian
di antara USM (melalui Pusat Pengajian yang menawarkan program) dengan IPTS
berkenaan.

13
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

8.4

JUMLAH PENGECUALIAN SEMESTER


BILANGAN UNIT
DIKECUALIKAN

8.5

JUMLAH SEMESTER
DIKECUALIKAN

<9

Tiada

9 32

> 32

PROSEDUR PERMOHONAN

a.

Permohonan perlu dikemukakan pada Semester Pertama pengajian, selewat-lewatnya pada


akhir minggu kedua selepas pendaftaran kursus.

b.

Siswa perlu mengisi Borang Permohonan Pengecualian Unit yang dilampirkan atau boleh
diperolehi di kaunter Pusat Pengajian masing-masing. Sila rujuk LAMPIRAN F.

c.

Borang yang telah dilengkapkan hendaklah disertakan bersama Salinan Transkrip Akademik
Diploma yang telah disahkan dan dihantar kepada Pusat Pengajian program pengajian yang
diikuti untuk perakuan dan semakan pengecualian unit kursus yang dipohon.

d.

Pelajar juga perlu menyertakan silibus dan/atau kandungan kursus (course content) yang telah
disahkan oleh pihak IPTA/IPTS.

e.

Bagi kursus Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun Asia serta KoKurikulum, siswa perlu dapatkan perakuan daripada Penyelaras kursus-kursus berkenaan
terlebih dahulu.

f.

Siswa boleh mendapatkan surat kelulusan pengecualian unit yang dikeluarkan oleh Seksyen
Peperiksaan dan Pengijazahan di Pusat-Pusat Pengajian masing-masing.

9.0 PENDAFTARAN KURSUS


LAMPIRAN C
Pendaftaran kursus Semester 1, Sidang Akademik 2014/2015 adalah seperti berikut:
a.

Pendaftaran kursus-kursus yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa, Literasi dan Terjemahan. Sila
rujuk Lampiran C bagi mengetahui tarikh dan waktu aktiviti tersebut.

b.

Pendaftaran kursus yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian akan diadakan di Pusat Pengajian
masing-masing. Semua borang Pendaftaran Kursus mestilah dikembalikan pada hari dan
tempat yang sama. Sila rujuk Lampiran C bagi mengetahui tarikh dan waktu aktiviti tersebut.

14
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

10.0 BANTUAN KEWANGAN


a.

Terdapat beberapa jenis bantuan pinjaman pengajian dari badan-badan kerajaan, sektor
swasta dan persendirian. Jenis-jenis bantuan kewangan yang ditawarkan ialah pinjaman,
biasiswa, separa pinjaman, dermasiswa dan skim bantuan sementara. Antara badan kerajaan
terbesar yang memberi pinjaman pengajian ialah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi
Nasional (PTPTN). Siswa perlu membuka Akaun Bank Islam sebelum mendaftar bagi
memudahkan aktiviti permohonan pinjaman pengajian PTPTN.

b.

Pinjaman atau biasiswa sektor swasta akan dihebahkan kepada siswa dari masa ke semasa
(sila rujuk laman web Unit Tajaan USM). Siswa mestilah sentiasa peka dalam usaha untuk
mendapatkan biasiswa atau pinjaman bagi membiayai pengajian masing-masing.

c.

Sekiranya terdapat siswa baharu yang memerlukan bantuan kewangan segera sebelum mana
mana tajaan diterima, pihak Universiti menyediakan Pinjaman Sementara Siswa Baharu
sehingga maksima RM500.00 (diberikan hanya pada semester pertama kemasukan). Sila rujuk
Unit Tajaan, Sektor Perkhidmatan dan Kemudahan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal dan
Pembangunan Pelajar untuk maklumat lanjut. (http://unittajaan.hep.usm.my/ atau
http://www.facebook.com/UnitTajaanBheppUSM/)

10.1

MAKLUMAT PAPARAN / LAMAN WEB

Maklumat terperinci berkenaan pinjaman, biasiswa, separa pinjaman, dermasiswa dan skim bantuan
sementara akan disalurkan seperti berikut :
a. Laman web rasmi Unit Tajaan

http://unittajaan.hep.usm.my

b. Laman web rasmi PTPTN

http://ptptn.gov.my

c. Laman sosial rasmi Unit Tajaan

http://www.facebook.com/UnitTajaanBheppUSM

d. Papan-papan kenyataan rasmi Universiti

11.0 PAKAIAN DAN PENAMPILAN


Semua siswa mestilah mematuhi etika pakaian yang ditetapkan oleh Universiti. Pada dasarnya siswa
mestilah berpakaian bersih, kemas, bersopan dan sesuai dengan keperluan dan keadaan pada
setiap masa. TANDA NAMA yang akan diberikan mestilah dipakai sepanjang Program Siswa Lestari.
11.1

PAKAIAN MAJLIS SAMBUTAN SISWA

Berikut ialah etika pakaian semasa Majlis Sambutan Siswa:


LELAKI
Kemeja putih berlengan panjang, berseluar slack berwarna gelap dan bertali leher
Kasut bertutup berwarna gelap dan berstokin (Selipar dan sandal tidak dibenarkan)
PEREMPUAN
Baju kurung/kebaya atau blaus berlengan panjang dan skirt di bawah paras lutut
Berkasut (Selipar tidak dibenarkan)

15
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

11.2

ETIKA PAKAIAN SISWA DI PELBAGAI LOKASI DALAM KAMPUS SEPANJANG PENGAJIAN

Semasa siswa berada di dalam kampus sepanjang pengajian bagi mengikuti kuliah, tutorial,
tempat permainan, pejabat dan sebagainya, siswa DIWAJIBKAN untuk mematuhi kod etika
pakaian yang ditetapkan seperti jadual berikut :

PAKAIAN

TEMPAT ATAU LOKASI

PAKAIAN KEMAS

TEMPAT RASMI

Kemeja Lengan Pendek atau panjang


Baju Kot (jika ada)
Tali Leher USM
Seluar Panjang bukan jenis Jeans
Pakaian Seragam
Bersepatu bukan jenis yang dipakai semasa
bersukan
Pakaian Tradisional
(termasuk Sut Melayu dan bersongkok,
Cheongsam, Saree dan sebagainya)

Majlis Rasmi
Temujanji
dengan
Pegawai
atasan
Universiti di Pejabat
Mesyuarat-mesyuarat peringkat Universiti

PAKAIAN SEPARUH KEMAS

TEMPAT SEPARUH RASMI

Baju T berkolar
Seluar jenis Jeans
Jaket yang sesuai
Bersepatu (kasut)

Dewan Kuliah/Bilik Tutorial/Makmal


Perpustakaan
Pusat Sejahtera
Kafetaria
Bangunan Canselori

PAKAIAN TIDAK KEMAS


Baju tanpa lengan
Mini Skirt di atas paras lutut atau seluar
pendek (Perempuan)
Baju yang mendedahkan atau menjolok mata
Selipar (dibenarkan pada waktu petang atau
malam di kantin dan tempat tidak formal)
Bertindik telinga atau di mana-mana
bahagian muka dan tubuh (Lelaki)
Lelaki berambut panjang mencecah kolar
Rambut berwarna ganjil (kuning, hijau, biru,
ungu, merah dan sebagainya)
PAKAIAN SUKAN

Baju T tanpa kolar atau berkolar


Jaket Sukan
Seluar Sukan yang bersesuaian
Berkasut Sukan
Topi atau alat sukan dan keselamatan yang
lain

TIDAK DIBENARKAN DALAM KAMPUS

TEMPAT BERSUKAN

Padang
Gimnasium
Stadium, dan
Mana-mana tempat sukan dan reakreasi di
dalam Universiti

16
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PAKAIAN

TEMPAT ATAU LOKASI

PAKAIAN DI MAKMAL, BENGKEL ATAU STUDIO

MAKMAL, BENGKEL ATAU STUDIO

Kot Makmal
Pakaian yang sesuai untuk studio dan bengkel
Bersepatu dan peralatan keselamatan yang
diperlukan

Bertugas di Makmal, Bengkel, Studio dan


lain-lain
Siswa tahun akhir yang menjalankan
latihan di Hospital USM

Siswa Pusat Pengajian Sains Farmasi:


Kemeja lengan pendek atau panjang
Seluar Slack
Berkasut bukan jenis yang dipakai semasa
bersukan
Kot Makmal
Blouse yang bersesuaian (Perempuan)
Skir yang melebihi paras lutut (Perempuan)
Baju Kurung (Perempuan)
PAKAIAN DI HOSPITAL USM

Kot Makmal
Baju, bertali leher dan seluar yang sesuai
Berkasut
Pakaian seragam yang ditetapkan

Bagi semua siswa klinikal yang menjalani


latihan di Hospital

17
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

12.0 PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI (ICT)
Secara am, perkhidmatan teknologi maklumat kepada siswa terdiri daripada tiga perkhidmatan:
a.
b.
c.

Perkhidmatan e-mel @student.usm.my


Perkhidmatan WiFi USMSecure
Perkhidmatan Portal Siswa di http://campusonline.usm.my

12.1

ID PENGGUNA

Semua siswa baharu dibekalkan dengan kemudahan e-mel (@student.usm.my). Semua siswa wajib
mendaftarkan e-mel rasmi menggunakan akaun e-mel yang disediakan untuk semua urusan rasmi
dengan pihak Universiti. Untuk menggunakan akaun e-mel, siswa perlu mengikuti langkah-langkah
berikut:
i.
ii.
iii.

layari laman sesawang http://student.usm.my/


masukan ID Pengguna (ID Pengguna dibekalkan dalam Surat Tawaran)
masukkan kata laluan: (untuk login pertama kali, sila gunakan No. Kad Pengenalan / No. Polis /
No. Tentera (tanpa simbol -, ). Sila tukarkan kata laluan anda sebaik sahaja login pertama
kali berjaya)

12.2

FASILITI E-MEL PELAJAR

E-mel pelajar boleh dicapai melalui:


https://www.outlook.com/student.usm.my
12.3

FASILITI RANGKAIAN

Universiti menyediakan kemudahan Internet WiFi secara percuma dan terhad. Sila datang ke
Kaunter Perkhidmatan PPKT untuk tetapan di komputer riba / peranti mudah alih atau muat turun
panduan tetapan di laman sesawang http://www.ppkt.kk.usm.my/index.php/Downloaddocument/316-Windows-7-/-Vista-SP-2-USMSecure-Configuration-Guide.html. Laksanakan panduan
yang dinyatakan. Kemudian, dengan menggunakan perkhidmatan WiFi menggunakan SSID,
USMSecure boleh digunakan atau dicapai dengan menggunakan ID alamat e-mel siswa
(Contohnya: xxxxxxxxxx@student.usm.my) dan kata laluan seperti mana kata laluan e-mel siswa
berkenaan.
Perkhidmatan portal siswa boleh dicapai melalui laman sesawang http://campusonline.usm.my.
Portal ini sangat penting untuk siswa mendaftarkan kursus pada awal semester, melihat keputusan
peperiksaan bagi setiap semester dan pengesahan penginapan desasiswa pada setiap semester.
Selain itu, siswa boleh melihat semua maklumat rasmi berkenaan siswa di dalam portal ini. Untuk
mengaktifkan perkhidmatan ini, siswa perlu melayari laman sesawang http://campusonline.usm.my
dan klik pada ruangan Register here. Masukkan maklumat yang diperlukan dan kata laluan akan
dihantar ke alamat e-mel rasmi siswa. ID pengguna perlu menggunakan Nombor Kad Pengenalan/
Nombor Tentera/ Nombor Polis tanpa sebarang simbol seperti mana yang didaftarkan dalam rekod
rasmi siswa.

18
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

12.4

FASILITI SOKONGAN ICT USM


MELALUI TELEFON

09-767 1111
Dari 8.10 pg 10.00 mlm Ahad hingga Khamis
(Pada hari Selasa perkhidmatan kaunter bermula jam 9.00
pagi)
8.00 pg 10.00 mlm Jumaat & Sabtu
(Kaunter perkhidmatan ditutup waktu Solat Jumaat jam 12.30
tgh hari. - 3.00 ptg.)
* Tidak termasuk hari Cuti Umum

E-MEL
HADIR KE KAUNTER
PERKHIDMATAN

techsupport@usm.my
Kaunter HelpDesk
Seksyen Khidmat Sokongan
PPKT Kampus Kesihatan

13.0 PERATURAN KENDERAAN BERMOTOR


a.

Semua siswa TIDAK DIBENAR menggunakan sebarang kenderaan bermotor di dalam kampus.

14.0 PERLINDUNGAN INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK


LAMPIRAN G
Universiti Sains Malaysia, melalui Pejabat Pemajuan dan Perhubungan Alumni (PPPA) telah
menyediakan perlindungan Insuran Kemalangan Berkelompok [24 jam] untuk semua siswa
kemasukan baharu di sepanjang pengajiannya di sini. Faedah yang disediakan adalah seperti
berikut:

FAEDAH

Tempoh Pengajian

JUMLAH PERLINDUNGAN [RM]


3 Tahun

4 Tahun

5 Tahun

Kematian [Akibat kemalangan]

25,000.00

20,000.00

20,000.00

Hilang Upaya Kekal [skala 2]

50,000.00

40,000.00

40,000.00

Pengangkutan Awam [faedah kematian


tambahan]

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Pengurusan Jenazah [kemalangan sahaja]

500.00

500.00

500.00

Perbelanjaan Penghantaran Jenazah


[kemalangan sahaja]

Sehingga
2,000.00

Sehingga
2,000.00

Sehingga
2,000.00

Faedah Pendapatan Hospital [maksimum 14


hari untuk setiap kemalangan]

20.00 sehari

20.00 sehari

20.00 sehari

19
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

15.0 KEMUDAHAN DALAM KAMPUS


Kemudahan dalam kampus yang disediakan oleh pihak Universiti antaranya ialah Hospital USM,
Koperasi Siswa, Kafetaria, Mini Pos, ATM (CIMB, Maybank, Bank Islam, Agrobank), Rumah Tetamu,
mesin dobi layan diri, mesin air RO, Masjid, kemudahan-kemudahan sukan dan Kedai Serbaguna.
Peta Laluan Masuk Ke Kampus Kesihatan, Kubang Kerian. Rujuk LAMPIRAN E.

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN DALAM KAMPUS

20
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

16.0 PERTANYAAN
Sebarang pertanyaan atau maklumat yang berkaitan sila hubungi talian, faks atau email ke
Bahagian atau Jabatan yang tertera di bawah :

ALAMAT
SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Aras 2, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang

AKTIVITI
Pertanyaan Am
Penerimaan Tawaran
Kad Siswa

DIREKTORI

: 1 300 888 876


04-653 3196

: 04653 3328
: Student Admissions USM

: admissions@usm.my

: 04-653 4194
04-653 2336

Pasport

: 04-657 4641

Program Siswa Lestari

: 09-767 1300/1312/
1314/1319/1321/1323/
1332

: 09-767 1331/1320

SEKSYEN DATA & REKOD PELAJAR


Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Aras 1, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang

Maklumat/Data Siswa
Serahan Salinan Kad

BAHAGIAN HAL EHWAL DAN


PEMBANGUNAN PELAJAR
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian
Kelantan

Pengenalan/Salinan

Etika Pakaian
Peraturan Universiti.
Biasiswa atau
Pinjaman

Kenderaan

: amra@usm.my

: bhepp@usm.my @
hafizassad@usm.my
: bhepp.usm.my

JABATAN KESELAMATAN
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian
Kelantan

Hal ehwal keselamatan


(sekuriti), kecemasan
dan penguatkuasaan
peraturan lalulintas
pelajar

UNIT KEWANGAN PELAJAR


Bendahari
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian
Kelantan

Yuran Pengajian

TALIAN 24 JAM :

: fakri@usm.my

: 09-767 2110/2127/

: 09-767 5999
: 09-767 1364

2111

: 09- 765 9094


: maslina@usm.my

21
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

ALAMAT
PUSAT KESEJAHTERAAN PELAJAR
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian
Kelantan

UNIT PERUMAHAN DAN


PENGINAPAN UNIVERSITI

AKTIVITI
Pemeriksaan
Perubatan

Penginapan Desasiswa

DIREKTORI
Penyelaras ; Dr Imran
Ahmad (Pensyarah)
Jabatan Perubatan
Keluarga
: 09-767 6603/3497/
1341

: imran@kck.usm.my

: 09-767 1316/1302/

1310

Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian
Kelantan

: 09-767 1331
: uppu@kck.usm.my @
norashiken@usm.my

PEJABAT PEMAJUAN DAN


PERHUBUNGAN ALUMNI
Bangunan D02
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang

Perlindungan Insuran

KAUNTER SERVISDESK@PPKT
Pusat Pengetahuan, Komunikasi
& Teknologi (PPKT)

Pertanyaan / Aduan

Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian
Kelantan

Kemalangan
Berkelompok

: 04-653 4796/4797
: 04-658 8740
: alo@usm.my

sfaizah.ah@usm.my

ICT

Pendaftaran
WiFi@USM

: 09-767 1111
: 09-767 1133
: servisdesk@usm.my
techsupport@usm.my
: http://servisdesk.usm.my

SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN


PENGIJAZAHAN
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Aras 5, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang

Pengecualian Unit

KAMPUS INDUK (PULAU PINANG)

Pertanyaan Am

PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM


Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang

Program

: 04-653 3123
04-653 3479

: 04-657 3409

: rohilatifah@usm.my

: 04-653 3888
: 04-658 9666
: pro@usm.my
: www.usm.my

22
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

ALAMAT

AKTIVITI
Pertanyaan Am

KAMPUS KESIHATAN

Program

UNIT PERHUBUNGAN AWAM


Pejabat Pengarah Kampus
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian, Kelantan

DIREKTORI

: 09-767 3000
: 09-767 2678
: prokk@usm.my
: www.kck.usm.my

P. PENGAJIAN SAINS PERUBATAN


Pejabat Pengarah Kampus
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian, Kelantan

Pertanyaan tentang

P. PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN


Pejabat Pengarah Kampus
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian, Kelantan

Pertanyaan tentang

P. PENGAJIAN SAINS KESIHATAN


Pejabat Pengarah Kampus
Kampus Kesihatan
Universiti Sains Malaysia
16150 Kubang Kerian, Kelantan

Pertanyaan tentang

Program yang
Ditawarkan oleh Pusat
Pengajian

Program yang
Ditawarkan oleh Pusat
Pengajian

Program yang
Ditawarkan oleh Pusat
Pengajian

: 09-767 6050
: 09-765 6434
: norashikin_aziz@usm.my

: 09-767 5611
: 09-767 5656
: heliza@usm.my

: 09-767 7516
: 09-767 7505
: hasuanizq@usm.my

Kami mengucapkan tahniah kepada siswa dan selamat menjalani kehidupan baharu sebagai siswa
di Universiti Sains Malaysia (Universiti berstatus APEX).
SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Aras 2, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800, USM Pulau Pinang.

KAMI MEMIMPIN
Mentransformasikan Pengajian Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok

23
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.

LAMPIRAN A

BORANG PENYEDIAAN SLIP KAD SISWA

2.

LAMPIRAN B

BORANG PUSAT SEJAHTERA, LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN

3.

LAMPIRAN B1 :

PERAKUAN KEBENARAN PENGAMBILAN DARAH BAGI TUJUAN PEMERIKSAAN HIV


DAN HEPATITIS B DAN C

4.

LAMPIRAN C

PROGRAM SISWA LESTARI, SIDANG AKADEMIK 2014/2015, KAMPUS KESIHATAN

5.

LAMPIRAN D

JADUAL YURAN BERULANG (YURAN PENGAJIAN)- WARGANEGARA

6.

LAMPIRAN D1 :

JADUAL YURAN BERULANG (YURAN PENGAJIAN)- BUKAN WARGANEGARA

7.

LAMPIRAN D2 :

JADUAL YURAN DESASISWA KAMPUS KESIHATAN

8.

LAMPIRAN D3 :

CONTOH SLIP PEMBAYARAN

9.

LAMPIRAN E

PETA LALUAN MASUK KE KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN

10.

LAMPIRAN F

BORANG PENGECUALIAN UNIT

11.

LAMPIRAN G

BORANG PERLINDUNGAN INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK

12.

LAMPIRAN H

SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DI BAWA SEMASA PENDAFTARAN SERTA


PERSEDIAAN PERMOHONAN PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN
TINGGI NASIONAL (PTPTN)

24
Panduan Siswa Baharu, Sidang Akademik 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

LAMPIRAN A
BORANG PENYEDIAAN KAD SISWA PENUH MASA
SIDANG AKADEMIK 2014/2015
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

KAUNTER

1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

NAMA PENUH

NAMA SINGKATAN*
NO. KAD PENGENALAN

PROGRAM PENGAJIAN

NAMA SINGKATAN:
[ tidak boleh melebihi 12 huruf ]
Contoh 1 : LIM SWEE KING
Contoh 2 : SITI AISHAH BINTI MURAD
Contoh 3 : KUMALA DEVI A/P RAJA GOPAL

S K LIM atau SWEE KING


SITI AISHAH
DEVI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAUNTER

1
6

2
7

3
8

NAMA PENUH

NAMA SINGKATAN*
NO. KAD PENGENALAN

PROGRAM PENGAJIAN

[SILA ISI DAN BAWA BORANG INI SEMASA SESI FOTOGRAFI KAD SISWA]

4
9

5
10

LAMPIRAN B

GAMBAR PASSPORT
PEMOHON

KAMPUS KESIHATAN

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA


16150 KUBANG KERIAN, KELANTAN

PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH OF
APPLICANT

LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN


REPORT OF MEDICAL EXAMINATION
Untuk diisi oleh pemohon
To be completed by the candidate

SILA ISI DALAM HURUF BESAR


PLEASE FILL IN CAPITAL LETTERS

BAHAGIAN 1
PART 1
* TAHUN AKADEMIK / ACADEMIC YEAR

* KOD KURSUS / COURSE CODE

* SEMESTER

Seperti dalam surat tawaran / As in offer letter


PUSAT PENGAJIAN / SCHOOL

NO. PENDAFTARAN / MATRIC (REG. NO)

NAMA PENUH / FULL NAME

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT / IDENTITY CARD / PASSPORT NO

UMUR / AGE

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH


D

LELAKI / MALE

PEREMPUAN / FEMALE

BUJANG / SINGLE

KAHWIN / MARRIED

NAMA PENJAGA / NAME OF GUARDIAN


ALAMAT PENJAGA / POSTAL ADDRESS OF GUARDIAN

NO. TELEFON RUMAH / HOUSE TELEPHONE NO.

NO. TELEFON PEJABAT / OFFICE TELEPHONE NO.

LAMPIRAN B

BAHAGIAN 2 Sila tandakan ( ) di kotak berkenaan.


PART 2 Please tick ( ) the relevant box.

Tidak / No

Adakah anda / keluarga mengalami : Lelah, batuk kering, darah tinggi, sakit
jantung, kencing manis, sakit buah pinggang, sawan. sakit jiwa, penyalahgunaan
dadah, kecacatan anggota, kanser, alahan, pembedahan.
Have you / family had the following : Asthma, tuberculosis, hypertension, heart
diseases, diabetes mellitus, kidney disease, epilepsy, mental illness, drug
addiction, deformity, cancer, allergies, operations.

Ya / yes

Sendiri / Self
Keluarga / Family

Jika Ya, sila nyatakan / If yes, please state


Adakah anda merokok? Are you a smoker? Ya/Yes
Tidak/No
Saya dengan ini mengaku segala maklumat kesihatan yang diberi di atas adalah benar.
(I hereby certify that the information given above is correct).
(..)
Tandatangan
(Signature of Candidate)
BAHAGIAN 3
PART 3

UNTUK DIISI OLEH DOKTOR YANG MEMERIKSA


TO BE FILLED BY EXAMINING DOCTOR

Tandakan yang berkaitan


Tick as relevant

PEMERIKSAAN UMUM / GENERAL EXAMINATIONS


TINGGI /
HEIGHT

Sentimeter

BERAT /
WEIGHT

PULSE

Seminit

BP

a. PALLOR

mmHg
c. JAUNDICE

KANAN

a.

PENGLIHATAN TANPA KACA MATA/


UNAIDED VISION

b.

PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA


AIDED VISION

c.

FUNDOSCOPY
FUNDOSKOPI

d.

PENGLIHATAN WARNA /
COLOUR VISION

NORMAL
ABNORMAL

PEMERIKSAAN TELINGA /
EAR EXAMINATIONS

NORMAL
ABNORMAL

RUANG MULUT
ORAL CAVITY

NORMAL
ABNORMAL

JANTUNG /
HEART

BMI

Kilogram

b. CYANOSIS

PEMERIKSAAN MATA/
EYE EXAMINATIONS

NORMAL
ABNORMAL

NORMAL
ABNORMAL

KIRI

Catatan doktor / verification of doctors findings

LAMPIRAN B
6

a. SISTEM RESPIRATORI /
RESPIRATORY SYSTEM

NORMAL
ABNORMAL

b. * X-RAY

NORMAL
ABNORMAL

*LAMPIRAN X-RAY DADA SERTA LAPORAN (filem besar) / ATTACH CHEST X-RAY AND REPORT (large film)
TARIKH X-RAY / X-RAY DATE

TEMPAT / PLACE

ABDOMEN & RONGGA HERNIA /


ABDOMEN & HERNIAL ORIFICES

NORMAL
ABNORMAL

SISTEM SARAF DAN MENTAL /


NERVOUS SYSTEM AND MENTAL CONDITION

NORMAL
ABNORMAL

SISTEM MUSKULOSKELETAL /
MUSCULOSKELETAL SYSYTEM

NORMAL
ABNORMAL

10

LAIN-LAIN / OTHERS

NO. RUJUK X- RAY /


X-RAY RE NO

BAHAGIAN 4
PART 4
11

PEMERIKSAAN AIR KENCING / EXAMINATION OF URINE

GULA
Sugar
12

ALBUMIN
Albumin

MICROSCOPY
Mikroskopi

PEMERIKSAAN DARAH UNTUK PENYAKIT BERJANGKIT/ BLOOD INVESTIGATION FOR INFECTIOUS DISEASES
a.

HIV

________________

b.

Hepatitis B

________________

c.

Anti-Hbs

___________

d.

Hepatitis C

________________

*SILA SERTAKAN SALINAN KEPUTUSAN SEBENAR /PLEASE ATTACH A COPY OF BLOOD RESULTS

LAMPIRAN B

BAHAGIAN 5
PART 5
PENGESAHAN DOKTOR / CERTIFICATION BY DOCTOR
Sila tandakan

dalam kotak yang berkenaan. Please tick

in the appropriate box.

Saya mengesahkan bahawa pada hari ini saya telah memeriksa / I certify that I have this day examined
NO. K/P / I/C NO.
dan mendapati bahawa
and found
Beliau tidak menghidapi apa-apa penyakit dan disahkan sihat
The above name is in good health
Beliau mengidap
The above name has
Beliau sedang mendapat rawatan
The above name is undergoing treatment
Tandatangan Doktor
Signature Of Doctor
Nama Doktor
Name Of Doctor
Kelulusan Dan Cop Rasmi Klinik
Qualification and official stamp of clinic
TARIKH:
DATE:

LAMPIRAN B1

PERAKUAN KEBENARAN PENGAMBILAN DARAH BAGI TUJUAN PEMERIKSAAN HIV, HEPATITIS-B, ANTI-Hbs
DAN HEPATITIS -C
Pegawai Perubatan
Hospital/ Klinik KesihatanUniversiti Sains Malaysia
Kampus Kesihatan,
Kelantan.
Doktor Perubatan
Bioperubatan
Dietetik
Audologi
Sains Forensik
Patalogi Pertuturan
Diploma Kejururawatan

Doktor Pergigian
Sinaran Perubatan
Pemakanan
Kesihatan Persekitaran Dan Pekerjaan
Kejururawatan
Sains Senaman Dan Sukan
*Sila tandakan () bagi Program yang dipilih

Saya, .............................................................................bapa/ibu/penjaga kepada


(nama siswa):.......................................................................................................
No. Kad Pengenalan (MyKad):...............................................................................
dengan ini memberi kuasa kepada tuan untuk mengambil sample darah anak jagaan saya bagi tujuan peperiksaan
HIV, Hepatitis B, Anti-Hbs dan Hepatitis-C sebagai syarat kemasukan ke program di Universiti Sains Malaysia pada
bila-bila masa yang difikirkan perlu oleh pihak Universiti.
Saya tidak akan mengambil sebarang tindakan atau mendakwa pihak universiti jika berlaku sebarang kemungkinan
yang timbul daripada prosedur tersebut.
Nama Bapa/Ibu/Penjaga;

Yang benar;

.......................................................................

...................................................
Tandatangan Bapa/Ibu/Penjaga

Alamat;............................................................

Tarikh: .......................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
No. Telefon
Rumah:....................................
H/P: ........................................

LAMPIRAN C

FASA I
Atur Cara Program Siswa Lestari
Sidang Akademik 2014/2015
[Kampus Kesihatan]
MASA

6.00 7.00 PAGI

TARIKH

7.00

8.00
PG

8.30 10.30 PAGI

10.30 PAGI 12.30


TGH

SESI PAGI
i. 8.30 pagi Siswa baharu melapor diri
di Desasiswa

1 SEPT 2014
[ISNIN]

ii. 9.30 11.30 pagi Taklimat Ibu Bapa


[DU]

2 SEPT 2014
[SELASA]

6.00 pagi
Solat Subuh
Berjemaah
[Pusat Islam]

i.

6.30 7.30 pagi


Kuliah Moral
[Dewan Utama]
3 SEPT 2014
[RABU]

6.00 pagi
Solat Berjemaah dan
Kuliah Subuh
[Pusat Islam]

DU Dewan Utama

S
A
R
A
P
A
N
P
A
G
I

ii.

8.30 9.30 pg Taklimat Desasiswa


9.30 11.00 pg - Sesi Khas Bersama TNC
(HEPP)

iii. 11.00 12.00 tgh - Sesi Khas Bersama


Pengarah Kampus
[DU]
i.

ii.

8.30 10.30 pg - Taklimat & Lawatan


Perpustakaan
10.45 12.45 - Taklimat Kursus-Kursus
Kokurikulum
[DU]

DK Dewan Kuliah

PUMA Dewan PUMA

12.30
TGH
2.30
PTG

S
O
L
A
T
/
M
A
K
A
N
T
E
N
G
A
H
H
A
R
I

2.30 4.30 PTG

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

4.30
5.00
PTG

SESI PETANG
Sesi Fotografi Kad Pintar
Janji Temu Kesihatan
Alumni USM
Kaunter Perkhidmatan
BHEPP
Kaunter Bendahari
Kaunter Pusat Pengajian
[DU]

MAJLIS SAMBUTAN SISWA


(Dewan Utama)

5.00 6.30 PTG

Raptai
Majlis
Sambutan Siswa

5.30 6.30 ptg


Walkrobic
[Padang
Kompleks
Sukan]

Sesi Bersama Pusat Pengajian


[Pusat Pengajian]
Edaran Kad Pintar (KLE)

7.00

8.30
MLM

8.30 11.30 MLM

8.30 10.30
FORUM KHAS
INTEGRITI
S
O
L
A
T
/
M
A
K
A
N
M
A
L
A
M

10.30 11.30
Sesi Bersama
PPSL
[DU]

8.30 9.30
Taklimat
Keselamatan
(DU)
9.30 11.30
Taklimat PPBLT
[DU]
8.30 9.30 mlm
Taklimat PPKT
9.30 11.30
Taklimat Pimpin
Siswa
[DU]

FASA II
Atur Cara Program Siswa Lestari
Sidang Akademik 2014/2015
[Kampus Kesihatan]
MASA

6.00 7.00 PAGI

TARIKH
4 SEPT 2014
[KHAMIS]

7.00

8.00
PG

6.00 pagi
Solat Berjemaah dan
Kuliah Subuh
[Pusat Islam]

5 SEPT 2014
[JUMAAT]

8.30 10.30 PAGI

i.

10.30 PAGI 12.30


TGH

8.30 pg - 10.30 pg - Sesi Khas Bersama


Pemimpin Negara

ii. 10.30 11.30pg - Taklimat Penajaan


S
A
R
A
P
A
N

Edaran Kad Pintar

PROGRAM PIMPIN SISWA

PROGRAM PIMPIN SISWA


8.30 10.30 pg
Taklimat Kampus Bebas Tembakau
10.30pg 12.30 tgh
Taklimat Kelestarian Kampus
[PUMA]

9@10
SEPT
2014
(Ditentukan
nanti)
13 SEPT 2014
[SABTU]

Tarikh Kemaskini : 20 Julai 2014

2.30 4.30 PTG

S
O
L
A
T
/
M
A
K
A
N

PROGRAM PIMPIN SISWA

5.00

7.00
PTG

8.30 11.30 MLM

PROGRAM PIMPIN SISWA

(Pelajar2 PPSP dan PPSG bertolak ke


Kem PIMPIN SISWA)
TAKLIMAT PEMBANGUNAN
KERJAYA
Pelajar-pelajar PPSK shj
[DU]
PROGRAM PIMPIN SISWA

PROGRAM PIMPIN SISWA

T
E
N
G
A
H

P
A
G
I
6 SEPT 2014
[SABTU]

12.30
TGH
2.30
PTG

H
A
R
I

PROGRAM PIMPIN SISWA

Majlis Makan Malam Bersama


Naib Canselor

8.30 10.30 pg
Taklimat Kampus Bebas Tembakau
10.30pg 12.30 tgh
Taklimat Kelestarian Kampus
[PUMA]

LAMPIRAN D

JADUAL YURAN BERULANG PROGRAM PENGAJIAN PENUH MASA SIDANG AKADEMIK 2014/2015 - WARGANEGARA
YURAN SEMESTER BERULANG
TABUNG
KURSUS

PENGAJIAN

RM

KESIHATAN

KEBAJIKAN

SISWA

SISWA

RM

RM

BAS

PERPUSTAKAAN

JUMLAH

RM

RM

RM

SAINS PERUBATAN

900.00

30.00

10.00

25.00

965.00

SAINS PERGIGIAN

900.00

30.00

10.00

25.00

965.00

SAINS KESIHATAN

900.00

30.00

10.00

25.00

965.00

DIPLOMA KEJURURAWATAN

400.00

30.00

10.00

25.00

465.00

NOTA :
1.YURAN SEMESTER BERULANG DIKENAKAN KE ATAS SEMUA SISWA YANG MENGIKUTI KURSUS MASING-MASING SETIAP SEMESTER
2. SISWA YANG MENGINAP DI DESASISWA AKAN DIKENAKAN YURAN DESASISWA (RUJUK JADUAL YURAN DESASISWA)
3. KADAR YURAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA PINDAAN OLEH PIHAK UNIVERSITI BILA PERLU

LAMPIRAN D1
JADUAL YURAN BERULANG IJAZAH PERTAMA PENUH MASA SIDANG AKADEMIK 2014/2015
BUKAN WARGANEGARA
YURAN SEMESTER BERULANG
TABUNG
KURSUS

PENGAJIAN

RM

KESIHATAN

KEBAJIKAN

SISWA

SISWA

RM

RM

BAS

PERPUSTAKAAN

JUMLAH

RM

RM

RM

SAINS PERUBATAN

19,000.00

60.00

20.00

40.00

19,120.00

SAINS PERGIGIAN

19,000.00

60.00

20.00

40.00

19,120.00

SAINS KESIHATAN

7,500.00

60.00

20.00

40.00

7,620.00

NOTA :
1.YURAN SEMESTER BERULANG DIKENAKAN KE ATAS SEMUA SISWA YANG MENGIKUTI KURSUS MASING-MASING SETIAP SEMESTER
2. SISWA YANG MENGINAP DI DESASISWA AKAN DIKENAKAN YURAN DESASISWA (RUJUK JADUAL YURAN DESASISWA)
3. KADAR YURAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA PINDAAN OLEH PIHAK UNIVERSITI BILA PERLU

LAMPIRAN D2

JADUAL YURAN DESASISWA UNTUK SISWA BAHARU


BAGI SIDANG AKADEMIK 2014/2015
KAMPUS KESIHATAN
DESASISWA

KAMPUS

JENIS BILIK

BILIK SEORANG (1)

BILIK BERDUA (2)

BILIK BERTIGA (3)/BLOK BERENAM (6)

BILIK BEREMPAT (4)

KADAR YURAN (RM)

KADAR YURAN (RM)

KADAR YURAN (RM)

KADAR YURAN (RM)

HARIAN
(RM)

SEM.
1
(RM)

BIL.
HARI

SEM.
2
(RM)

BIL.
HARI

HARIAN
(RM)

SEM.
1
(RM)

BIL.
HARI

SEM.
2
(RM)

HARIAN
(RM)

SEM.
1
(RM)

BIL.
HARI

SEM.
2
(RM)

BIL.
HARI

PPSP

3.10

657.2

212

474.3

153

2.70

572.4

212

413.1

2.40

508.8

212

367.2

153

PPSG

3.10

657.2

212

474.3

153

2.70

572.4

212

413.1

153

2.40

508.8

212

367.2

153

PPSK

3.10

434

140

409.2

132

2.70

378

140

356.4

132

2.40

336

140

316.8

132

PPSP

3.10

657.2

212

474.3

153

2.70

572.4

212

413.1

153

2.20

466.4

212

336.6

PPSG

3.10

657.2

212

474.3

153

2.70

572.4

212

413.1

153

2.20

466.4

212

PPSK

3.10

434

140

409.2

132

2.70

378

140

356.4

132

2.20

308

140

BIL.
HARI

HARIAN
(RM)

SEM.
1
(RM)

BIL.
HARI

SEM.
2
(RM)

BIL.
HARI

153

2.20

466.4

212

336.6

153

336.3

153

2.20

466.6

212

336.6

153

209.4

132

2.20

308

140

290.4

132

153
MURNI

NURANI

NOTA

1.
2.
3.
4.

PPSP & PPSG: Caj Semester 1 bermula dari 01/09/2014 hingga 31/03/2015 manakala caj Semester 2 bermula dari 01/04/2015 hingga 31/08/2015.
PPSK: Caj Semester 1 bermula dari 01/09/2014 hingga 18/01/2015 manakala caj Semester 2 bermula dari 17/02/2015 hingga 28/06/2015.
Siswa yang menginap di desasiswa akan dikenakan Yuran Aktiviti Siswa Peringkat Desasiswa berjumlah RM10.00 setiap semester.
Penempatan yang berkonsep apartmen 3 bilik. Setiap bilik akan menempatkan 2 orang penghuni. Bergantung kepada kekosongan dan kelulusan.
Kadar harga seorang untuk sebulan: i. Berhawa dingin : RM230.00 ii. Tanpa hawa dingin : RM180.00

LAMPIRAN E

PINTU
F

PPSP

DEWAN
UTAMA

PINTU
B

DESA MURNI

DESA MURNI
PINTU
A

DESA
NURANI

WATANIAH 12
UBAT

PINTU
E

LAMPIRAN F

BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN UNIT


[Borang ini hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada akhir minggu kedua selepas pelajar mendaftar]
BUTIR-BUTIR PELAJAR
[Diisi Oleh Pelajar]
NAMA PENUH [HURUF BESAR] :
BAHAGIAN A:

NO. KAD PENGENALAN :


[SEPERTI DALAM KAD DAFTAR PELAJAR]

PUSAT PENGAJIAN :

RANCANGAN PENGAJIAN :

KEMASUKAN SIDANG AKADEMIK :

JUMLAH UNIT TELAH DIKECUALIKAN [JIKA ADA] :

BAHAGIAN B : BUTIR-BUTIR PERMOHONAN PENGECUALIAN UNIT DAN PERAKUAN PUSAT PENGAJIAN


KURSUS YANG TELAH DIIKUTI [DIPLOMA / IJAZAH]
KOD
KURSUS

TAJUK KURSUS

UNIT

GRED / PNGK

Tandatangan : ................................. Tarikh : .........................

KURSUS DI USM YANG DIPOHON UNTUK PENGECUALIAN


KOD
KURSUS

TAJUK KURSUS

PERINGKAT
KURSUS

UNIT

JENIS KURSUS

JUMLAH UNIT DIPERAKUKAN

Sila rujuk Kod Jenis Kursus dimuka sebelah

PERAKUAN
PUSAT
PENGAJIAN
BERKENAAN
[Tinggalkan
Kosong]

LAMPIRAN F
BAHAGIAN C : PERAKUAN DEKAN PUSAT PENGAJIAN
JUMLAH PENGECUALIAN UNIT:

JUMLAH PENGECUALIAN SEMESTER :

TANDATANGAN DEKAN:

TARIKH :

BAHAGIAN D : BUTIRAN PERMOHONAN PENGECUALIAN UNIT TELAH DISEMAK DAN DISAHKAN MEMENUHI KRITERIA/PERATURAN UNTUK KELULUSAN
PENGESAHAN SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN PELAJAR, JABATAN PENDAFTAR

TARIKH :

BAHAGIAN E : PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN TIMBALAN NAIB CANSELOR [ AKADEMIK & ANTARABANGSA ]
JUMLAH PENGECUALIAN UNIT YANG DILULUSKAN :
TANDATANGAN TIMBALAN NAIB CANSELOR [ AKADEMIK & ANTARABANGSA ] :

JUMLAH PENGECUALIAN SEMESTER YANG DILULUSKAN :


TARIKH :

KOD JENIS KURSUS :


T
E
M
U

KURSUS ASAS/TERAS
KURSUS ELEKTIF
KURSUS MINOR
KURSUS UNIVERSITI

CATATAN :
1. SILA SERTAKAN 1 SALINAN TRANSKRIP AKADEMIK YANG TELAH DISAHKAN.
2. BORANG YANG TELAH DIPERAKUKAN OLEH DEKAN/PENGERUSI JAWATANKUASA PUSAT PENGAJIAN HENDAKLAH DISERAHKAN KEPADA
SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN PELAJAR, JABATAN PENDAFTAR.
3. PELAJAR DISARAN MENYIMPAN SATU SALINAN BORANG.

Pejabat pemajuan dan perhubungan alumni


Alumni liaison office

LAMPIRAN G

SEPTEMBER 2014
SEMUA SISWA
IJAZAH PERTAMA PENUH MASA / DIPLOMA KEJURURAWATAN
SIDANG AKADEMIK 2014/2015
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Saudara/Saudari,
AKUAN PERSETUJUAN MENERIMA TAWARAN PERLINDUNGAN INSURAN KEMALANGAN
BERKELOMPOK OLEH MAA TAKAFUL BERHAD DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Saya,
NAMA

: _____________________________________________

NO. K/P

: _____________________________________________

PROGRAM

: _____________________________________________

dengan ini bersetuju menerima tawaran ini dan membenarkan pihak Universiti Sains Malaysia memberikan
butir-butir peribadi seperti di atas kepada syarikat insuran yang berkenaan.
Sekian, terima kasih.

------------------------------------------------------(Tandatangan)
Tarikh: ____________________________

Sila kembalikan dokumen ini selepas minggu suaikenal kepada :


Pejabat Pemajuan dan Perhubungan Alumni
Bangunan D02, Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang

Jabatan canselori
bangunan d02, 11800 usm, pulau pinang, malaysia
Tel : 604 653 3888 ext. 4797/4795
Website : www.alo.usm.my

H/P: 019-477 2618

Fax : 604 6588740;

LAMPIRAN H

SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DI BAWA SEMASA PENDAFTARAN SERTA PERSEDIAAN PERMOHONAN
PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)
BIL JENIS DOKUMEN (Sila bawa dokumen sebenar)

BUAT SALINAN
(perlu disahkan)

TANDAKAN

1.

Keputusan Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu Julai

2.

Keputusan MUET.

3.

Keputusan Akhir Peperiksaan/Transkrip akademik Diploma/ IB/ A


Level / AUSMAT dan lain-lain.

4.

Sijil Kewarganegaraan (jika ada).

5.

Sijil Kelahiran.

6.

Gambar berukuran pasport

7.

Sijil Peperiksaan STPM, Matrikulasi, Diploma, SPM atau/dan


Keputusan Peperiksaan lain.

8.

Salinan Buku Akaun/ Slip No. Akaun Bank Islam Malaysia (Berhad)

9.

Kad Pengenalan Diri Sendiri.

10.

Kad Pengenalan ibu dan bapa.

11.

Salinan Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan ibubapa/


Salinan Kad Pesara/ Salinan Pengesahan Tidak bekerja ibubapa
pemohon yang tidak bekerja

12.

Sijil Kematian/Surat Akuan Sumpah (sekiranya ibubapa kandung


telah meninggal dunia atau tidak dapat dikesan

13.

Salinan Surat Pengesahan/Surat Akuan daripada Jabatan


Kebajikan Masyarakat/Pusat Zakat (sekiranya pemohon/ibubapa
kandung/penjaga merupakan penerima bantuan bulanan dari
agensi kerajaan.

14.

Dua (2) keping Setem Hasil bernilai RM10.00 setiap satu.

15.

Surat Tawaran USM.