Anda di halaman 1dari 2

Bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia, telah untuk memastikan Allah SWT

untuk menyelamatkan bahasa ini sehingga Tuhan mewarisi bumi dan mereka, dia
berkata: {saya nyatakan kami pergi kepadanya dan saya kehormatannya}. Sejak
itu pada hari-hari awal Islam menyebarkan Bahasa Arab dalam kebanyakan
pelusuk dunia dan mencapai apa yang berjumlah Islam dan umat Islam yang
berkaitan dengan kehidupan, menjadi bahasa agama dan ibadah.

soalan:
Menulis esei tentang kepentingan bahasa Arab dalam bidang agama Islam Islam
mempunyai penutur bukan-Arab lukisan pada perkara berikut.
- Fakta bahawa bahasa Arab Al-Quran.
- Fakta bahawa bahasa Arab bagi Sunnah.
- Fakta bahawa bahasa Arab ibadat.

Nota: untuk pelajar yang mengikuti langkah-langkah berikut secara bertulis.

Struktur artikel:
(A) Pengenalan (mengandungi satu perenggan)
(B) Hati perkara itu: mengandungi tiga idea.
1 Idea pertama: (mengandungi sekurang-kurangnya dua perenggan)
Idea 2-kedua: (yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perenggan)
3 idea ketiga: (mengandungi sekurang-kurangnya dua perenggan)
(C) Kesimpulan (mengandungi satu perenggan tunggal)

Panduan untuk pelajar


Pelajar boleh - untuk mendapatkan maklumat - penggunaan perkara yang berikut:
A. Kajian semula buku-buku tentang kepentingan bahasa Arab dalam bidang
agama Islam.
B. Cari semua maklumat yang diperlukan di laman web yang berbeza.
C. Mengambil kesempatan daripada akhbar dan majalah, sama ada dalam Bahasa
Arab atau Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.
D. Mendokumentasikan maklumat dengan cara yang diiktiraf oleh Universiti
Terbuka Malaysia (OUM) semasa penyediaan kajian ini.

Panduan arahan
Pemimpin pada perkara yang berikut:
A. Membantu pelajar dalam penyediaan artikel ini.
B. Arahkan pelajar cara yang betul untuk menulis.
C. Pelajar Alert kesilapan linguistik semasa penyediaan artikel ini.
D. Mengarahkan kaedah pengesahan pelajar ditauliahkan ke Universiti Terbuka
(OUM) dalam penulisan artikel ini.
E. Betulkan apa yang ditulis oleh pelajar dan dinilai, dan pengenalan sistem
penggredan untuk OMES.
Dan. Arahkan pelajar kepada sumber-sumber dan rujukan yang berguna dalam
penyediaan artikel ini.

Anda mungkin juga menyukai