Anda di halaman 1dari 1

Contoh kata sambutan tuan rumah pada acara syukuran.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Alhamdulillahi robbil 'alamin assholatu wassalamu 'ala asyrofil ambiya'i wal mursalin,
wa'ala alihi wasohbihi ajma'in 'amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak Ustad ..............
Yang saya hormati Bapak Ketua RT......, RW .......
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirot yang berbahagia.
Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah SWT atas limpahan
nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama
nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal'afiat serta nikmat panjang umur,
sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat kediaman kami sesuai dengan
undangan kami bahwa pada malam/siang hari ini kami ingin melaksanakan tasyakuran
atas kelahiran putera pertama kami yang lahir pada hari ....... tanggal ..... dan
alhamdulillah dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga acara yang akan dilaksanakan
pada malam/siang ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridho Allah
SWT. Aamiin.
Sholawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kehadirat Allah SWT semoga tercurah
keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan
para pengikutnya, semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya akan mendapatkan
Syafaat Baginda Rosululloh di yaumil qiyamah nanti. Amiin Ya Robbal A'lamin.
Bapak/Ibu hadirin/hadirot yang dimuliakan Allah SWT.
Atas nama shohibul bait atau tuan rumah yang pertama saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi
undangan kami, semoga langkah kaki Bapak/Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai
amal ibadah yang akan menjadi bekal kita apabila kita telah berpulang ke
Rahmatullah nanti. Amiin.
Yang kedua saya mohon maaf yang seluas-luasnya sekiranya sambutan, tempat
maupun jamuan yang kami hidangkan kurang berkenan di hati Bapak/Ibu sekalian.
Tujuan kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir ke kediaman kami sebagaimana telah
kami kemukakan di atas adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas
kelahiran putera pertama kami yang lahir pada hari ....... tanggal ..... dan Insya Allah
akan diberi nama ............
Kami mohon do'a para hadirin wal hadirot sekalian agar putera kami tersebut Allah
jadikan anak yang sholeh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi
agama, nusa dan bangsanya.
Dan pada kesempatan ini kemi mohon kepada Bapak Ustad .................. untuk
memberikan tausiyah dan ceramah agamanya untuk kita sekalian.
Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan, semoga segala hajat kita
dikabul dan dimakbul oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin
Wabilahit taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai