Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH SJKT LADANG BUKIT ASAHAN JASIN MELAKA

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA KALI KE 2


Tarikh:10/11/2014 (Isnin)
Masa: 2.00 Sehingga 2.45 Petang
Tempat: Pusat Sumber SJKTLBA
Kehadiran:
Hadir.
1. En Murugiah (Guru Bm Tahun 5 Dan 6)
2. Pn P Tavamani (GB)
3. En Maachap (Guru Bm Tahun 1)
4. Pn Vijayalechumy (Guru Bm Tahun 3)
5. Pn Chitra (Guru Bahasa Melayu Pemulihan)
6. En Kamal (Guru Bahasa Melayu Tahun 4 Dan 2)

Tidak Hadir
-Tiada
1. Ucapan Aluan Ketua Panitia
1.1. Ucapan aluan daripada ketua panitia berterima kasih kepada semua yang
hadir dan mengalu- ngalukan kehadiran guru ke Mesyuarat Panitia Bahasa
Malaysia.Ketua panitia menegaskan tujuan mesyuarat diadakan adalah untuk
membincangkan berkaitan analisis murid semasa tahun bagi pencapaian murid
dalam bahasa Malaysia peperiksaan akhir tahun.
2. Ucapan Pengerusi

2.1 Pn. Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada kehadiran guru dan
berharap pencapaian subjek bahasa melayu bagi panitia bahasa melayu
akan terus meningkat
3. Perkara Yang Berbangkit
3.1 Guru bahasa Malaysia yang bertanggujawab mengajar bahasa melayu diminta
membuat analisis markah akhir tahun pencapaian murid
3.2 Guru diminta untuk membuat cadangan dan penambahbaikan dalam
keputusan markah murid yang diberikan.
3.3 Guru yang bertanggujawab dalam membuat analisis maklumat adalah
Tindakan: semua guru bahasa melayu
Kelas
Tahun 2 Dan Tahun 4
Tahun 6 Dan Tahun 5
Pemulihan
Tahun 3
Tahun 1

Nama
En. Ahmad Kamal
En. Murugiah
Pn. Chita
Pn. Vejalalechumy
En. Maachap

Tindakan: semua guru bahasa melayu

4. Analisis Keputusan Markah Akhir Tahun 2014


Tahun 1
No

Nama

Markah

Pemaha
man
1
2
3
4
5

Ajay Raj Al Selvaraj

83

94

Divenes Raj Al Mohan

72

84

Kartik Al Subramaniam

67

82

Kovalan Al Kannan

69

60

Yovindran Al Shrishailendran

87

92

Nanthiya

78

82

Rithika Ap Subermaniam

63

82

6
7

penuli
san

4.1. Tahun 1
Masalah
Murid masih tidak dapat menguasi sepenuhnya bunyi huruf dan memadankan
bunyi huruf apabila membaca
Tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan
Murid masih keliru dalam memahami arahan
Langkah mengatasi
Kaedah pengajaran dan penggunaan alat bantuan pengajaran yang bersifat
maujud dilaksanakan. Libatkan pelajar untuk membaca dan membunyikan
huruf fonetik agar fasih dan mampu mengujarkan perkataan dan bunyi
perkataan
Tindakan: En. Maachap

4.2. Tahun 2
No

Nama

Markah
Penulisa
n

Pemaha
man

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gughan Al Balachandran

50

82

Harikrishnan Al Aplasamy

46

62

Murugan Al Rajan

th

Navinan Al Sundram

74

72

Saravanan Al Matchap

80

84

Sharul Kumar Al Nadarajah

78

70

Shashidran Al Parmasivam

34

78

Aiswaryarani Ap Jeya Ganes

94

62

Kallaivani Ap Balamurugan

96

92

Mahalechumy Ap Chinakaunder

94

94

Navinah Ap Sundera Murthy

100

82

Rivinashini Ap Ramesh

100

96

Valatmathy Ap Gunalan

th

Yashwini Ap Kolanthai

30

58

Yugadharsini Ap Kolanthai

92

96

Th

Th

Masalah
Masih terdapat murid yang gagal untuk membaca dan masih tidak mengenal

huruf
Murid tidak memahami keperluan soalan ujian

Langkah mengatasi
Memberi latihan dan bahan rangsangan , lembaran kerja sebagai
pengukuhan membantu pembacaan murid.

Guru akan memantau dengan mengharuskan pelajr yang lemah dalam


pembacaan untuk membaca pada setiap awal pagi di dalam kelas.
Tindakan: En.Ahmad Kamal

4.3. Tahun 3
N
o

Markah

Nama

Pemaha
man
1
2
3
4

Penulis
an

Dinesh Al Ganesan

78

88

Gugan Al Ravi

26

08

Ruthran Redy Al Baburedy

36

26

100

100

Srider Al Sivakumar

5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

Srikanth Al Nadarajah

19

26

Tamilarasan Al Rajandran

33

28

Bavani Ap Sivaguru

86

94

Dineshwary Ap Ramanaidu

86

88

Indira Ap Kannan

32

26

Mahalechumy Ap Balamurugan

96

94

Manju Ap Puventhen

94

94

Shalini Ap Rajandren

92

88

Masalah
Murid tidak melengkapkan solan kerana tidak memahami soalan latihan
Murid masih tidak lancar dan mengenal huruf
Murid tidak fasih berbahasa malaysia
Langkah mengatasi
Guru memberi latihan yang mengandungi aras kemahiran rendah
Guru membantu dan member pemulihan segera kepada pelajar yang lemah
untuk membuat pembetulan.
Tindakan: Pn. Vejalechumy

4.4. Tahun 4

Markah

No

Nama

Penulis
an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pemaham
an

Arunasalam Al Mohan

80

65

Gughan Al Visuvanathan

70

45

Hariprasat Al Sivaguru

52

28

Logeswaran Al Saravanan

92

65

Prathiyangaran Al Kantha

63

60

Praveen Kumar Al Rajandran

43

18

Sundram Al Ravi

33

20

Yashan Raj Al Batumalai

47

33

Abirami Ap Ponniah

90

65

Gayatri Ap Kumaran

92

70

Menaga Ap Subramaniam

83

73

Santya Ap Nagayah

40

33

13

Turgah Ap Gunalan

th

th

Masalah
Murid tidak melengkapkan solan dan latihan kerja rumah
Murid tidak membawa kembali buku kerja rumah ke sekolah
Murid masih tidak menguasai pembacaan
Langkah mengatasi
Guru memberi bahan bacaan kepada pelajar yang lemah pembacaan

sebagai bahan bantu pembacaan


Sebarang buku kerja rumah akan di simpan oleh simpanan guru dan tidak
boleh dibawa balik

5. Hal-hal lain
Tindakan:
En.Ahmaddibuat
Kamal
7.1 Cikgu vejayalechumy mencadangkan agar item
solan peperiksaan
sendiri oleh guru yang mengajar untuk meningkat kebolehgunaan item untuk di
jawab oleh pelajar
7.2 Cikgu murugayah mencadangkan agar di laksanakan program anak angkat
untuk membantu murid memahami dan mendalami pengajaran bahasa melayu.
Setiap guru akan mengambil seorang murid dan menjadi anak angkat bagi
mata pelajaran tertentu
7.3 Cikgu maachap memaklumkan bahawa tidak terdapat murid tahun 1 yang linus
tegar secara keseluruhanya semua murid berjaya untuk ke kelas perdana
6. Penutup
6.1. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.45 petang.

Disediakan oleh

Ahmad Kamal Bin Yusoff


Ketua paniti bahasa melayu

Disahkan Oleh