Anda di halaman 1dari 3

JAWAPAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3, PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2013
KERTAS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (011)
1. C
2. D
3. C
4. A
5. D
6. C
7. C
8. C
9. B
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

B
A
D
A
A
D
A
A
B
C
C
A
A
A
C
D
B
C
B
A
B
B
A
B
D
C
C
C
B
B
A
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhirtahun_25.html

KERTAS BAHASA MELAYU PENULISAN (012)


BAHAGIAN A
1. Pada hari Sabtu yang lalu sekolah saya mengadakan aktiviti gotongroyong membersihkan kawasan sekolah.
2. Beberapa murid lelaki sedang membersihkan longkang.
3. Murid perempuan menyapu dan mengutip sampah
4. Sampah yang dikutip dimasukkan ke dalam plastik.
5. Kelihatan beberapa orang murid juga menanam pokok bunga.

BAHAGIAN B
Soalan 1
1. Pendahuluan
- nama tugas mengisi sampah
2. Isi-isi
- ditempatkan didepan rumah dua tahun di situ bertugas dengan
baik.
- tugas mudah bahan buangan sampah sarap
- bangga tuan aku menggunakan dengan baik.
- badan mula terkoyak tidak diguna lagi beli tong baru
3. Penutup
- dibiarkan diangkut oleh lori sampah dibuang ditempat busuk.
Soalan 2
1.
2.
3.
-

Pendahuluan
Nama guru mata pelajaran yang diajar umur tempat tinggal.
Isi-isi penting
Disenangi oleh semua murid bertanggungjawab sifatnya.
Selalu member nasihat mengambil berat.
Penutup
Member sumbangan sekolah dan murid.

Soalan 3
1. Pendahuluan
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhirtahun_25.html

- asal usul
2. Isi-isi penting
- dibeli dengan harga RM250
- dibeli oleh seorang pelajar - salah guna
- selalu dicuci dijaga dengan baik
3. Penutup
- Rosak
BAHAGIAN C
1.
2.
3.
4.
5.

Menjaga kebersihan membersihkan longkang.


Hidup berjiran member kuih kepada jiran.
Prihatin menyorong/menolak nenek yang berkerusi roda.
Belas kasihan menolong orang buta melintas jalan.
Bantu - membantu menolong seorang tua membawa barang-barang.

* Terima semua jawapan murid sekiranya bersesuain dengan soalan.


Jawapan diberi sebagai cadangan kepada guru.

http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhirtahun_25.html