Anda di halaman 1dari 4

DATA GURU SDN 10 INDRALAYA UTARA

TAHUN AJARAN 2013/2014


NSS
NPSN

: 101111014010
: 10605668

AKREDITASI

: C
Ijazah Terakhir

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama / NIP

YULIANI, S.Pd.SD
NIP.19640705 198605 2 003
Hasanuddin S.Pd
NIP.195808211977031001
Umar Hasan S.Pd
NIP. 195509271978031004
Hamzah S.Pd
NIP. 195710101984101001
Halimah Tusakdiah, S,Pd I
NIP. 196401101986022002
Haryanti, S.Pd.SD
NIP. 196314051985082001
Eni Darnisyah A.ma.Pd
NIP. 196309271984062001
Suryani
NIP. 196709071990032003
Lindawati S.Ag
NIP. Anita Puspita Sari S.Pd I
NIP. Yessi Citra Dewi
NIP. Ewika Sari
NIP. Hipta Lidia
NIP. -

Tempat
tanggal lahir

Pangkal Pinang
05-07-1964
Martapura
21-08-1958
Palembang
27-09-1955
Kuang Anyar
10-10-1957
Keramasan
10-01-1964
Curup
14-05-1963
Jakarta
27-09-1963
Palembang
07-09-1967
Tj. Karangan
06-12-1972
Karya Jaya
22-12-1986
S. Rambutan
06-06-1986
Suak Batok
04-08-1987
S. Rambutan
05-08-1988

Mulai tugas di sini


Gol

Pend

S. I

Jurs

Thn

PGSD

2009

IV/a

TMT Gol

01-04-2011

Jabatan

Kep Sek
Gr.
Kelas
Gr.
Kelas
Gr.
Penjas

Tmt
Jabatan

Diangkat
Sbg Guru
mulai tgl

17-09-2012

Status
Pegawai

Tmt

Pejabat
Penanda
tanganan

P
N
S

H
o
n
d
a

M
u
r
n
i

No
Karpeg

Alamat
rumah

Status
Kawin

01-05-1986

15-03-2010

Bupati

F.216235

Palembang

Kawin

01-03-1977

01-07-2009

Bupati

B.200462

Palembang

Kawin

01-03-1978

28-02-2011

Bupati

B.609945

Palembang

Kawin

01-10-1984

13-07-2007

Bupati

D.377437

Timbangan

Kawin

01-02-1986

01-02-1986

Bupati

E.447664

S. Rambutan

Kawin

01-08-1985

28-02-2011

Bupati

E.360749

Palembang

Kawin

01-06-1984

28-02-2011

Bupati

E.016378

Palembang

Kawin

01-03-1990

28-02-2011

Bupati

K.021841

Palembang

Kawin

01-06-2006

01-06-2006

Kep Sek

Timbangan

01-01-2005

01-05-2005

Kep Sek

S. Rambutan

01-01-2005

01-05-2005

Kep Sek

S. Rambutan

Kawin

S. I

BK

2011

IV/a

01-10-2003

S. I

PGSD

2002

IV/a

01-10-2006

S. I

BK

2011

IV/a

01-04-2010

S. I

PAI

2012

IV/a

01-10-2011

S.I

PGSD

2012

IV/a

01-04-2012

D II

PGSD

2005

III/d

01-04-2008

SPG

PGSD

1987

II/d

01-04-2009

S. I

PAI

2000

S. I

PAI

2012

SMK

2004

SMK

2005

Gr. SBK

01-01-2005

01-05-2005

Kep Sek

Indralaya

Kawin

SMK

2006

Gr. SBK

17-07-2006

17-07-2006

Kep Sek

S. Rambutan

Belum
Kawin

Gr. PAI
Gr.
Kelas
Gr.
Kelas
Gr.
Kelas
Gr.
Mulok
Gr.
Kelas
Gr.
Kelas

Belum
Kawin
Belum
Kawin

Sungai Rambutan, 16 Juli 2013


Kepala Sekolah,
Yuliani, S.Pd.SD
NIP. 19640705 198605 2 003

DAFTAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SDN 10 INDRALAYA UTARA


TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

NAMA
YULIANI,S.Pd.SD
HASANUDDIN,S.Pd
UMAR HASAN,S.Pd
HAMZAH,S.Pd
HALIMAH TUSAKDIAH,S.Pd I
HARYANTI, S.Pd.SD
ENI DARNISYAH,A.Ma Pd
SURYANI
ANITA SRI PUSPITA SARI,S.Pd.I
YESI CITRA DEWI
EWIKASARI
LINDAWATI,S.Ag
HIPTALIDIA

NIP
196407051986052003
195808201977031001
195509271978031004
195710101986021001
196401101986022002
196314051985082001
196309271984062001
196709071990032003
-

NUPTK

PANGKAT
GOLONGAN

JABATAN

6037742647300003
6153736637200013
8259733635200023
6339735640200003
2442742646300002
8846741643300062
1259741643210053
2239745648300014
2554760663300003
7938764665300002
6136765666300003
7944750652300102
7938764665300002

PEMBINA IV/a
PEMBINA IV/a
PEMBINA IV/a
PEMBINA IV/a
PEMBINA IV/a
PEMBINA IV/a
PENG TK I /III/d
PENA TK.I / II/d
-

KEP SEK
GR KELAS
GR KELAS
PENJAS
PAI
GR KELAS
GR KELAS
GR KELAS
GR KELAS
GR BTA
SBK
MULOK
SBK

MULAI
BERTUGAS

DI SD INI
15-03-2010
01-07-2009
28-02-2011
13-07-2007
01-02-1986
29-10-2012
28-02-2011
28-02-2011
01-05-2005
01-05-2005
01-05-2005
01-06-2006
17-07-2006

IJAZAH TERAKHIR

MENGAJAR
DI KELAS

TKT

JURS

THN

IV, V, VI
VI
IV
I VI
I VI
III
II
I
V
I III
I III
VI - VI
IV - VI

S. I
S. I
S. I
S. I
S. I
S./I
D II
SPG
S. I
SLTA
SLTA
S. I
S. I

PGSD
BK
PGSD
BK
PAI
PGSD
PGSD
PGSD
PAI
PAI
-

2009
2011
2002
2011
2012
2012
2005
1987
2012
2004
2005
2000
2014

Indralaya Utara 16 Juli 2013


Kepala Sekolah,

YULIANI, S.Pd.SD
NIP.19640705 198605 2 003

KET

PERNYATAAN JUMLAH SISWA SD NEGERI 10 INDRALAYA UTARA


TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

NAMA SEKOLAH
NAMA KEPALA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
No
1
2
3
4
5
6

KELAS
I
II
III
IV
V
VI
JUMLAH

: SDN 10 INDRALAYA UTARA


: YULIAN, S. Pd SD
: Jl KTM Sungai Rambutan Parit Kec. Indralaya Utara
L
5
3
5
3
6
6
28

P
9
4
3
2
2
1
21

JUMLAH
14
7
8
5
8
7
49

Ka.UPTD Pendidikan Kec.Indralaya Utara

ROMBEL
1
1
1
1
1
1
6

Indralaya Utara, 16 Oktober 2012


Mengetahui
Kepala Sekolah,

Data yang saya laporkan ini adalah benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar.
maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku
Sungai Rambutan 17 Juli 2014
Kepala Sekolah,

YULIANI, S.Pd.SD
NIP.19640705 198605 2 003